BÁNYÁSZ Rezső

SZÁZADUNK AMERIKÁJA

A kötet az Egyesült Államok világhatalmi szerepfelfogásának változásait tekinti át a századfordulótól 1990-ig. A vonalvezetés és a tagolás lényegében az első és a második világháborút tekinti lényeges választóvonalnak, a fő részekben belül külön tárgyalva az egyes elnökök világpolitikai stratégiáját, a gazdasági vezetőszereptől az izolacionalista periódusokon át a szuperhatalmi felelősségvállalásig. Az amerikai világpolitika e századi irányai közül különösen bő teret szentel Wilson elnök "pontjainak", a Roosevelt elnöksége idején folytatott politikának, illetve annak a szovjetellenes fordulatnak, amely Truman nevéhez köthető. Az Eisenhower-, Kennedy-, Johnson-, Nixon-, Ford-, Carter- és Reagen- adminisztrációk irányvonalainak megrajzolásakor a vezető külpolitikai tanácsadók, különösen Kissinger és Brzezinski portréit is beleépíti az összképbe, az enyhülés és katonai fölényszerzés ideológiai hullámainak tárgyalásába.
A könyv a középszintű ismeretterjesztés irodalmához tartozik: olvasása általános érdeklődést feltételez.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez