BENOSCHOFSKY Imre

ZSIDÓSÁGUNK TANÍTÁSAI

Az eredetileg 1941-ben megjelent mű újabb kiadása Raj Tamás főrabbi bevezető soraival látott napvilágot. A megkülönböztetett figyelmet érdemlő munka, Benoschofsky Imre, a budapesti Rabbiképző Intézet egykori professzorának tanulmánya nemcsak a maga korában, hanem mindmáig hiányt kitöltő mű. Bevezető soraiban a zsidó tanítás, a négyezer éves kultúra forrásairól szól, majd külön fejezetben ír az egyistenhitről. A második részben ember és Isten kapcsolatát fejti ki. A vallás és profán erkölcs, az emberi méltóság, élet és vallás, az egyetemes szeretet, a család, a héber nyelv és a zsidó szellem kérdéseit elemző, a vallásfilozófia alapkérdéseit feszegető témák kifejtése a zsidó vallás és kultúra, világlátás és gondolkodásmód máig érvényes alaptételeit mutatja fel. Az új kiadás kiegészült a holocaust és Izrael Állam megszületésének, a vészkorszaknak és az újászületésnek a rövid leírásával.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez