Rapai Ágnes:

 A DARÁZS SZEMEFotó: Horváth Dávid

 

 

   Invokáció


   Szemközt az órával, a könyvekkel. Most igazán
   enyém a tér. Indulatomra, mely vinne, nehezékül
   beszédes szemlélődést raktak gyöngéd kezek,
   s az ágbogas kinti világ, a megismerhetetlen
   visszahőköl. És zuhan fekete lyukba, valaki
   álmába, szálló tüllruhák, farmernadrágok között.
   Hát áldozatul odadobtam a küszködő körmöknek,
   fogaknak, falánk ajaknak, az éj odujába hullhat
   a délelőtt s a délután. Micsoda fény! Még, ha
   becsuknám szemem elindulni akkor is lehetne:
   Biblia, Bihari, Bella, Kalász, Kosztolányi,
   s a felső sorban: Parancs, Orbán, Shakespeare,
   oda-vissza a csupa bizonyosság úton.
   S hiába fekszem, lábamat felhúzva a kemény
   skandináv fotelben, a mögöttem ücsörgők zöld
   némasága nyűgöz, gyűjtöm a színt, bár láthatatlan,
   eltelek páfránnyal, szobafenyővel. Fél egy van.
   Odakint március, idebent augusztus. Mint egy
   nudista napozóban, szememet lehunyva, nehogy
   lássanak, csak sárga alapra mélykék karikákat
   vetítek, lábaim összezárva, katonásan. Ki rakott
   ide? Lógni a sugarak szörnyű láncán, moccanatlan
   várni, majdcsak beborul, és mártírképű önimádat
   nyaldossa a lelket, míg szempillák függönye
   szertelibben, s a meztelen látvány összefogdos.
   De kell a ruhátlan lét: a költészet.
   Szemközt az órával, könyveimmel enyém a tér.
   Hol fény ver csipkét füstből s éles ollóival
   felhasogatja, hol minden nap felemel és lealjasít.
   Indulatom vinne, de visszahőkölök.
   Itt vannak szavaim - ez a hazám.   Ébredés


   kezdetkor teremtette isten
   az eget és a földet a föld
   puszta volt és üres sötétség
   borította a mélységeket és
   isten lelke lebegett a vizek
   fölött isten szólt legyen
   világosság és világos lett
   isten látta hogy a világosság
   jó isten elválasztotta a vi-
   lágosságot a sötétségtől a
   világosságot nappalnak nevez-
   te a sötétséget éjszakának
   azután este lett és reggel az
   első nap hét óra tizennégy
   fótin pászt szeven szem csaszóv
   csitirnagyszaty minut kedves
   hallgatóink a csípős sőt néhol
   fagyos éjszaka után csak lassan
   kezd emelkedni a hőmérséklet a
   halnali órákban sokfelé erősen
   párás volt a levegő néhol köd
   is kialakult sálá lálálá sá-
   lálá lálá ofélia rágyújt mélyen
   leszívja azt álmodtam hogy meg-
   fogá csuklón felül kezem s
   tartá erősen majd hátralépve
   kar-hosszányira s másik kezét
   így téve homloka fölé vizsgálni
   kezdé arcomat mintha levenné
   úr isten a kávé de csitt szívem
   ezerkilencszáznyolcvannégy ok-
   tóber tizennyolcadika sálá
   lálálá lálálá lálá hol van a
   kockás szoknya ádámhamletfauszt-
   blum asszonya emlékezz hol a
   francba az a kockás szoknya mikor
   a költő magába roskadt és szólt
   a líra alkonyul majd kinyitá sze-
   meit és lőn világosság

   (A versben idézek a Teremtés könyvéből és a Hamletből)


   Fuga
     “Mily hang vagyunk,
     mily játékos kezekben.”
         (Rilke)

   megszólítanálak de nem tudom
   ki vagy
   tékozolva így ki
   szelídít magához
   sértetlenül
   az újjáébredésben
   ki óvja meg
   hangomat
   szorongó kedves
   árnyaimhoz simulva
   mikor már
   idegenbe tévednék és
   újra
   felemelkednék és
   úsznék fél-
   homályban felzengő
   falak között
   visszhangzó tekintetben
   akár
   fénylő panaszként
   szállva
   vagy termő
   erő lehetnék mely
   mégiscsak
   visszatér


   Hogy tudnak ragaszkodni!


   Nem kell a felmentés.
   Mindent vállalok.
   Elviselem, hogy közöttük riad
   Szavam, mozdulatom,
   És csapong önfeledten,
   A léten túlömölve.

   Ó, kivel szeretkezem naponta?
   Kit temetek?
   Minden bizonytalan.

   A szökőkutak kékje.
   Ahogy ez a nap is magába visszahull -
   A lezárt szemhéj mögé.

   Túlcsorduló üresség kell,
   És puszta gyönyör.
   Kellenek a végletek.

   Gyengéden mosolyognak -
   Megannyi hű rokon.
   Hogy tudnak ragaszkodni! Hogy ragyognak!


   Azért jöttem


   Azért jöttem, hogy nézz meg engem.
   Nem vakoskodom itt tovább.
   Alig érintem, már elejtem
   Arcotok kényes gyöngysorát.

   valahol hever elhagyottan.
   Pedig hogy óvtam azelőtt!
   Dobozba tettem, csillogtattam.
   Magamra fűzöm a levegőt.

   Tájkép


   Igazán semmi.
   A reggel ezen a vékony jelenléten lobogtat.
   Apró fogak nyomát majd kivasalja valaki.

   Az egyszínű anyagot mennyi horzsolás tarkítja!
   Míg odakint száradt a fekete pulóver -
   Vonatok lebegnek.

   Ezt a dühöngő tájat
   Csak a hangok támogatják.
   Mézes, hintázó kertekben bogarak zörögnek.

   És a közelben sínek kemény zaja.
   Fejjel lefelé, mégis a napon.
   Ki akarta ezt a magamutogató várakozást?

   Akárcsak az üveglapra szórt vasreszelék,
   A mágneses mező örvényébe hullna,
   De csak kóvályog céltalan,

   Határtól határig, szerteszét pereg.
   Várok.
   Pedig innen csodaszép a kilátás.

   Semmi riasztó.
   A családi házak puhazöldben lengnek.
   Igazán semmi.

   A tekintet keres és talál.
   Mozgalmas bizonytalanságot ebben a puszta
   bizonyosságban.

   Hogy csak lobogás van.
   Gyökér


   Anyu, anyu - ott napraforgók
   Satnyulnak.
   Szelídségüket én nem ismerem.

   De perzselődöm, látod,
   Fordítom arcomat, veled,
   Velük.

   Visszagömbölyödöm és szakadok.
   Fáj a fejem -
   Fűlevest iszom,

   Okádok.
   Felnézve: a szögesdróton
   Virágok.

   Az ég füstlábon sétál.
   Aranyfogak kitörve.
   Héliosz-Jézus-Jahve.

   Fordítom arcomat.
   Merre?
   Itt a vonat -

   Sínek Ne tovább!-ja
   Moccanatlan vagyok, kicsi csillag.
   Emlékeid tava lebilincsel.


   A nap felkelt


   A nap felkelt.
   A kör bezárult.
   Elszürkült nejlonnal

   Takarják az arcot.
   Gyertya roskad:
   Omladozó részvét.

   Tegnap-törmelékek.
   A rózsát, a narancshéjt
   Szemétbe dobták.

   Ültem a paplanán -
   Ráncok közt mosoly.
   Szolgálatkész manó,

   Esti mesében.
   Varázsszóra vár.
   Aztán diszkréten

   Semmivé bomol.


   Bármit megtehetsz


   annyira létezik hogy már semmi nem
   marad belőle mítosszá lényegül
   majd lassan oszló fehér homály
   karcolná az ébredést mit elviszel

   magaddal ősi kőzetet a napba
   egymásra rakódik a volt a lesz
   hangok szavakká színek képpé gyűlnek
   a hétköznap pupilláján egy gesztus

   felmutat mosolyoghatsz magadban
   vagy bármit megtehetsz például
   merengve ülnél képzelt helyeden

   és levél-zörögve hullna a hó
   és így tovább a semmi fonalán
   melyről már-már hinnéd látható

   Negatív


   A valóság érzékelése: öröm,
   Mondta a szent.
   Téged azért visszataszít

   Egy ragacsos
   Joghurtos doboz.
   Az egyre barnább almacsutka.

   Hártyás margaréta
   Hasztalan virít.
   Képzeletedben elvirított.

   A hamutartó majd
   Megtelik csikkal.
   És rongy dermed az út sarában.

   És árnyas konyhaasztalon
   A nagyapád.
   Közel hajoltál.


   Záróra


   Legjobb a negyedik emeletre
   menni

   Ott nincsenek repedések.
   Gyíkok.

   Higany-mosolyom nem gurul
   szanaszét.

   Visszatöltögetem a lezárt
   üvegbe.

   Jó messze lenni a telt
   kalászoktól.

   Az érintetlen
   füvektől.

   A negyediken már zsibong
   a násznép.

   És csipke-ablak röpül.
   A menyasszony fátyla.


   Délelőtt, tíz óra

   iszik rágyújt fizet menjünk
   odabent a férfi ragacsos szürke
   nadrágját nézegette a kurva
   anyádat konyakban nyüszít a
   szőke asszony borszag hajókázik
   széktől porhálózta ablakig
   figyelsz te egyáltalán mint a
   kő olyan legyen a vers szemét-
   ben fehérszakállú próféta turkál
   milyen hideg vagy mondja tudod
   azt álmodtam hogy a hajam a sze-
   membe lógott de nem volt szemem
   mint a kő olyan legyen a vers
   iszik fizet menjünk már innen itt
   mindenki magánhangzó a á a ó és
   konyakban kezét tördeli a szőke
   asszony te nem tudod milyen megölni
   egy ötcentis gyereket a madár-
   boltban valahol kezdet és vég között
   lények csipkedik a levegőt írja és
   boldog az eszelős vénasszony résnyire
   nyitja az ajtót a legszebb por az
   ember a legszebb hamu a legszebb füst
   iszik rágyújt fizet maradjunk ennyiben


   Ennyi zene


   mindig idetolnak elém pedig
   egyre gyakrabban elfordítom
   az arcom de ők buzgólkodva
   hurcolásznak tovább győztesen
   körben ricsaj kürt meg cintányér
   ennyi zene már vérré csenddé
   ömlik hidd el nem kell ünnepelni
   nincs kit hordozni villogó ezüst-
   tálcán inkább szabadíts meg
   e tisztátalan kezektől ne kelljen
   néznem koponyáját szemét s bár
   merő bűnt kínáljon ami eljöhet
   hadd tapadjak rá hiszen fulladok


   Bűn


   Nem, ne menjen el, ordítottam.
   Fekete, nagy szoknyájához vont.
   Valamit súgott.

   Egy halott a lámpában.
   Ugye milyen meghitt
   Ez a tejfehér koporsó?!

   Felkiáltottam és ujjongtam.
   Az asszony arrébb gurult.
   Utánakaptam.

   Reggel majd iszonyodhatsz magadtól -
   Sziszegett.
   Álmodban mindig kifosztod szegényt.   Sakk


   Mily torz figurákat tologatsz?
   Mily rémes asszony koronáját kell néznem?

   Mily sereg indul ellenem, átkos feketén?
   Bástyád a királyt védi, a futó meglódul,

   A huszár is. se látva se hallva
   Szoronghat néhány katonám,

   S én érzéketlen, szótlan figyelem
   Hogy véreznek az arctalanok.   Ginsberg odaát


   allen mi van veled egymáshoz bújtak a
   csontok oroszországból lengyelországból
   magyarországról jöttek lehajtva csillagos
   fejüket jöttek a csontok közéjük feküdtél
   és gyöngéd voltál a szemüveged levetted és
   felcicomáztad ôket hússal biliárd-fejükre
   hajat simogattál a nemiszervükre szőrzetet
   és otthon voltak veled és te is otthon voltál
   emlékezz fiam a varangyok repülésére emlékezz
   fiam hogy már nem vagyunk

   mennyi képet láttunk
   mennyi képet minden arcnak három arca volt
   rögeszméinken zötyögtünk nevess csak nevess
   anya azt igazán meg kell értened hogy a párhu-
   zamosok sose találkoznak sose találkoznak a
   párhuzamosok a járdán reggel hatkor harisnyát
   melltartót rongyos alsónadrágot találtam a báb-
   színházban még szükség lehet rájuk a tükör elé
   álltam nevess csak nevess játszottam magamnak
   félrehúzódtam imádkozni kéne valakiért mi van
   veled allen   Bálvány


   Csapong a függöny.
   Elmyisszantott árnyék
   Vergődik a padlószőnyegen.

   Most jól megnézlek.
   Szakad a fény
   Az emlékezetben fölmagasodsz.

   Megalkottalak.
   Itt vagy.
   Teljes vagy.

   A hatodik napon
   Odaadás.
   Mert láttad a vesztest.

   Hogy fellángolt!
   Hamu a tó.
   Lobog a sás.
   A teljesség végtelen pillanata


   ez így tökéletes hozzátenni esetleg
   elvenni belőle az istenért se gyö-
   nyörködjünk hát művünkben húnyjuk le
   szemünket látva lássunk és szívünk-
   be megváltó közöny szökken mind
   hűvösebbek leszünk és összeolvadunk
   a mindenséggel nem ostromoljuk
   magunkat otromba kérdésekkel nem agya-
   lunk ki pirospozsgás elméleteket nem
   gyötrődünk a kétely nem marcangolja
   zsenge lelkünket már nem rimánkodunk
   nem félünk szavainktól nem húzzuk ke-
   resztül számításainkat a fehér papír
   láttán nem rándul görcsbe a gyomrunk
   nem élvezkedünk nem latolgatunk a
   titpkzatos erők nem kerítenek hatal-
   mukba teszünk az ihletre és nem űzzük
   magunkat a vezeklés sivatagába nem zu-
   hanunk alá kecses albatrosz szárnyain-
   kon a képzeleten és mind hűvösebbek
   leszünk és nem mondunk nemet   Kastély


   Micsoda gazdagság! Brokát meg ezüst.
   Csillárok tátogató kelyhe néz.
   Középütt esőcsepp - áttetsző fénybibe.

   Bársony csillan. Törékeny asztalon
   Kínai váza feszít. Szemközt mogorva úr
   Lóg a falon. Csipkegallérja sárga tokát becéz.

   Puha papucsban halkan lépkedek.
   Magukhoz vonzanak a tárgyak, mint a húsevő
   Növények. Tekintetet zabálnak.

   Ellenséges a vízfolt a mennyezeten és a repedés
   Két olajfestmény között,
   Akárcsak lesben álló társaik.

   A szobák tovább terelnek. Üres vagyok.
   Ez az egész távoli és megfoghatatlan.
   Összehúzom magam. Félek.   Kínai rajzok


   I

   Hiába, a hallgatás megvakítja
   a szemlélőt, s ha gondolna is,
   mintha a másik gondolna, ahogy
   kecses mozdulatait felidézné,
   most tesz-vesz, majd ô is hűs
   lepel fonákjára festi képeit;
   még ágak, lepkék díszlete, zöld
   erezet a levélen, tekintete
   földjén suhogó szirmok sodródnak,
   elveszett rózsák, gondolná,
   merengne, s hozzátenné: csakugyan
   hiába.


   II

   Előbb fenyő, aztán virág, madár,
   de itt semmi nem azonosítható
   már magával; mi lett a hideg
   fehéren megidézett fenyővel,
   virággal, madárral; pedig színek
   pompája, beszédes vonalak hullámba
   szaladnak, eszményi csendbe, én
   is futnék, oda, elmázolt jelek,
   jelentés mögött meghúznám magam,
   halott háttér, fenyő, virág, madár.


   III

   Vízbe lépnél, siklik, kanyarog,
   föltornyosul, a kifogyhatatlan
   jelennel eláraszt; lángtestű vadlúd
   lankadatlan szárnya tekintetet
   hasít; ráncos szemhéj a part homokja,
   hunyorog, rebben, lecsukódik; a
   sárkány siklása hangtalan, tüze nem
   érlel kalászt, nem fonnyaszt füvet,
   a sárkánynak nincs szeme, víz-föld-
   fény megvakult apja, szemgödre
   ravatalán mennyi lehetôség!

   Próba


   a költészet az ablakban könyököl
   az éjszaka dekoltázsába bámul
   az utca világít és piheg suttogja
   átszellemülten majd egy végtelen-
   gyöngéd pillantással körülnéz füst
   vándorol odüsszeusz lelke elmosolyo-
   dik váratlan-friss mozdulattal az
   asztalra szökken szőke sörénye lobog
   lobog közönsége csitulni kész jöjjön
   a végszó a végsô rúzsos ajak nyílik
   a duna szürke-mocskos iszonyú faágat
   sodor a hetesen öregasszony fekete
   aprócska kalapban jobbra néz sietősen
   keresztet vet valaki belehajtott a
   vízbe a hullát megtalálták a könnyű-
   búvárok és jön a kicsike kerácsony
   az édes hát mind örüljetek és vigadja-
   tok szóljon a citera és a hárfa harsog-
   jon a tenger és ami betölti a földkerek-
   ség s akik lakják én részemről persze
   az ártatlanság útján szeretnék járni
   ha ha ha ha nézzétek irgalmatlan fényét
   az angyalka szemének szűz őrülettel
   összefekvő látó asszony mellét medve
   oroszlán szívja ördögi nász lesz én mon-
   dom néktek micsoda forróság a valóság
   körülöttünk tesz-vesz de kedvessége is
   megaláz most jeges lepedőbe emlékbe csa-
   var és szívem remeg bensőmben halálfélelem
   környékez félelem és aggódás kerít hatal-
   mába és borzalom tölt el s így szólok
   igen szeretnék elfutni innét ah pedig
   nagyon fog hiányozni nézze az arcunkat
   szép a vesztes arca

   Levetett szárnyak
     Mallarmé sírjára
   LEVETETT SZÁRNYAK MIKET NEM BÍRT EL A KÉZ
   RÖPPENNEK KAVAROGNAK

   ISZONYÚ NEHEZÉK

   most lehasítva megszokott
   terünkről mit színez és
   árnyékol a pillanat s hir-
   telen zuhanva s az ikrekre
   kiket nem nélkülözhetsz
   akár két szemedre vigyáztál
   ÉS VAD SZIMMETRIA TOMBOLT

   kitöltve napjaid fehér
   vásznát

   A TÖRTÉNET FESTÉK
   KÉPZELET SODORTA

   SZUROKFEKETE
   ZÖLD
   VÖRÖS

   valami végigszántott a
   hátgerincen lakkozott
   körmök nyomán patakzott
   A VÉR
   VALAKI GÉZT HOZOTT

   AKIT LEVETETTEM GYÖNYÖRŰ VOLT

   ott vagyunk a léttelen folyamban
   emléktelen szirmok sosemvolt halak
   a semmi sodrához igazodva

   BőRÜNK SZIKRÁZIK PIKKELYÜNK EZÜST

   TEHOZZÁD AKKOR TÚL KÖZEL JUTOTTUNK

   úgy égtünk porrá nem láttuk

   A NAPOT

   mi elveszett szavakban
   születtünk haltunk
   A KÉZ GYENGE VOLT


   Éjjel


   Virrasztva nyüzsgő ég alatt
   Fekete vérem senkié

   Kopog a csenden gondolat
   Bicegve tart a hang felé

   Melegen hull mi eltemet
   Jövök talán vagy elmegyek

   Virrasztva farkasom fölött
   Megyek talán vagy épp jövök

   A nap szemébe hold szalad
   Árnyak hajában árnyszalag

   Vékonyka űrön fekhetek
   Jövök talán vagy elmegyek


   Karnevál


   majd pöttyös arcú bohócok ruhája
   csilingel micsoda ünnep lesz talán
   megjelenik közöttünk ő is aki örökké
   apja után sóvárog a gyönyörű gyilkos
   és bűnét felejti megérkezik a vak
   aggastyán hogy elátkozzon bennünket
   megbocsásson és belénk kapaszkodjon
   jönnek a vastag ajkú szerelmes asz-
   szonyok fekete függönyös ablakok
   mögül pincék odvából előbujnak a sá-
   padt kamaszok jaj csak megtaláljuk a
   bolondot meztelen isten rejtőzik tűz-
   zel a kezében szent tehenek kígyók
   szkarabeuszok szemében eltününk körül-
   táncoljuk az égigérő tölgyet magunkkal
   vonszoljuk az ártatlanokat és életerős
   csecsemőket szoptatunk   Hasadás
     “A figyelem és a várakozás magatartása
     illik a széphez.”
          (Simon Weil)
   Mit akarhattak tôle?
   Azt tudom, hogy elutasította a kedvességet.
   Bámult a mennyezetre. Az még egész volt.

   Tegnap kinézett:
   Az ég - félbevágottt citrom,
   A felhő-cikkelyek összeaszalódtak, és fekete csíkok

   Közepén a nap,
   Át- meg átszelve.
   Aztán odabent egy zöld üveggolyó

   Gurult,
   Fák törzsén, romos utcán, pince sötétjén,
   Drótok alatt, tovább, a dülöngélôk között,

   De nem vették észre.

   Itt valószerűtlen társai lesték,
   Belecsimpaszkodtak, követelőztek,

   A fülébe sugdostak és nevettek.
   Pedig ő már
   Odalökte magát,

   Árny meg árny közé harmadiknak.
   Adakozó volt, a reggelt várta,
   Mint egy tengerszem.


   Fotó


   Félelmetes voltam.
   Negatív társaság.
   Aztán izgató, fehér árny az éjen.

   Kő.
   Kő.
   Szisszenô szilánk.

   Álmodban sírsz.
   Fekszel a gyűrt-fehér árnyon.
   Nincs, aki védjen. Aki ártson.   Itt vagyok


   itt vagyok megalkotva
   frissen vasalt alkalmi ruhában
   kezemben szent papírokat szorongatok
   eszmék hűsítenek
   mint japán legyezô

   az ablak kitárva
   odaképzeltem magam a rózsaszín meg sárga
   virágok közé ahol kimonóban gésa lépked
   haját ében tű
   fúrja át

   ugye megdöbbentett
   a bajuszos mona lisa
   rajongó hívének végül engedett
   és sosemlátott combjait felvillantva
   hátrahanyatlott

   a szoba ablakából
   őszi tájra látni mellettem egy bolond
   festő gesztenyefára körtét
   barackot varázsol s az égre vattábav
   pólyált katedrálist

   kapkodó ecset
   borzolja a folyót ne félj mondanám
   a feledés örvényében alámerülnek
   a szédület teremtményei
   de hallgatok

   eszembe se jut
   hogy mást is tehetnék
   képzelődöm hár papírjaimat szorongatva
   odaadó vagyok rejtélyes mosolyú
   szégyentelen és kiszolgáltatott

   Repülés


   Gyere nézd meg köd a házam
   Köd előttem köd utánam
   Ma gomolygó köd a kémény
   Köd a szekrény a szobában
   Köd a toll és köd a tinta
   Odakint leng köd a hinta
   Köd előttem köd utánam
   Ugye látod köd a szárnyam
   Napom eltűnt de ki bánja
   Belebújtam hideg árnyba
   Tovaszálltam gomolyogtam
   A világon mosolyogtam   Távozás


   nem volt könny se zsebkendőlengetés
   izgató mütyűrök olcsó díszei a szív-
   nek szomorkás mosoly nem csillogott
   kihívóan és bársonyos fájdalom pa-
   lástja nem burkolt kicsinyke szavakat
   hogy nahát ah jaj ó akkor ékesen nem
   tárta szárnyait az adakozás és anyás
   karmok helyét szél szórta szét és
   egész nap zuhogott és nem becézett már
   semmi indulat és a szív otthon volt
   egyedül nem adott magára de tiszta volt
   nagyon tiszta volt


   Királynô


   Nagyon kezesek a dolgok.
   Intek - jönnek versengve, mosollyal

   . Árnyéktalanul, mint egy operettben:
   Bármit tehettem,

   Ők talányos-
   Gyöngéden követtek. Fázós

   Lábamra langyos pléd röppen.
   Ez a roppant figyelmesség émelyít.

   Szelíd
   Szüzek tolongnak - szavak.

   Mindent szabad
   Tenni és nem tenni.

   Elborzadok: ennyi
   Tisztaság előbb-utóbb romlásba dönthet.

   itt vagyok megalkotva
   frissen vasalt alkalmi ruhában
   kezemben szent papírokat szorongatok
   eszmék hűsítenek
   mint japán legyezô

   az ablak kitárva
   odaképzeltem magam a rózsaszín meg sárga
   virágok közé ahol kimonóban gésa lépked
   haját ében tű
   fúrja át

   ugye megdöbbentett
   a bajuszos mona lisa
   rajongó hívének végül engedett
   és sosemlátott combjait felvillantva
   hátrahanyatlott

   a szoba ablakából
   őszi tájra látni mellettem egy bolond
   festő gesztenyefára körtét
   barackot varázsol s az égre vattába
   pólyált katedrálist

   kapkodó ecset
   borzolja a folyót ne félj mondanám
   a feledés örvényében alámerülnek
   a szédület teremtményei
   de hallgatok

   eszembe se jut
   hogy mást is tehetnék
   képzelődöm hár papírjaimat szorongatva
   odaadó vagyok rejtélyes mosolyú
   szégyentelen és kiszolgáltatott

   A darázs szeme


   Tudod, csak nézem ezt a kietlen virágzást.
   Mintha iszonyatban akarna kiteljesedni
   A mai nap.

   És nincsenek szirmok.
   Csak a darázs szeme.
   Kutat. A tekintethez csapódik.


   Azt hiszem, azért meleg van.
   Ilyenkor végleg szekrénybe akasztják a kabátot.
   Én meg lehántom - akárcsak álmomban -

   A mellemet, az ölemet.
   Az eggyéválást és a különállást.
   Valami szent közönnyel áradhatok valahova.

   Mintha áradat volna.
   Aztán egy sima lap.
   A dél. A dél.

   Perzselő moccanatlan test.
   Sárga tó.
   Tudod, csak nézek fölfelé.

   Nekem verődik,
   Megcsillogtat, körülindáz.
   Régebben még elkápráztatott.

   A bohóc álma


   A lég alatt
   A föld alatt
   A víz mélyén
   A régi kerten
   Napsütéses
   Holdvilágú
   Meggypiros
   Szilvakék

   Havon fekszem
   Elhagyottan
   Szirmon alszom
   Illat koppan
   Báli termen
   Bohócsipkám
   Bolyhos csúcsa
   Lengedez

   A lég alatt
   A föld alatt
   A víz mélyén
   Napsütésnek
   Hodvilágnak
   Árnya mozdul
   Megcsörrenve
   Imbolyog

   Szirmon ülök
   Beleroppan
   Havon fekszem
   Elhagyottan
   Szirtek csendjén
   Mosoly pukkan
   Légbe bomló
   Buborék


   Utószó


   A fű túl zöld.
   A virágok nagyon élnek
   . Kavicsok között üvegszilánk.

   Kikötött csónakban sirályok ürüléke.
   A szél - dobgártyára tapadó sikoly.
   Szemben a tó: dermedt medúza.

   Asszony közeledik: nehéz, szőke konty.
   Domború hasán rózsás fürdőköpeny.
   Amott kockás pléd.

   Petyhüdt gumimatracon
   Elomló hús.
   Napolaj zabálja, hányja a fényt.

   Szemhéj-tüzijáték alatt kiégett tekintet.
   Megérkeztem hát.
   Felismerhetetlen vagyok.


   Beavatás


   nem engedhetem meg neki
   hogy a küszöbre feküdjön
   ábrázatát gondolataimra
   emelve ez a hűséges szem-
   pár lemosdat majd fekhetek
   múmia-érzékeimmel fonnyadok
   légkondicionált napjaiban

   ó inkább bundát növesztek
   nyelvem kilóg a számból
   nyüszítve tornácán takaros
   odaadás leszek majd ápolhat
   és becézhet odaláncolva
   saját jóságához majd nem bír
   ellenállni és nem lesz kiút


   Kábulat


   Drágáim,
   Virultam és
   Nyöszörögtem.

   Könnyű lettem,
   Szerteszét
   Omoltam.

   Anyatej voltam.
   Kicsinyeim torkán
   Micsoda édesség!

   Ki hasította szét
   Blúzom,
   Súlyos szoknyám?
   Koppanás volt
   Ez?
   Koppanás koporsón?

   Nincs, aki
   Szóljon.
   Nyomorultul

   Úszkáltok. Vakító
   Üveghengerbe
   Csúsztatott embriók.

   Mozi


   ebben a savanykás szagban
   éreztem otthon vagyok ré-
   szeg makogás testvérem
   vagy te ideák langyos me-
   zején ölébe fúrtam az ar-
   comat és lüktettem vérével
   ne félj most gyönyörűvé
   teszlek dülöngélve az úr-
   ban átszellemülünk most
   átvarázsollak megkínzott
   ajkamat összezárom idegen
   nézd lelkeink hogy szállnak
   ennyi esztétikával istenem
   hol vagyunk   Mézeskalácszív


   Van ebben valami visszataszító.
   Talán az édességbe ágyazott
   Tükör.
   Páva-színpompa.
   Ki tud ellenállni?
   Ez a dísz csaknem tökéletes.

   Rózsásképű apáca,
   Odaadó leszek.
   Csupaszív. Én istenek

   Gyékényén hagytam a testemet.
   Nézz a tükörbe, azután harapj.
   Ennél többet nem kockáztatok.


   Salome


   Rendezett vonásai megdöbbentenek.
   Odafönt vagyok,
   Lobogok.

   Ajkán alvadt vér.
   A hallgatag isten imádott feje
   Két tenyerem között.

   Szeme üres.
   Sárgás bőre simogatásom
   Melegét érzi.

   Az ablakon túl
   Életteli mozgás.
   Zaj, szünet, zaj.

   Itt bent visszacsapódó
   Fények áradnak.
   Lobogásom arcomat nyeli.


   Lépj elô


   Az a lehelet szinte önmagába
   visszahajol, szirmok sötétedésben;
   ahogy a lüktető, éles virágra
   csukódik, ráolvad, és egészen

   olyan, mitha pohár száján ajak,
   gyermeki és mohó. Szorongás lobban így
   valónkra, mi oltanánk, de nem fakad
   derű, hát megbékélünk vele. Amíg

   ösztönök türelmetlensége forr,
   félelmeid hátterébe nem húzódhatsz.
   Nyugodtan lépj elő.   Mintha várnánk


   Felszúrjuk magunkat a körző hegyére,
   De létünk középpontjából meddig látunk?
   Ki húzza a kört? S az a kéz miféle
   Távolt engedélyez? S az elviselhetőn túl
   A tériszony miért sodorja vissza
   Tekintetünk a megjelölt korongra,
   Hova a hétköznapok kellékeit -
   Mint mániákus árusok - kirakjuk:
   Teáscsészét, könyvet, jegygyűrűt, cigit,
   Kezes emlékeinket sorjában, s úgy
   Teszünk, mintha várnánk, mintha jöhetne
   Bárki, hogy portékánkban gyönyörködve
   Csak álljon ott, ittasultan örökre?   Teremtsünk


   vagyok vagyok vagyok
   szavak pezsegnek mióta
   már körülöttem bennem
   álmatlan ingerlő halot-
   tak mellett virrasztottam
   kezüket összekulcsoltam
   a hasukon a párnát meg-
   igazítottam a fejük alatt
   széttártam combomat leré-
   szegedtem ó hitvány függet-
   lenség ne hagyj el teremt-
   sünk embert képmásunkra ma-
   gunkhoz hasonlóvá ők ural-
   kodjanak a tenger halai az
   ég madarai a háziállatok a
   mezei vadak és az összes csú-
   szómászó fölött szavak szavak
   motyogtam szórakozottan a kép-
   zelt szobában recsegô bútoraim
   tövében kihajt az orgona arany-
   esô árvácska gyom napraforgó
   suszterbogarak vonulnak az el-
   mosodó háttér elôtt egy hatalmas
   lúd valahonnan a gyerekkorból
   sziszeg sziszeg anyám a magasban
   énekel a levegőre kislányom majd
   csillagokat hímezünk ki vagy te
   ki vagy


   A bolt
    Kosztolányi Dezsô emlékének

   Meghalok
   Megyek
   Csecsemô vagyok

   Meleg
   Pólyában
   Jóllakott

   Amott
   Egy férfi
   Elmereng

   Részeg
   Meghibbant
   Csend

   Azt hiszem
   Valaki
   Rámnyitott

   A lélek
   Polcain
   Száz titok

   Tűpárna
   Gyűszű
   Rengeteg kacat

   Szívem
   Üzletében
   Szavak


   A látogatás


   A takaró nyugodt csónak volt akkor.
   Fénytelen képek ringatóztak:
   egy amerikai utazás pasztelljei,
   egy fekete kalap halvány körvonala,
   egy négylevelű lóhere.

   Festetlen arcú nő - jóllakott gyerek,
   csövek ölelnek: rózsaszín anyák.
   Egyszer emelkedtél, aztán letűntél.
   Elhervadtál, mint a sósfű, amelyet
   gyűjtenek.

   Valaki megszólít, elmélázik.
   Szája csupa betű. Ó, fekete rózsa!
   Nyílik-csukódik, nyílik-csukódik:
   "Bojtorján nő majd palotáidban,
   csalán és bogáncs váraidban.

   Sakálok nyugvóhelye lesz lakásod,
   és struccmadarak tanyája.
   Vadmacskák találkoznak hiénákkal,
   ott fészkel majd a vipera,
   és tojást rak."

   Az éjjeliszekrényt televarrták
   gombbal -
   felizzanak a keserű golyók.
   Papírzsebkendő, vászonpapucs, óra.
   Minden elérhető téged jelent.

   (Az idézet Ézsaiás könyvéből való)


   Búcsú


   Az emlékek praktikus böröndben.
   Még könnyű vagy. Csaknem emelkedett.
   Körben a tér: csupa semmiség.

   Néhány kórházszagú bútor, fehér szekrény, ágy.
   Már nem tudod, mindez mire való.
   Miért hasít a fény a homályba.

   Miért vérzik a levegő.
   És miért szivárog a sebből annyi por.
   Nem fenyeget, nem hiteget senki.

   A könyvedbe bújsz.
   Aztán a nyirkos tenyér.
   Aztán a vasatag ajak nedvesen csúszik

   Az ablaküvegen.
   A kaktuszt az erkélyen meglocsoltad.
   Tegnap még ki mertél menni.


   Sír


   nagyon fogunk vigyázni mondja a fiatal-
   ember
   lapátkeze lendül
   nagyon fogunk vi-
   gyázni
   reklámszatyor zörög
   tessék megnyu-
   godni mondja
   részvétem
   málló vakolaton
   kereszt
   a szürke ruháját és ezt a köröm-
   cipőt
   tudod a fekete olyan komor ő sem
   szeretné
   sír
   nagyon fogunk vigyázni igen
   szépen felöltöztetjük ne tessék aggódni
   egykedvű kórházkert fák
   tavasz
   a konyha
   előtt megáll egy teherautó
   a férfi ki-
   csapja az ajtót
   odabent hosszú rúdon ró-
   zsaszín húsok
   tessék megnyugodni mondja
   részvétem
   igen a haját szépen megfésüljük
   az ablakokban pizsamás árnyak
   a bimbozó
   fákon madarak émelyítő dala
   tessék megnyu-
   godni
   fehér köpenyben lány lépked a kezében
   kémcső
   kopog kopog aztán eltűnik
   tudod a feketét
   ő soha nem szerette
   az olyan komor mondja
   és sír

   A temetés
    “Fekszel mozdulatlan,
      nem vagy már a felsô világban,
      jaj, jaj.”
      (Oravecz Imre: A hopik könyve)

   Látod, ez itt a fagyos föld,
   A halottat belerakják.
   Arcán gyökértelen fű-ráncok.

   A szem nem izzik.
   Őt már nem érintheti
   Garbó-, ing-, zsabóvirág

   Kíméletlen illata.
   Nincs, aki tapintson.
   Nincs, aki halljon.

   Közönyös lábára fekete harisnya simul.
   Elsötétített idő van.
   Emlékeink táncparkettjén

   Hibátlan lépkedünk
   Elôre-hátra, elôre-hátra.
   Önkívületben, vakon.

   Nagy fejet égre tár,
   Semmit nem vár tőlünk.
   Ő érvényes csak -
   A sok virág.

   Netán összeforr itt
   Két felhő-profil?
   A véletlent lessük.
   Megriadunk.

   És lökdösődünk,
   Közönségesen.
   Éleinket koptatjuk.
   Nem tudunk másról.

   Valami gurul.
   Valaki ránk hever.
   Így-úgy mi is
   Teljesek vagyunk.


   Elégia délután


   ebben a között idôben felgyorsul
   a történet pedig a perc mint az
   egykedvű rák azért a munka haladt
   haladt megneveztem ezt meg azt nem
   sétálóutca ez kérem mi a fene min-
   denki apróval fizet szerelmem mi-
   lyen kék a legszebb kék holnap
   muszáj lesz nőgyógyászhoz menni
   nincs nagyobb csapás mint az ele-
   get nem ismerni tejet gyümölcsöt
   mit is még jó annak aki nem lép ki
   az ajtón és világot megismer nem
   néz ki az ablakon és égi utat meg-
   ismer mennél messzebb megy annál
   kevesebbet ismer gondolta lao ce jó
   annak aki nem cselekszik hanem végbe-
   visz a hetes elindul ebben a között
   idôben lökdösôdünk én mégis ôket sze-
   retem akik nem tudnak élni csak letű-
   nőkként mert ôk az átalmenők olvasta
   valamikor valahol valaki   Tükör


   Ki gondolhatta,
   hogy a hízelgés szebbé
   varázsolja arcomat, mint a
   vitaminpakolás, hogy hazudok majd
   boldog-boldogtalannak, hogy neurotikus
   leszek, s csak ehhez tartom
   magam?

   Ki gondolhatta,
   hogy ellopom az őrültek
   gondolatait, és szétzilálom
   meleg fészkemet, a józanságot,
   fiókáimmal mit sem törôdve, és kígyó
   vér, béka, szúnyog, bögöly, dögvész, fekély,
   jégesô, sáska pusztít?

   Ki gondolhatta,
   hogy rám néznek, akik
   mindentől idegenek és a
   sajnálatot, mint mogyorós
   svájci csokoládét szopogatják,
   élvetegen, hogy fontoskodva járkálnak föl-le,
   hogy kitapintják a pulzusomat, szájamba lázmérôt
   dugnak, és nem ismernek magukra?


   Horzsolás


   a padon felejtett játékmackó
   akinek már nem nézhetsz a szemébe
   s ott messzebb az utcák e hangtalan
   szájak melyek nappal csak idegen
   nyelven beszélnek nézd a kirakatot
   szemben a fényreklámmal hol hasztalan
   vár némi homályra egy ruhátlan
   kirakati bábú fején félrecsúszott
   vörös paróka

   mint mikor
   a liftben állsz moccanatlan és az
   emeletek zuhanó sirályok fénycsőrük
   horzsolja a sötét nyugodt felszínt
   s te idegen szomjas lényeket itatsz
   vagy a nyirkos levegő mellé fekszel
   és szavakat mormolsz öntudatlanul és
   ítélkezni késő


   Az opiumszívó álma


   hol riasztó állandóságot találsz
   a végtelenbe nyújtózó mozdulat
   mögött mintha egyhúrú lant heverne
   imbolygó hínárok árnyán odalenn

   vágyódva bár a céltalan moccanó
   vízsodorta kő után mely simulva
   mélyek medréhez tekintetet bolygat
   de koccanása értelemmel telít

   akár egyetlen hang felvillanna itt
   nyugtalanító hullám-homály alatt
   köröttem lobogó növények árnyán

   egy láthatatlan fölizzó mozdulat
   mögött bár felszikrázhatna a szándék
   magamra tán mégegyszer visszalátnék


   Pügmalion


   Azt hiszem, már minden hiába.
   Micsoda képzelet gótikus magánya
   Véste, simogatta a százarcú követ?
   Mily erő pusztítja a fölösleget?

   Nem fél, hogy nincs megállás?
   Hogy létéről hirtelen lehasítva
   Ott kuporog majd teremtménye árnyán?
   Hogy vétkes, mert hitetlent taszít áhitatba?   A terméketlen


   Nincs olyan akarat, mi engem elszakíthat!
   De a csecsemősírás odaátról
   Már nehezen elviselhető.

   Veszélyes madarakra gondolok,
   Hibbant színeikre. Sárga, vörös csőrük
   Megjelöl.

   Lábam égnek vetem, hadd imádjon!
   Tájam misztikus.
   Maga az isten.

   Lehet, hogy kő vagyok,
   Nap, kígyó vagy bogár.
   A lelkem klasszikus angol kosztüm.


   Gyülekezet


   fürdőruhánk csípőig mintha
   felhasítva idén rózsaszín
   van meg világoskék té-
   vonal a rövid comb a múlté
   kedvesem a vasárnap szinte
   elviselhetetlen fekete re-
   dőnyünk félig leeresztve
   fények dobpergés bronzszínű
   férfiak
   vakító tollaik álma
   árulása a tűzben amikor
   még nyüszítés voltunk vad
   virágok testvére farkasok
   éles fogai voltunk rousseau
   voltunk meg nietzsche én a
   költeményben utálok minden
   bölcsességet ha medrek rohan-
   nak valami cél felé eszmék
   partjai közt szomjas folyamok
   gyönyörű súlyukkal óceánba
   szennybe ha követelnek bármi
   zengő hangon hogy ne csinálj
   magadnak öntött istenképmást
   ne szemetelj ne ölj ne lépj
   a fűre ne tégy hamis tanúságot
   embertársad ellen ne dohányozz
   ne lopj hogy ím egybegyűltünk


   Eszedbe juthatna


   az utolsó sort húzd ki képzeletben
   a többi nagyjából stimmel valahogy
   így kezdted volna ha meg nem zavarnak
   a sötétből menekvő hangokkal meg fénnyel
   mik feldobnak téged is vakítón az égre
   majd visszacsobbannak rajzolva karikát
   még eszedbe juthatna néhány apróság
   még eszedbe juthatna egy kínai váza
   hogy a szép üresség aztán semmi se
   hogy szilánk-ropogva züllene szerteszét
   szobád rejtekén a formás valóság
   míg ülnél valahol egy mélykék fotelben
   és felhúzva lábad biztonságban lennél
   és padlón karmolászna tört festék meg ábra   Háromnegyed nyolc


   ez a huszadik század vége és beleszúrta
   villáját a kocsonyába majd valami bölcs
   megjegyzés a sarokból amire sajnos már
   nem emlékszem de az arca színesben csil-
   logott-villogott ó istenem micsoda ször-
   nyűség nem találom a pirospaprikát pedig
   nélküle de lássuk csak szívecském ez a hu-
   szadik század vége miközben kikapcsoltam
   vadonatúj triumph melltartómat igazán nem
   is olyan rossz a mellem ahhoz képest a ra-
   kétatelepítés ide meg oda és egészen tűz-
   bejött hát cicuska ez a valami iszonyú így
   mindenkinek a maga frontján természetesen
   mindenkinek na ja mindazonáltal néhány éve
   ott az intercontinental kertjében a túlon-
   túl kék víz és a diplomatafeleségek apró
   bikinije meg haboskávéra whisky de a kerí-
   tés mögött indiai kisfiú ácsorgott felpuffadt
   hassal jól emlékszem ma is a szemére emlék-
   szel amikor először megfogtam a melled és te
   úgy tettél mintha ellenkeznél légy oly kedves
   igazítsd meg a lepedőt tudod mennyire utálom
   ha meggyűrôdik alattam mit gondolsz egy atom-
   bomba azt hiszem semmi nyugodtan elzárhatod
   fordulj meg tudod úgy jobban szeretem és me-
   gint mint egy darab fa igazán kitalálhatnál
   végre valamit


   Médium


   Levegő-koporsóban alszik a nő.
   Erotikus póz. Vízszintes alak.
   Előtte a férfi
   Feketében.

   Odalent suttognak, rémüldöznek.
   Valaki az orrát fújja, valaki köhög.
   Valaki visszeres lábát tapogatja.
   Köröm száguld le-föl. Harisnya zizeg.

   Öntudatlan vagyok.
   A halál, az más.
   Olyan lehet, akár a macska szeme.
   Büszke, szórakozott, tekintélyt parancsol.

   Nézd csak a vakot. Feje hátraszegve.
   Azt hiszem, neki az ég jelez.
   Akaratod megtart, erős kötél.
   Engedj el nyugodtan. Lebegek.


   Vadászat
    Csontváry képei elôtt

   Azt kell gondolni,
   Hogy minden rendben. És
   Napod: koronád.

   De mit kezdhetnél
   Ennyi
   Ragyogással?

   Magasodván,
   Háttal,
   Nagy árnyékot vetve

   Ölel itt valaki
   Vak láthatárt.
   Gémberedett lombok

   Tapadnak a
   Törzsre.
   Fönt - kioltott

   Dombok.
   Ujjak közt fehér bot -
   Foglyul estek a fák.

   Ilyenkor
   Hatalmas
   A tér figyelme.

   Csak
   Újszülött sejthet
   Ennyit önmagáról.

   A fej
   Dísztelen.
   A szív gyengéden aljas.

   A szép
   Kezdete a vér.
   Szót se gyilkosságról.
   Még észrevétlen vagyok


   Hát nem tudok búcsúzni,
   Nem tudok.
   Pedig szép lehetnék -
   Arany keretben mozdulatlan
   Nő.

   Drága,
   Mint egy ikon-madonna.

   Vagy lehetnék higany:
   Ezüst kiáltás.
   Lelkiismeretes ápoló.
   Lényem a mártírfényben
   Felragyogna.

   Lehetnék vércsepp
   A mikroszkóp szemében.

   Nem tudok búcsúzni.
   Nem tudok.
   Én féltelek, hogy felfigyelsz rám.
   Míg észrevétlen vagyok,
   Maradok.


   Halkan, halkan


   Most halkan halkan
   Az éj hatalmas
   Vaksi habokra
   Rávetül
   Nappalok úsznak
   Kicsinyke árnyak
   Pikkelyük csillog
   Elmerül

   Sötétség moccan
   Hámály kúszik
   Álom-barázda
   Látva látó
   Valami hullám
   Csalhatatlan
   Oszlat sikolyt
   És suttogást

   Olyan fekete
   Olyan hűvös
   Izgatott föveny
   Hold-sugárzó
   Mered az űrbe
   Mintha kőszem
   Márványban égő
   Hangtalan

   Simogat hűsít
   Már nem égek
   Kitépett engem
   Fény kezéből
   Elold ároktól
   Úttól égtôl
   Messzire nézek
   Messzire
   Ó éj, ó éj
    Montázs T.S. Eliot verseibôl

   Ó éj, ó éj.
   Mind eltűnnek az éjben.

   Könyörögj értünk,
   Akik választottak s szembeszálltak,
   születés, meghalás között
   Ez álomjárta félhomályban
   Világosságuk felragyog,
   Könyörögj értük.

   Feszültség ideje ez.
   Magányosság helye.
   Ne tűrd, hogy hamissággal hitessük magunkat,
   Könyörögj értünk most és születésünk óráján.
   Könyörögj értünk.

   Azt gondolom,
   Patkány-közben vagyunk.
   Itt vesztek el a holtak csontjai.
   Léptek visszhangja az emlékezetben.
   Tudjuk, mi a kényszer, a kínzás.
   Tudjuk, mi az elnyomás, az erőszak.

   Halunk a halókkal:
   Nézd, távoznak és mi velük megyünk.

   Ó éj, ó éj.
   Mind eltűnnek az éjben.

   Könyörögj értük,
   Akik egyedül maradtak fegyvertelen
   Rettegésükkel, fölösleges tudásukat
   Szentségként hordozva,
   Akik tudták, mi a kényszer, a kínzás,
   Tudták, mi az elnyomás, az erőszak.

   Ó éj, ó éj.
   Könyörögj értük.
   Teátrális


   óvakodjunk a nyájasoktól a kóbor komoraktól
   halottkék nézése bájahullott lim-lomoknak
   íme a bölcs anyag színeváltozása fehér karját
   a nő kinyújtja mint bergman filmjében
   az a szürke lehelet s az a hang érintésedért
   ó tán homályos szókkal esdeklő de homálya
   lelkünknek is örökkön örökké gáncs a gondolatnak
   hullámod sodorjon nyaldossa mélyemet csak
   finoman finoman miféle beszéd ez fehér karját
   a nő kinyújtja a férfi felé gyertyák púpos jegén
   ujjbegy siklik rózsaszín álmon csúszkál a valóság
   emlékszel mint egy bergman-filmben felravatalozva
   és képzeleted csigalépcsőjén a lármás gyászmenet
   is én voltam egyébként megrezdülnek az ablakok itt
   de te nyúlj hozzám még hát gőzöm sincs hogy feltettem-e
   a teát kop kop kop kop világosodik lassacskán
   mondom kop kop kop kop de messze még a reggel ugye
   felhúztad az órát   Krónika


   késô van sötét van csend van
                de ti
   ott vagytok a macska puha lépteiben
   a rózsák szemérmetlen kitárulkozásában
   hol élénkszín szőttesek és tulipános
   ládák pompáznak
                és tükrös vitrinekben
   porcelánszarvas mosolygós lúdas matyi
   karcsú hattyú tekintget
                ott vagytok
   hol bömböl a magnó hozza viszi az
   évszakokat megbújtok picasso ráncaiban
   és a kertitörpe vérvörös sipkáján
   egymáshoz préselődtök s én úgy viszlek
   titeket mint egy nevekkel teleírt noteszt
   az emlék lapozgat
   felhívja ezt meg azt
   például a régi tanítónőt a hatvanas
   évek elejéről aki sötétkék irhabundájában
   büszkén lépkedett a balzac utcán
   mikor
   nagyon sütött a nap
   ahogy utána néztem úgy
   tűnt nem árnyék követi hanem sötét szavai
   kúsznak a szürke latyakban
                és ott van a
   lány aki szilveszterkor begubózott
   mint egy selyemhernyó
   a szőnyegbe tekeredve
   részegen röhögött de megfeledkeztünk
   róla is
                összezáruló ajkunk vízszintese
   lassan kihúzza a múltunkat történeteinkből
   késő van sötét van csend van
                a konyhában
   írom ezt a verset
   a hűtőszekrény megrázkódik
   felzúg hirtelen elhallgat
   már csak az erkély
   lángol ez a nászra készülő madár
   vadul
   lobognak kimosott szárnyaink


 Főoldal