Ez a gúnyoros, szellemes versszövegezés olyan mai Így írtok ti. Azt igyekszik a különböző verseket imitálva karikírozni, hogy mifélék ma a költőink. Az idősebbek, Somlyótól, Rábától, Latoron, Juhász Ferencen át a középkorúak Utassytól Kukorellyn, Parti Nagy Lajosig és így tovább. Egyetlen kivétel a húszas éveiben járó Varró Dániel. De az ismert fiatalabb korosztály, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina vagy Lackfi már nincs jelen könyvünkben.

Karinthy Így írtok tije, jól tudjuk, zseniális és kegyetlen. Micsoda óriások jegyeit tudta kíméletlen tudatossággal felidézni. Ady Moslék országát, Kosztolányi átformált impresszionizmusát! "Mint aki halkan belelépett", ( a fiatal Babits végletes szecesszióját ) "Plutó e torzót márványból szoborta - Ó, torzók torza, börző Dunakorzó - Ó korzók korza, őrző dunnaorzó" - nem idézem tovább úgyis tudja mindenki. Azt írta Kosztolányi a Még mindig így írtok ti első kiadásának bevezetésében, hogy Karinthy a rendszeres bírálat hiányát pótolta! Ez messzemenően igaz. A tónus felismerésében döbbenetes. Számomra - ha ugyan szabad itt észrevételt tennem - az Így írtok ti a nagyok örömteli felfedezésére vezetett. Réges-régen, úgy a tízes éveim elején, előbb olvastam az Így írtok tit, mint a bírálva kigúnyolt nagyokat. Csak Karinthy után gyönyörödtem beléjük, lettem boldog olvasójuk.

Rapai Ágnes szellemesen, a vershallásmódot felismerve, igyekszik valami hasonlót csinálni. Nemcsak bírál, negatív panegiriszt ír, henem mély érzékkel rátalál a költők jegyeire. Az ő szövegéből az olvasó nem fog ugyan fellelni annyi klasszikust, de a jövendő, az elképzelt maradandók mellett, ott vannak kötetében a sokféle változatok. Egy újabb és újabb verstílus, amely alakításában, nyelvhasználatában már észrevehetően más mint a Nyugat. Rapai Ágnes mély figyelmet kívánó, úgy mondhatnám a jelen hangnem következtében szinte nehezebb helyzetben volt, mint a zseniális nagy előd. Az eredeti vershangot olykor nehezebb volt létrehoznia. Olyan feladatot vállalt, amely egy ügyes trükkel csaknem azonos lett az eredetivel. Mintha maga a költő írta volna. ( Tandori, Székely Magda ).

Végül azt gondolom, hogy ez az Arc poetica épp úgy hasznos a kritikában is. Hogy olykor maradandó olvasmány. Tudatja - elég részletes gazdagsággal , hogy milyenek élő költőink. Az ismertek. És közben örömmel jelezni bennük a paródisztikus elemet. A végül is kipattanó, nevetést keltő szellemességet.

Jó tehát a költőket szerető olvasónak néha alaposan odafigyelnie és akkor lesz meg a mulatsága. Az Arc poétika jó mulatsága. És azon is érdemes elgondolkoznia, azt magában latolnia, hogy vajon a sok költő közül - Rapai Ágnes által is, meg a jövendő által - kik lesznek a maradandók a sok közül. Sejtjük, de végül ki tudhatja?

 

2004. augusztus 4.                                                                                 Lengyel Balázs

 

    

   Ballazsófiásan


   Tűrd föl az inged úját
   mint nagyanyád is tette
   csurran a nap a vékán
   ténta csupasz papíron
   és éhes egerészölyv
   pörren dagasztó kendőd
   hints bele lisztet bátran
   ésszerűen kovászt is
   fröcsköljön a víz és sót
   szórj bele aztán dolgozz
   a homlok hegyhát gyöngyös
   hajnali párás erdők
   illata fecserészget
   mint precíziós műszer
   oly kiszámítható légy


   Barikárolyosan


   Vérvörös hajnalt hasít a dülledtszemű
   idő, nyikorgó szekereink, tatamm, tatamm, tatamm,
   hová viszik dobpergés-szívű fiainkat, éneklő-szoknyájú
   asszonyainkat, akik
   málnaízű csókokkal édesítik a vastagnyakú
   cigányok savanyú hétköznapjait,
   ó, melegsuhogású fácánasszonyaink tavasz-szagát
   érzem ilyenkor az orromban, korall-rózsaszín
   álmaikat látom az álmaimban, fény-verseink nézd,
   hogy világítanak, megannyi varjú-csillag,
   ó, verejtékben-ázó-nyaraink-teleink
   a csikorgó évszakokban mi otthon vagyunk,
   szurtos gyermekeinkkel kóborolunk,
   és hallgatjuk a hazátlan föld hegedűsírásos
   szívdobogását.


   Bellaistvánosan


   Nincs ág, hogy a kertünk lomblana,
   nincs lég, hogy a versünk élene.
   Nincs fény, hogy szerelmünk dallana,
   nincs dal, hogy az élet zengene.

   Nincs jég, hogy a rút megfagylana,
   nincs nyár, hogy a szép felfénylene.
   Nincs nincs, hogy a van meglátszana,
   nincs hang, hogy a versem églene.

   Nincs zöld, hogy a csönd már zöldlene,
   nincs kék, hogy a kékség szólana,
   Nincs föld, hogy a föld már földlene,
   nincs rossz, hogy a jóról vallana.


   Beneyzsuzsásan


   Se nyár,
   se tél
   nem teheti tönkre
   az emlékeket.
   Se láng,
   se jég
   nem teheti múlttá
   a jeleneket.

   Se só,
   se homály
   se törölheti sárba
   az emberségemet.


   Bertókosan


   Ez a vesék és végtagok,
   remegő, kocsonyás terek,
   a szívbillentyű nem mozog,
   nem bölcs és nem is gyermeteg,

   ez a porckorongok, lehet,
   ma fáradt kórboncnok vagyok,
   agyamba most léket verek,
   sajnos fejre nem állhatok.
   Bodorbélásan


   A vérnősző barom csak Adidasban
   hajlandó szaladni, párnás neki,
   puhácska minden íze, edzeni
   küldik izzadt lyányok feszes trikóban.

   Szűzi kacajukat küldik utána,
   a v. b. meg szupermenként suhan,
   selyem köntöséből kilóg a lába,
   a formát feszíti a tartalom;

   ahogy végighúz a hajnali tájon,
   betölti a teret, mint egy óriás,
   már nem illetheti semmi kritika;
   lelkes sóhajokkal buzdítják a lyányok:
   "ha visszatérsz ehetsz, sül a pirítós!"
   és mellesleg vár a nyelves puszika.


   Csukásan


   Hű iránytű a tollam, azzal írok,
   alatta sima fehérség, a tenger,
   egy mackó Odüsszeusz,
   tegnap délután a mérlegre álltam,
   kék trikóban, kék gatyában,
   egy kicsit híztam, de nem izgat,
   pöttyet taknyosan indultam
   keresni a szépet,
   Ó, édes költészet,
   disznósajtocskám,
   pirospozsgás retkem,
   tejecském, kenyerem,
   gyulai kolbászkám!
   Kit izgat, hogy összesúgnak mögöttem:
   "Micsoda alak!"
   Én horgász vagyok.
   Ők meg csak halak.


   Eörsiistvánosan


   Olyan jó volt téged utálni.
   Undorral néztelek, szar alak.
   Bizony majdnem elkezdtem hányni,
   Mikor néha elolvastalak.

   És viszontgyűlöltél vadállat.
   Már hatvanötben is elkerültél.
   Évekig csipkedted a májat.
   Te kéjenc keselyű hova tűntél?!
   Fabókingásan


   Ezt a kis amatőrt elcsábítanám.
   Majd tűzbe hozom.
   Úgy döntöttem, ő jó lesz nekem.

   Olyan pelyhes és rózsaszín,
   Érett barack a lelkem.
   Rázza a fát.

   Majd ölébe pottyantom magam.
   Kívánatos leszek.
   Addig napozok. Hogy jó érett legyek.


   Fodorákososan


   Reggel van.

   Dél van.

   De éjszaka is volt.
   Gergelyágnesesen

   Lesz majd, eljön majd az a nap.
   Ma holtra vált nyelven hallgatok.
   Harang kondul a csönd alatt.
   Megépítem a templomot.

   Zengjen létezzen az a perc.
   Kőtáblám cipelem, ballagok.
   Szavam úgy csengjen, mint az érc.
   Majd kitárulnak az ablakok.

   Imreflórásan


   Csak azt akartam látni, azt a testet,
   csak azt akartam látni, higgyed el.
   Csak azt akartam látni, hogy keresztet
   vet a fénylő ajak, csókot lehel

   meztelen combodra, vállaidra. Én
   csak azt akartam nézni hangtalan,
             hogy izmos vádlidon futkároz a fény.
   Klasszikus formádnak vonzása van!
   Határgyőzősen


   Édes ecsém, ha kurziválod,
   vérszegény lírád akkor se bátor!
   Pózolsz, peckelsz, kacki a tartás,
   néha hülécske, néha marhás.
   Ficcfanyelven egyre ordító,
   nem lesz arra sose fordító!
   Óbégathatsz, te béna bunkó
   dévaj duggatásod baromhó'

   méltó; te elsatnyult, te ványadt!
   Te töketlen dalló vadállat!
   Ríjál te pisis, óvodádban!
   "Hősi" lantod tartja az állam.   Juhászferencesen


   Itt ülök gondtól pikkelyesen,
   mint egy hamuszürke-űrokádék-
   múmiacsillag,
   mint egy nyálkás-fájdalom-nyüves
   porckorong-sérv a sebészasztalon,
   bibe-fény-nyalábos
   göncölszekér-árnyékszék-géniusz-
   fotelben.
   Itt ülök megint költészettel töltötten,
   csont-hús-vér időmben,
   én, én, én
   a szót mondani jöttem.


   Kalászmártonosan


   Még e lét ködében
   hová kellene bújni el
   a romolhatatlan ihletnek
   amely fennen zengené a szürkeség
   fölötti emelkedettséget
   a föléltségen túli kezdet az
   mi színeivel kápráztatja
   a lelket
   a bűntudat kockázatát
   a szépség káprázatának iszonyatával
   kecsegtetve
   és olyan lenne pont
   mint Rilke.


   Kántorosan


   A régi költők!

                       Ők még csókoltak aranyos kulacsocskát!
   És becéztek cicit! Ajakat! Trilláztak Lillát!
   Olyik libasültbe, olyik
                       fűbe harapott.

                       Előre Péterek! Előre Kántorok!

   A régi költők!
                       Olyanok voltak tök, mint a mai költők.
   Papírra írtak az önzetlenek,
                       dettó az önzők.
   Egyik idegösszeroppant, másik Baumgartent kapott.
   Olyik libasültbe, olyik
                       fűbe harapott.   Karafiáthorsolyásan


   Hogy fekete kesztyűm elveszett,
   és Chanel kalapom sem találom,
   hogy tűsarkú cipőm tönkrement,
   és köddé vált denevér-kabátom,
   hidd el, nem olyan nagy élezet,
   jaj, eltűnt herendi porcelánom,
   immár rend kell kupleráj helyett,
   a lelkem holnap kitakarítom.

   Kemenszkysen


   Bu-Ta
   kilép a házból és elindul
   az Ut-on.
                 Szeretem ezt a képet.
   Bu-Ta megkönnyebbült arcát,
   narancssárga selyem köntösét,
                 barna saruját,
   és Bu-Ta mögött a csupa kék-zöld-
   vörös-lila-türkiz
                 háttér harmóniáját.
   Ahogy a kapkodás, a kételkedés
   szellemét hátrahagyva elindul
                 a Teljes Nyugalom felé.
   Hogy találkozzon a Mesterrel,
                 Jut-Ká-val.   Kissannásan


   Haj csatangolhat az ének
   Haj tűlevele van a szélnek
   Haj tincse mézes szőlőkertek
   Haj csatangolhat az ének

   Csípj csípj csóka
   Vak varjúcska
   Fuss a kútra
   Kis nyulacska

   Ingyom-bingyom nekemadta
   Puccos kincsét reklámozza
   Hímes álmát cickányozza
   Varangy képét púderozza


   Kukorellysen


   Nos. Azért. Voltak. Krúdys hangulatok. Korzók.
   És hát kávéházak. És kiskocsmák. És bor'zók.
   Hogyan kell itt lépni. Egyáltalán oly borz-
   asztó, hogy egyiket a másik után. Érzek
   valami megfoghatatlant ebben. Elvégre k-
   ezet kén' mosni. Marad tehát: a lélek.
   Egy kicsit. Nem nagyon. Mondjuk, épp csak lépni.
   Mintha meztélláb. Vagy: mintha Mozartra zokni-
   t húz az ember. Azt is meg lehet szokni.
   A nejlont. Szürkés. Fáj. Olyan felleg+tű.
   Ez a vers. Lett. Talán. Zacskós tej színű.


   Ladikkatalinosan


   Látom én a szétfolyó óramutatót.
   Eljön értem a boszorkány-seprű.
   Nem riad vissza a nagy falloszú költészet,
   hogy belém hatoljon.
   Szorítom a ferde kálykacsövet
   Csak rémálom, remélem.
   Az ablakomban füstifecske lángszóróval.
   Az ajtómban őrült vitorlavászon
   . Hát nem értitek meg?


   Latorosan


   így összekuszálódva
   partra vetve
   mert szomjúhozva
   mert kétségbeesve
   mert messze a csónak
   mi visszaúszna
   és vinne a nyüzsgő
   szeszélyes múltba
   így összekuszálódva
   így kilökve
   csak vénségem
   vakító lepedője
   perzsel napot én már
   aligha nézek
   játékszere lettem
   erős kezének
   lásd játszik az isten
   megköt a forma
   arcom negatívját
   borítja porba
   így összezsugorodva
   összeégve
   fekszem jaj moccanatlan
   révbe érve
   Lázárirenésen


   Jaj, Máriával élni, nem túlzás!, akárha
   forró nyárban kies szigetnek langy ölén.
   Most engedd el magad! csacsogta, dús hajamba
   túrt, szórakozottan babrált játékszerén.

   Mint egy gyerek, olyan találékony, szeszélyes
   volt, kedve pórázán loholtam, hű öleb
   . Fantáziája kockacukrát faltam, éhes
   sosem lehettem, vagy szorongó csődtömeg.

   Talált furfangokat, szörnyűn gyötört, az édes.
   Remegve lestem. Istennőm parancsa úgy
   csapott végig rajtam, mint a villám. S ha úgy

   szökellt a kedve, oly gyöngéden szenvedélyes
   tudott lenni! Csináljon bármit, kedves úr!
   - kiáltott. Csináltam. Ám ő maradt az úr.


   Marnósan


   a közhelyeket úgy kerülöm, mint a
   belváros járdáin sétálva, a kutyaszart,
   a franc se akar egyértelmű lenni, mert
   bár közelíthetem így is, úgy is,a köz
   helyek túlontúl egyértelműek, undorral
   vegyes ámulattal szemlélem az intimitás
   szféráit, nos, találjátok ki, mire gondo-
   lok, ti izomagyú kritikusok, kihull véres
   kezetekből agyonszurkált kéziratpapírom,
   most kapóra jönne egy idegen szöveg,
   azonban olyan deprimált vagyok, mint egy
   térden lőtt kolibri a szárító zsinegen.


   Marsallosan


   Legyek ott, hol tárt romok
   hasán keresztül vágni
   az ősi köldökzsinórt.
   sőt, csapódjon torkomnak,
   csorogjon söröm, borom.
   Legyek gyök alatt fattyú.
   Egyszerre fény, és sötét.
   Legyek rongy analizátor,
   mint a kutya, oly ösztönös.
   Mezeikatalinosan


   Nem kért senki sem.
   Mégis elváltunk.
   Itt az asztalunk.
   Ott van az ágyunk.

   Mondják, miért van ez?
   Hogy így szétváltunk?
   Nem ért senki sem.
   Ez volt az álmunk?

   Süketség, vakság,
   Hozzád kiáltunk?
   Nem ért senki már.
   Mert ez az átkunk.


   Nádasdysan


   Mit csinál megint? Tyúknyakat nyiszál.
   Én is tyúk vagyok. A lelkem kiszáll.
   Most fölém hajol. A könnye Úgy csorog.
   Jaj, fekete vérem spriccel és csöpög.
   És van pofája, hízott tíz kilót,
   hogy megkérdezze, édes, ez mi volt?
   Mondd el kérlek szépen, életlen a kés?
   Hívjak köszörűst? Az élet oly nehéz.
   Mind, ki költőféle, klasszul rezonál.
   Én adom a ritmust, szavald el, mi fáj.   Oraveczesen


   Jani a félfülű, az utca másik oldalán
   lakott, 15,1 méterre pöttyös Erzsébet házától,
   őt azért hívták így, mert két éves, hat hónapos
   és három napos korában himlős lett szegény,
   csúnya, heges lett rózsás kis orcája,
   Béla, pedig, mikor meglátogatta, unokafivérét,
   Zsigát, természetesen a boltos Zsigára gondolok,
   hiszen kicsi Zsiga meghalt a Don-kanyarnál,
   nagy Zsiga pedig felakasztotta magát a pajtában,
   mivelhogy, felesége, Aranka szemrehányásait
   nem bírta tovább, mért léptél be a téeszcsébe?
   ezt ordítozta Aranka 1961 telén, épp akkor,
   amikor apám, Katalin néném, Laci, Pista
   nekifogtak a kukoricamorzsoláshoz, miközben
   anyám szomorúan nézte a petróleumlámpát.


   Papptiborosan


   A megrémült írógép kihányja
   a szög-, a gomb-, a tetű-mondatokat.
   Az űrkomp-érzelem sikeresen landol
   a szemölcsös holdon, a versen

   . Ha csípős, akkor csípőficamos jambus.

   Möszjő, fáradjon be,
   székeljen a moslékos-tévé előtt.
   Szarja össze a gondolatait a forma eggyel.
   Zúgjon, mint a kombájn éjfél előtt.

   Azt mondja, ha kell áramot
   vezet a hintaszékembe?
   Vegyek föl golyóálló mellényt?

   Bedobálja isteneimet a lebombázott kukába?
   Ha döglött galamb a vers.

   Partinagyosan


   este van este van
   ki-ki szuszogása
   feketén bólingat
   hollóban a kánya

   zúg az éji pille
   tudatom nyivódik
   szavak közt partisan
   hasadok hajnalig

   egy-egy kancsal rímet
   nyújtsz a kicsinyeknek
   ha varrsz se varrhatod meg
   látod csendszakadt


   2

   pupilla-hangárba
   gördülő évek
   angyalok snúroznak
   klottgatyás srácok
   tocsog a pécsecske
   pocsék egy micsoda
   elázott nyinocska
   ajaj ajaj
   megtalál megtalál
   a rég elszállt lufi
   ej ez már döfi
   kisasszony moment
   cuppog a cipőcske
   pacák a micsodán
   épp nyit a balokány
   ujuj ujuj
   ott lotyó szonettek
   állnak a placcra
   zsebünkben űrlik
   izé ad acta


   Petőczösen


   Valami avatgarde-ban, mikéntha meztelen,
   Zizegés, csönd, csönd valami zizegésben.
   Mikéntha Ádám.
   Csüngni egy falevélen.

   Mikéntha ottan, lélegzetvisszafojtva,
   mocorgás, dallam, valami halhatatlan.
   Szétnyíló ajkak.
   Lásd, lásd, leírhatatlan.

   Valami avantgarde-ban, mikéntha nesztelen,
   zizegés, csönd, csönd valami moccanásban.
   Mikéntha Ádám.
   A sors előtti sorsban.


   Rábagyörgyösen


   Errefelé a hallgatás arany
   Platónt kérdezed Szókratész felel
   ám bölcsessége senkinek se kell
   a csengő szöveg fülükre akad
   hordják mint afféle fülbevalót
   Goethe-breviáriumát Babits
   Jónás könyvét a százféle bizsut
   a látszat fontos nem a lényeg itt
   levetkőznek mindent mi etikus
   páváskodnak a dörgő ég alatt
   nem jutnak el sosem értelmükig
   a törvényt teremtő igaz szavak


   Rakovszkysan


   Itt addig kell, de ott már nem soha,
   sétál a fény a házban, átölel-
   ve, mit kaptam innen-onnan, moha-
   zöldet kever barackkal: szfinx-fotel;

   a szerteszét guruló gyöngysorok
   víztócsák a konyha szögletén,
   és lassan régi emlékkép csorog,
   a parketta résein megmoccan a fény;

   örvényt kelt, beszippant míg forog,
   és minden tűnik el, már az öntudat
   nem őrzi, aszály van és fekete lyukak.


   Somlyógyörgyösen


   Az egzisztenciális evidenciája,
   hogy semmit se sértve
   az irányt megtalálja,
   mindig önnön
   végletein járva,
   mindig önmaga
   négyzetére fújva,
   mindig maximális
   teljesítményt nyújtva.

   Ó, költészetem Arlekin-trikója!
   Hol vagy falovam?
                 Nesze nektek Trója!


   Spirógyörgyösen


   Hogy a foci élvezhető legyen,
   a lesre futó játékosnak le kéne tépni a körmeit,
   a szándékos gáncsolónak
   le kéne vágni a lábait,
   a kezezőnek
   /ez meglepetés lenne/
   ki kéne nyomni mind a két
   szemét.
   A stadionban tízezrek kiáltanák:
   Szép volt fiúk!
   Hidd el, hogy
   semennyi jegy nem volna elég!


   Székelymagdásan


   Létemet, mint egy hátizsákot
   cipelem. Mennyi pillanat van!
   Súlyos filmekkel megrakottan
   megyek. Én már senkit se várok.

   Túl sokat tudok. Szinte éget.
   Lelkemben csupa iszonyat van.
   Parázsló tél, hófútta katlan.
   A verstan meg a vereségek.
   Szepesiattilásan


   száz malomban őrlődni
   bántásokra fittyet hányni
   kotnyeleskén káricálni
   szotykos szőlőt szopogatni
   iddogálva mendegélni
   nüánszokat észrevenni
   parazsamra lángot fújni
   bájtelítve bajt rontani
   puszedlivel pukedlizni
   ráncbaszedőt ráncbaszedni
   csapot-papot hátrahagyni
   szavak szárnyán szálldogálni
   naptakarót náspángolni
   prózát rímmel panírozni
   csendesedni ricsajozni
   búval-bajjal bíbelődni
   sötét égre csipkét verni
   fattyú éjjelt babusgatni
   hervadásig tüchtig lenni
   emlékeket tutujgatni
   Szilágyiákososan


   Bélának mondom!
   Beának súgom!
   Vagy nekem húgom!
   Te vagy a bátyóm!
   B!
   B!
   Csimm, bumm, tratata
   Tratata!
   Csimm-bumm, Tratata
   TRATATA!
   Talán egy faroknyit
   Ér ez a narodnyik?
   Bélának mondom!
   Beának súgom!
   Vagy nekem Húgom!
   Te vagy a bátyóm!
   B!
   B!
   Csimm, bumm, tratata
   Tratata!
   Nem ér egy faroknyit
   Se ez a narodnyik,!!!
   A!
   Á!
   B!!!
   C!!
   Cs!!!
   E!!!!!!!!
   Ésigytovább...
   Csimm-bumm!
   Csimm-bumm!!!
   Durrdeferkt!
   A hangom berekedt, de nem
   Számít!
   Takácszsuzsásan


   Mikor elkeseredésemben elővettem a
   papír zsebkendőmet, ahelyett, hogy
   kinyitottam volna a gázt,

   vagy mérget csepegtettem volna
   a kávémba, esetleg legurultam
   volna a lépcsőn,

   és kitörtem volna a nyakamat,
   álmomban meggytől véres ujjakkal
   végigtapogattam az összes

   fényképedet, kerestem gézt, hogy
   átkötözzem a sebeidet,
   feltúrtam az egész lakást miattad,

   szerelmem, igen, ezt mondanám,
   ha itt lennél,
   és még kijönne hang a torkomon.

   Táborádámosan


   A sok olyan viszonylagosan tágul,
   mint a kevés, a végtelen is véges,
   mindazonáltal néha a kevesebb több,
   mint a sok;

   aki talál az keres;
   meglehet aranyat lel, ki korán kel,
   és az is nagy bizonyossággal megtippel-
   hető, hogy az egészben, a mindenben
   ott vannak a részek és a semmi.   Tandorisan


   Tulajdonképpen van lakás
   És van vörösbor szerencsére
   Biz' nem kevés a folytatás
   Nem kérdezem meddig mi végre
   Ki méri mit mérjek elég-e
   Súlyozzak egy életen át
   Ím fölszáll a tündéri ének
   Csak bírjam hanggal dallamát

   Kenyér helyett nincsen kalács
   De van papiros húsz szonettre
   A láboson még van zománc
   Minek megyek megint elébe
   Így lesz vörösbor szerencsére
   Ahhoz mind közelebb jutás
   Még fölzeng a tündéri ének
   Csak bírjam hanggal dallamát

   Téreysen


   Ha fölszállunk jókedvünk magasán a
                 kettes villanyosra, élvezem,
   átüt lelkünkön, apály vált dagályra,
                 miféle áram az, kedvesem?
   Bekapcsolt porszívó, szívom a tájat,
                 ez a Lánchíd, az a Parlament,
   "Picsába!" ordít föl jobbra egy részeg,
   mert Johnie Walker a lábára lépett.

   Szempillantás alatt színt vált a lelkem,
                 elmém elsötétül, gyászhuszár,
   époszt dúdolgattam, de kizökkentem,
                 a durva hang mindent szétkuszált,
   mit szívvel gyűjtögettem és növeltem,
                 a rím kedvéért: jó verskufár,
   ellopta tőlem ez az idióta!
   Pacsirta helyett versem csak kabóca.

   Tolnaiottósan


   a porszívó szép
   mint a menyasszony
   bekapcsolom kikapcsolom
   csak hova lett az aszpirinom
   hogy kisdobosként kiáltsam
   gyűljenek a népek körém
   a porszívó szép
   szebb mint Terka néném kürtős kalácsa
   szebb mint Néró cirmosom karma
   csak fáj a torkom
   lenyeltem egy aranyrudat
   kifosztottam valakit az éjjel
   ne csodálkozz hogy hallgatag vagyok
   de azonnal veszek egy szikét
   nem olyan nagy ügy
   csak felvágom a torkomat
   és kipiszkálom az aranyrudat
   mert jó lenni sebésznek
   felveszek egy fehér köpenyt
   az agyamat bekapcsolom
   kisdobos vagyok kikiáltom
   a porszívó szép
   Tótherzsébetesen


   Csak én vagyok ilyen gonosz -
   látod, ennyire gyötörlek, szerelmem.
   Már nem tudok
   ebben a májusfás lobogásban
   engedékeny lenni,
   csak figyelni téged, mint egy barbár-szép álmot,
   csak rád osztani a főszerepet.
   Gyönyörködni benned már
   nem tudok.
   Most már a legperzselőbb blúzomat
   veszem föl,
   végigrohanok -pusztító szélvész -
   az Alföldön, a Dunántúlon,
   fölhúzom rettentő nyári ruhámat,
   mert talán holnap már tél lesz,
   paripáim ráfagynak a holdra,
   s velük didergek én is.
   Mozdulatlanul, halottsoványan.
   A téli kosztümömben

   Utassysan


   Ökölbe szorított télben élek,
   Kedvesem véled sohase félek,
   Ökölbe szorított télben élek.

   Csikorog, süvít a hatvan évem,
   Napocska süss föl, te vagy a fényem,
   Csikorog süvít a hatvan évem.

   A hold a vállamon, döng a léptem,
   Úgy megyek hozzád, havas a térdem,
   Napocska süss föl, te vagy a fényem.


   Váradyszabolcsosan


   A régi költeményt ha megtalálom,
   a míveset, mi itt pihent a polcon,
   a régi versed visszahív, barátom.
   A múlt a mostra gyorsan visszarámol

   ezt-azt, az antik órát és a tollat,
   a papírt, amire a versed írtad.
   A kedvenc borospoharad is itt van!
   Kerülj elő, és rosszkedvem elillan.
   Varródánielesen


   szerelmem mint a tönkrement esernyő
   beroskadó fedél ma úgy zuhog
   itt álldogálok mindenem csepergő
   csurom fejemben ázó jambusok

   és bégetek és búgatok a szomszéd
   hiába szól hogy mennék már a francba
   az életem e régi rossz karosszék
   bizony babám elszöktél mint a macska

   mi véd meg engem lásd a szél dorombol
   beroskadó fedél ma úgy zuhog
   pofid kinek piroslik gyönge kosbor
   arcomba csíp egy szomjazó szúnyog

   Zalánosan


   gömbölyű melleiddel játszadoztam álmomban
   és megjelentek a rokkant katonák látod ki-
   surransz ebből a versből is mint egy véres
   késű gyilkos mert már ebben a versben sincs
   semmi csak a türelmetlen hajnalok dörömböl-
   nek csak a kimondhatatlan szavak csak a fe-
   kete havak árnyékában szédelgő sors arctalan
   magánya a megrohadt napok bűzös rettegése de
   azért iszonyú hogy megint ilyen jó képek jut-
   nak eszembe iszonyú hogy kiköp magából minden
   évszak iszonyú hogy elszomorodom pedig csak
   a csillagok mint levágott fejek gurulnak ki
   ebből a sötét időből pedig csak álmaim kopor-
   sójára dobálják a ragacsos valóságot
 Főoldal