Mihail BULGAKOV

MOLIÉRE ÚR ÉLETE

Az életrajzi monográfia és életrajzi regény határán ingadozó munkát 1932-33- ban írta Bulgakov, amikor A képmutatók cselszövése című Moliére-ről szóló történelmi tragédiát is. Az író szeretettel, gyönyörű stílusban és nagy tárgyismerettel beszéli el a Moliére néven "nagy hírre vergődött" Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673) különös pályafutását. A könyv prológusa Bulgakov kedélyes-tisztelgő és akartán anakronisztikus beszélgetése a bábával, aki jó három évszázaddal előbb világra segítette a párizsi udvari kárpitos elsőszülött fiát. Nagy-nagy óvatosságra inti a bábát, hiszen "Poquelin asszony ilyen gyermeket soha többé nem szül, és az elkövetkező évszázadokban egyetlen más asszony sem hozzá hasonlót!" A következő fejezetek bemutatják a korabeli párizsi polgárság életét, a gyermek és ifjú Moliére környezetét, majd a vándorkomédiás sorsot, az első művek születésének körülményeit. Bulgakov magyarázatot keres hőse ellentmondásos egyéniségére, vizsgálja a pálya nekilendülésének és többszöri megtorpanásának okait, a királyi udvar, a hatalom és a művészet viszonyát. Nagy figyelmet szentel annak tanulmányozására, hogy az életművet hogyan és mennyiben befolyásolták Moliére személyes élményei és a kor eszmeáramlatai.
A szórakoztató, ugyanakkor a mához is szóló súlyos mondanivalójú életrajz - az irodalom iránt érdeklődő felnőttek olvasmánya.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez