Rapai Ágnes:

 A STATISZTIKUS SZERELMES ÉNEKE

 
ELŐSZÓ

2008. december 12.-én találtam egy kéziratot.

“Költészetem jegyzőkönyve a sötétségből némi világosságra törő személyes küzdelmemnek.”

Ezzel a Dylan Thomas idézettel kezdődik, s aztán jönnek sorra a versek. Izgatottan hazasiettem, még a bevásárolni valóról is megfeledkeztem (zsömle, joghurt, vaj, sajt). Otthon ledobtam a székre a kabátomat, bementem a hálószobába, végigfeküdtem az ágyon. Egyik cigit szívtam a másik után, vagy öt kávét megittam, amíg a végére értem.

“Azt hiszem, vagy azt szeretném hinni, hogy amit igazán regénynek nevezhetünk, abba nem lehet behatolni nem-regényírói eszközökkel, írta Ottlik Géza. Könyvemmel megpróbálom mégis a lehetetlent, valahogy úgy képzelem el leendő művemet, mint egy olyan regényt, amelyből kihúzták a prózai összekötő szövegeket. S abban reménykedem, hogy az olvasó majd kipótolja magának a hiányzó részeket…”

Itt elmosódik a szöveg. Hiába próbálom megfejteni az utolsó mondatokat.

Rapai Ágnes 


ELSŐ FEJEZET

 

A versolvasóhoz

amelyben a szerző a költészet értelmén töpreng, s hogy mire jut, az majd kiderül a végén

 

  “Mi a költészet?
  A rím?
  A ritmus?
  A kép?
  A szerkezet?
  A látomások logikus rendje?
  Talán az indulat, a képzelet hangokká, szavakká, mondatokká változása?
  A hit felülkerekedése a hitetlenségen?
  A halálfélelem erőfeszítése, hogy leküzdje önmagát?
  Játék?
  Mesterség?
  Az ihlet pillanata?
  A megvilágosodásé?
  Az a perc, amikor már minden halogatható,
  csak igazunk kimondása halaszthatatlan?
  Menekülés a világtól, vagy épp ellenkezőleg -
  tudatos beavatkozás a világ dolgaiba?
  Szolgálat?
  Kiszolgáltatottság?
  Végső soron minden költő ezekre a kérdésekre keresi a választ.
  Mert azt hiszem, aki nem keresi, az nem költő,
  aki pedig válaszolni tud, nem ír többé verset.”

    A statisztikus szerelmes éneke

   Eljön majd a kaméleon idő,
   Mely az alkonyat
   Hálózsákjába surran,
   Hogy kitöltse azt sötétséggel;

   Vagy a nappal üvegébe zárja magát,
   És pontosan olyan, mint a befőtt,
   Amiről megfeledkeztünk,
   Mert jól eldugtuk a felső polcra -
   Elővigyázatosságból.

   Még van rá esély,

   Hogy mentsük a menthetőt.
   Kanalat keressünk,
   S egy óvatos hajnalon
   Levegyük a penészt.

   Kóstolgathatjuk éj és nappal ízét,
   Filozofálhatunk az alkotásról,
   Legyen százszor szent a termékenység,
   Mondogatjuk ha elhagyott az ihlet,
   És úgy érezzük, mély gödörbe estünk,
   Miközben kortyoljuk a zöld teát.

   Firtatni ki merné, mit kereshet
   E szent helyen a dísznő?
   Ki súgna mögötte össze:
   “Miért nem krémezi magát?”
   Divatjamúlt frizuráját észrevenni
   Csak bajt hozna szegény fejünkre.
   Az utódlás kérdését elnapolni
   Nyugalmasabb időkre hagyjuk.

   Jobb lesz tehát statisztikát csinálnunk,
   Rákattanni a csoportképre,
   És majd jönnek álmélkodva a népek:
   “Úgy néz ki, mint egy nő!
   Krisztustól balra ül, de tényleg!”
   A főnök kész Leonardo da Vinci,
   Fényes mosolyát szanaszét hinti,
   A dícséretet méltósággal fogadja.

   A dísznő szépen beült a sorba,
   Elfoglalta a neki szánt helyet.
   Olyannak látszik, akár egy férfi.
   Biztosra menni persze nem lehet.
   De én tudom, és ennyi pont elég,
   Hogy füzetembe beleírjam:
   Tizenkét férfi és egy nőszemély
   Az utolsó vacsorán megjelent,
   Senki sem hiányzik, mindenki itt van.

   2009. március 8.

    

    

    

       Amíg az aluljáróban

   Úgy kezdődik, hogy a lelkem homlokod felé,
   hol álmodik, ó, halk nővér az ősz
   ; és most
   következik, hogy vörös folttal telik.
   Mennyi emberrel megtelik ilyenkor az alul-
   járó. Mindenütt még ily falba ütközöm, írta
   az Imádkozó sáskában, nagyon jó cím. Mindenütt
   még ily falba. Azért egy szoknya sem ártana.
   Az isten églő tenyerén, írta, lehettem volna
   fény ragyog. Kegyetlen hőség. Miért is nincs
   most április, igen, április a kegyetlen ki-
   hajtja az orgonát, az orgonát kihajtja. Hogy
   is van tovább? Fogorvoshoz is el kéne már
   menni. Április, a kegyetlen, kihajtja az orgo-
   nát a holt földből, beoltja az emléket a
   vágyba, felkavarja esőjével a tompa gyökeret
   .
   Valami ilyesmit kéne írni. Az öregasszony
   megint ott ül, rángatózik, potyognak a kettesek
   a szemközti automatába. Nem érzünk mást, csak
   ellenszenvet. Ki is írta. Csak ellenszenvet. De
   azért a fodrászhoz se ártana. Csak a lány olyan,
   mint az isten. Ha lenne isten, írta, nem lehetne
   vele szóba állni. A kisfiamnak cipő kellene.
   Piros tisza. És zöld vagy barnás bútorszövet.
   A lelkem homlokod felé hol álmodik és utána.

    

       Jézus Rilke kötettel a kezében

   Könnyű neked, melegkezű, nyugtat cselédlány,
   vézna szeptember,

   betűid körében elüldögélsz,
   kiülteted magad tömjénfüstös kaktuszok árnyékába,

   imádkozol,

   belecsimpaszkodsz a teremtés soraiba, vonszolódsz
   meztelen, penészzöld kavicsokon vérezed a

   szemed,

   miközben a végtelennek lecsüng a keze,
   a határtalant pedig régen kiitták a szomjazók.

    

    

    

       Beteg költő imája

                          "Ha számon tartod a vétkeket,
                           ki állhat meg akkor szined előtt,
                                                               Uram?"
                                                       (130. zsoltár)


   Segíts,
   hogy méltó legyek
   a dombok, síkságok, hegyek és
   szakadékok egyszerűségéhez, az ég madaraihoz.

   Hadd
   nyűgözzön le a pillanat.
   Hadd kényszerítsen arra, hogy résen
   legyek a jelenben, hiszen testem világa szemem,
   de ha a szemem rossz, egész testemre
   sötétség borul.

   Add,
   hogy múljon az elhagyatottság
   érzése, lombosodjon türelmem,
   kacéran ne hajoljak a kés, a folyó fölé.

   Vezess,
   hogy megint tisztának hihessem magam,
   és ledobjam fölösleges gönceim, az önzés
   szálaiból szövött lepleket.

   Add,
   hogy a mélységből a fényre feljussak,
   ne legyek túl szigorú önmagamhoz,
   és ne hagyjam idelent magam.

    

    

    

       Invokáció

   Szemközt az órával, a könyvekkel. Most igazán
   enyém a tér. Indulatomra, mely vinne, nehezékül
   beszédes szemlélődést raktak gyöngéd kezek,
   s az ágbogas kinti világ, a megismerhetetlen
   visszahőköl. És zuhan fekete lyukba, valaki
   álmába, szálló tüllruhák, farmernadrágok között.
   Hát áldozatul odadobtam, az éj odujába hullhat
   a délelőtt s a délután. Micsoda fény! Még, ha
   becsuknám szemem elindulni akkor is lehetne:
   Biblia, Kosztolányi, Shakespeare, Vörösmarty,
   oda-vissza a csupa bizonyosság úton.
   S hiába fekszem, lábamat felhúzva a kemény
   skandináv fotelben, a mögöttem ücsörgők zöld
   némasága nyűgöz, gyűjtöm a színt, bár láthatatlan,
   eltelek páfránnyal, szobafenyővel. Fél egy van.
   Odakint március, idebent augusztus. Mint egy
   nudista napozóban, szememet lehunyva, nehogy
   lássanak, csak sárga alapra mélykék karikákat
   vetítek, lábaim összezárva, katonásan. Ki rakott
   ide? Lógni a sugarak szörnyű láncán, moccanatlan
   várni, majdcsak beborul, és mártírképű önimádat
   nyaldossa a lelket, míg szempillák függönye
   szertelibben, s a meztelen látvány összefogdos.
   De kell a ruhátlan lét: a költészet.
   Szemközt az órával, könyveimmel enyém a tér.
   Hol fény ver csipkét füstből s éles ollóival
   felhasogatja, hol minden nap felemel és lealjasít.
   Indulatom vinne, de visszahőkölök.
   Itt vannak szavaim - ez a hazám.

    

    

    

       Ébredés

   kezdetkor teremtette isten
   az eget és a földet a föld
   puszta volt és üres sötétség
   borította a mélységeket és
   isten lelke lebegett a vizek
   fölött isten szólt legyen
   világosság és világos lett
   isten látta hogy a világosság
   jó isten elválasztotta a vi-
   lágosságot a sötétségtől a
   világosságot nappalnak nevez-
   te a sötétséget éjszakának
   azután este lett és reggel az
   első nap
   hét óra tizennégy
   fótin pászt szeven szem csaszóv
   csitirnagyszaty minut kedves
   hallgatóink a csípős sőt néhol
   fagyos éjszaka után csak lassan
   kezd emelkedni a hőmérséklet a
   hajnali órákban sokfelé erősen
   párás volt a levegő néhol köd
   is kialakult sálá lálálá sá-
   lálá lálá ofélia rágyújt mélyen
   leszívja azt álmodtam hogy meg-
   fogá csuklón felül kezem s
   tartá erősen majd hátralépve
   kar-hosszányira s másik kezét
   így téve homloka fölé vizsgálni
   kezdé arcomat mintha levenné
   úr isten a kávé de csitt szívem
   ezerkilencszáznyolcvannégy ok-
   tóber tizennyolcadika sálá
   lálálá lálálá lálá hol van a
   kockás szoknya ádámhamletfauszt-
   blum asszonya emlékezz hol a
   francba az a kockás szoknya mikor
   a költő magába roskadt és szólt
   a líra alkonyul majd kinyitá sze-
   meit és lőn világosság

    

    

    

       Délelőtt, tíz óra

   iszik rágyújt fizet menjünk
   odabent a férfi ragacsos szürke
   nadrágját nézegette a kurva
   anyádat konyakban nyüszít a
   szőke asszony borszag hajókázik
   széktől porhálózta ablakig
   figyelsz te egyáltalán mint a
   kő olyan legyen a vers
   szemét-
   ben fehérszakállú próféta turkál
   milyen hideg vagy mondja tudod
   azt álmodtam hogy a hajam a sze-
   membe lógott de nem volt szemem
   mint a kő olyan legyen a vers
   iszik fizet menjünk már innen itt
   mindenki magánhangzó a á a ó és
   konyakban kezét tördeli a szőke
   asszony te nem tudod milyen megölni
   egy ötcentis gyereket a madár-
   boltban valahol kezdet és vég között
   lények csipkedik a levegőt írja és
   boldog az eszelős vénasszony résnyire
   nyitja az ajtót a legszebb por az
   ember a legszebb hamu a legszebb füst
   iszik rágyújt fizet maradjunk ennyiben

    

    

    

       Negatív

   A valóság érzékelése: öröm,
   Mondta a szent.
   Téged azért visszataszít

   Egy ragacsos
   Joghurtos doboz.
   Az egyre barnább almacsutka.

   Hártyás margaréta
   Hasztalan virít.
   Képzeletedben elvirított.

   A hamutartó majd
   Megtelik csikkal.
   És rongy dermed az út sarában.

   És árnyas konyhaasztalon
   A nagyapád.
   Közel hajoltál.

    

    

    

       Záróra

   Legjobb a negyedik emeletre
   menni

   Ott nincsenek repedések.
   Gyíkok.

   Higany-mosolyom nem gurul
   szanaszét.

   Visszatöltögetem a lezárt
   üvegbe.

   Jó messze lenni a telt
   kalászoktól.

   Az érintetlen
   füvektől.

   A negyediken már zsibong
   a násznép.

   És csipke-ablak röpül.
   A menyasszony fátyla.

    

    

    

       Mintha várnánk

   Felszúrjuk magunkat a körző hegyére,
   De létünk középpontjából meddig látunk?
   Ki húzza a kört? S az a kéz miféle
   Távolt engedélyez? S az elviselhetőn túl
   A tériszony miért sodorja vissza
   Tekintetünk a megjelölt korongra,
   Hova a hétköznapok kellékeit -
   Mint mániákus árusok - kirakjuk:
   Teáscsészét, könyvet, jegygyűrűt, cigit,
   Kezes emlékeinket sorjában, s úgy
   Teszünk, mintha várnánk, mintha jöhetne
   Bárki, hogy portékánkban gyönyörködve
   Csak álljon ott, ittasultan örökre.

    

    

    

    

       Elégia délután

   ebben a között időben felgyorsul
   a történet pedig a perc mint az
   egykedvű rák azért a munka haladt
   haladt megneveztem ezt meg azt nem
   sétálóutca ez kérem mi a fene min-
   denki apróval fizet szerelmem mi-
   lyen kék a legszebb kék holnap
   muszáj lesz nőgyógyászhoz menni
   nincs nagyobb csapás mint az ele-
   get nem ismerni
   tejet gyümölcsöt
   mit is még jó annak aki nem lép ki
   az ajtón és világot megismer nem
   néz ki az ablakon és égi utat meg-
   ismer mennél messzebb megy annál
   kevesebbet ismer
   gondolta lao ce
   annak aki nem cselekszik hanem végbe-
   visz
   a hetes elindul ebben a között
   időben lökdösődünk én mégis őket sze-
   retem akik nem tudnak élni csak letű-
   nőkként mert ők az átalmenők olvasta
   valamikor valahol valaki

    

    

    

    

       De finom a szapphói
                     "...csak a szabadságról hallhattam, s egyetlen célzást,
                      Egy szó említést sem az elmaradt levesről."

   Sóska, párolt jérce, olasz spagetti,
   kaszinótojás, palacsinta, borjú,
   karalábés csirke, gulyásleves, rák,
   brokkolifelfújt.

   Tejfölös túró, kakaó, törökméz,
   vitaminsaláta, diós puszedli,
   pirított máj, női szeszély, darázsfé-
   szek, szalagosfánk.

   Marhapörkölt, nyúlszeletek, rakott kel,
   kacsasült, krokett, makaróni, spárga,
   csokoládékrém, ananász, vörösbor,
   sajt, tea, kávé.

    

    

    

       Háromnegyed nyolc

   ez a huszadik század vége és beleszúrta
   villáját a kocsonyába majd valami bölcs
   megjegyzés a sarokból amire sajnos már
   nem emlékszem de az arca színesben csil-
   logott-villogott ó istenem micsoda ször-
   nyűség nem találom a pirospaprikát pedig
   nélküle de lássuk csak szívecském ez a hu-
   szadik század vége miközben kikapcsoltam
   vadonatúj triumph melltartómat igazán nem
   is olyan rossz a mellem ahhoz képest a ra-
   kétatelepítés ide meg oda és egészen tűz-
   bejött hát cicuska ez a valami iszonyú így
   mindenkinek a maga frontján természetesen
   mindenkinek na ja mindazonáltal néhány éve
   ott az intercontinental kertjében a túlon-
   túl kék víz és a diplomatafeleségek apró
   bikinije meg haboskávéra whisky de a kerí-
   tés mögött indiai kisfiú ácsorgott felpuffadt
   hassal jól emlékszem ma is a szemére emlék-
   szel amikor először megfogtam a melled és te
   úgy tettél mintha ellenkeznél légy oly kedves
   igazítsd meg a lepedőt tudod mennyire utálom
   ha meggyűrődik alattam mit gondolsz egy atom-
   bomba azt hiszem semmi nyugodtan elzárhatod
   fordulj meg tudod úgy jobban szeretem és me-
   gint mint egy darab fa igazán kitalálhatnál
   végre valamit

    

    

    

       Krónika

   késő van sötét van csend van
                de ti
   ott vagytok a macska puha lépteiben
   a rózsák szemérmetlen kitárulkozásában
   hol élénkszín szőttesek és tulipános
   ládák pompáznak
                és tükrös vitrinekben
   porcelánszarvas mosolygós lúdas matyi
   karcsú hattyú tekintget
                ott vagytok
   hol bömböl a magnó hozza viszi az
   évszakokat megbújtok picasso ráncaiban
   és a kertitörpe vérvörös sipkáján
   egymáshoz préselődtök s én úgy viszlek
   titeket mint egy nevekkel teleírt noteszt
   az emlék lapozgat
   felhívja ezt meg azt
   például a régi tanítónőt a hatvanas
   évek elejéről aki sötétkék irhabundájában
   büszkén lépkedett a balzac utcán
   mikor
   nagyon sütött a nap
   ahogy utána néztem úgy
   tűnt nem árnyék követi hanem sötét szavai
   kúsznak a szürke latyakban
                és ott van a
   lány aki szilveszterkor begubózott
   mint egy selyemhernyó
   a szőnyegbe tekeredve
   részegen röhögött de megfeledkeztünk
   róla is
                összezáruló ajkunk vízszintese
   lassan kihúzza a múltunkat történeteinkből
   késő van sötét van csend van
                a konyhában
   írom ezt a verset
   a hűtőszekrény megrázkódik
   felzúg hirtelen elhallgat
   már csak az erkély
   lángol ez a nászra készülő madár
   vadul
   lobognak kimosott szárnyaink

    

    

       Babilon

   Összeolvadna bár ezzel a sok
   húron pendülő zenével, csodaváró
   lobogással tömérdek, ártó
   indulatom, és szorongó énekem

   csak lágyan, mintha óvatos
   ujjak szaladnának ékírásos
   kőtáblán, sodródnék öntudatlan
   valami mesében épült város

   főterére, ahol kék falakkal
   csengne össze a tekintet, és kék
   árnyak visszhangja takarna,


   lennék kiűzve, fűzve suttogásra
   szavaim, sorsotokra életem.
   tudom, hazaérnék.

    

    

    

    
   Weörös Sándor emlékének

   A forró homok fölött összegyűlve
   képre kép hajol -
   ahol
   sárgán szikrázik a parkett,
   s a fehér égre függesztett
   világ - mely csupa kék hívás - falánk
   ajkunkat vonzva vetkezik;

   Színei hulltán meglepetten
   hiába álltunk, a tág
   fenséges térség
   mindent magába szív,
   bomolva ruhákból tűnik a való,
   a légbe visszasüllyed -
   végenincs hajóba merül a tó;

   Káprázat éget,
   míg vonaglanak halványan a foltok,
   a forró sárga fölött összegyűlve,
   részhez rész nyomul,
   egésszé gyűrődik a forma,
   hogy csobogva szédüljön a fehér
   rétegekbe;

   És ődönghet megint
   szemközt
   a szavakkal,
   mik csábulva röpítik,
   s iszonnyal ledobják,
   ki tébolyultan kullog
   odalent a napban;

   Szétszórni bármi undort,
   kapkodva tiszta tó felé,
   és inni egy végtelen
   szomjúság után -
   bár zárulna be
   e puszta tér -
   s nem maradna semmi;

   Vagy fordulna inkább
   vissza,
   hol az irónia
   csermelye csobog,
   mi lent van hirtelen az égen
   átlobog,
   s maga lesz a fennség;

   Mallarmé
   kockát dobott,
   sorsát megtalálta,
   a hegyre ment Eliot,
   átkot szórva széjjel,
   körötte sivatag,
   fölötte a tó;

   A forró homok szélén
   képre kép zuhog, zajongva,
   tolongnak az évek,
   s a fehér égre függesztett
   világ,
   mire csak legyintenek,
   puszta forma,

   a legvalóbb való.

    

    

       Séta Hölderlinnel

   Nagyon jó lenne úgy gondolkodni, írni,
   mint te, romantikus lelkű barátom,
   Friedrich. Tudod, egyszer haragudni
   láttam az ég Urát,
   mondod titokzatos
   arccal, belémkarolsz, nem azért, hogy
   cselekedjem, hogy okuljak. Jóságosak
   az istenek, de nincsen gyűlöletesebb,
   migcsak uralkodnak a hamisságnál nekik,
   s kihalt az emberség immár az emberekből.

   Milyen gondtalanok a halottak, kik
   alámerülnek éj-ragyogásba, gondolom,
   azúr folyosón csoszognak, selyem
   papucsban, csöndes derűben és szavalnak
   Aphroditéről, Dionüszoszról, Héráról s
   hexameterben úszik a lelkük égi folyamban.
   Ó, csak a piacit kedveli a tömeg, mondod,
   Csak az erőszakosat tiszteli a szolganép,
   míg az isteniben nem hisz csak az,
   aki isteni,
   de ne maradj sokáig, tudod, nagybeteg
   minden angyal.

    

    

    

       Zadarnál a tenger

   mindez a szépség mire való jutott eszembe
   a nyolcvanhatoson december 3-án 1991-ben
   délelőtt tízkor pedig a Batthyány tér
   sarkán egy mentőautóba épp akkor gurítottak
   be egy öregasszonyt szürke kopott szoknyában
   volt barna kibolyhosodott kardigánja alatt
   sárgás pulóver a lába meztelen természet-
   ellenesen vastag majd vízhajtót adnak neki
   talán infarktus ekkor kinyíltak az ajtók és
   leszálltam a téren egyetlen pillantást sem
   vetettem a fagyoskodó árusokra mégis láttam
   mindet a magas férfit aki könyveket árult az
   újságárust két fiatal lányt a virágok mögött
   mindez a szépség mire való gondoltam a metróban
   s megjelent előttem a kép Anconából Zadarba
   hajóztunk igen a tengerről fogok írni nézzék
   az előbb még be volt csukva a táskám most meg
   ki van nyitva el akarta lopni a pénzemet el
   akarta lopni el akarta lopni mindez a szépség
   mire való gondoltam majd nyolcsorosokban csinálom
   meg olyan áttetsző lesz mint Zadarnál a tenger
   majd elhitetem magammal hogy barikák legelnek
   a dombokon hogy a hold az alvó ködöket
   megcsókolja hogy gidák alszanak a tisztások
   fehérén hogy a vidám kölykök anyjuk keblét harap-
   ják hogy a méz ajkaktól a testek megremegnek
   hogy Zadarnál a tenger

    

    

       Háttérzene: Ray Charles

   Budapest, mindenemet neked adtam,
   és most semmi se vagyok,
   ebéd és vacsora között csipegettél belőlem,
   én voltam az, akit csak
   úgy, mellesleg rágcsáltál,
   A sósropid voltam,
   fennkölt szavakkal és fokhagymabűzös szavakkal
   találkoztam hatalmas szádban,
   Whitman füveivel és Csokonai kulacsával;
   Tébolyoddal és tetszeni vágyásoddal
   kellett szembenéznem,
   émelyegnem elfogultságodtól és
   objektivitásodtól,
   mert szégyentelenül fölkínáltam magam,
   pedig tudtam, meg kéne javulnom, nem lehetek tovább a Te
   ócska kurvád,
   nem zsákmányolhatom ki magam, végkimerülésig,
   egy utolsó strici miatt, aki a
   pusztító önszeretetet választotta,
   igen, romlott Nárcisz virágzik
   kertjeidben,
   megannyi krematórium nő utcáidban,
   parkjaid tavasszal, nyáron, ősszel,
   télen hamuszín hangon énekelnek,
   minden lélekbe bekúszol és mindent
   szétrágsz!
   1900 és 2000 között,
   Te kopaszodó,
   Te okoskodó,
   Te ókínaiul, ógörögül, ó-óul
   perfekt beszélő, Te aluljáróban gennyes lábad
   mutogató,
   Te hatalmas kereszttel a
   nyakadban hivalkodó,
   Te száz forintnak ötven a fele,
   sírva vígadó, utolsó szerelmem,
   én elhagylak téged,
   én azon az ösvényen isten
   bizony végigfutok,
   vagy csak fekszem tovább, itt az
   ágyamon, és előveszem a Bibliát,
   és a Kivonulás Könyvét olvasom,
   és Ray Charles Georgiáról énekel.

    

    

       A stílusával átkarol
                
   Philip Roth-nak

   Az arcát én nem ismerem,
   Nagyságos Úr, csak szép kezét,
   Tudom, virágot félve tép,
   sóhajt, gyengéden megkötöz.

   Most félrelép. Hát istenem!
   A stílusával átkarol,
   Míg más csupán ötöl-hatol,
   Ön a lényeg fölött köröz.

   Fogalmam sincs, milyen, ha kér.
   Farmert visel? Vagy tweed zakót?
   Kedvenc étke? Lazac? Spenót?
   Szerelmes férj? Netán facér?

   A könyv felénél tartok épp.
   A kétszázadik oldalon.
   Magával lenni jó nagyon!
   Magával lenni jó nagyon!

    

    

       Kérdések
                 Wittgenstein gondolataira


   Megértésem csak
   saját értetlenségemmel

   szembeni vakság?
   Hogy látásom torzít,
   csak azért vagyok
   ámult-közel?
   És miatta hőkölök?

   Mintha az ablak mögé
   Dali festette tájban
   dideregne nézésem,
   de a vásznat
   sose érhetném el?
   Másnap Monet ecsetje
   nyomán haladnék?

   Tudnám:
   itt a fény!
   Ott a homály!
   Pedig:
   itt a homály?
   És ott:
   a fény?

    

    

       Horgolás

   A horgolótű kapva kap
   a szál után, ha délután
   se állhatok meg félúton,
   naná, hogy nem! ki álmatag

   hever és mennybe néz bután,
   vagy mintha fénylő gondolat
   szemezne véle, s izgatón
   sohajtna vetkező alak...

   Kezét kinyújtja, légbe csap,
   hiába vág okos pofát,
   ő itt, én árkon-bokron át,

   a gombolyag meg egyre fogy,
   a horgolótű kapva kap,
   halad az ember, nem nyafog.

    

    

       Helyezkedem

   Míg a ritmussal elbabrálgatok,
   helyezkedem, hiszen se itt, se ott
   nem kényelmes. A széken? Vagy az ágyon?
   Próbálgatom. Ám helyem nem találom.

   Úgy látszik, ez már sose múlik el,
   a mozdulatra fájdalom felel.
   Előbb-utóbb megyek a csontkovácshoz.
   Úgy hívják: Gutman. Jó ember. De máshoz

   is fordulhatok. Két Algopyrint
   most beveszek, enyhítendő a kínt...
   A francba! Elfogyott! Hát mit csinálhat

   az ember? Meglehet, fordítva hátat
   az egésznek, a ritmust hagyja el?
   Hitegesse magát: szabad leszel?

    

    

       Ha megleszünk

   Jó tanulni, ha még lehet.
   Jó az, ha rádöbbenhetünk
   erre-arra. Ha megleszünk
   a kérdéssel. Ha még lehet.

   Szépen vagy csúnyán. Nyithatunk.
   Megláthatunk egy keveset.
   Nem feltétlen a felelet.
   Maga a nézés, mit kapunk.

   Túl messzi úgyse juthatunk,
   mert például a póz adott:
   se kint, se bent, se itt, se ott.

   Két szemünk résnyire nyitott.
   Valami van. Valami volt.
   Ennél nem több, mit tudhatunk.

    

    

       Kell egy nő

   Kell egy nő. Mert jól mutat.
   Mert feltűnő.
   Mint egy mulatt
   a fehérek között.

   Mert parfüm,
   fűszer és zselé.
   Mert nyáron
   huzat.

   Tüzes szűz.
   Vasalt fityula.
   Mézre szív.
   Habra csók.

   Fájó lábra
   ortopéd cipő.
   Egy hófehérke
   hamupipő.

 

 

 

 

 MÁSODIK FEJEZET

Kiterítenek úgyis

amelyben a statisztikus eldönti, hogy rossz lesz, az olvasó pedig mi mást tehetne, izgul érte

    

    

       Én rossz leszek

   Én rossz leszek, én ellenállok, én fütyülök
   a rendre, én nem teszem hátra a kezem, én
   nem adom meg magam, ki engedte, hogy megszáll-
   ják a lakást, felüljenek a szekrény tetejére,
   a csilláron hintázzanak, az ágyamra huppanjanak,
   berontsanak, csapkodjanak, mosolyogjanak,
   hadonászva a szőnyegpadlóra telepedjenek, jaj,
   a testek minden förtelme, taszító soványság,
   kifacsart végtagok, sorvadó csontok, szánalmas,
   szklerotikus, kétségbeejtő, kékes erek, plombált
   fogak, gágogó lúdtalpak, kitüremkedő hasak,
   beszáradt mellkasok, szklerózis, tábesz, paralí-
   zis, kínszenvedés és betegség, defektusok és hiányok,
   irtóztató, szégyenletes meztelenség!
   pedig hogy kikupálták, feltupírozták, beondolálták
   őket a legjobb fodrászok! pedig hogy igyekeztek
   az úriszabók, a kozmetikusok! az imidzs-tervezők!
   pedig milyen meggyőzően beszél némelyik, hogy ter-
   mészetesen őt kell követnem, de én rossz leszek,
   én ellenállok.

    

    

    

    

    

       Sylvia Plath levele

   Eloldódva, bódultan,
   mióta ődöngök itt, közönyös
   árny oldalán szorongva, nem
   tudom miért a hibbant illatok közé,

   miféle renddé rongyolódott,
   milyen mocsokkal púderez a szél,
   s a védtelen azonosíthatóval is mi lesz,
   ha rezzenetlen arccal, hűvös, steril

   tárgyak mentőövébe csúsztatva, elereszt
   az egyetlen, még hozzám tartozó,
   s rángatózó, epilepsziás fehérbe lök;
   közönyös hasonmás oldalán szorongva

   nem tudom miért, mióta, anyu.

    

    

    

    

    

    

       Olyan nehéz


   Olyan nehéz holt bútorok között!
   Oh! Ah! (Nyivákol és dorombol.)
   Na nem! Ebből elég! Élő lombból
   csinálj, angyalom, díszletet.

   Meglásd, a közönség úgy tombol
   majd! És dől a pénz! A mennyezet
   csillagtalan legyen! Ne klasszikus
   felhők ússzanak! És ajkam piros

   rúzsa lesz a nap! Hidd! Redőtlen
   fény! Ha mondom! Christian Dior!
   Jujj! Hatásos, mint egy gyereksikoly!
   A környezet makacs legyen! Csacska nőt? Nem!

   Azt az antikot dobd a francba! Fűt,
   fát akarok! Kiszámíthatatlant, épet.
   Veszedelmes függetlenséget.
   Csődtömeg helyett.

   Gúnykacajt akár!
   Bármit, ami elüt!
   Nem játszom halott
   bútorok között.

    

    

    

       A ritmust felveszem

   Ha majd süvít a szél,
   csöppet konzervatív
   szavakkal hódolok
   az őszidőnek, és
   a kedvedet lesem,
   öreg barátom, ó,
   meglásd, oly lelkesen
   a ritmust felveszem,
   mit élvezel, teszem-
   veszem magam, habár
   csak módjával, nehogy
   a díszes társaság
   leszóljon: "Kit hozott
   közénk?" Meglásd, finom
   leszek. Egy úrinő!!!
   Kosztümöm jól vasalt,
   gyér hajam őszülő
   tincseit kontyba tű-
   zöm. Citromos teát
   iszom! És kortyolom
   a bölcsességedet!
   Ezen túl jó leszek,
   szagtalan, színtelen,
   csodásan légszerű.
   Szomjas szívnek - nedű!

    

    

    

    

    

       Szépirodalom

   Jó lenne most egy marhahúsleves.
   Aztán eszembe jut: pocsékolás.
   A zöldségből legyen zöldségleves.
   A hűtőszekrényben csak két tojás.

   Esetleg rántottával várjam őt?
   A Lipton, a Nescafé elfogyott!
   Istenem! A krumpli már száz forint!
   Az Objektívben mondták, szombaton,

   csak úgy, mellesleg, mert a pártviták
   voltak a fókuszban. Bizony. Bizony.
   Szakácskönyvemet lapozgatom épp.
   Könnyed. Pontos. Ó, minden szava szép!

    

    

    

    

    

       Gy.

   És megkaptam a táviratodat, hogy megbetegedtél,
   és szépen kicsomagoltam, amit becsomagoltam,
   és hatalmas étvággyal megettem az óriáskiflit (sonkás!),
   és elmúlt a gyomorfájásom és a fejfájásom,
   és tudtam, ma éjszaka nem kell bevennem másfél eunoctint,
   és végre fellélegezhettem;

   mert úgy lett vége, hogy el se kezdődött,
   mert ez az egy hét nélküled arra kényszerített,
               hogy mindig veled legyek,  mert láttalak húsz év múlva,
               kint ültél a kertben egy sárga napernyő alatt,
   mert a regényed ötszáznegyvenedik oldalán dolgoztál,
   mert rágcsáltad a tollad,
   mert hirtelen ingerülten felordítottál:
               "Fiam, hol van már az a kávé?!!!!"

    

    

    

    

       Etetés

   Tökéletes. Mert nekem az.
   Akár a túrós rétesem.
   Miket beszélsz? Korog a has.
   Hiába csacsogsz édesen.

   Tudod, ha nyújtom, elszakad.
   Úgy jó, ha nem jó. Túlfeszül.
   Mert hártyavékony. Mert lyukas.
   Csupa hiányra rárepül

   a töltelék. Majd mind eszik.
   Kritizálják. De egyremegy.
   És persze, akadnak, akik:
   "A nagyanyám, az kérlek, egy

   Igazi művész volt! Az ám!"
   Hátradől. Látom, jóllakott.
   Tovaszalad a délután.
   Elülnek édes sóhajok.

    

    

    

    

       Láthattam zuhanásod

   én láthattam zuhanásod és
   porrá pusztulásom pedig
   gondolhattam jó lesz ily
   gazdagon belőled tekinteni
   szerteszét ki szikla vol-
   tam s máris szemedben tün-
   dököl nézésem én belőled
   tekintettem adóra és vevő-
   re de ennyi változást már
   nem bírhattam el hisz lát-
   nom kellett lábad elé mint
   görgetem köveimet hogy meg-
   kapaszkodhass és látnom kel-
   lett zuhanásod porrá pusztu-
   lásom

    

    

    

    

       Hogy a gonosztól megszabadíts

   hogy a gonosztól megszabadíts
   azt nem akarom csak látogasson
   egyre gyakrabban isten bizony
   úgy megnyílok elötte oly adako-
   zón csaknem szétpattanok szol-
   gaibb leszek bármely tárgynál
   én szakadatlan csillogni szeret-
   nék katedrálisként igézni és
   ígérni kimerülésig mindegyre to-
   vább míg csodálatommal eltelik
   remegve s bennem majd nyugvó-
   pontra talál csak ő emelhet
   föl hisz láttam akiket otthagyott
   rossz játékként hányódnak szer-
   teszét nem éreznek semmit az
   elkülönítettek nem frissülnek
   fel és nem merülnek ki ők pár-
   náik között olyan elhagyottak
   mint a gyógyíthatatlanok

    

    

    

       Levél

   lement a nap elcsitultál bennem
   már nem ijeszt pillantásod nem
   ébreszt reményt késő van sötét
   van csend van mikor először ta-
   lálkoztunk úgy éreztem megtudhatok
   rólad valamit amit nem tudok mert
   nagyon hinni akartam s amikor az
   utcán sétáltunk és később is
   valahányszor hallgattalak úgy tet-
   szett elvezetsz engem az ismeretle-
   nig és el vezettél csakhogy utun-
   kat mindig más irányba fordítottad
   szinte észre se vettem már hozzám
   értünk s érintésünk nyomán egyre
   bizonytalanabb lett az eredeti szán-
   dék hogy megismerjelek és túlontúl
   veszélyes hogy magamba lássak

    

    

    

    

    

       Fekete korszak

   tarts vissza magamtól ennyi
   odaadástól én visszarettenek
   a játékosságot akaratomon
   túldobta valami kéz Ó tenger
   Ó este Ó áradó jövendő ily
   szavakkal rejtőzni hidd el
   túl prófétás volna
                                s ha el-
   pepecselnék az apró részletek-
   kel úgy ragaszkodva a valóság-
   hoz mint egy kényelmes fotel-
   hoz
               vagy hazudnék dörgölőzve
   magamhoz csiklandoznám önnön
   jóságomat mígnem a glóriás
   gyönyörben végleg elmerülnék
   álom-pityókásan szertelen-
   szomjasan kortyolgatnám a bódí-
   tó bűnt
               erős lennék mint ama
   kisded ki bölcsöjéből kimászott
   és végzett a rút betolakodóval
   mint csatában vívó ki fedetlen
   fővel száll szembe a vérszomjas
   ellenel
               s oly alázatos mint Ő
   ki rászedetvén az Ő gonoszai ál-
   tal ruháitól megfosztaték és
   megostoroztaték keresztre fel-
   szögelteték mint denevér a
   pajta ajtajára s ott kiszárasz-
   tatott aki eltemette magát fel-
   emelkedett alászálla a pokolra
   felméne a mennyekbe
                                és ott ül
   mindmáig tulajdon magának
   jobbján és eljövendő lesz ítél-
   ni eleveneket és holtakat mi-
   dőn az elevenek már holtak


                                de
   én ennyi odaadástól istenem
   hogy viszolygok
                                te aki itt heversz
   a lábaimnál tarts vissza magamtól

    

    

       A baba

   Nap voltál. Kaucsukfényű.
   A gyengédség mégsem feléd
   fordult. És aki megszólalt
   nem hozzád beszélt.

   Nálad menedéket talált,
   aki menedéket keresett.
   Te öledbe fogadtad, aki
   öledbe kívánkozott.
   Nálad biztonságot tapintott
                 minden mozdulat.

   Emlékszem
   zilált hajadra.
   A kevés mosolyra
   ajkadon.
   Látlak
   a kikeményített pólyában
   . Látlak
   a bársonyfotelben, szétvetett lábakkal.
   Látom
   az ablakpárkányon billegő egykedvűséget.

   Látlak
   amint a homokvár mögül kilesel,
   s a délután árnya félbevágja arcod.
   És látom
   eltűnésed, örök kívülálló

    

    

       Jelentés

   "...tévelygésünk a szépség kedvére van"

   Ez a mező.
   Tű-fuvallat.
   Kórházszag és burjánzás
   Néhol fecskefű vére hull.
   Áttetsző gyanta megcsapolt fenyőből.
   Ez a sötét madár.
   Észrevétlenül kihül.

   Mégsem ugyanúgy.
   A tegnapi más volt.
   Gyengülni, fogyni szép.
   Majdhogynem öröm.
   Szomorú, hogy hátatfordítok.
   Hozzá sincs közöm.

    

    

    

    

    

       Nézel

   A homálytól
   elhatárolja magát
   a kirojtosodott
   vászonpapucs.

   A világosságtól
   elhatárolja magát
   az epezöld, domború
   üresség: egy váza.

   Mikor élettelen
   dolgokhoz vonzódsz.

   Hályogos szemű
   üveghez a poros
   padláson.

   Széttépet papírlapokhoz
   a szemétkosárban.

   Újságkötegekhez a
   pincében, melyek
   homlokára a spárga
   vet keresztet.

    

    

    

       Meztelen angyal

   Szétpereg díszem.
   Levetett egy angyal, üres lettem újra.
   Leszakadt, mi takarhatott volna.

   Most már a távolság,
   Nyugtalan látványon, ízen, hangon túlra.
   Elmoccant jelenlétem. Fölfoghatott volna.

   Rámfeszül, mi hiányzik.
   Szorít, összeprésel csonka-homorúra.
   Magasba tévedtem, zuhanásom óta.

    

    

    

       Pára

   áttetsző burokban köldökzsinóron
   csak ringatózol te kis szerencsétlen
   súlyos bura alatt gyökeremből nyárfa
   márványverítékben hallhatatlan
   ki meg sem született mégis mintha
   állna és himbálózna öntudatlanul
   szárny nélkül ődöng árnytól sűrű
   égben a magzatvízzel elfolyott
   anyád és lesz belőle semmi partján
   pára rózsaszín burokban sehonnan
   sehova pólyád az üresség csak for-
   golódsz alattam te kis szerencsétlen
   csúszkálsz a pillanat hólyagos jegén
   és látom soványodsz árnyékod meg-
   reped és szüntelen zuhogsz rám

    

    

    

    

       Azt gondoltam

   Azt gondoltam, kedvesem, hogy a
   befejezetlen dolgok hirtelen befejeződnek,
   mert a vizi virágokat biztonságos ládákba
   zárták, és rögtön utána azt gondoltam,
   hogy fűtetlen cserépkályha a hangod,

   s hogy a legszebb hasonlat is olyan,
   mint a tűre szúrt lepke, és jó lenne, ha
   meghalnál, azt gondoltam, legalább
   megmozdulhatnék, hogy följebb húzzam
   magamon a paplant, vagy elképzelhetném
   legalább...

    

    

    

    

    

       Nem sejthettem

   nem sejthettem
   hogy ilyen pusztítás lesz

   ennyi lángom lobban gyújtogatásra
   nem sejthettem hogy odalent valaki

   fejét vesztve kapkod eszelősen
   ordibálva csapkod vörös nyelvét kinyújtja

   végighúz házam legrejtettebb zugain és
   kutyákat uszít rám

   nem sejthettem
   hogy minden erőfeszítésem

   hiábavaló mert saját nagyanyám vagyok
   és muszáj már elégnem azt igazán nem

   gondolhattam hogy ilyen pusztítást végzek
   hogy csak vergődöm itt

    

    

    

    

       Áldozati ének

   Ó, Uram, míg a Te szemedből nyugalom árad,
   az ő szemében a nyugalom elapad,
   a nyugalom elapad, ó, Uram.

   "Ó, Uram, míg az áldozatra készülődtél,
   már remegett,
   szeme is fölakadt,
   arcának és fülének bőre megvonaglott!
   Ó, Uram, míg áldoztál, üvöltött!"

   Ó, Uram, míg arcodon a béke fényessége,
   az ő arca a rémülettől felismerhetetlen,
   szinte már nincs is arca, ó, Uram.

   "Ó, Uram, a vére, a vére!
   Vére vörös, mint a kökörcsin!"

   Ó, Uram, míg a Te némaságod megrémít,
   az ő ordítása ismerős fülünknek,
   ismerős fülünknek, ó, Uram.

   Ó, Uram, míg a Te nyugalmad visszataszít,
   az ő szorongása visszhangzik mibennünk,
   visszhangzik mibenünk, ó, Uram.

    

    

    

       Királynő

   Nagyon kezesek a dolgok.
   Intek - jönnek versengve, mosollyal

   Árnyéktalanul, mint egy operettben:
   Bármit tehettem,

   Ők talányos-
   Gyöngéden követtek. Fázós

   Lábamra langyos pléd röppen.
   Ez a roppant figyelmesség émelyít.

   Szelíd
   Szüzek tolongnak - szavak.

   Mindent szabad
   Tenni és nem tenni.

   Elborzadok: ennyi
   Tisztaság előbb-utóbb romlásba dönthet.

    

    

    

    

       A darázs szeme

   Tudod, csak nézem ezt a kietlen virágzást.
   Mintha iszonyatban akarna kiteljesedni
   A mai nap.

   És nincsenek szirmok.
   Csak a darázs szeme.
   Kutat. A tekintethez csapódik.


   Azt hiszem, azért meleg van.
   Ilyenkor végleg szekrénybe akasztják a kabátot.
   Én meg lehántom - akárcsak álmomban -

   A mellemet, az ölemet.
   Az eggyéválást és a különállást.
   Valami szent közönnyel áradhatok valahova.

   Mintha áradat volna.
   Aztán egy sima lap.
   A dél. A dél.

   Perzselő moccanatlan test.
   Sárga tó.
   Tudod, csak nézek fölfelé.

   Nekem verődik,
   Megcsillogtat, körülindáz.
   Régebben még elkápráztatott.

    

    

    

       Utószó

   A fű túl zöld.
   A virágok nagyon élnek
   Kavicsok között üvegszilánk.

   Kikötött csónakban sirályok ürüléke.
   A szél - dobhártyára tapadó sikoly.
   Szemben a tó: dermedt medúza.

   Asszony közeledik: nehéz, szőke konty.
   Domború hasán rózsás fürdőköpeny.
   Amott kockás pléd.

   Petyhüdt gumimatracon
   Elomló hús.
   Napolaj zabálja, hányja a fényt.

   Szemhéj-tüzijáték alatt kiégett tekintet.
   Megérkeztem hát.
   Felismerhetetlen vagyok

    

    

    

    

       Beavatás

   nem engedhetem meg neki
   hogy a küszöbre feküdjön
   ábrázatát gondolataimra
   emelve ez a hűséges szem-
   pár lemosdat majd fekhetek
   múmia-érzékeimmel fonnyadok
   légkondicionált napjaiban

   ó inkább bundát növesztek
   nyelvem kilóg a számból
   nyüszítve tornácán takaros
   odaadás leszek majd ápolhat
   és becézhet odaláncolva
   saját jóságához majd nem bír
   ellenállni és nem lesz kiút

    

    

    

    

    

       Kábulat

   Drágáim,
   Virultam és
   Nyöszörögtem.

   Könnyű lettem,
   Szerteszét
   Omoltam.

   Anyatej voltam.
   Kicsinyeim torkán
   Micsoda édesség!

   Ki hasította szét
   Blúzom,
   Súlyos szoknyám?

   Koppanás volt
   Ez?
   Koppanás koporsón?

   Nincs, aki
   Szóljon.
   Nyomorultul

   Úszkáltok. Vakító
   Üveghengerbe
   Csúsztatott embriók.

    

    

    

    

    

       Mozi

   ebben a savanykás szagban
   éreztem otthon vagyok ré-
   szeg makogás testvérem
   vagy te ideák langyos me-
   zején ölébe fúrtam az ar-
   comat és lüktettem vérével
   ne félj most gyönyörűvé
   teszlek dülöngélve az úr-
   ban átszellemülünk most
   átvarázsollak megkínzott
   ajkamat összezárom idegen
   nézd lelkeink hogy szállnak
   ennyi esztétikával istenem
   hol vagyunk

    

    

    

    

       Mézeskalácszív

   Van ebben valami visszataszító.
   Talán az édességbe ágyazott
   Tükör.

   Páva-színpompa.
   Ki tud ellenállni?
   Ez a dísz csaknem tökéletes.

   Rózsásképű apáca,
   Odaadó leszek.
   Csupaszív. Én istenek

   Gyékényén hagytam a testemet.
   Nézz a tükörbe, azután harapj.
   Ennél többet nem kockáztatok.

    

    

    

    

       Salome

   Rendezett vonásai megdöbbentenek.
   Odafönt vagyok,
   Lobogok.

   Ajkán alvadt vér.
   A hallgatag isten imádott feje
   Két tenyerem között.

   Szeme üres.
   Sárgás bőre simogatásom
   Melegét érzi.

   Az ablakon túl
   Életteli mozgás.
   Zaj, szünet, zaj.

   Itt bent visszacsapódó
   Fények áradnak.
   Lobogásom arcomat nyeli.

    

    

    

    

    

       Lépj elő

   Az a lehelet szinte önmagába
   visszahajol, szirmok sötétedésben;
   ahogy a lüktető, éles virágra
   csukódik, ráolvad, és egészen

   olyan, mitha pohár száján ajak,
   gyermeki és mohó. Szorongás lobban így
   valónkra, mi oltanánk, de nem fakad
   derű, hát megbékélünk vele. Amíg

   ösztönök türelmetlensége forr,
   félelmeid hátterébe nem húzódhatsz.
   Nyugodtan lépj elő.

    

    

    

    

    

       Búcsú

   Az emlékek praktikus böröndben.
   Még könnyű vagy. Csaknem emelkedett.
   Körben a tér: csupa semmiség.

   Néhány kórházszagú bútor, fehér szekrény, ágy.
   Már nem tudod, mindez mire való.
   Miért hasít a fény a homályba.

   Miért vérzik a levegő.
   És miért szivárog a sebből annyi por.
   Nem fenyeget, nem hiteget senki.

   A könyvedbe bújsz.
   Aztán a nyirkos tenyér.
   Aztán a vastag ajak nedvesen csúszik

   Az ablaküvegen.
   A kaktuszt az erkélyen meglocsoltad.
   Tegnap még ki mertél menni

    

    

    

    

    

        

   Horzsolás

   a padon felejtett játékmackó
   akinek már nem nézhetsz a szemébe
   s ott messzebb az utcák e hangtalan
   szájak melyek nappal csak idegen
   nyelven beszélnek nézd a kirakatot
   szemben a fényreklámmal hol hasztalan
   vár némi homályra egy ruhátlan
   kirakati bábú fején félrecsúszott
   vörös paróka

   mint mikor
   a liftben állsz moccanatlan és az
   emeletek zuhanó sirályok fénycsőrük
   horzsolja a sötét nyugodt felszínt
   s te idegen szomjas lényeket itatsz
   vagy a nyirkos levegő mellé fekszel
   és szavakat mormolsz öntudatlanul és
   ítélkezni késő

    

    

    

    

       A terméketlen

   Nincs olyan akarat, mi engem elszakíthat!
   De a csecsemősírás odaátról
   Már nehezen elviselhető.

   Veszélyes madarakra gondolok,
   Hibbant színeikre. Sárga, vörös csőrük
   Megjelöl.

   Lábam égnek vetem, hadd imádjon!
   Tájam misztikus.
   Maga az isten.

   Lehet, hogy kő vagyok,
   Nap, kígyó vagy bogár.
   A lelkem klasszikus angol kosztüm.

    

    

    

    

       Gyülekezet

   fürdőruhánk csípőig mintha
   felhasítva idén rózsaszín
   van meg világoskék té-
   vonal a rövid comb a múlté
   kedvesem a vasárnap szinte
   elviselhetetlen fekete re-
   dőnyünk félig leeresztve
   fények dobpergés bronzszínű
   férfiak vakító tollaik álma
   árulása a tűzben amikor
   még nyüszítés voltunk vad
   virágok testvére farkasok
   éles fogai voltunk rousseau
   voltunk meg nietzsche én a
   költeményben utálok minden
   bölcsességet ha medrek rohan-
   nak valami cél felé eszmék
   partjai közt szomjas folyamok
   gyönyörű súlyukkal óceánba
   szennybe ha követelnek bármi
   zengő hangon hogy ne csinálj
   magadnak öntött istenképmást
   ne szemetelj ne ölj ne lépj
   a fűre ne tégy hamis tanúságot
   embertársad ellen ne dohányozz
   ne lopj hogy ím egybegyűltünk

    

    

       Bűn

   Nem, ne menjen el, ordítottam.
   Fekete, nagy szoknyájához vont.
   Valamit súgott.

   Egy halott a lámpában.
   Ugye milyen meghitt
   Ez a tejfehér koporsó?!

   Felkiáltottam és ujjongtam.
   Az asszony arrébb gurult.
   Utánakaptam.

   Reggel majd iszonyodhatsz magadtól -
   Sziszegett.
   Álmodban mindig kifosztod szegényt.

    

    

    

    

       Karnevál

   majd pöttyös arcú bohócok ruhája
   csilingel micsoda ünnep lesz talán
   megjelenik közöttünk ő is aki örökké
   apja után sóvárog a gyönyörű gyilkos
   és bűnét felejti megérkezik a vak
   aggastyán hogy elátkozzon bennünket
   megbocsásson és belénk kapaszkodjon
   jönnek a vastag ajkú szerelmes asz-
   szonyok fekete függönyös ablakok
   mögül pincék odvából előbujnak a sá-
   padt kamaszok jaj csak megtaláljuk a
   bolondot meztelen isten rejtőzik tűz-
   zel a kezében szent tehenek kígyók
   szkarabeuszok szemében eltününk körül-
   táncoljuk az égigérő tölgyet magunkkal
   vonszoljuk az ártatlanokat és életerős
   csecsemőket szoptatunk

    

    

    

    

       Szépirodalom

   Jó lenne most egy marhahúsleves.
   Aztán eszembe jut: pocsékolás.
   A zöldségből legyen zöldségleves.
   A hűtőszekrényben csak két tojás.

   Esetleg rántottával várjam őt?
   A Lipton, a Nescafé elfogyott!
   Istenem! A krumpli már száz forint!
   Az Objektívben mondták, szombaton,

   csak úgy, mellesleg, mert a pártviták
   voltak a fókuszban. Bizony. Bizony.
   Szakácskönyvemet lapozgatom épp.
   Könnyed. Pontos. Ó, minden szava szép!

    

    

    

    

    

       Milyen is volna

   Elgondolom
   Milyen is volna
                                  de klassz
   New York valamelyik sztrítjén
                                 ácsorogni
   esőben
                                 tiszta amerikázni
   helló miszisz
   ÉN MAGYAR LENNI
   A század elején párizsbakonyozni
   Picassoval gyagilevezni
   Milyen is volna
                                  beh szép
   párlevú franszé
   ÉN MAGYAR LENNI
   Prágában
   kávézni kafkázni
   ott az éj árvácska
                                 és pipacs
   andalogva európázni
   spehen zi dajcs
   ÉN MAGYAR LENNI
   Jó volna még
   a siratófalnál sírni
                                 sírni
   hol lengyel
                                      román
                                           orosz
                                                pityereg
   vi gavarítye
   nyet
   ÉN MAGYAR LENNI

    

    

       Elutaztál

   Mert London nagymellű, szőke bestia!
   "Te, akit szeret a lelkem, mondd,
   hol legeltetsz,
   s a déli órákban hol delelsz."

   Mert Nizza peep-showban vonagló
   diáklány!
   "Szép vagy szerelmem."

   Mert Amszterdam vérvörös melltartója
   a mellbimbónál kivágva!
   "Míg asztalnál mulat a király,
   nárduszom jó illatot áraszt magából.
   Szerelmem olyan nekem, mint a ciprusfürt,
   amely az Engedi szőlőhegyén terem."


   Mert Hamburg fekete, combközépig érő
   csizmában hívogat, korbács a kezében!
   "Akár az erdő fái között az almafa,
   olyan a szerelmem az ifjak között.
   Forró vágyam árnyékában ülni,
   mert gyümölcse édes az ínyemnek
   ."

   Mert Párizs nyúlánk néger lány,
   elegáns bárban műsort ad, ölében banán!
   "Jaj, olyan vagyok, mint a szároni nárcisz,
   én vagyok a völgyek lilioma!"

   Mert Róma meztelen tomporát mutatja,
   igen, hallom a zihálást,
   szememet lehunyom, fülemet tenyeremmel
   betapasztom, és nem segít semmi,
   holnap majd százszor leírom:

   "A kedvesem az enyém,
   s én az övé vagyok;
   liliomok közt legeltet.
   Míg föl nem támad a nappali szellő,
   és az árnyékok útnak nem indulnak,
   térj vissza, kedvesem, mint a gazella,
   vagy mint a szarvasborjú
   a szövetség hegyén.”
   Éjszaka ágyamban kerestem,
   akit szeret a lelkem.
   De hiába kerestem, nem találtam.


   Európába karol a kedvesem,
   Ó, gyűlöletes domborulatok,
   homorulatok!
   "Támadj fel, északi szél, siess, déli szél!
   Járd át kertemet, hadd szálljon illata!
   Akkor eljön a kedvesem a kertjébe,
   hogy élvezze pompás gyümölcseit!"


   Éjszaka. Három.
   Egy seduxen+két eunoctin.

    

       Egy mozdulat hármasoltára

   I

   a forma drámája volt hiszen mintha
   álomban vagy őrületben egy pillanat
   alatt gyermekké változtatott védte-
   lenséged a kézirat fölé hajoltál
   képzeletem üvegburája mögött a tiéd
   vagyok mondtam s arcodra forrasz-
   tottam ajkamat igen itt most rögtön
   a blúzomat a nyakamba felhúztam nézd
   milyen szép a testem akkor rám néztél
   hidegen milyen nevetséges vagyok gon-
   doltam érzéketlenül csak azt nem tisz-
   tázta pillantásod vajon veled vagy ma-
   gammal kegyetlenkedem de nem is akartam
   felkutatni a jóság tájait álltam mintha te-
   kinteted szűk zárójelében csupasz felki-
   áltójel nő és gyermek forma és ember
   örök konfliktusának kellős közepén
   egye-
   dül megbabonázva ezzel a megfejthetetlen
   nézéssel ezzel a titokkal átláthatatlan
   melódiák és ritmusok fülrepesztő csendjé-
   ben ahol már oly mindegy fölmagasztosít
   vagy a megszégyenülés szakadékába taszít
   a következő pillanat gonosz vagy szomorú
   patetikus vagy alpári esdeklő vagy szemre-
   hányó tekintettel válaszolok neked a témák
   a crescendók a decrescendók a pauzák
   a szólók hogyan sodorják tovább szim-
   fóniánkat melyet akaratod ellenére is meg-
   alkotunk mi ketten mert az ember annak függ-
   vénye ami az emberek között jön létre és
   nincs számára más istenség mint amely az em-
   berből születik
   bennem benned íme megszület-
   tél bennem benned íme megszülettem


   II


   most kéne félbeszakítani az előadást
   mondjuk felismerhetetlenné aszalódni
   és eltűnni tekintetedből összeroppan-
   ni védtelenséged súlya alatt mielőtt
   kimondod ahogy elnézem kegyedet nem
   hagy nyugodni a gondolat hogy valamire
   használjam például hogy pórázra fogjam
   és megfuttassam vagy megszúrjam egy
   gombostűvel vagy kifigurázzam egyszerű-
   en idegesít érti olyan kegyed mint a
   vörös posztó provokál hah ahogy hallgat
   csodálatosan fest akár egy büszke király-
   nő valahogy olyan durcás olyan besavanyodott
   ah ez a büszkeség és ez a savanyúság én
   megőrülök mindenkinek van valakije akitől
   delírium tremensbe esik s maga jutott nekem

   maga az enyém lesz a blúzomat a nyakamba fel-
   húztam s eszembe jutott milyen körültekintően
   választottam ki ezt a fehér melltartót mert
   a fekete csipke túl közönséges lesz a tűzpiros
   megijeszt a halványkék hazug gondoltam s most
   itt állok Yvonne burgundi hercegnő Madonna fehér-
   neműjében tekinteted markában az első felvonás
   kellős közepén Júlia megromlott mosolyával


   III

   mennyi fényképem sorakozik katonás
   rendben vízszintesen meg függőlegesen
   a blúzomat a nyakamba felhúzva
   állok kopog kopog a fullasztó
   melegben lakkcipő bőrcipő bakancs
   villogó padlón mennyi tekintet
   térdepel előttem mennyi szomjas csönd
   zarándokol Marilyn kútjához fegyelme-
   zetten sárga kék zöld bordó fekete
   fehér kék hátterem langyos ágyam
   a blúzomat a nyakamba felhúzva
   állok a lámpák a falak a vakító
   ablakkeretek mind egy irányba néznek
   felém mozdulatlanságom isteni
   idiotizmusára bábszerű ürességemre
   melyet drámai pátosszal töltött csaknem
   öngyilkos mozdulat idézett elő
   hát fogalmad sem lehet mennyi
   erőfeszítést emésztett fel e badarság
   drámai felépítése így odalökni magam
   a tömérdek idegennek mert olyan idegen
   vagy nekem mint Marilynnek tízezer tekintet
   áhítat utálat közöny utolérhet fogdoshat
   eldobhat miközben azzal védekezem hogy
   múzeumi tárgyhoz nem nyúlhat senki

    

       A pogány lány imája

   Hozzád imádkozom,
   ki Zeusz és Szemelé,
   Kadmosz thébai király gyermeke vagy,
   mindenütt lévő,
   kit vad ölelése miatt
   féltek az istenek is,
   koroknál vénebb Dionüszosz,
   örök-ifjú mégis,
   bakkhánsnők, szatírok, mainászok
   élén jöjj,
   thürszosszal a kezedben,
   szent őrületben verd a dobot,
   ragadj magaddal,
   hadd folyjon a vérem,
   a fákat csavard ki tövestül,
   testemet kígyókkal övezd fel,
   könnyes haragoddal
   csatakos fénybe takarj,
   virradj,
   hisz a forró fürdő mit se segített,
   az asztalról a földre hiába
   ugrottam százszor,
   szerelem nemzője, könyörülj rajtam,
   gyönyörű természet,
   Dionüszosz

    

    

    

    

       Mi ez?

   Miért provokállak?
   Miért kell ez a keserű, keserű, keserű?
   Miért kívánlak, mint egy betegséget?
   Miért így bírom csak kifejezni?
   Honnan akarok hiányozni?
   Az erőd?
   A gyengeséged?
   A közönyöd?
   A türelmetlenséged?
   Miért ömlik lassan végig?
   Miért áraszt el?
   Miért éppen ez itt az ünnep színhelye?
   Miért szégyellem magam?
   Miért írlak meg olyan jól, hogy semmi nem marad belőled?
   A hangod?
   A kezed?
   A szemed?
   Ez az én napom?
   Mi ez?

    

    

    

    

       A szellemet mocsokban...

   "A szellemet mocsokban tékozolni
   kéj, amíg tesszük; s már előtte kéj
   "
   Néha jó volna mégis visszafogni
   magunk, elvégre nem csak szenvedély

   lehet, mi üdvözít, hát ellazulni
   kéne, szemünk lecsukni, alkatunk
   mondjuk Lao Ce fazonra cserélni...
   Vezetne tán, nyűgözne cél vagy út?

    

    

    

    

    

       Astanoi elégiák

   Werner Buchernek


   1.

   Álmomban
   ugyanez a nap sütött.
   És ugyanezen az erkélyen feküdtem.
   Egy Thomas Mann regény tüdőbeteg
   vénkisasszonya volnék?
   Tündéri, fekete-fátyolos kalap gyér hajamon?
   Vézna testem kockás plédbe csavarva?
   Astano.
   Csak erre a névre nem emlékszem,
   és álmomban Te sem ültél a számítógép előtt,
   pedig hallom, megint köhögsz,
   miközben a Machintos SE érzéketlenül fekszik
   ujjaid alatt, mint egy frigid, sokat használt
   feleség,
   és Paul Klee tágra nyílt szemmel bámul ki
   az ablakon,
   sose unja meg a dombtetőn álló templomot,
   és Günter Grass dobja végre megpihenhet Lenau
   és Brecht között,
   álmomban
   Hölderlin szuszogott mellettem,
   valahol Svájcban,
   ugyanezen a napon.

   2.

   Én nem tudom, mit keres itt Sátán
   és Jézus,
   órák óta ülnek az asztal mellett,
   vad vita folyik,
   azt hiszem,
   én meg one lengvidzs,
   vajon miért hadonásznak?
   miért lobogtatják a kéziratokat?
   - Goethe!
   - Nostradamus!
   - 666!
   - Sátán iszt tot - mondom, hogy valamit mondjak.
   Egyik kopasz, szemüveges,
   másik szakállas.
   - Baudelaire!
   Mejn gott, gondolom, magyarul,
   hogy vakít a fény!!
   - Dante! - kiáltja a szakállas,
   und sátánizmus, und...
   jaj, nagyon is értem,
   und... megfájdul a fejem,
   und... áj go spacirgang Andrással...
   - Jé, itt pálma is nő? - mutat a mélybe,
   és csermely csobog odafönt!
   És mondd, különben hogy érzed magad?
   Ih bin gút.
   Ih bin gút.


   3.

   Talán nem szép dolog, de istenkém,
   bennem is ott egy pici sátán, talán
   nem szép dolog, hogy vacsora közben úgy
   éreztem, előbújt belőled az übermensch, mikor
   elmagyaráztad, hogyan illik makarónit enni,
   a kanalat a bal kezünkbe vesszük, jobb kezünkbe
   a villát, a villát beleszúrjuk a tésztába, szépen
   a kanálhoz illesztjük, és felcsavarjuk a villára a makarónit,
   na, ezzel persze, én nem szórakozom itt órákig, gondolom,
   hanem késsel meg villával nekiesem, kannibál! mondod,
   mit mondjak? isteni! mintha egy jót bűnöznék! te meg
   hirtelen abbahagyod az evést, mi van? már jóllaktál?
   nem! pauza!

   és elmagyarázod, a német-magyar szótárral a kezedben,
   hogy az evésben, ugyanúgy, mint bármi másban,
   ott a kultúra, én meg tömöm magamba a
   makarónit, és a magyar-német-ben
   megkeresem azt, hogy éhes,
   megmutatom, jelentőség-
   teljesen rád nézek,
   de megdöbbenek,
   mert úgy látszik,
   ezt a szót Te
   nem érted.


   4.

   Te a nyelv narkósa vagy, mondom,
   vadul tiltakozol, miközben nejlonszatyorban
   visszavisszük az üres üvegeket,
   mintha otthon lennék, gondolom, de
   hirtelen megállsz egy konténer előtt
   és beledobálod szép komótosan mindet...
   Aha!
   Szóval ez itt Svájc!
   A templom mellett kis temető fekszik,
   mint egy vadonatúj lakótelep,
   megmutatod Gerold sírját,
   ugyanolyan tüchtig, mint a többi,
   kavicstakaróval szépen betakarva,
   áj dont lájk temető,
   áj dont lájk tú,
   és vissza, föl a romantikus, szűk utcákon,
   a Casa Gerold-ig,
   egy svájcisapkás öregember köszön nekünk,
   bon dzsornó,
   nekem meg eszembe jut,
   hogy hajnalban az ablakomból ébredezni láttam
   a ködöt,
   ott piroslott a kékes hegyek dunyhája
   alatt, de rá kellett gyújtanom,
   hogy valami végre eszembe juttassa Budapest
   szagát,
   ami neked ugyanolyan félelmetes,
   mint nekem Bosznia.


   5.

   És Luinoba is elmegyünk,
   a Lago Maggiore partján sétálunk,
   köd van, és eső van,
   a francba! otthon hagytam
   a fényképezőgépet!
   és beülünk a kávéházba,
   kapucsinót iszunk,
   és egy másikban eszpresszót,
   és egy harmadikban megint kapucsinót,
   és előveszed a piros füzeted,
   és verset írsz,
   és az olasz férfiak ott álnak a pultnál,
   és néznek, mint a moziban,
   és én vagyok Ingrid Bergman a Casablancában,
   és azt mondod, játszd, újra, Sam!
   és a Pizzériában bezabálok egy hatalmas pizzát,
   és erotikusan ágaskodnak körben a hegyek,
   mert én vagyok Marilyn Monroe!
   Na ja!

   6.

   Kakas kukorékol,
   madarak csicseregnek,
   a templom harangja megzenésíti ezt a verset,
   és melankóliám napja beragyogja.
   Fehér pulóvert vettem föl reggel,
   fekete nadrágot,
   ezen az utolsó napon,
   még elmélázgatok,
   még megtehetek bármit,
   december nyolcadikán
   húsz fok!
   napozhatok a nyugágyon,
   beszívhatom Dürrenmatt hazájának illatát,
   az öreg hölgy lehetek,
   vigyázzban állnak előttem
   a pálmák, a fenyők,
   leborulnak lábam előtt
   a megneszült fellegek,
   még fennhéjázhatok,
   s a Niveával - amit Te vettél nekem -
   bekenhetem a kezem.

 

 

 

 HARMADIK FEJEZET

Ki vagyok én?

Amelyben anyja rokonságát hiányolja a szerző, és elfogja az ősi szorongás

    

    

       Szombat

   Egy fűszálon botladozom, remélem
   jó leszel, nyugodt, hogy majd hajnalig
   veled társalog az álom, amíg
   egyensúlyozgatok e keskeny éjen,

   gyámoltalan, illúziótól sikos
   talajon, a veszélyes-szelíden,
   kicsit ott hagysz napjaid tövében,
   fájdalomérzet nélkül, ha már tilos

   maradnod, fekete fénynyaláb sötét
   vásznon, olyan képek ábráit lesem,
   alámerészkedni mind mélyebbre

   egy fűszálon, szomjasan fény mögé,
   bebújni árnyba, talán ha megteszem,
   a hangomból futja majd énekre.

    

    

    

    

       Ginsberg odaát

   allen mi van veled egymáshoz bújtak a
   csontok oroszországból lengyelországból
   magyarországról jöttek lehajtva csillagos
   fejüket jöttek a csontok közéjük feküdtél
   és gyöngéd voltál a szemüveged levetted és
   felcicomáztad őket hússal biliárd-fejükre
   hajat simogattál a nemiszervükre szőrzetet
   és otthon voltak veled és te is otthon voltál
   emlékezz fiam a varangyok repülésére emlékezz
   fiam hogy már nem vagyunk

   mennyi képet láttunk
   mennyi képet minden arcnak három arca volt
   rögeszméinken zötyögtünk nevess csak nevess
   anya azt igazán meg kell értened hogy a párhu-
   zamosok sose találkoznak sose találkoznak a
   párhuzamosok a járdán reggel hatkor harisnyát
   melltartót rongyos alsónadrágot találtam a báb-
   színházban még szükség lehet rájuk a tükör elé
   álltam nevess csak nevess játszottam magamnak
   félrehúzódtam imádkozni kéne valakiért mi van
   veled allen

    

    

    

    

       A szögesdróton virágok

   Anyu, anyu - ott napraforgók
   Virulnak.
   Szelídségüket én nem ismerem.

   De perzselődöm, látod,
   Fordítom arcomat, veled,
   Velük.

   Visszagömbölyödöm és szakadok.
   Fáj a fejem -
   Fűlevest iszom,

   Okádok.
   Felnézve: a szögesdróton
   Virágok.

   Az ég füstlábon sétál.
   Aranyfogak kitörve.
   Héliosz-Jézus-Jahve.

   Fordítom arcomat.
   Merre?
   Itt a vonat -

   Sínek Ne tovább!-ja
   Moccanatlan vagyok, kicsi csillag.
   Emlékeid tava lebilincsel.

    

    

    

    

       Hasadás
                  A figyelem és a várakozás magatartása
                  illik a széphez.

   Mit akarhattak tôle?
   Azt tudom, hogy elutasította a kedvességet.
   Bámult a mennyezetre. Az még egész volt.

   Tegnap kinézett:
   Az ég - félbevágottt citrom,
   A felhő-cikkelyek összeaszalódtak, és fekete csíkok

   Közepén a nap,
   Át- meg átszelve.
   Aztán odabent egy zöld üveggolyó

   Gurult,
   Fák törzsén, romos utcán, pince sötétjén,
   Drótok alatt, tovább, a dülöngélôk között,

   De nem vették észre.

   Itt valószerűtlen társai lesték,
   Belecsimpaszkodtak, követelőztek,

   A fülébe sugdostak és nevettek.
   Pedig ő már
   Odalökte magát,

   Árny meg árny közé harmadiknak.
   Adakozó volt, a reggelt várta,
   Mint egy tengerszem

    

    

       Ének nagyanyámért

   I

   Ülök a sámlin, negyvennégy nyarán,
   a szemeddel nézem nagyapámat.

   Eltűntél emlékeiddel, könyveid nélkül,
   különös most rád gondolni,
   nem ismertelek.

   Honnan indultatok?
   Mennyi halottat vezettél az új hazáig
   félretaposott cipődben?
   A Tate Galleryben lelkek trófeáit láttam.

   Hadd meséljek neked az elhagyatottságról,
   arról, hogy minden múzeum temetőszagú.

   Rohantam sápadtan a termeken át,
   láttam, szeretteim sírjai elgazosodtak.

   A halálról énekel minden halhatatlan.
   Mondatokat szakít az emlékezetből,
   a versek vázáiban hadd pompázzanak.
   Könyvtárainkban milliárd csendélet.

   II

   Tegnapelőtt kórházba mentem.
   Füstszínű felhőből néztél le rám.

   A kékes homályban pocakos doktor
   szemüvege villant.

   Forduljon balra!
   A fehér péptől émelyegni kezdtem,
   és arra gondoltam, nagyon szomorú lehet,
   aki belém lát.

   Rémületes ricsajt csaptok odabent:
   edényeket, ágyneműt, ruhát cipeltek,
   épül a házatok, hogy majd leégjen,
   születtek és sírtok, születtek és sírtok.

   Ó, a természetes halál elfordult tőled is,
   becsapottan, mint egy megcsalt szerető.

   Kezével nem érintette sűrű, fekete hajadat,
   szájával nem érintette érzéki ajkadat,
   nem simogatta gyöngyöző homlokod.

   A Te sírod ott domborul a szürke felhőben,
   Európa, Ázsia, Afrika; Amerika, Óceánia egén.

   III

   Most ide képzellek a Blaha Lujza térre,
   ahol szikrázik a nap a csoszogó, dagadt lábakon,
   a télikabátok, hamuszín arcok ráncain,

   a lyukas kötött kesztyűkön, a mocskos
   nejlonszatyrok MALÉV, SKÁLA feliratain.

   Vajon hova mennek az öregek?
   Hátuk mögött mocsarak és piramisok.
   Meg-megcsúszva a síkos járdán vonszolódnak
   a metró felé, hogy az aluljáróban
   magukba szívják a Jóisten savanykás leheletét.

   Látod,
   közöttük kereslek Téged.

   Pedig fiatalon repülsz az űrön át,
   emléktelen képzeletemben.

   Verseimben világolsz örökké,
   Te nyughatatlan, sárga csillag.

    

       Alig érezhető

   selymes szabadság ez alig
   érezhető könnyű nyári ruha
   mit fogvacogva próbálsz ezen
   a nyirkos éjjelen illeghetsz
   lúdbőrző testtel a tükör
   előtt tipeghetsz odakint a
   hóban ennyi bájjal akár tánc-
   ra perdülhetnél hívhatnád a
   könnyű szavakba tekert hol-
   takat megbeszélnél velük egy
   randevút hisz úgyis csak
   velük társalogsz kik fehér
   dunna alatt tán most is for-
   golódva rikácsolnak őrjöngnek
   szelíden motyognak mondják
   a magukét hát figyelj vála-
   szolj és reménykedj tán
   nemsokára mások is követnek
   tán fordul az évszak

    

    

    

    

       Ó, jesz!

   első sorunk magyaros lesz mondja a meglett
   szépszavú költő jajjj a stílus már az agyamra
   megy agyonnyom aranyom a számtantól fejfáját
   kapok az ABBA ABBA diszkóban örökké lambadázni
   jambusod ma oly kerek spondeuszod itt-ott szexi-
   sen takarja és orcáid lángrózsája hívogatja
   ajakim midőn elpirichiulsz fájdalom semmi meg-
   lepő menjünk át BABA-ba na abból nem eszel jaj
   befelé nyaldosó ihletláng segíts a tiéd vagyok
   megfagyok itt melegíts ordít kinek van papírzseb-
   kendője nézz a szemembe jövőre isten bizony a zöl-
   dekre szavazok végül is sebeőknek van igaza csak
   ne kéne mindig röhögnöm odaállok a dunapartra na
   fiúkák ki lő bele bejutok a szép versekbe nevem
   ha lesz fekete keretben lesszíves szerkesztő úr
   különben is mindig befogadók voltunk már szent
   istván megmondta mit is mondott aj láv ju áj láv
   ju a francba megint nekem kell fizetni sértődés
   ne essék én népirbánus vagyok világ nipirbánusi
   egyesüljetek szegény legény mellesleg a holmiban
   a versrovat túl kerek ABBA ABBA a pofás gettóba
   igyekszem öregem ne feledd sok van mi csodálatos
   de a torzónál nincs csodálatosabb kórus zengd
   ó jesz

    

    

    

    

       A szavai között

   a szavai között nincs rés amin
   átfújhatna a szél mondja Orbán Ottó
   a Kortársban ülünk néha bejön
   valaki és kimegy valaki bezárta
   magát folytatja talán nem mer
   igazán közel kerülni a tárgyhoz
   kezében Ginsberg odaát című versem
   mintha rejtegetne elleplezne
   valamit mondja mintha félne
   Ottó hangja tárgyilagos tanáros
   s hirtelen a neonfényes íróasztalok-
   kal teli szobában megvilágosodom
   szörnyű karácsonyfa vagyok ágaimat
   lehúzza szaloncukor aranydió
   csokoládészív fojtogat almaszag és
   angyalhaj égetnek viaszcseppek
   de értse meg ennek az ünnepnek még
   nem lehet vége mert gyereksírás jön
   felsebzett kezek és talpak káromkodás
   jön s egy zúgó porszívó mely egykedvűn
   magába szippant

    

    

    

    

       Próza

   Tudod, mostanában nagyon élek,
   úgy tűnik, enyém itt minden:
   fenség, északfok, titok, idegenség,
   de tegnap muszáj volt
   az elém tolakvó
   filctollal rajzolt
   horogkeresztet néznem,
   alatta felírás: NO JUDEN!

   hirtelen kurucos indulat
   fogott el,
   a barna műbőrre sebtében
   odafirkantott, ám annál hatásosabb
   felszólítást
   áthúzom, de rémülettel
   tapasztaltam,
   hogy nem mozdulok,

   hogy mozdulni nem merek,
   jaj, csak az ősi szorongás,
   mit utálnom kellett volna,
   ám én ismerősként üdvözöltem,
   szögezett magamhoz,
   jézusom! ez nem a
   számomra kijelölt hely.

    

    

    

       Képeslap Amszterdamból
                   Allen Ginsberg emlékének


   Öreg voltál, kopott, hosszú kabátban dülöngélve
                     siettél, a márciusi szél
   belédkarolt, nem lehetett tudni, mikor taszít a
                         földre.
   Én néztelek, és kicsit féltettelek, barátom.
   Mert Te voltál Paul Cézanne Húshagyókeddje,
                         és Chagall Zöld hegedűse.
   Amszterdam valamennyi háza Te voltál.
                         A Rembrandt ház, ahol 12 guldent
   fizettem, és próbáltam elhitetni magammal, hogy lelkem
                         mind magasabbra törve egyesül
   majd a szépséggel. Fölmentem a harmadik emeletre,
                         de nem ragadott magával a szenvedély,
   csak a fáradt bámészkodókat láttam, és azt, hogy
                         az új cipő feltörte a sarkamat.
   Te voltál az Anna Frank múzeum füstös homlokzata, amelyet
                         úgy reklámoznak a tulipános, amszterdami
   prospektusok, mint a Ballantinest, a kölnit, vagy a Shopping
                         Centert;
   Halott szemekkel nézted a csatornát, a hídon száguldozó
                         biciklizőket, a szemközti ház függönytelen
   ablakában, vörös bugyiban és melltartóban álló
                         örömlány örömtelen arcát, a téren
   ülő napimádókat, akik csukott szemmel hódoltak istenüknek.
                         Te voltál valamennyi marihuánát
   lehellő kávézó,
                         Te voltál a székesegyház, amit eladott
   a polgármesteri hivatal, hogy az új tulaj bevásárlóközpontot
                         csinálhasson belőle,
   Te voltál a márciusi szél,
                         felkaptad magad az égbe.

    

    

    

       Zsoltáros-vers

   Olyan vagyok,mint a kiöntött víz.
   Csontjaimat szétszedték, szívem mint
                           a viasz,
   szétfolyt bensőmben.

   Torkom kiszáradt, mint a cserép,
   nyelvem ínyemhez tapadt.
   Kutyák falkája ólálkodik körülöttem,
   s gonosztevőknek serege zár körül.

   Kezemet és lábamat összekötözték,
   és a halál porába fektettek.
   Megszámlálhatom minden csontomat;
   ők néznek és bámulnak,
   elosztják maguk közt ruhámat,
   köntösömre pedig sorsot vetnek.


   Könyörülj rajtam, Uram, tele vagyok
                           félelemmel,
   tekintetem komor a gondtól,
   testem, lelkem összetörve.

   Gúny tárgya lettem ellenségeimnek,
   szomszédaimnak szégyenük,
                           barátaimnak félelmük
   .

   Hallom a tömeg suttogását,
                           ahogy elmegyek előttük.
   Ne szolgáltass ki a gúnyolódó
                           eszteleneknek.

   Mert engem okolnak, ha kifut a tej,
   és szájukra vesznek minden alkalommal.
   Ha huzatos a ház, ha kitört
                           az ablak,
   ha narkós a gyerek, ha egyest
   kapott,
   ha szeretkezésük kudarcba
                           fulladt,
   ha kimaradt az áram, ha késett
                           a busz.

   Ez van, Uram.
   Hagytad, hogy meghátráljunk
                           ellenségünk előtt,
   s ők zsákmányhoz jutottak.

   Nem tudom, ki lakik nagyszüleim
                           pesterzsébeti lakásában,
   nem tudom, ki használta dédnagyanyám
                           porszívóját 1945-ben.

   Eladtad népedet alacsony bérért,
   és keveset nyertél ebből a cseréből.

   Mert nem lesz, aki majd hozzád kiáltana,

                           hiába hallgatózol,
   csak néma csönd lesz.

    

       Mint egy altató

   Olyan szép Chopin-etüdöket
   szerettem volna írni kisfiam,
   nyugodt verseket,
   mint egy bárpultnál meditáló pincérnő,
   éjfél után, aki nem hallja meg a költő
   sikolyát két viszki között:"A mindenség
   kifordul, hogy befaljon!", nem látja
   a vigyorgó arcokat, nem gondol a
   villanyszámlára, nem fél a bőrfejűektől,
   csak bámul és dúdol, csak bámul és dúdol,
   önfeledten céltalan sorokat
   szerettem volna írni, dallamuk
   könnyű, mint nyárfák levelén a
   balatoni fuvallat, mint egy altató,
   lehúnyja kék szemét az ég,
   lehúnyja sok szemét a ház,
   lalá lalá lalá lalá,
   a létezés egyhangú szépségét szerettem
   volna megírni,
   ahogy kopog az eső az ereszcsatornán,
   ahogy nyílni kezd a fehérszirmú orgona.

    

    

    

    

       Olyan otthonos itt
                  Kertész Imrének, szeretettel

   Himbálódzott velünk a táj,
   ahogy közeledtünk a csúcs felé.
   A ketrecben osztrákok, olaszok, svájciak álltak,
   tökéletes turista felszerelésben: bakancsra hajtott zokni,
   rövidnadrág, fölötte ing, az ing fölött hátizsák.
   Az uzsonnát majd a Luinon eszik meg.
   Termoszukban narancslé, kóla.

   Az európaiak - így összezárva -
   nem beszélnek. Kultúráltan himbálódzunk a mélység
   fölött.
   Kerüljük egymás tekintetét.

   Döccen az üvegkalitka, végre kiszállunk.
   Elindulunk a vendéglő felé.
   A Lago Maggiore fenséges, mint egy Dante vers.

   Sajtot rendelek, kenyeret, kávét.
   A többiek már el is tűntek a kerti úton. Még az öreg
   házaspár is szedelődzködik, a férfi kezében bot,
   elszántan lódul felesége után.

   A vendéglő teraszán csak ketten maradunk.
   Egy idős kelet-európai férfi, meg én.
   A hegy mögül felbukkan egy sárkányrepülő.
   Zúg a motorja.

   A férfi elégedetten szürcsöli a kávét.
   Rám mosolyog.
   Nyugodt vagyok. Olyan otthonos itt!
   Megiszom a kávém. Visszamosolygok

    

    

       Vicces vagyok

   Az mondja, nem olyan nagy a baj,
   fölösleges még pánikba esnem,
   sőt hiba, hogyha jól belegondol,
   minek izgatni a népeket.

   Majd ő szól, ne féljek, időben,
   mert mindennek magvan az ideje,
   az övéit jobban ismeri,
   lazítsak, ne lássak rémeket.

   Azt mondja, ő sem befolyásol,
   higyjek, amiben hinni szeretnék.
   Mindegy mit beszélek, elfogad.
   Szeret, és ennyi legyen elég.

   Ne fessek fasisztát a falra,
   rámijeszt, azután felkacag.
   Ti mindentől úgy megijedtek!
   Néha nagyon viccesek vagytok.

    

    

    

    

       Jönnek a fekete ruhások

   Jönnek a fekete ruhások.
   Jönnek a fekete ruhások.
   jönnek a fekete ruhások.
   Jönnek.
   Jönnek.
   Jönnek.
   Jönnek.
   Jönnek.
   Jönnek.
   Jönnek.

    

    

    

    

    

       Prága fölött a hold

   Pesten még ősz volt,
   Prágában tél van.

   Vízszintes hóhullámok,
   fehér vadludak húznak el
   az éjszakai Prága fölött.

   Ez hát a város, ahova jöttem.

   A Zsidónegyedbe, légy szi, ne menj el!”
   Erre figyelmeztet, az első esemes.

   Megannyi hóbagoly.
   Fehér rendőrautók szállják meg a várost.

   Szép vagy, gyönyörű vagy, Csehország.

   Hömpölyög a tömeg, nem tudni merre.

   Fényes kirakatban vázák, gumimaszkok,
   matrjoskák, pulcsik, ilyen, olyan Svejkek.

   Nem hoztam kesztyűt, minden csupa kristály.

   Álmos őrszemként föl-fölriad
   a város fölött a hold.

    

    

    

    

       Gyászos beszéd

   Tele lesz csajokkal a temető,
   ott szomorkodnak majd a koporsómat nézve
   a kerekes székes, szürkehályogos, mankós,

   hippi-nemzedék kivénhedt rosszcsontjai,

   akik egykor táncosléptű, vagány lányok voltak,
   akik kiszöktek Amerikába,
   és visszaszöktek Amerikából,
   hogy megint tele legyen az orruk
   a pesti bérházak krematórium-szagával,
   akik hátat fordítottak az óceánnak,
   a Balaton szerelmesei mind ott lesznek majd,
   szlovákok, ukránok, románok, oroszok, szerbek,
   horvátok, cigányok és zsidók;
   akik nem tudták elhagyni a gyilkos hétfőket,
   és az idegbeteg szombatokat,
   akik nem tudták elfelejteni gyerekkori szerelmüket,
   megnyomorított rokonaikat,
   kamaszkori álmaikat;
   mind ott lesznek majd a koporsóm körül.

    

    

    

    

       Egy vég szöveg

   az kell nekem
   egy vég szöveg
   mondjuk fehér
   mely eltakar
   miket beszélsz
   sajnáld magad
   ha jólesik
   csak mondd tovább
   képzeld csak el
   milyen csodás
   egy vég fehér
   tökéletes
   nem látható
   fehér szöveg
   titokzatos
   da Vinci kód
   ne mondatok
   jelenjenek
   meg itt meg ott
   pár szó elég
   vagy még az sem
   hisz mind hazug
   ha tintakék
   ha meggypiros
   és így tovább
   egyetlenegy
   igaz dolog
   egy vég fehér
   megbízható
   halott szöveg

 

 NEGYEDIK FEJEZET

Ecet és méz

amelyben a főhősNŐ megosztja az olvasóval a szerelem fájdalmas és gyönyörű pillanatait

       Kesergő

   Súlytalan húzódik, hátrál az alkalom,
   Hiába fészkelek hozzádig ágyamon,
   Szégyell a szégyen is, esendő létemen,
   Merre a te szemed? Mert ez az én szemem.

   Leválok magamról, mint hogyha álmodom,
   Játékát szétszedi, unott a fájdalom.
   Kiköp az arcom is, csatakos énekem.
   Ki vezet engemet, ha ez az én kezem?

   Ritkuló nappalom sötétre gyászolom,
   Mellemet, ölemet reggelig hurcolom.
   Combomat feszítő világgá vetkezem,
   Örökre erőtlen, örökkön vétkezem.

    

    

    

    

       Megnyughatol panaszimtól
                  (Psyché barátnőjének
                   egy magyar népdalra írott verse)

   Tíz ujjamnak száz hulláma,
   tested belém ájulása,
   nem kell félned fekhelyemtől,
   tőlem többé jajt nem hallasz,
   én elmegyek, te itt maradsz.

   Megnyughatol panaszimtól,
   gyenge szájam csókjaitól,
   nem kell félned sirámomtól,
   forró öltől, kívánástól,
   tőlem többé jajt nem hallasz,
   én elmegyek, te itt maradsz.

   Vetélő fut piros szállal,
   vadgalamb száll vérző szárnnyal,
   most már ne félj örvényemtől,
   sikolyröptű gyönyörömtől,
   tőlem többé jajt nem hallasz,
   én elmegyek, te itt maradsz.


    

    

       A zene
         Henri Matisse képéhez

   Valaki
   áll a dombon
   Vállát súrolja zsemleszín
                 holdfény

   Keze piros hegedű
   arca kék ártatlanság
   Szeme fehér tisztaság
   gondolata madár
                 szélbe fogózik

   elsuhan
   Sárga zavaros
   Víz fölött képzelgése
   Lombok díszletéig ér
   Jobbra cinóber alakok
                 ülnek

   összekuporodva
   Meztelen csendben
   furulya szól

    

    

    

    

       Árnyjáték

   Te fonódj a szél hajába
   Te hajolj a víztükörre
   Miután napom kilobbant
   Te vigyázz a gyenge tűzre
   Kopogó kövek zenéje
   Halak éjed ablakában
   Ma a semmi hang kolompol
   Feketén a félhomályban
   Dobolása árnykezeknek
   Huhogása árnymadárnak
   Kerek alma éjnek ágán
   Guruló gyümölcs az álom
   A nyomában ott a sárkány
   Zakatolva száll az égbolt
   Közelében ott a füstcsík
   Tetején a hold kolompol
   Te fonódj a szél hajába
   Te hajolj a víztükörre
   Miután napom kilobbant
   Te vigyázz a gyenge tűzre

    

    

    

    

       Énekek éneke

   Menyasszony:

   Csókoljon meg a szája. Vad, égő két szeme mély kút.
   Ifjak közt gyönyörű, hasad érintése a vágyam.
   Fond márvány combod derekamra, borulj ma egészen
   rám szeretőm, szabadok lehetünk, az idő fonalát vágd
   szét, hisz rút az idő, csak az elmúlás etetője,
   hű dajkája a bomlásnak, telitett, ezer emlőt
   kínál, és soha el nem válik a rátapadótól.


   Vőlegény:

   öt kiapadt kút érte kiált. Hűs, barna a teste:
   templom, amelybe ha este betérsz, eliramlik a kétely.
   S míg körülöttünk langyos fény bugyog, érleli magját
   küzdve, alélva a szép gyönyör, ágyékára simulva
   barlang csendje fogad, már távol a város, az ég is.
   Csak csend van, feketén izzó. Szétfoszlik a tér is.


   Menyasszony:

   Dús csobogása az ujjaknak. Szeme nyitva, de nem lát
   engem. Most nyüszitett fel a nappal a messzi veremben.
   Fond márvány combod derekamra, borulj ma egészen
   rám, szeretőm, párnás formának apálya, dagálya,
   szétterülő, zöld hínár hullámzó lebegése,
   sárga borostyán zár be: a nemlét; s feltör az élet...


   Vőlegény:

   Eggyéolvadnak fortyogva, sikongnak a fémek,
   összemosódnak a tárgyak, míg felfeslik a látás,
   villásfarkú képzetek ék alakú röpülése
   vonz a magasba, elomlik a föld, képlékeny anyaggá
   gyűrődik tenyeremben a lét, kristálypagodában
   hétrét görbül a pillanat, ér dobolása a szájon...

   "Hymen, ó Hymenaios, Hymen, jöjj, ó Hymenaios!"

    

    

       Azért jöttem

   Azért jöttem, hogy nézz meg engem.
   Nem vakoskodom itt tovább.
   Alig érintem, már elejtem
   Arcotok kényes gyöngysorát.

   valahol hever elhagyottan.
   Pedig hogy óvtam azelőtt!
   Dobozba tettem, csillogtattam.
   Magamra fűzöm a levegőt.

    

    

    

    

       Éjjel

   Virrasztva nyüzsgő ég alatt
   Fekete vérem senkié

   Kopog a csenden gondolat
   Bicegve tart a hang felé

   Melegen hull mi eltemet
   Jövök talán vagy elmegyek

   Virrasztva farkasom fölött
   Megyek talán vagy épp jövök

   A nap szemébe hold szalad
   Árnyak hajában árnyszalag

   Vékonyka űrön fekhetek
   Jövök talán vagy elmegyek

    

    

    

    

    

       Mozi

   ebben a savanykás szagban
   éreztem otthon vagyok ré-
   szeg makogás testvérem
   vagy te ideák langyos me-
   zején ölébe fúrtam az ar-
   comat és lüktettem vérével
   ne félj most gyönyörűvé
   teszlek dülöngélve az úr-
   ban átszellemülünk most
   átvarázsollak megkínzott
   ajkamat összezárom idegen
   nézd lelkeink hogy szállnak
   ennyi esztétikával istenem
   hol vagyunk

    

    

    

    

    

       Lépj elő

   Az a lehelet szinte önmagába
   visszahajol, szirmok sötétedésben;
   ahogy a lüktető, éles virágra
   csukódik, ráolvad, és egészen

   olyan, mitha pohár száján ajak,
   gyermeki és mohó. Szorongás lobban így
   valónkra, mi oltanánk, de nem fakad
   derű, hát megbékélünk vele. Amíg

   ösztönök türelmetlensége forr,
   félelmeid hátterébe nem húzódhatsz.
   Nyugodtan lépj elő.

    

    

    

    

    

       Médium

   Levegő-koporsóban alszik a nő.
   Erotikus póz. Vízszintes alak.
   Előtte a férfi
   Feketében.

   Odalent suttognak, rémüldöznek.
   Valaki az orrát fújja, valaki köhög.
   Valaki visszeres lábát tapogatja.
   Köröm száguld le-föl. Harisnya zizeg.

   Öntudatlan vagyok.
   A halál, az más.
   Olyan lehet, akár a macska szeme.
   Büszke, szórakozott, tekintélyt parancsol.

   Nézd csak a vakot. Feje hátraszegve.
   Azt hiszem, neki az ég jelez.
   Akaratod megtart, erős kötél.
   Engedj el nyugodtan. Lebegek.

    

    

    

       Teátrális

   óvakodjunk a nyájasoktól a kóbor komoraktól
   halottkék nézése bájahullott lim-lomoknak
   íme a bölcs anyag színeváltozása fehér karját
   a nő kinyújtja mint bergman filmjében
   az a szürke lehelet s az a hang érintésedért
   ó tán homályos szókkal esdeklő de homálya
   lelkünknek is örökkön örökké gáncs a gondolatnak
   hullámod sodorjon nyaldossa mélyemet csak
   finoman finoman miféle beszéd ez fehér karját
   a nő kinyújtja a férfi felé gyertyák púpos jegén
   ujjbegy siklik rózsaszín álmon csúszkál a valóság
   emlékszel mint egy bergman-filmben felravatalozva
   és képzeleted csigalépcsőjén a lármás gyászmenet
   is én voltam egyébként megrezdülnek az ablakok itt
   de te nyúlj hozzám még hát gőzöm sincs hogy feltettem-e
   a teát kop kop kop kop világosodik lassacskán
   mondom kop kop kop kop de messze még a reggel ugye
   felhúztad az órát

    

    

    

    

       A szavak egyesülése


   Ha
   a tájak mögötti tájra eljutunk,
   és gondolatainkról
   - mennyi nehéz kő! -
   lesöpri valami titokzatos ecset
   az élet porát,
   heverünk szemérmetlenül,
   önmagunkhoz mind közelebb,
   egy valódi mozdulatlanságban,
   és húnyt szemmel elszálló
   mítoszainkat látjuk
   - tovalengve hadd lobogjanak! -
   és zajtalan kattan a zár,
   becsukódva ájulatunkba
   az idegenektől érintetlenek leszünk,
   oldalaink egymáshoz nyomódnak,
   békés orgiában egyesülnek szavaink,
   minek, kitől kérdeznénk bármit,
   ha
   meztelen testünkre
   meztelen betűink simulnak.

    

    

    

    

       Aranyeső
         Karcsinak

   itt áll a páfrány és a fenyő
   mellett a rozsdaszín váza teli vízzel
   mintha ágaskodnának a sárga virágok
   kíváncsi szemük a sötétítőfüggönyt
   s a kínai naptárból kivágott festényt
   fürkészi

   a képen hömpölygő folyam
   sziklák és elgyötört fák odafönt
   vöröslő hegyek ormán
   roskatag árva
   kolostor

   most nem van Gogh napraforgói
   jutnak eszembe ilyenkor aranyesők
   nyílnak a Surányi úton
   gyöngéd fények cseppjei
   hullnak a
   földre

   és látni a Tettye égbe
   száguldó házait a Széchenyi téren
   gunnyasztó zöldhátú dzsámit csigaház
   volt nekünk ez a város könnyű
   biztonságot adó napjainkat
   vittük

   az arnyesős márciusban
   Allen Ginsberg Üvöltését üvöltöttük
   és Camus Sartre Mauriac József Attila
   Nagy László kicsinyei rohantak a szűk
   utcákon lobogó hajjal meg-megbotolva
   eszmék buktatóin

   és elindultunk
   a várost hátrahagyva emlékeinket
   letettük meg felvettük kitárva új
   utaknak domboknak arcoknak éveknek
   bebarangoltuk egymás
   lelkét

   most itt áll
   ez a rózsdaszín váza
   és sárga virágok lesnek átlátnak
   rajtunk és tekintetünk
   csupa kérdés

    

    

    

       Kilencedik hónap
                      Attinak

   Ott ültem mellettük, kortyoltam a kávét,
   néztem a férfit, aki felolvasott,
   hűs fuvalomban a hangok szanaszét
   röppentek, a szétzilált gondolatot

   hajában koszorúval csak a langyos
   szél birtokolta; különös, vágytalan
   érintés volt az, de a lappangó
   csendből hirtelen kiáradt folyamban

   a dal, majd tovaömlött a tapétán,
   a bútorokon és az arcokon,
   és tündökölt, visszhangzott mindenen;

   szinte nem voltam már, olyan féktelen
   zuhatagként zengett a nyugalom,
   olyan mélyből fakadt, mi bűntelen.

    

    

    

    

       Szindbád álma

   tudd hát amikor a lépcsőházban
   összefutottunk s jóllehet tekinteted
   és testtartásod egy hangok nélküli
   határozatlan nemet súgott felém
   muszáj volt úgy tennem mintha
   nyelvedet én nem beszélném kacsintottam
   lomhán-kihívón a falnak dőltem szok-
   nyámat széles mosollyal megemeltem
   csak lásd fekete lakkcipőmet nejlon-
   harisnyás bokámat s e szemérmetlen
   követelőzéssel azt kívántam hogy el-
   borzadj hogy szemedet lesütve tiszta
   lélekkel tovább állj hogy ösztönös
   elhárításod mely idővel tán vonzalommá
   torzult volna tudatos tagadássá szépül-
   jön benned hogy rég feledett tartozásomat
   végre általad megadjam magamnak

    

    

    

    

    

       Méltó

   Méltó
   a világosságra, a sötétségre,
   a vizek közepén keletkező szilárd boltozatra,
   mely válaszfalat alkot a vizek között;

   Méltó
   a föld zöldellő növényeire, mik termést hoznak,
   a fákra, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek,
   a világító testekre az égbolton,
   mik elválasztják a nappalt az éjszakától,
   s meghatározzák az ünnepeket, a napokat és az éveket;

   Méltó
   a vizeket benépesítő lényekre,
   az ég madaraira;

   Méltó
   a föld háziállataira, csúszómászóira, a mezei vadakra;

   Méltó
   az emberekre, kik uralkodnak a tenger halai,
   az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak,
   és az összes csúszómászó fölött;

   Méltó
   Az osztozásra,
   hogy kisajátítani Őt ne akarjam,
   ámen.

    

    

    

       Levél hitvesemnek

   Szégyellem magam.
   És boldogtalanná tesz, hogy megint van isten.

   Mert visszeres lábú vénasszony
   minden költő Auschwitz után.

   Hiába csillogtat ékszer-rímeket,
   hiába permetez magára illatos hasonlatot.

   Reszketeg kezemmel hiába érinteném fekete hajadat,
   fonnyadt mellemre hiába vonnám fiatal kezed.

   Csak simogass, Te Szent!
   Ezt mondanám.

   És egybeugranának a szétesett dolgok.
   És láttatnál velem sóvárgást, csömört.

   "Hidd el, időben elsötétítettem."
   Ezt suttognám. Fölhevült arccal.

   De akkor már nappal lenne.
   Mohó verítékemben feküdnék.

    

    

    

    

       Padödö

   ideális összefonódás itt a fűzöld
   franciaágyon ó kedves most játsz-
   hatok így is úgy is kéj tetejére
   felérve vajh ki lopakszik a színre
   hétfejű sárkány-é vagy a fürge bo-
   szorkány mondd hova szökdös a vágyad
   eltűnök így is úgy is pornóújság
   szépségén csipkés selyembugyi le-
   szek két idegen lány esetleg három
   Henry Miller Tropic of Cancer regé-
   nyének bármely izgató bekezdése egy
   régi bűntudatos emlékkép hol volt
   hol nem volt csábos akármi akárki
   jézus vérző tenyerén a rozsdás szög
   Gulácsy rokokó s tán szűz menyasszonya
   Rembrandt pihegő pihenő kedvese egy
   kicsiny fehér balettcipő

    

    

    

    

       Egy Dzsajadéva-sorra

   "Kéj tetejére felérve alél el a szívem, a testem, a lelkem"
   Összeszorítva a comb, egeket karoló csupa zsongás.

   Jaj, szeretőm,
   Te kívánj!

   Nyílik az ajkam - nézd, epedőn a virágra borul!
   Hallgat a képzelet, ám kiszakítja magát a világból, a csöndből.
   Jaj, szeretőm,
   Te kívánj!

   Égő színek szárnya az égő hangra hajol, beleolvad.
   Százezer évig ringasson simogatva, mi él.
   Jaj, szeretőm,
   Te kívánj!

   Fénybe szaladnak az árnyak, léptük a napba csörren.
   Nektárt szürcsöl az éj és izzó arcokat ölt.
   Jaj, szeretőm,
   Te kívánj!

    

    

    

    

    

    

       Vízirózsa

   Vízirózsa haloványra válik,
   alél.

   Vízirózsa ajkam nyaldossák cseppek,
   a kéj.

   Vízirózsa száron hadd ringatózzak
   ma még.

   Vízirózsa lettem, titkaimmal nyílok
   feléd.

    

    

    

    

       Hatsoros

   Ha nem látom őt, látni vágyom.
   Ha nem hallom őt, hallani vágyom.
   Ha nem érinthetem, érinteni vágyom.
   Ha nem szagolhatom, szagolni vágyom.
   Ha nem ízlelhetem, ízlelni vágyom.
   Ha nem gondolok rá, rágondolni vágyom.

    

    

    

    

    

       Ahogy távolodsz

   Ahogy távolodsz, ahogy elviszed
   az időt, oly hangtalanul lebeg,
   ahogy elsimul a táj, és rideg
   kékké merevül a nap; ahogy feszes

   ruhába öltöztet, hogy nem vagy, és úgy
   lépkedek hétfő, kedd, szerda színpadán
   akár egy tébolyult bohóc, szétdúlt
   kellékek között kutatva; ahogy át-

   meg átjár néma kulisszák résein
   az éj, homályt homállyal szorosra
   varrva; elveszett vagyok, öntudatlan,
   magához von a szorongó gyereklét.

    

    

    

    

       Örök mondóka
                  Özv. Kovács Józsefné emlékének

   Gyüjj a mellyemre, kisfijam!
   Menny má, játsszá, kisfijam!
   Gyüjj má ennyi, kisfijam!
   Menny má tanúnyi, kisfijam!
   Gyüjj, behítak, kisfijam!
   Mennyé háborúba, kisfijam!

   Mennybe szállt a kisfijam

    

    

    

    

    

       Rossz lemez

   Már annyit vártam nem tudom
   A postaládát mért lesem
   És szívdobogva mért nyitom
   Már annyit vártam nem tudom

   Amit szeretnék nem lehet
   Jöhet levél vagy nem jöhet
   Már annyit vártam nem tudom
   Amit szeretnék nem lehet

   A postaládát mért lesem
   Már annyit vártam nem tudom
   Mert itt ragadtam félúton
   Jaj visszajönnöd nem lehet

   Te úgyse jössz én nem megyek
   Hát szívdobogva mért nyitom
   Már annyit vártam nem tudom
   Már annyit vártam nem tudom

    

    

    

    

    

       Nincs tovább!

   "Tigris! tigris! éjszakánk
   Erdejében sárga láng
   Mely örök kéz szabta rád
   Rettentő szimmetriád
   ?"

   Tigris! tigris! féltelek,
   Feketéllő fellegek
   Gyűlnek, gyűlnek északon,
   Világolsz még? nem tudom.

   Tigris! Tigris! elmegyek,
   Másik éjjel kell nekem,
   Hogy lobogjon sárga láng,
   Tigris! Tigris! nincs tovább!

   Deres, fagyos bodzaág
   Csapkod - egy halott világ,
   Vakságodnak perce ez,
   Éjszakánknak vége lesz.

    

    

    

    

    

       Csak száj vagyunk...

   "Csak száj vagyunk. Ki zeng a messze szívvel,
   mely ott dereng minden dolgok közén?"

   Nincs felkiáltójel! Kérdőjelekkel
   biztonságos így-úgy? A költemény

   csak visszhang? Valami jelzőre rímel?
   Van-e messze szív? És milyen, ha van?
   Most már vissza kell (minden bizonytalan?)
   fogni magunk? Vagy összezengni kell?

    

    

    

    

       Ima szükség idején

   Én istentagadó vagyok, Uram,
   de ne fenyíts meg engem, haragodban,
   ne büntess felindulásodban,
   hanem hallgasd meg szavam
   !
   Mert nyilaid belé hatolnak
   és kezed ránehezedik istenfélő barátomra,
   Jaj, nincs már erő a testében, Uram!

   Sebei mérgesek,
   a háta meggörnyedt, s naphosszat szomorúan
   jár egy távoli erdőben, Uram,
   egyetlen barátja egy pap volt,
   de meghalt, aki imádkozhatott volna érte,
   hát hallgasd meg szavam!

   Törődött vagyok, meggyötört,
   testemben semmi sem ép többé,
   elgyöngültem, és levert vagyok,
   szememből kialszik a fény, Uram
   !
   Add vissza a barátom erejét, Uram,
   nélküled, beismerem, semmit se érek,
   nélküled olyan leszek, mint aki nem hall többé,
   akinek szájában nincs több felelet

    

    

    

       Az ég utánagondol...

   "Az ég utánagondol bánatának,
   és kiejti kezéből a napot..."
   írja, tudod, akkor még valahogy
   így zengett. Ma másról szól a fáma,
   hisz utánagondolni nincs idő,
   s ha lenne is, a fal felé fordulna
   megvetőn az ég. Ott a lepedő!
   Nem az! Igen! Finomabb, ami durva
   szövésű. A műszálast ki nem állhatom!
   Olvasol még? A szemem ma fáradt.
   Fázom. Becsukhatnád az ablakot.
   (Az ég utánagondol bánatának,
   és kiejti kezéből a napot.)

    

    

    

    

       Ó, hol van már

   Ebben a sárga pamutpólóban
   éltem tíz évig.
   Ezt ismerte a postás, a szomszédok,
   a jehova tanúi, a beteg gyerekeknek
   adományt gyűjtők, a vízvezeték szerelő,
   a kopogtató cédulát kérők, a rokonok.
   Bő volt, kellemes tapintású,
   ami azért sem nevezhető mellékes körülménynek
   mivel a párom FRÁSZT KAP a műszálas anyagoktól,
   a selyemtől, a mohertől, a tafttól, a szaténtól.
   Így foszladozó pamutfelsőm szexis darabnak
   volt mondható, annak ellenére,
   hogy öt éves korában kilukadt a jobb karomon,
   hat éves korában pedig a mellem fölött több
   fekete szélű lyuk, az ágyban dohányzás
   fenyegető kráterei keletkeztek rajta.
   Nyolc éves korában le kellett vágnom
   a bal ujját, mert pókhálószerűvé vékonyodott
   a sok mosástól.
   A napokban egy megszólalásig hasonló
   pólóra sikerült szert tennem, de amikor
   megláttam magam a tükörben, a saját karikatúrám
   nézett vissza rám.

    

    

    

    

       Három bagatell
                  Mozart 250. születésnapjára

   1.
   Fölülről nézni ezt a kertet
   A nádat rózsát és tuját
   Zenélni kertünk dallamát
   Mint méhek szállnak új virágra
   A látványt zárva önmagukba
   S kertünk térképét illatát
   Másolni egy kottába át

   2.
   Ott van a mester
   Itt van a kotta
   Hő hegedűje
   Nyár dirigál ma
   Cseppen a fűre
   Zöldre a sárga
   Perzsel a dallam
   Fújtat az ég is


   3.
   A fénytaréj
   Vörös parázs
   A kert felett
   A lég lebeg
   A földre száll
   Majd elrepül
   Az alkonyat
   Piros pecsét
   A tájra hűl

    

    

       Bartókot hallgatod

   Szép a tiszta szerkezet. Se té, se tova
   nem húz, egyensúlyban tart. Nem billent
   fenéken. Nem szúr szemet. Kényelmes fotel.
   Se széles, se keskeny szobában.
   Szemközt a könyvekkel ülsz, miközben
   Bartókot hallgatod, a lét szívversését,
   és észre sem veszed, hogy elhagytad
   Velencét. Az érdek azt diktálja, hogy el ne
   vágódj. A hajóorrban állsz, nem érdekel már,
   mért is érdekelne, ki a kormányos.

   Alattad a tenger, fölötted az ég.

    

    

    

    

    

       Érintések

   Azért voltak jó álmok is.
   Például múlt héten, Barcelona
   sétálóutcáját mintha az isten
   a Monte da Lema meredek
   oldalára fújta volna át.

   A térdig érő vízben motorokkal
   zúgtak alá a fiúk s a lányok.
   Egyszercsak kit látnak szemeim?
   Bukósisakban, sítalpakon elsuhan
   mellettem a fiam, és önfeledten kacag.

   Ha fölébredek, krumplit sütök, gondolom,
   semmit nem érzek, de tudom, hogy nem
   szállhatok ki az ágyból, mert szétnyílt a
   hasam. Na még ilyet! Kár, hogy nem vagyok
   orvos, visszavarrhatnám magam magamba.

   Éppen filmet cserélnék, amikor megkondul a templom
   harangja. Fölkelek, mert tegnap megígértem,
   hogy szőkére festem a hajad; gumikesztyűt
   húzok, s nézlek a szőke tükörben.
   Kár volt ezt álmodni. Majd legközelebb kijavítlak,
   visszacsinállak szép feketére...

    

    

    

    

       Velünk kezdődik el

   Boldog mind,
   aki most ünnepelhet,
   a ti arcotok
   fényében járhat,
   mert szövetséget
   kötöttetek,
   és megesküdtetek

   egymásnak.
   Te vagy a váram,
   és a menedékem,
   Nem kell félned
   az éji kísértettől,
   sem a nappal leselkedő
   veszélytől,
   mert te vagy a váram, és a menedékem.

   Mi vagyunk a kezdet,
   az A betű.
   Velünk kezdődik
   nyelvtan,
   a kettőnk nyelvét
   csak mi beszéljük.

   Együtt voltunk Budapesten,
   Szolnokon, Madridban.
   Új ABC születik
   élményeinkből.
   Jó dolog a nevedet dicsérni,
   te vagy a sziklám.
   Te vagy a váram,
   és a menedékem.
   Te vagy a kaland,
   a megérkezés.

    

    

       Atti és Anikó esküvőjére

   Ha nem gondolok rád, rádgondolni vágyom,
   Ki bennem élsz örökké, már nem hagylak el,
   Ott vagyok fiókodban, te őrzőm leszel,
   A kulcsot magamhoz nálad megtalálom.

   Ha nem leszel velem, akkor sem kutatlak,
   Hiszen jól tudom, hogy úgyis megérkezel,
   Ki bennem él örökké, mért is hagyna el,
   mért részletezném? Tudod, a mindenem vagy.

    

    

    

       Mostan csak

   Mostan csak jó könyvekkel álmodom.
   nem izgat föl már se játék, se munka.
   Egy jó könyvvel lenni, az volna jó.
   Nem kérdezősködne és nem szapulna.

   Itt lustálkodhatna az ágyamon.
   Hátára fordulna vagy a hasára.
   Lassan kinyújtanám a két karom.
   Felébredne, ha felgyúlna a lámpa.

 

 

 

 ÖTÖDIK FEJEZET

Átváltozás

amelyben a szerző kiváncsiságtól hajtva férfivá változik

       Munkadal

   Ha a méretre vágásra gondolsz, ne hidd,
   hogy annál mi sem egyszerűbb! Ollód legyen éles,
   pontosan számolj, egymásra terítsd
   a hosszú csíkokat, figyelj, nehogy ferde széle

   legyen! S bárha nem áltatod nőd, hogy Leonardo
   csudaszép műve készülne itt, adj időt
   magadnak, mintha egy tökéletes kép, a freskó!
   megalkotása várna rád, úgy fogd ecseted!

   Azután óvatos kézzel égig emeld,
   a legjobb a sarokba illeszteni az első
   darabot, így, valószínű, függőleges
   tapéták sora fut az ablakig, hisz a szélső

   ugyanúgy fontos! Csak pontosan, gyönyörűn!

    

    

    

    

       Azok valahogy

   azok valahogy felfoghatatlanok
   voltak hogyan is képes a kéz a láb
   hátulról előre fölülről alám
   kúszni úgy mint a hínár szeszélyesen
   szaladt fejem búbjától a lábamig
   magához font és az érzés meglepő
   gyönyörű intenzitással tört elő
   a jéghideg félelem a rekkenő
   kéj satujában fakadt égre törő
   szökőkút vagy tönkrement vízvezeték
   a nagykörúton ahol szürkére vált
   öreg arcok heges festetlen falak
   figyelték a különös attrakciót

    

    

    

    

    

       Mikor megszerettem

   A legpontosabb az, hogy előkelő volt,
   szolid, bézs plisszérozott szoknyája passzolt
   a sárga blúzhoz csakúgy a tintakéken
   tündöklő cipellőhöz, és a derékon,

   mely kábé hatvan centi volt, jó szorosra
   összehúzott övhöz, ez utóbbi rozsda-
   barna ékszer, mely rámutatván a csípő
   kerekded formájára, egyúttal irtó

   diszkréten takarta, és még nagyon értett
   a rúzsozáshoz, hisz körömlakkja érett
   meggyszínéhez rózsás ajakpírt varázsolt
   szájára, s ezzel szinte megbabonázott,

   illetve azzal, hogy mikor már a padlón
   feküdtünk, szoknyája felcsúszott, s egy apró
   dologtól, a harisnyán fölfutó szemre
   tévedt tekintetem, végleg megszerettem.

    

    

    

    

       Jaj, Máriával!
         "Hittel fogadkozám, maholnap más leszek!"

   Jaj, Máriával élni, nem túlzás!, akárha
   forró nyárban kies szigetnek langy ölén.
   Most engedd el magad! csacsogta, dús hajamba
   túrt, szórakozottan babrált játékszerén.

   Mint egy gyerek, olyan találékony, szeszélyes
   volt, kedve pórázán loholtam, hű öleb.
   Fantáziája kockacukrát faltam, éhes
   sosem lehettem, vagy szorongó csődtömeg.

   Talált furfangokat, szörnyűn gyötört, az édes.
   Remegve lestem. Istennőm parancsa úgy
   csapott végig rajtam, mint a villám. S ha úgy
   szökellt a kedve, oly gyöngéden szenvedélyes
   tudott lenni! Csináljon bármit, kedves úr!
   - kiáltott. Csináltam. Ám ő maradt az úr.

    

    

    

       Szerva ott

   Merthogy tenyeresről egy meglepő
   fordulattal - kicsit lebecsültem őt! -
   fonákra váltott, ahelyett, hogy előt-
   tem állva bőrretiküljét elő-
   re húzta volna öléhez, a nő
   lezserül a vállán lógó retikült
   hátratolta hasamhoz. Igy: menekül-
   ni semmi esély! Hisz a hátam mögött,
   pontosabban: a vállamba nyomódva ott
   egy izmos kar sorompója. Jaj, elönt
   a parfümillat, mely borszaggal vegyül,
   balról fokhagyma, jobbról Signal! Cefetül
   érzem magam. Nyerésre áll a nő.

    

    

    

    

       Latinos epizód

   Vigorózus lumenemmel
   öszefutottam a Margit hídon
   iuvenilis, noha meglett
   kritikus, melomán.
   Mint leporelló margóján
   két ivoire-szín ómen,
   úgy ornamentikáztuk
   szerdán délelőtt
   a Margitot.

   "Poeta non fit, sed nascitur!" -
   szólt. Mire én: "De Pista!
   Mene, tekel, ufarszin!"

   Barátom legyintett,
   ám jött a taxim,
   nota bene!
   laudator temporis acti
   ez a vén latinista.

    

    

    

    

       Jelek

   Ma éjszaka Évával voltam képzeletben.
   Szokás szerint a könyvei közt üldögélt.
   A kék szalon árnyán, amit úgy megszerettem,
   pihent Évám, aki élt-halt Hölderlinért.

   Fölnézett rám: "Csak jel vagyunk, s mögötte semmi."
   Susogta, búgó altja csodásan zenélt.
   Azelőtt gyakran láttam őt kétségbeesni,
   mikor Hegelért nyúlt föl, vagy Hölderlinért.

   Az mindig rosszat sejtetett. Nagyon magasra
   került a H betű a könyvespolcon. Ám
   jobb napokon egy Kosztolányi vagy Korán

   feküdt ölében, mihez nem kellett a torna.
   Olyankor nyugodt barátném szólt epedőn:
   "Kezdődj csatánk!" S csatatérré lett lepedőnk.

    

    

    

       Ivasivka tanár úr éneket tanított

   Ivasivka tanár úr
   csudaszép bőrbakancsban
   valamint strapabíró,
   kekiszín öltözetben
   legelől. Hatvanhétnek
   tavaszán a Mecsekben
   menetelt. A nyomában
   csupa lány vihorászott.
   Ivasivka tanár úr
   dudorászott, vezényelt,
   azt hogy: Forr a világ
   bús tengere, Ó, magyar!

   Teli volt a szívük nagy
   szerelemmel, imádták
   Ivasivka tanár úr
   csudaszép bőrbakancsát,
   valamint strapabíró,
   kekiszín öltözékét.

    

    

    

    

    

       Úgy unom!

   Dohogó szipirtyó.
   Máskor - hidegben didergő gyerek.
   Van olyan este, hogy sértődötten hallgat,
   mint a csitri,
   kit legorombított az osztályfőnök, egy
   rossz dolgozat miatt,
   magábaroskadt, és
   nem lehet tudni, mily bosszút forral;
   van úgy, hogy szerelmes cicaként dorombol,
   aztán hirtelen begőzöl,
   reszket a dühtől,
   toporzékol és prüszköl.
   Minimatomtól
   jobb lesz megszabadulnom, ő túl
   szeszélyes. Megbízhatóbb a Whirlpool.

    

    

    

    

       Kierkegaard és Read között

   Egy álomkóros gázszerelő jött,
   a fürdőkád szélén elüldögélt,
   nagy táskájából végre elővett
   egy vékony akármit, s beszerelte,
   aztán a zsebét megtapogatta,
   de nem találta számlafüzetét,
   egy ezrest kért, biz' nagy szerencse volt,
   a megszokott helyén lapult Kierkegard
   és Herbert Read: A modern szob-
   rászat című munkája között egy
   magányos ezres, mit odaadtam
   az álomkóros gázszerelőnek.

    

    

    

    

       Se nagy láng, se kis láng

   Fél napig rendesen dolgozott,
   ám egykor megint begerjedt,
   nyelvét öltögette, és fújt,
   mint egy álmából felébredt
   sárkány, új erőre kapott,
   oly félelmetes, pusztító
   lángolással, hogy majd kitört a frász,
   s mert haragját figyelmetlenül,
   túl gyors mozdulattal intéztem el,
   hirtelen nem szabad!, mondta volt
   a gázszerelő, elzárni a csapot;
   már a nyelve se látszott, vaksötét
   lett, se nagy láng, se kis láng, holott
   délelőtt még vadul dolgozott.

    

    

    

    

       Még el akartam mondani

   Inkább a tévét nézem én.
   Mondjuk az RTL-t. Habár
   nőm épp a CNN-re vár.
   - Divat lesz! - Rajt! Kezem kezén.
   Nehogy a távirányítót
   elérje. - Nézd csak! Stefi Graaf!
   - Fantasztikus töltött libát
   sütött nagyanyám. (Ászt ütött!)
   - Engedd, hogy most már átvigyem!
   - No mondd! Milyen töltött libát?
   Ropogóst? (Szervál Stefi Graaf!)
   - Hufnágel Pisti nem ilyen
   önző! - De mindjárt vége lesz!
   - Túl nagy orra van. És kövér.
   - Negyven, tizenöt! - Jajjj, kit ér-
   dekel?! S vadul nyomkodni kez-
   di a távirányítót.
   Megölném ilyenkor. Meg én!

    

    

    

    

       Nem félünk a farkastól

   Hogyha rút beszéded már
   az agyamra menne,
   hogyha kést rántanék, és
   hámoznád a répát,

   ha becsapnám az ajtót,
   ha porszívót zúgatnál,
   ha megint ordítoznál,
   ha visszaordítoznék,

   ha klopfolnád a húst,
   ha mérgemet kiadnám,
   hogyha dúlva-fúlva

   széttörnéd a tévét,
   ha végre valahára
   ránkgyújtanám a házat.

    

    

    

    

       Ó, Szókratész!

   Ó, Szókratész csak szónokolsz,
   Égi szférákban kóborolsz,
   Vitában mindig harcrakész,
   A földön jársz, az égbe érsz.

   Futni utánad mind merész,
   Ó, Szókratész, ha szónokolsz,
   Pláton így kiált: "Semmi vész!
   Gyerünk fiú, ha Szókratész
   Halad az élen, égbe érsz!"

   Egy Isten vár, hogy csókolózz,
   Ó, Szókratész, ha szónokolsz,
   Megbabonáz és félrelépsz,
   A földön jársz, az égben élsz.

    

    

    

    

    

       Kis Edit

   A Szent István parkban lakott Kis Edit.
   És én benne tanyázhattam hetekig.
   Duzzadt mell, és izmos fenék. Kimerít
   bármi képzeletet! Épp egy limerik
   versbe illő hasát, hosszú combjait,
   és a combja közét dicsérné emitt
   a költő, rafinált, pajkos tetteit
   részletezné, ha volna mersze, amit
   persze nem akárhogy díjazna Kis Edit.

    

    

    

    

       Művészeten ágyaz az ember

   Most Hankiss Elemér magyarázgat, hogy begubózott,
   védve magát, aki él, az ürességből, etikába.
   És művészeten ágyaz az ember, hisz didereg, mint
   jó Samuel Beckett írásában a két nyomorult "hős".

   Én, speciel, Csehovot jobban szeretem, de az ízlés
   már csak ilyen. Jut eszembe, hogy Antonról beszereztem
   egy csodaszép fényképet, vajh, hova lett? Az is eltűnt,
   mint a Babits meg a többi fotó. Hankiss Elemér ott

   tart, hogy tök kuszaság az egész élet, filozófusok
   műveiből mazsolázgat, míg odakünn fütyörészget,
   hív a Philips teafőző. Biztonság a mi vágyunk!
   Így Elemér. Na, ja! Majd a harangszó jelzi, hogy épp dél

   van. Csecsenekről ad hírt Aczél Anna, meg arról,
   hogy lehet élet a Marson. Aztán Polcz Alen old föl,
   míg a teámat kortyolom, épp a halál derűsebbik,
   "emberhez méltó" lehetőségét ecsetelvén.

    

    

    

    

       Szűk helyen

   Bárhogy tologatta, nem volt jó sehogy.
   Mert nem lehetett a telefonzsinórt
   figyelmen kívül hagyni, és az se ment,

   hogy az ajtónak háttal üljön. Na még

   csak az kellett volna! De próbálkozott
   úgy is, hogy az íróasztal balra állt.
   Viszont így nem tudta a lámpazsinórt
   a konnektorba dugni, hosszabítót

   keresett, de égen-földön nem talált
   egy rohadt hosszabbítót, oly zaklatott
   lelkiállapotba kergette magát,

   mikor visszatolta az ablak elé
   íróasztalát, majd a székre rogyott,
   bárhogy helyezkedett, nem volt jó sehogy.

 

 

 

 

 HATODIK FEJEZET

A vándor

amelyben az olvasó végigjárhatja azokat a helyeket, ahol a szerző vándorlásai közben megpihent

    

       Menni, menni

   Mindig bajom van a cipővel.
   A tűsarkú, bordó műbőr immár
   múzeumi tárgy. Egy-egy költözésnél,
   a nejlonzacskóba tekintve,
   rácsodálkozom a kecses darabra,
   és eszembe jut, a szörnyű út,
   amit kínlódva megtettem a Lajos
   utcától a Kongresszusi központig.
   Isaac Stern hegedült azon az estén,
   s amint kihúnytak a nézőtéri fények,
   megszabadultam kínzóimtól.
   Kéjes érzés fog el azóta is, ha
   meghallom Isaac Stern játékát.

   A tatár csizmában London utcáin
   sántikáltam, s rájöttem, hogy
   ki nem állhatom a viktoriánus
   házakat.
   A kínai papucs fájdalmassá tette
   a Balatonboglári strandot.
   A barna szandál megutáltatta velem
   az Andrássy utat.

   Frankfurtban vettem magamnak egy pár
   fehér golfcipőt, úgy döntöttem,
   nincs más utam, csak az, hogy gazdag
   legyek és megtanuljak golfozni.

   Most egy bordó sportcipőben járok.
   A talpa gumiból van, az orra elég széles,
   ami azt jelenti, hogy nem nyomja a
   nagyujjam körmét. Elégedett is lennék vele,
   ha nem a leghülyébb helyzetekben
   oldódna ki a cipőfűző. Épp lefelé
   lépkedek az aluljáró lépcsőjén, vagy
   cekkerekkel a kezemben sietek haza
   a Hold utcai piacról. És kioldódik
   akkor is, amikor végre eldöntöm, hogy
   az utca napos oldalára átmegyek,
   mert az árnyékban hideg van.

    

    

    

    

       Panel-vers

   Panelben éltem Óbudán, sokáig,
   mintha száz évig laktam volna ott!
   S megtalált újabb száz év, merthogy másik
   panelre cseréltük. Ott villamos
   - szerencsénk volt! - nem járt, csak a hetes busz.
   Mindkettő átok, ha már kérdezed,
   ám akkor még nem esett le a tantusz.
   Télen megfagytunk, nyáron égetett,
   problémás volt a hőszigetelése.
   A nyílászárókkal is sok bajunk
   volt; s azzal, mit főzzünk aznap ebédre.
   Nem lehetett kérdés: "Ki itt az úr?",
      és az sem, hogy vajon "Ki itt a szolga?".
      Csak álmunkban láttunk a Rózsadombra.

    

    

    

    

       Örökké tavasz

   S megint a jó Budában lett lakásra
   pénz. Ott már olyan szenvedélyesen
   vettem - új hely, új szellem - tükröt, ágyat,
   megtelt a negyven négyzetméterem
   (de szép volt! emlékezz: a Lajos utca!)
   ripsz-ropsz. S akkor jött az ötlet: ha zöld
   padlószőnyeget veszünk, s az borítja
   új lakásunk, akkor mindig tavasz
   lesz - mintha a fűben járna az ember,
   s nem veszi észre a tél hidegét;
   nem számít nékünk november, december,
   tizenkilenc fok benn, és kinn a jég.
      Spóroltunk, majd az Inkuba betérve
      leltünk életünk padlószőnyegére.

    

    

    

    

       Bérelt, udvari

   Rövid kitérő jött kilencvenötben,
   bérleményünk - a Horváth utca - sok
   bajjal járt. Például rossz volt a bojler,
   s a villanyszámlától oly izgatott
   lettem (nálunk mindig égett a lámpa,
   fél dioptriát romlott a szemem).
   S egész nap egy tisztaságmániásra
   láttam. Ő ötpercenként megjelent
   szemközt, - fiatal nő, úgy harminc éves -
   az ablakban, és kirázott ruhát,
   csizmát, retikült, nyakláncot, A 4-es
   üres papirt... Vártam a délutánt.
      Mert négy óra után alábbhagyott.
      Jött a férj. S becsukta az ablakot.

    

    

    

    

       Új lakás

   Kutattam, és találtam mérnökömben
   bájt: ahogy fölvonván szemöldökét,
   kék szemében huncut lángokkal égett
   a tűz, s magyarázta, hogy nem sötét-
   szürkék a csempék, s nem lesz gond a kádra,
   persze csak keressek tovább hibát,
   nézzem meg, mi szorul javításra;
   ő természetesen garanciát
   vállal; bizony azt ő sosem felejti!
   Eddig minden ügyfél elégedett
   volt és több mint húsz éve (ezt se rejti
   véka alá!), bizony ám! bármilyen
      problémás volt a helyzet, hála isten
      megoldotta... Majd kávét kért szelíden.

    

    

    

    

       Tetőtér

   98 már a Vármegye 7-ben.
   Fönt, a padlástérben lett otthonunk.
   A tetőteraszba voltam szerelmes,
   hintaágyat vettem, mely háborút
   hozott, s úgy tűnt, nem lesz sohase vége;
   bambuszágyat hiába raktam én
   a terasz legkitűntetebb helyére,
   mert "aki kapja, marja" szenvedély
   uralkodott. És stílusos bokornak
   mi mást vehettem volna, mint babért!
   A teraszt gyönyörűn megkoszorúzta -
   odabent főtt a krumplifőzelék.
      Biz' azt kell mondanom, egy teljes évig
      tartott. Tovább nem lehetett kibírni.

    

    

    

    

       Épül a Ház

   Úgy esett választásunk Lipicsékre,
   hogy az ő házuk állt elég közel
   telkünkhöz. Az ablakon túl a kecske
   betonkockához láncolva legelt:
   mértani ufókört rajzolt egész nap,
   lelkesen ügyködött, míg nem esett.
   A vizes fűre kényes volt a lába,
   a kőre szökkent, majd kővé meredt.
   Minek is vágytam volna múzeumba,
   festményt meg szobrot is láthattam ott...
   Lipicsék kertje végén meg-megállva
   láttuk, már folynak a munkálatok.
      "Itt engem mindenki néniz, magáz!"
      "Hozzá kell szoknod. Lásd, épül a ház!"

    

    

    

    

    

       Legjobb az egyszintes!

   Az építészet nyűgözött le akkor,
   a Spektrumon is csak azt néztem én.
   Hiába álmodtam a Tadj Mahalról,
   hisz anyagi helyzetünk túl szerény
   volt, hát kénytelen-kelletlen lemondtam
   a tetőtérről, s filozófiát
   is - ne csodálkozz! - kapásból találtam:
   "A lépcsőn föl-le járni, nem vitás,
   másoknak való, tudod, fáj a térdem.”
   S hiába dörmögték:"nincs kész a ház."
   Bedurrantottunk, nem száradt ki mégse.
   Vizes lett mindenünk, fogyott a gáz.
      Minek bánkódnánk, mennyi lesz a számla?
      A naplemente sárga búzatábla.

    

    

    

    

    

       Vörösmarty tér

   Gyakran mentem a Vörösmarty térre.
   Kilencven előtt ott lakott anyám
   apámmal. A negyedik emeletre
   - havonta egyszer elromlott a lift -
   fölérve, mint egy hegymászó a csúcson,
   megálltam, és roppant elégedett
   voltam. Most eszembe jut a karácsony:
   makulátlan, havas táj odalent,
   a város, mintha ajándékra várna,
   nem moccant, izgatottan hallgatott.
   A fenyőfánkon lobogott a gyertya,
   a hóban eltűntek a lábnyomok.
      Ott ünnepeltünk a Mount Everesten,
      Fölöttünk csillagszórózott az este.

    

    

    

    

       Bejgli-front

   Visszarévedtem múlt karácsonyokra,
   és próbáltam egy reprezentatív
   fölmérést csinálni a bejgli-fronton.
   Nem tartható az a konzervatív
   eszme, mit eddig követtem:
   "Pont annyi mákos, mint amennyi diós!"
   A tavalyi kudarc ugrott be rögtön,
   amelyért csakis én voltam felelős.
   Az ízlés nem ad a jó hagyományra,
   hisz 24.-én délután
   ötkor a mákos bejglimet hiába
   kerestem, kiderült, hogy a család
      nagyobbik fele a mákosra voksol.
      S amint elfogy, a jókedv rosszra fordul.

    

    

    

    

    

       Ajándék

   Aki rosszul választ, vessen magára.
   Erre figyelmeztet Szondi Lipót.
   A zokni pamut? Esetleg műszálas?
   Megmutatja az ajándékozót.
   Kövérnek tükör, kopasznak paróka,
   allergiásnak nem vehetsz cicát...
   Örök későnek minek is karóra,
   és ágyhoz kötöttnek télikabát.
   Anorexiásnak töltött káposzta...
   biz' sorolhatnám egész reggelig.
   A meglepetés - Oscar Wilde megírta -
   szörnyű dolog, ezt mindig kéretik
      figyelembe venni, ha jő az ünnep.
      Ne lásd szeretteidet keserűnek.

    

    

    

    

    

       Balatonszentgyörgyi lapok

   1.

   Ebben a ködben nem látni a hintaágyat,
   a rózsabokrot, a szomorúfűzt,
   a szemközti ház tetején egyensúlyozó ácsot,
   nem látni a lázban égő hittérítőket,
   akiknek tuti tippjük van, érvényes
   jegyük a mennyek országába, Ó Uram,
   miért nem gondoskodsz rólunk, hogy
   szemünk legyen a látásra, fülünk legyen
   a hallásra,
   kiáltanék hozzád, ha hinném,
   hogy létezel, és hiába költöztem
   Szentgyörgyre, Uram, ez a förtelmes
   csatornabűz utolér, süllyedünk le,
   egyre lejjebb, már a berényi hegy
   szőlőskertjei sem látszanak.


   2.

   Azon a napon, amikor az Úristen a
   földet és az eget megalkotta, még nem
   volt a földön semmiféle vad bozót, és
   nem nőtt semmiféle mezei növény, mert
   az Úristen még nem adott esőt a földnek,
   s nem volt ember sem, hogy a földet művelje
   ,
   olvasom, és arra gondolok, milyen
   ürességet érezhetett szegény Úristen
   midőn megpihent a teremtésben, és hiába
   doppingolta magát azzal, hogy amit alkotott
   az jó, azért irtó pipa lehetett e tökéletlenség
   láttán, ráadásul égen-földön nem találkozhatott
   szerencsétlen egyetlen kritikussal sem.


   3.

   Emlékszel, a szobánkból
   a Guell-ház tetőteraszára láttunk,
   mintha szőlőfürtből, narancsból épített lények
   lestek volna be hozzánk, flúgos volt, az fix,
   ezt már a Sagrada Familia bejáratánál mondtad,
   s odabent, ahogy felnéztem az épülő katedrálisra,
   hányinger fogott el a szédítő nagyságtól.
   Gyerünk vissza a La Ramblára,
   ott majd feltöltődünk élettel,
   a katalánok között elvegyülünk, beülünk egy
   étterembe és megkóstoljuk a Pellát, utána sört iszunk,
   látod a pincérnő megismert, ránk mosolygott,
   a szemközti erkélyen Dali nézelődik Picassóval,
   holnap majd elmegyünk a kikötőbe.


   4.

   2001-ben
   minden olyan egyszerű,
   csak nem kell
   elolvasni az újságot,
   csak nem kell
   bekapcsolni a rádiót, a tévét,
   csak nem kell
   meghallani, ha csönget a postás,
   csak ki kell
   kapcsolni a mobiltelefont,
   csak be kell szerezni egy gázálarcot,
   egy gumikesztyűt, egy szemvédőt, egy fülvédőt,
   csak buddha-tekintettel
   kell nézni, mint a csecsemők vagy a halottak.


   5.

   Bölcs csillagok nem akarnak
   égi létet, fényt s nyugalmat
   itt e földön vesztegetni,
   balsorsunkban részesedni -
   miért süllyednének bele
   bűzös gödreibe, e
   szennybe...
   írta Heine, de már ebben nem vagyok biztos,
   mert megtanítottak úszni, nehogy vízbefúljak,
   erre leégettem magam egy tányér levessel,
   biztosítást kötöttem a lakásomra,
   erre legurultam a lépcsőn és kitörtem a lábam,
   betartottam a fogyókúra összes előírását,
   erre meghalt a legjobb barátom.


   6.

   Végre kisütött a nap, a hatodik napon,
   íme végetért a kételkedés ideje, az elvágyódás
   ideje, a nosztalgiázás ideje, a borúlátás
   ideje, az ember ilyenkor csak annyit mond,
   hogy jól van, ami kicsit cinikusan hangzik,
   de a hatodik napon az se érdekli
   az embert,
   Iglo zöldbabból megfőzi a főzeléket,
   esetleg kitakarít, lemossa
   a piszkos ablakokat, előveszi
   a Szép Házak egyik 99-es számát,
   megnézi, hogyan élnek az osztrákok Jákon,
   kicsomagolja a karácsonyra vett ajándékokat,
   és csak annyit mond, hogy jól van.


   7.

   Mikor kimegyek a kertbe, szemügyre veszem
   a tavaly ültetett fákat, a telek jobb
   oldalán kezdem, a kerítéstől haladok
   befelé, a törökmogyorót megtámadták
   a levéltetvek, a tuja megbarnult, a nyír
   törzse eltörött, majd arra akasztjuk
   a madáretetőt, mondod, azután balra
   fordulok, és minden alkalommal elcsodálkozom
   azon, mennyire kiszámíthatatlanok
   a dolgok, hiszen tavasszal még úgy látszott,
   hogy a gömbakác az istennek se akar
   levelet növeszteni, most meg tökéletes a lomb-
   koronája, a szomorúfűzt már az ültetéskor lélekben
   eltemettük, most újabb és újabb hajtásokat hoz.


   8.

   E mai napon arra kérlek,
   áldd meg a házat, melyet építettem
   ,
   mondja Zsiga, a kőműves, égnek emeli
   két kezét, az arca átszellemült,
   szabj neki jó sorsot, parancsolj neki boldog
   elrendelést, bárcsak békét égettek volna tégláiba,
   bárcsak béke költöznék falai közé,
   bárcsak teljesség háza lehetne a házam,
   gyarapodjék a ház,
   építője gazdagodjék,
   ünnep legyen itt hétköznap is,

   mondja a kőművesek imáját, s mikor
   hatalmas kezeit leengedi és elhallgat,
   biztos vagyok abban, hogy itt baj nem érhet.


   9.

   Teri, mint egy rutinos gyermekorvos,
   határozottan lépked a virágszigetek mellett,
   a nehézillatú levendulabokrok, a jóllakottan
   pihegő rózsák, az ápolástól elégedett nőszirmok,
   bágyadt szegfűk közötti keskeny földfolyosón;
   ollót, kapát ritkán látni a kezében,
   ő csak az ujjaiban bízik, ezekben a tömzsi,
   érzéki szerszámokban, amelyek, úgy látszik,
   még sosem hagyták cserben; Karcsi, a férje
   hallgatagon asszisztál neki, s tavaly óta, amikor
   kutat fúrtak a kertjük végében, már spórolnia
   sem kell a vízzel, gondolja; viszont egyetlen
   alkalmat sem szalaszt el, hogy elajándékozza
   a szomszédoknak a legszebb növényeket, ilyenkor
   nyugalmából kibillen, izgatottan siet a szerszámos-
   bodéhoz s már hozza is az ásót.


   10.

   Midőn ezt írtam,
   téli nap volt,
   rántott hús ebédre,
   vasárnap délután,
   a szentgyörgyi kerteken
   fény hevert,
   semmi nem zörgött,
   csak egy szürke nejlont
   fodrozott a szél
   a sárgás füvön,
   midőn ezt írtam
   nagy volt
   a
   csönd.


   11.

   Mikor a dobermann fél hatkor elhúzza házunk
   előtt a német nőt,új nap kezdődik, a kutya
   bal hátsó lábának állapotáról - egy éve fedezték
   fel a bajt -, a német nő mindenkinek beszámolt,
   túl hangosan, túl széles gesztusokkal magyarázta
   az operációk történetét, annyit én is megértettem
   angol nyelvű előadásából, hogy valamilyen izom-
   sorvadás támadta meg a szerencsétlent, s már
   négy műtéten esett át, ami rengeteg euróba került,
   de elaltatni mégsem akarja, inkább levágatja
   a dobermann bal hátsó lábát, s amint mondta, úgy
   is lett, egyik reggel épp a kávémat csináltam,
   amikor megláttam a három lábon kacsázó dobermannt,
   idegesen rángatta pórázát, és szemrehányó tekintettel
   hátra-hátrapillantott gazdájára, mintha ő tartaná vissza
   attól, hogy ugyanúgy loholjon, mint azelőtt.


   12.

   Már nem rohanunk az ablakhoz, ha éjjel
   felgyullad a mozgásérzékelő lámpa
   a bejárati ajtónál, mint az első évben,
   amikor még jól működtek a Pestről hozott
   reflexek, de rablók helyett csak macskát,
   rókát láttunk elsétálni a házunk előtt;
   Már nem csodálkozunk, ha kóborkutyát
   veszünk észre a kertben;
   Nem ijedünk meg a vakond-domboktól,
   a hangyáktól, a békáktól;
   A sirályokról nem Hitchkok jut eszünkbe;
   A fönt köröző vadászsólymot nézve
   nem halljuk Végvári Tamás hangját;
   Már nem kérdezzük merre megy velünk
   a gólyaléptű szentgyörgyi idő.

    

       A szép egyhangúság

   Ugyanaz ismétlődik míg a végéig eljutsz
   Hogyha szerencséd van és semmi sem gátol
   A szép egyhangúság majd kibont magából

   Hogyha szerencséd van és semmi sem fékez
   A megszokott útvonalon nyugodtan haladhatsz
   A megszokás olyan mint a pontos atlasz

   Ha minden ismétlődik míg a végére érhetsz
   Semmi sem vakít el és semmi se sokkol
   Nem vársz majd semmiféle meglepetésre

   Annyiszor elmentél visszajöttél bejártál
   Már csakugyan unalmas mondanád de mégse
   Még-még ismétlődik még jó lehet a vége

    

    

    

       Mángorol széllel és esővel

   Pontosan vándorolunk mi is,
   akár a hangyák, a lepkék,
   a fák és a virágok is...

   Visszajöttünk Somogyba ismét.

   Mert március van, és nő a fű.
   Azt mondhatnám, hogy ő a főnök.
   Mi vagyunk a kirakott ruhák,
   mángorol széllel és esővel

   az idő, akár egy mosónő.
   Idén is visszaparancsolt
   minket megszokott helyünkre,
   azt sulykolja, várjunk az őszre.

   Most nincsen kedvem elmerengni,
   mit is mutat ez a jelenlét,
   az a helyzet, hogy ki kell bírni,
   táblára írni: Zu Verkaufen.

   A pannon tájnak búcsút intek,
   majd élővé zöldül a feledés.
   A szomszéd udvaron szelindek
   csahol. Zajnak sok, zenének kevés.

    

    

    

       Hiába száll vörösbegy

   Most nincs közünk a búhoz
   Már múlni kezd az éjjel
   Alélva csúszva rúzsoz
   Napocska szenvedéllyel
   Vörösre fest fehéret
   Uzsonna éhgyomorra
   Ha fájni fogna sej-haj
   Goromba volna gyomra
   Kívánj finom öröklét
   Teríts magadra engem
   De nőiesre szabtam
   De nőiesre vettem
   Bolyong a tű a kréta
   Selyem lepelre rondít
   Hiába száll vörösbegy
   Sakál hiába ordít
   Adott a szín a minta
   Muszáj letűzni gonddal
   Elő a toll a tinta
   Bemártva gondolattal

    

    

    

       Itt van az ősz

   Lemondtam erről-arról. Neccharisnyát,
   szexis harisnyatartót nem veszek már.
   Kutyám se lesz. Se Hegelem. Se Kantom.
   A Scalaban fellépni semmi sanszom.

   Virágkötő sem leszek, szüfrazsett sem.
   Kutatni kincsek után nem törekszem.
   A völgyben tanyázom, de bánja a kánya!
   Húzzak bakancsot? Tán vár a Himalaja?!

    

    

    

    

    

       Önáltatás

   Úgy látszik, a rendezetlenségben
   vagyok otthon, az átmenetben.
   Ahogy esik úgy puffan életemben
   nincs egy fix pont.
   A szemüvegem, tollam, hamutartóm,
   kulcsom vajon hol lehet?
   Majd csináltatok, majd újat veszek.
   Elhagyom barátaimat, hát akadnak mások.
   A klasszikus formáról prózaversre váltok.
   Pestről Budára vágyom, Budáról meg Pestre.
   Autón utazom? Máris vonatra szállnék.
   De út közben sem jó.
   A piszkos ablakon túl rendezett vonások:
   búzatáblák, parkok, temetők négyszögét
   szőlőskert hadtestek támadják meg éppen.
   Nyárfák, csapatostul a kürtszó - alkonyatban
   rohannak haza. Hiszen van hazájuk.
   Én otthon vagyok a rend nélküli térben.

    

    

    

    

    

       Sanzon

   Ezt már megtanultam így-
   úgy, otthagyni bármilyen
   lakást, régen tanácsi majd
   örök, Pesten vagy épp Budán.

   Lírai búcsút sose vettem,
   mindig az újért veszekedtem,
   háttal a mának sose álltam,
   (volt az az állam, s ez az állam)

   nem hozta rám a frászt
   semmiféle változás.
   Próbáltam így meg úgy
   könyvet pakolni új

   helyen, mindig örök
   újrakezdő lehettem,
   de nézd, már őszülök,
   már rutinból helyeztem

   el a könyveket a polcokon,
   s megijeszt az is, hogy fájlalom.

    

    

    

       Ballada a ház eladásáról

   Egyik fortélyos, mint a róka:
   Körülszaglászik, majd lecsap.
   A nyílászáró jött kapóra.
   Pereg a máz! Jön a huzat!
   Az ajtórácshoz nincs lakat!
   Csóválja fejét, s megy tovább.
   Az ember, hidd el, nem mulat,
   Ha el kell adni egy lakást.

   Másik csacsog, akár a csóka.
   Sört iszik, pogácsát bekap.
   A gyermekekről van fotója!
   Családi képekért kutat,
   Oly közvetlen, mindent kiad,
   Mert nálunk jól érzi magát.
   A szükség nagy úr, visszatart,
   Ha el kell adni egy lakást.

   Beront, karján arany az óra,
   Falakat, szekrényt tapogat.
   Feje búbján sötét paróka.
   Ott lepeger a vakolat!
   Lépte döng, vén medve szalad,
   A fürdőben szól: rossz a kád.
   A hangulat elég vacak,
   Ha el kell adni egy lakást.

   Ajánlás

   A sírás gyakran fojtogat,
   Ne csodálkozz! Egy jó tanács:
   Bízd másokra a kulcsodat,
   Ha el kell adni egy lakást.

    

    

       Titok? Idegenség

   Szerencsére nincs titok, idegenség,
   a főorvosnak tudott és ismerős minden
   nyavaja, amivel ide, Hévízre jönnek,
   örömmel veszem, hogy a testem ugyanolyan,
   mint a többieké, pedig de sokszor gondoltam
   magam különlegesnek, gyerek koromban
   például el nem tudtam képzelni, hogy a
   szívem ugyanolyan, mint az osztálytársaimé,
   Camust olvastam, ők meg Jókait.
   Torna, fürdés, masszázs, iszappakolás,
   forog az egészségügy futószalagja,
   nincs itt semmiféle fenség meg északfok,
   csak a gyógyvíz szúró szagát izzadja ki a föld,
   átitatja a kórház málladozó falait.
   Marienbad jut eszembe, ahol még sose voltam,
   unatkozó szépasszony vagyok, a múlt század
   elején, aki csak azért ír verset, hogy meg-
   ismerkedhessen Babits Mihállyal, és elcsábítsa,
   évente egyszer eljövök ide, csak úgy, megszokásból,
   mindig ugyanabban a szobában lakom, ahonnan
   a legszebb a kilátás, barátnőimmel beszélgetek
   a divatról, az időjárásról, Lédáról, képzeld,
   megint kékre festette a haját!, az én Mihályom
   nem vevő az efféle természetellenes megjelenésre,
   gondolom, miközben a masszőr a derekamon
   dolgozik, ott, ahol a legjobban fáj.

    

    

       Jelentés a Jelenkornak

   Annyi mondandóm van, hogy kezdjem el?
   Hatvannyolcban a Nagy Lajosban
   kezdtem el cigizni, és faragni rímet.
   Rajczi tanár úr megmagyarázta a daktilust...
   Mértéktartására nem voltam vevő,
   túl katonás, kopogós nekem ő,
   gondoltam, neki Babits Mihály, nekem
   Kosztolányi Dezső tetszett, viszont
   József Attila nevét nemhogy
   taní-
   tani,

   kiej-
   teni
   sem volt szabad, őt felejtsük el!
   Mondta a Rajczi.
   Inkább lógni szerettem én.
   Tavasz elején, tél közepén
   kimentem a Széchenyi térre,
   a dzsámi elé, a Nádorba beültem, hogyha esett,
   és káposztás süteményt vettem magamnak,
   meg narancslét. (Akkor még kóla nem volt.)
   Sosem hittem, hogy nosztalgiázni
   fogok, de vénülök, akár a Nádor.
   Pestre vágytam, Szentgyörgyön lakom.
   Pécs is, Pest is ellökött magától.

    

    

       Kismadár, kopp

   Nem ebben a versben ül a teraszunkon az a kismadár,
   aki nekiröpült az ablakunknak, kopp,
   aztán már csak annyit látunk, hogy tátott csőrrel
   ücsörög az ajtónk előtt, mint aki ülve akar meghalni;

   majd magához tér, gondolom, aztán elszáll,
   mint két éve az a kismadár, akivel ugyanilyen
   szerencsétlenség történt;

   de nem, de nem, de nem tud magához térni az a kismadár,
   aki nekiröpült az ablakunknak, kopp,
   aztán már csak az a kérdés fogalmazódik meg bennem,
   vajon mi volna rettenetesebb, látni, ahogy holtan az oldalára
   fordul, vagy látni, ahogy szempillantás alatt visszatér belé az élet;

   de nem ebben a versben, hanem egy másikban, amit még meg se írtam,
   ül teraszunk kék-fehér kockás, napsütötte kövén az a kismadár,
   aki nekiröpült az ablakunknak.

    

    

    

       Induljunk el

   Induljunk el hát, te meg én...
   Hogyan találjunk, öregem,
   magunknak vackot, meleget,
   új szívet, a szívünk helyén.

   Mert a régi, bizony, vacak.
   Nem hevíti öröm, se kín,
   mondják normális állapot,
   a tél, szívem, mindent kihűt.

   John Anderson elalszanak
   a rossz időben erdeink,
   az út mentén meszes falak,
   kornyadoznak a bokraink.

   Valami biztonságot adj,
   hogy ennél rosszabb nem lehet,
   hogy ennél tovább nem szabad
   fagyasztanunk az éveket.

   Induljunk el hát, te meg én,
   maradtunk több mint eleget,
   találjunk vackot, meleget,
   új szívet, a régi helyén.

    

    

       Megálló

   Ha 1960-ban nem költözünk Pécsre,
   nem tanulhattam volna meg,
   hogyan kell jeges, meredek utcán járni,
   mit jelent a stifolder,
   hogy a Dzsámi alkonyatkor olyan,
   akár egy szentjánosbogár,
   nem szánkózhattam volna a Tettyén,
   fogalmam sem lenne arról,
   milyen fagyit adnak a Mecsek cukrászdában,
   nem úszkálhattam volna a Balokányban,
   nem mondogatnám örökké azt, hogy ja,
   nem tudnám, hol áll meg a 33-as busz,
   nem találkozhattam volna veled a Pálosoknál,
   nem tudnám, milyen orkán kabátban
   végigsétálni a Surányi úton 1969 októberében,
   nem lett volna egyik osztálytársam sváb,
   másik horvát, harmadik zsidó,
   nem írhattam volna meg életem első versét.

    

    

    

       Vissza

   Karcsi, menjünk vissza ma Szentgyörgyre!
   Úgy unom ezt már! Pesten az ember
   csapkod a dühtől, jól berekedhet,
   mint ahogy én is, lásd, kiabálok!

   Mért? Fene tudja! Talán ez a stresszes
   hely! Ott fecskesereg vár, hogy fészkét
   falra tapassza. Nekem Schubert szól,
   holnap reggel! Majd várom a postást!

   Hogy szavazás lesz? Én nyugalomra,
   jó Somogyom pont arra való, szavazok!
   Hátrahagyom, szmogos életemet, meglásd,
   nézem a nyírfát... Karcsi, figyelsz rám?!?

   Hallod??? Menjünk vissza ma Szentgyörgyre!

    

    

    

    

    

       Rheumatoid arthritis

   Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet,
   Az élet fagyva van s megdermedett

   Hadrendbe állítottad a hadsereged,
   mint Nagy Sándor, űzöd csapataidat
   tovább és tovább, embereid úgy
   isszák szavaidat, mintha az isten szólna,
   őrült diktátor idegrendszered
   adja csak adja a parancsokat,
   megtámadod az összes izületedet,
   hát ne csodálkozz,
   hogy nincs ellenfél, aki megálljt
   parancsolna,
   harcol csak harcol az immunrendszered
   egy sosemvolt ellenséggel,
   majd jövő héten csatlakozik hozzád
   hűséges társad az ORFI,
   egész nehézfegyverzetével,
   és azt mondja, beveti a nagyágyút;
   s jöhetnek a szteroid-seregek,
   megint támadnak, mondod, s visszatámadsz,
   űzöd csapataidat tovább és tovább,
   pedig már szédülsz, kiszárad a szád,
   már alig van erőd, hogy kiadd a parancsot.

    

    

       Mindig ég

   Valami lobog a szervezetében,
   mondta a doktornő, ilyen csodaszépen
   fejezte ki magát. Nahát! Valóban
   egyszer itt, egyszer ott lobban a láng.
   Mint kandallóban vizes fahasáb,
   már úgy látjuk, vége van, kihúnyt.
   De fölcsap ismét egy váratlan helyen,
   a térdben elhamvad, már ég a vállban,
   onnan is iszkol, nem leli helyét,
   lángol a könyökben, ujjaidban,
   mintha percenként új országba érne,
   futótűzként terjed a gyulladás.
   A sokizületi határán van éppen,
   mondta a doktornő, és kerget tovább,
   röntgentől röntgenig. Mennyi fotónk van!
   S mind a határról, a sorompó előtt.
   A pulmonológiára kellett ma menned,
   február 18.-án délelőtt.

    

    

    

       Sirály

   Talán a szerelmes szövegre még van kereslet.
   Majd a fiatalok megírják azt a verset, mit a hév
   diktál, meg a vágy. De emlékezni legalább kéne
   azokra a réges-régi időkre, a szép múltra
   visszalesni, és nem előre nézni, kutatni folyton,
   hogy a láb jó helyre kerüljön a girbegurba járdán,
   nehogy az történjen, mint múltkor, mikor
   kibicsaklott a jobb bokám, és térdre rogytam,
   míg a mező fölött egy sirály röpült el Balatonberény
   felé. Hiszen akkor se néztem a lábam elé,
   csak rég elszállt nyarakon elmerengtem,
   aztán bedagadt a bokám, és fájt a térdem.

 

 

 

 

 HETEDIK FEJEZET

Megtalált versek

az olvasó tanúja lehet annak, hogy a szerzőt nagy meglepetés éri, rátalál rég elfelejtett gyerekversekre, töredékekre és “A nyolcadik szoba” című naplóra

    

    

       Elkapott a hév
     (e-mail vers a Spanyolnáthának a Bartók évfordulóra)

   Na és még az is van, az én forradalmam,
   nehéz ügy, ha kérded, ha nem, akkor is ezt
   muszáj konstatálnom. Hiszen rátalálhatsz
   közöttünk - kegyetlen valóság! -, szadistán
   vicsorgó kutyára, éppúgy, mint szelíden
   keringő kacsára. Most gyűrűi szépen,
   lám, körülpörögnek.
   Ilyenkor lubickol
   a szellem, a lélek. Különben, de hagyjuk...
   Azt kell mérlegelnem, hogy ennyit megér-e,
   az én forradalmam, hát ez itt a kérdés
   egyetlen barátom, a randit lemondja
   Verizmó ezennel, bár jobb volna ottan,
   nyugodtabb felemmel rávágnám a választ:
   sietek Kékszakáll! Rohanok tehozzád!
   Hogy megnézzek ezt-azt, szakállas-e orcád,
   de folytatni kár is, hisz itt kell maradnom,
   kutyák és kacsák közt, a héttyúk, az megvár,
   ez itt a valóság, az ott, tán a légvár.

    

    

    

    

       Térdeplőszéket kéne venni

   Van lila, bordó, zöld és fehér.
   Vágyam mégis az okker.
   Rossz derekamra a Stokke az ír.
   Drága darab, de megéri.
   Jaj, ne hülyülj, nyolcvan ezer!?
   Van puha bőr, és van szövet is.
   Tartja a térdet, jó az ülése.
   Fekve is írhatsz. Ott van az ágy.
   Tényleg? Eszembe se jutna!
   Ezt sziszegem, de kimegy.
   Egy laptophoz mit szólsz?
   Sokba kerül! Kiabálja a kertből.
   Kész! Gyere, idd meg a kávét!
   Jaj, de finom, hizeleg, belekortyol.
   Még az adót is visszaigénylem!
   Százezret kapsz egy kötetért.
   Térdeplőszék kéne nekem.
   Van lila, bordó, zöld és fehér.
   Vágyam mégis az okker.

    

    

    

    

       Keverem-kavarom
         Esetleg ropogós gyászzenét adunk fel hozzá.

   Mindenütt ő van, bárhova nézek,
   csak Horváth Rozi paprika,
   szárított petrezselyem, babérle-
   vél, kakukkfű, bors és bazsa-
   likom. Olyan furcsa, hogy a holtak
   jutnak eszembe. Ha főzök: Petri.
   Nincs íze a versnek, amióta
   elment. Sápadtan hűl a gulyás. Gyá-
   szosan fonnyad a zöldség, a málna.
   Sótlan a pörkölt. Sótlan a mondat.
   Néha az ember jól bezabálna!

    

    

    

    

    

       Fölmegyek a netre

   Kinyílik lassan és világol,
   zöld szemű macskám működésre
   kész; azt mondják, most már szabályos
   körülmények között vadászni,
   ha kedvem szottyan, lehetne.

   Karmol, eközben áthasítja
   a drótkerítést, éji sávba
   hív, dorombol és dörgölődzik -
   így emlékeztet nick-nevemre.
   A szekrény előtt még filózok,

   milyen stílust öltsek magamra,
   bár senki nem lát, jó vigyázni,
   hiszen szellem(képem)re kényes
   voltam mindig, most sincs kivétel.
   Az avantgárdot félretoltam.

   Választásom sportos Chanelre
   esik, ma ebben kell vadászni,
   különben biztos elkerülnek.
   Kopott gúnyában társra lelni,
   reménytelen. Abban se győzni,

   sem veszíteni nem lehetne.

    

    

    

    

       Anakreoni sírvers R.Á.-nak

   Ha volna mersze futni
   Ha lenne kedve ülne
   Ha volna hajra sampon
   Azt is de rég csinálta
   Melírozott mosott és
   Rohant a boltba mintha
   És verset írt a gépbe
   Szentségelt sírt vigyorgott
   Dumált viccelt komor lett
   Aludt evett babázott
   Könyvet lapozni látta
   A postás és a szomszéd
   Kötött sálat magának
   Lottózott és sosem nyert
   Míg föl nem dobta talpát
   Vitézül élte éltét

    

    

    

    

    

       A nyolcadik szoba

   A nagymező utcán

   Földrengés a nyolcadik szobában,
   ez jó cím, mondod.
   És akkor megmozdul az asztal,
   kilöttyen a víz, mentőautók
   vijjognak a Nagymező utcán,
   menekülnöm kell a nyolcadik szobából,
   elkérni a kulcsot, a szomszédban elbújni,
   betörni az ajtót.
   A nyolcadik szobában üvegszilánkok
   között játékkutya fekszik,
   a farkát csóválja.
   A nyolcadik szobában nincsen senki,
   aki a helyembe állna vagy megváltana.
   Te zöld teát iszol, nyugodtan mesélsz.
   Hogyan is mernélek kizökkenteni?
   Odalép asztalunkhoz az egykedvű pincér,
   s csak annyit mond, hogy ezernégyszáz.

   2007. szeptember 2.

    

    

    

    

       Jól nézek ki

   Azt mondod, hidd el, semmiség
   kicsit jobban vigyáznod magadra.
   Le kéne szoknod néhány dologról.
   Kezdd el velem, hagyj a francba.

   2007. szeptember 4.

    

    

    

    

       Szép sál

   Mert el akarja kápráztatni.
   Vagy így tartja távol.
   Felkapja, hátradobja.
   Zsonglőrködik a szóval.
   Teheti.
   Jól áll neki.

   2007. szeptember 5.

    

    

    

    

    

    

       Kalapom-pom-pom-pom

   Mikor azt mondta, pár napja, nevetve,
   (bár nem láthattam) már terhére vagyok,
   “és jobban tenné, drága, hogyha menne”,
   nem sértődtem meg, csak vettem kalapot.

   Ha Szász Lulába szeretett az Endre,
   és is találok majd hasonló fazont;
   a Metróra szálltam, irány Szentendre,
   de egyetlen Bandit nem találtam ott.

   2007. szeptember 7.

    

    

    

    

    

       Piros heverő

   Már csak a régire emlékszem jó szívvel.
   Például a piros heverőre, amit Pécsen
   Vett anyám. Ó a csodás hatvanas évek.
   De nyolcvanban eladtuk és vettünk egy
   Rézágyat. Keskenyet, rövidet, dögnehéz volt.
   Gyakran költöztünk, de ezt már megírtam.
   Lumbágót kaptál az ágycipeléstől.
   Aztán bedőltünk egy bioágy-reklámnak,
   S megvettük ezt a Demko-fédert.
   Mintha koporsóban élve eltemetve,
   Úgy érzem magamat mostanában.
   Reggel majd kikelek, gondolom este.
   Még nyilall a nyakam. Már fáj a vállam.

   2007. szeptember 7.

    

    

    

    

       Halhatatlanság

   Nem halhat meg a költő,
   amikor cirkuszba viszi a gyerekeit,
   amikor kiveszi a mélyhűtőből a disznócombot,
   amikor a vécén ül,
   amikor prosztataszűrésen vesz részt,
   amikor a hasát sütteti a telkén,
   amikor képregényt olvas,
   amikor délutáni sorozatot néz,
   satöbbi, satöbbi, satöbbi.
   Nem halhat meg a költő.

   2007. szeptember 8.

    

    

    

    

       Leépítő líra

   Mikor nem volt jó a kedvem,
   A szomorúságot öleltem magamhoz.
   Akkor jó lett.

   Mikor nem volt pénzem,
   A szegénységemmel kérkedtem.
   Akkor jó lett.

   Mikor nem volt szeretőm,
   A magány karjaiba vetettem magam.
   Akkor jó lett.

   Mikor áthúzták a szándékaimat,
   Könnyű szívvel lemondtam róluk.
   Akkor jó lett.

   Mikor meghaltam,
   Akkor kezdtem élni.
   Akkor jó lett.

   2007 szeptember 9.

    

    

    

    

    

       Őszi haiku

   Ősz van Keszthelyen.
   A vadgesztenye héján
   Már barna az ég.

   2007. szeptember 17.

    

    

    

    

    

    

    

       Unt szerető

   Úgy van a költészettel, mintha megunt szeretője
   volna az. Minden mozdulatát ismeri, sajnos.
   Hogy tudná beleélni magát? Ripityára törött a
   kínzó vágy, amit érzett hajdan iránta.
   Csorba, utolsó poharát mégsem dobja szemétbe.

   2007. szeptember 18.

    

    

    

    

    

    

       Talán

   Talán majd az lesz
   hallgatunk
   bele a csöndbe
   kell majd nézni
   mikor már
   nem kell semmitől
   minek is kéne
   attól félni

   Aztán meg az lesz
   elleszünk
   mint az a körte
   hú de édes
   lepottyant épp
   a körtefáról
   őszi nap árnya
   szilvakékes

   2007. október 10.

    

    

    

    

    

       Isteni nyelvtan

   Benned, Uram,
   én sohase hittem,
   Elrongyolódott
   az a hittan,
   Régesrég elavult
   a stílus,
   Nem voltál már
   akkor divatban.

   Látod, Uram,
   tovalibben
   Legújabb, pompás
   szerzeményem.
   A sarki turkálóban
   vettem.
   Nézz le reám,
   jól áll rajtam.

   Egyszer ez van,
   máskor az van.
   Benned, Uram,
   én sohase hittem.
   Diskurálni
   sem akartam.
   Nem passzol rám
   az isteni nyelvtan.

   2007. november 25.

    

    

       Előszilveszter

   Hovatovább nem marad semmi,
   ami a versre emlékezne a versben,
   mégsem kérdezem, hova tovább.

   Leírhatnám, mi az,
   ami végérvényesen
   kihűlt, de nem teszem.

   Nem ravatalozó,
   csak egy bizonyos tér,
   az én terem.

   2007. december 30.-án
   egy tea és egy NeoCitran közé
   fektetett a szöveg.

   Nem vagyok kiterítve.
   A bal oldalamon fekszem.
   Mint egy éve, két éve.

   Majmok ugrálnak az avarban.
   Őket látom, ha jobbra nézek.
   A telefonom töltődik.

   Az óra jár.
   2007. december 30.

    

    

    

    

       Élvezet

   Nem arra gondolok.
   Sose fogod tudni, milyen.
   Nem.

   Ahhoz sincs köze.
   Amit, te gondolsz,
   azt pontosan tudom.

   Az én gondolatomat
   nem tudom még én sem.
   Csak érzem.

   Senki se írta le.
   Nem mondta ki.
   Nincs mihez hasonlítani.

   Úgy van, hogy nincs.

   2008. január 21.

    

    

    

       A veréb és a szél

   Megpróbálta elhessegetni a szelet,
   de az erősebb volt, mint a halál,
   és hatalmasabb volt, mint az élet.

   Megpróbált szóba elegyedni a széllel,
   de száján nem jött ki hang,
   szeme könnyben úszott.

   Megpróbálta behízelegni magát a szélnél,
   de az így szólt: megmérettél, és könnyűnek találtattál.

   Megpróbált gyűlölettel gondolni a szélre,
   de ablaküveghez csapódott,
   és elvesztette az eszméletét.

   A szél, mint aki jól végezte dolgát,
   új áldozatra lesve, száguldott
   tovább, tovább.

   2008. január 30.

    

    

    

    

       Mosoly és pech

   A mosoly fészket keresett magának
   a hentes arcán, hogy fémesen
   csilloghasson.

   Meg szeretett volna kapaszkodni
   a meddő asszony könnyes szeme alatt,
   de nem talált fogást, lecsúszott.

   A hittérítőben reménykedett,
   pedig az ki volt fordulva magából,
   szörnyű átkait szórva.

   A katona szája szögletében
   is otthonra találhatott volna,
   de puff, azt meg eltalálta egy golyó.

   2008. február 2.

    

    

    

    

       Katarzis

   Nem volt ereje adakozással foglalkozni,
   se számbavenni tartozásait, mert felrobbant a hétfő,
   szilánkjai szertefröccsentek, s úgy tűnt,
   az elszenesedett történelem-darabkákból már sose lesz
   újjáteremtés.

   Vége van hát a világnak, szólt az Isten,
   mutatóujja és hüvelykujja közé csippentve
   21 évszázadot, majd szórakozottan az űrbe pöckölte,
   mint egy csikket.

   Kóválygott hontalanul jó sokáig.
   Aztán valami nedvesbe hullt,
   rózsaszín korallok, rákok, medúzák, tigriscápák,
   cikázó halrajok közé.

   Nemsokára megunta a víz alatti létet.
   A szárazföldön megrészegült a tenger sós illatától,
   a virágok, a fák, a homok, a meredező sziklák, az ég színétől.

   Aki szembejött, nem hiányzott neki.
   Valami derengett előző életéből,
   de elhessegette magától az érzést,
   hiszen nem volt misztikus.

   Egy liftben találkozott vele, a tizenkettedik emeleten.
   Pisztolyt nyomott a homlokához,
   megkínálta sós süteménnyel, előléptette, szeretkezett vele.
   Hiába próbált visszaemlékezni,
   úgy döntött tehát, hogy ilyesmik nem eshettek meg.

   Alkonyatkor a szél belemarkolt a hajába,
   belekarmolt a szemébe, a mellébe, a hátába, az ágyékába,
   egy közeli barlangba űzte.

   Ott megint találkozott az idegennel,
   de nem volt ideje csodálkozni,
   úgy zuhant álomba, mint a konyha kövére pottyant tojás.

   Éjszaka összefonódtak, kezet és lábat cseréltek,
   álmában foglyul ejtette az idegen emlékeit,
   reggel már a másik arcát viselte.

   2008. február 6.

    

    

       Kijelöl, kitöröl

   Reggeltől estig legelnek a szavak,
   elégedett tehéncsorda Astano legelőin;
   Reggeltől estig sulykolnak a szavak,
   indiai mosónők a Gangesz partján;

   Zuhognak postaládámból a fenyegető szavak,
   gázszámla, villanyszámla, tagdíj, szemétdíj;

   Jönnek, utolérnek a mézesmadzag-szavak,
   küldj tovább nyolc embernek, s minden oké lesz;

   Beúsznak agyamba a vérengző szavak,
   a zsarolás cápái gondolataimba tépnek;

   Hívnak szirénhangok, kígyószavak rémisztenek,
   mindent kijelöl, kitöröl az éjjel.

   2008. február 7.

    

    

    

    

       Múmia

   Hónod alá csapod.
   Megszokásból beviszed a házba,
   pedig nem is a kedvenc háziállatod.
   Ásítasz, s úgy dobod az ágyra,
   ahogy kulcsra zárod a bejárati ajtót,
   ahogy rágyújtasz,
   ahogy kávét főzöl,
   ahogy bekapcsolod a tévét.

   Voltaképpen jól érzed magad,
   amíg szét nem bomlik szinte magától.
   Kis időnek el kell telnie, hogy felfogd,
   A kezedben tartod.
   A bomlásnak tehát itt az ideje, gondolod,
   s abban a pillanatban eszedbe jut,
   milyen ragyogó testnek láttad
   még a múlt hónapban is.

   Belenézel.
   Fekete lyukat váj agyadban
   a kiváncsiság helyén.
   Elkezd forogni a szoba, megpörget.
   Fekszel az ágyadon, míg magábaszippant
   a huzatos hasadék, az ablaktalan kabin.
   Nem tudsz megmozdulni, a fizika nem enged,
   olyan vagy mint ő.
   Pontosan olyan.

   2008. február 15.

    

    

    

    

       Csupa élet

   Olyan kis helyes verseket írtok,
   tipp-topp cuccokat;

   csecsebecséket csatoltok,
   aztán mehet is a szerkibe.

   AH! OH! HÚ! HA!
   Hogy odanerohanjak.

   Csupa púder és hajlakk.
   Mit mondjak? Puff.

   Mindjárt elájulok!
   Csak előbb még becsukom a

   szememet, aztán kinyitom, és
   kiviszem a szemetet a kukába.

   Égetni valót gereblyézek.
   Kórházba megyek, vérvételre.

   Prózai dolgaim lesznek máma.

   2008. június 11.

    

    

    

    

       Kísérlet és kudarc

   Túl magasra akart repülni,
   pedig elég lett volna ott maradni a kályha mellett.
   Melegségre vágyott, hát megkapta.
   Elfeketült, a földre zuhant.

   Túl mélyre akart merülni,
   ameddig ember még nem merészkedett,
   Gyöngyöket szórjak a disznók elé? -
   futott át az agyán, elfehéredett.

   Túl messzire szeretett volna vándorolni,
   hátrahagyva fényképalbumát, jegyzetfüzetét,
   megfájdult a feje, ha belegondolt.
   A sivatagig jutott, vörösre égett.

    

   Túl közel akart jutni a fényhez,
   értelmével felfogni a világosság természetét,
   de az eltaszította magától,
   megvakult.

   2008. március 23.

    

    

    

    

    

       Gázolás

   Ott feküdt.
   Nem tudtam megmérni a pulzusát.
   Nem mozdult.

   Elgázoltam.
   Nem emlékszem, mivel.
   Neki annyi.

   Ezt gondoltam.
   Hátra se néztem.
   Na bumm.

   Egy hónapos volt.
   Elütöttem az időt.
   Nem fájt.

   2008. szeptember 2.

    

    

    

    

       Semmiség

   Múltkor meg az történt,
   hogy a Ferenciek terén
   fel akartam szállni
   a tizenötös buszra,
   de szokás szerint
   figyelmetlen voltam,
   és az ötössel visszamentem
   Budára;

   Elvesztem megint,
   gondoltam, amikor
   a második megállónál
   megnyomtam
   a leszállásjelző gombot.
   Utak, villamossínek, terek,
   napsütötte szerda délelőtt;

   Sehova nem siettem,
   volt tehát időm
   kiélvezni
   azt az izgató nyugtalanságot,
   amelyben
   újra meg újra
   magamra ismerek.

   2008. szeptember 15.

    

    

    

       Bérlet

   Az évek jöttek, mentek,
   és fogalma sem volt,
   hogyan adhatná ki magát -
   ez jutott eszébe,
   amikor
   a Deák téren beállt
   a pénztárnál a sorba,
   egy görbe hátú asszony
   mögé, ötödiknek;

   A hónapok jöttek, mentek,
   s neki nem volt bérlete,
   se bérlője, fűzte rögtön hozzá,
   és összefüggést keresett, de
   a huzat tönkretette a frizurájával
   együtt a gondolatait is, akkor a
   hideg kövön ülő koldusra nézett,
   de még ingerült sem lett,
   amin elcsodálkozott;

   A napok jöttek, mentek,
   lassan kitanulom a szakmát,
   jutott még eszébe, amikor végre
   sorra került és megvehette
   méregdrága bérletét, egy pillantást
   vetett saját fényképére, amit 10 perce
   készített az automatában, de csak
   egy büszke tulajdonost látott,
   aki nagyon idegen volt.

   2008. szeptember 17.

    

    

       Mögött

   A gyengéd szavak mögött
   vérengző fenevadat látott.

   A mosolyra húzódó ajak mögött
   óriáskígyót.

   Az ajándékba kapott óra mögött
   öngyilkos terroristát.

   A nevetés mögött
   könnyeket.

   A gyász mögött
   látta a megkönnyebbülést.

   A zene mögött
   hallotta a legmélyebb csöndet.

   A tűzijáték mögött
   a fegyverropogást.

   A szőlő illata mögött
   érezte az erjedést.

   A csók íze mögött
   az árulást.

   A simogatás mögött
   a fojtogatást.

   2008. szeptember 19.

    

       Feltételes mód

   Eszembe jutna néha
   Kinek szabó az ember
   Aligha tűbe cérna
   Például most de hagyjuk
   Pedig oly fess lehetne
   Mindenki őt csodálná
   A nászmenet követné
   Tartást adna a forma
   Abban szeretne hinni
   Megint feltételes mód
   Nyolcvan felé ez így megy
   Leül a zongorához
   Nem hallja hogy melléüt
   Esetleg nyitna ajtót
   A parkba kimehetne
   Ha jó cipője volna
   Vagy fáradó szemével
   A múltra visszanézne
   De képe elmosódik
   Nem baj esetleg holnap
   Talán talán talán majd
   Talán talán talán még
   Meleg maradt az ágya
   Esetleg visszabújna
   És hinné hogy elalszik
   Vagy főzne még egy kávét
   Kezdődik a Napkelte
   Nem nézné csak hallgatná
   Nem írná ezt a verset

   2008 szeptember 30.

    

    

       Ez van, az van

   Amíg ez van, nem nagy a baj,
   Amíg az van, kétségbeeshetsz,
   Ez van, az van árapálya.


   Emlékezz, hogy mi volt tavaly,
   Nem mertél az utcára menni,
   Ne méricskéld mennyi az annyi.

   2008. október 1.

    

    

    

    

       A vég kezdete

   Megérkezel egy idegen városba,
   sajnos.

   Végigmész az idegen utcákon,
   sajnos.

   Megérkezel egy idegen szállásra,
   sajnos.

   Végigfekszel az idegen ágyon,
   sajnos.

   Fogat mosol egy idegen fürdőben,
   sajnos.

   Ideges vagy az idegen csaptól,
   sajnos.

   Felháborít egy idegen szappan,
   sajnos.

   Kicsomagolsz az idegen szobában,
   sajnos.

   Bekapcsolod az idegen tévét,
   sajnos.

   Végigfekszel az idegen ágyon,
   sajnos.

   Aludni akarsz, de nem tudsz elaludni,
   sajnos.

   2008. november 12.

    

    

    

    

       Mint a Rózsadombon

   Ötödfeles jambusokba zárva lenni jó
   lehet. Kábé olyan, mint a Rózsadombon
   egy éltes úr villájában lakni. Ódon
   falak. Gyöngeszemű bútorok. A rádió

   recseg-ropog. Hiába tekergetem. Dió-
   fa néz be szürke ablakon. Hűs komódon
   por. És a porban horgolt terítő. Mondom:
   "Tökéletes hely! Éppen nekem való", "Mió-

   Ta vágytam erre!" Itt nincs tuszkolódás.
   Préselődés. Senki nem téríthet el.
   A háziúr csoszog. Kérdez és felel

   magának. Egyszóval: haláli lakás.

    

    

       Régi rímek, régi bútorok

   Ha Kosztolányi egy forró délelőttön
   kiült a kertbe, napsugárba zárva,
   ha leírhatta azt, hogy milyen árva,
   ki szélviharban eltéved az erdőn,

   ha rímelt kéjjel, nevetve, kesergőn,
   tavaszt a rőt őszben elővarázsolt,
   hogyha álmában az éjszaka rászólt:
   a vánkosok között is ott a börtön;

   ha jól állt neki kesztyű és fehér sál,
   langyos ború, derengő bútorok,
   régi óra, régi album, naptár...

   Az nem jelenti, hogy neked is jól áll.
   Hidd el, szegény a sírjában forog.

    

    

       Amikor belemerülök

   a tóba,
   nem érdekelnek a grínpíszes aktivisták,
   akik a bálnák fennmaradásáért küzdenek;

   nem
   törődöm azzal, hogy a magyar férfiak
   60 %-a potenciazavarokkal küszködik;

   nem gondolok a végtelenre,
   ahol még az is előfordulhat, hogy egy
   másik földön ugyanebben a meleg vízben
   úszkál a hasonmásom;

   nem
   érdekel Spinoza teológiája,
   az, hogy az isteni csodákban
   csak a gyengeelméjűek
   hisznek;

   nem
   gondolok az elsüllyedt esztétikára,
   a szabadságra, az egyenlőségre,
   a testvériségre;

   csak
   a gerincoszlopom negyedik csigolyájára
   figyelek, de arra nagyon.

    

    

       Cézanne-tavirózsa

   Visszaaludana
   az ember, álmos még,
   talán csütörtök van,
   csöpög a vízcsap,
   ha ablakot tárnék,
   jönne a kinti
   zaj, és a kinti kép,
   a megszokott lárma,
   verdes a nád és
   cserreg a csóka.
   Cézanne-tavirózsa
   tükröz a tóra,
   mióta, mióta
   gondolom azt, hogy
   ha ablakot nyitnék,
   jönne a kinti
   zaj, és a kinti kép,
   tükörbe rántva át
   kibomló szirmait,
   beszédes önmagát.
   Ki tudja, mióta
   gondolom azt, hogy
   lelátni a tóra,
   és meg kéne nézni.

    

       Húsz év Tandorival

   Már húsz éve tart,
   Hogy Maga után,
   Vagy Maga alatt
   Találom magam.
   Még hull a hó,
   Már zöld a fű,
   Bizony, odafönt
   Jól mutat!
   Régen a kendő,
   Ma a kalap.
   Vasárnap? Hétfő?
   Egyremegy!
   Mit szólna ehhő
   Sylvia Plath?
   Tudomisén.
   Majd írja meg.
   Emlékszik, hogy a
   Tettamanti
   Béla egy-
   Kor mily képeket
   Rajzolt nékünk
   Karácsonykor?
   És a Jeszenyin
   fordítás?
   S mit látok megin:
   Két rotesz g-et
   Biggyesztett fölém!
   Még mi kő?
   Megszoktam Magát.
   Nekem nem nyóc,
   Hogy szilva van,
   Vagy szilvásgombóc,
   Hús után jön-e
   Meggybefőtt!
   Hát dűtse, dűtse
   A betűt!

    

       Már nem halok

   Már nem hallak, nem jutsz eszembe,
   nem érdekel reggel, se este,
   hogy éppen mit csinálsz.
   Már nélküled fekszem keresztbe
   jó széles ágyamon, mikor te
   párnát, paplant cibálsz.

   A távirányító kezembe
   simul, most már kávém se gyönge.
   És nem reszketek én,
   hogy szép ropogós-e a zsömle,
   vajon mit főzzek ma ebédre,
   ha a bab kőkemény.

    

    

    

    

       Visszanézek félutamból

   Visszanézek
   félutamból
   Visszanézek
   hogyha másra
   Nem futja
   a pillanatból
   Nincsen kedvem
   ebből-abból
   Komoly képpel
   válogatni
   Célt keresni
   célt találni
   Visszanézni
   félutamból
   Visszanézni
   hogyha másra
   És a többi
   és a többi

    

    

    

    

    

       Piréziában lenni jó

   Az lehet, hogy Na’ Conxipánban
   hull a hó,
   viszont Piréziában mindig nyár van,
   piréz nap süt
   a piréz tavakra,
   nem úgy, mint Na’ Conxipánban.

   Piréziában lenni jó,
   pedig Piréziában nincs más évszak,
   vagy épp azért,
   a piréz gyerekeknek nincs iskolájuk,
   ott mindig szünet van,
   nem úgy, mint Na’ Conxipánban.

   Piréziában nincsen földrajz,
   se számtan,
   ott csak a játékot kell megtanulni,
   lehetetlen
   az életet megunni,
   nem úgy, mint Na’ Conxipánban.

    

    

    

       O

   Képzeljétek eltévedtem
   Innen már nem lesz kiút
   Sötét erdő sűrűjében
   Zúgó álom közepében
   Ott ahol csak árnyak járnak
   Kísértetek ráncigálnak
   Dülöngélnek vagy hevernek
   Árnyszemükkel nézegetnek
   Szájuk szörnyű O betű
   Minden szavuk keserű
   Most mélységes kútba dobnak
   Odalent csak árnyak úsznak
   Zúgó álom közepében
   Sötét erdő sűrűjében
   Összegyűlhet mind ki rút
   Innen már nem lesz kiút

    

    

    

       Ének a levegőről

   semmi szellő nem fodrozza
   kéken terül törzse lombra
   víztükör a levegő

   fehér madár úszik benne
   mintha szánya gyolcsból lenne
   frissen vasalt lepedő

   mintha létem fölrepülne
   szénsötétben itt feledne
   víztükör alá merül

   suhogtatva könnyű szárnyát
   parton hagyja fénylő árnyát
   alábukik egyedül

    

    

    

    

    

    

       Ma gulyás lesz

   Marha jó lesz marhalábszár
   Sárgarépa zellerlevél
   Petrezselymet se felejtsem
   Hold utcában körbejárni
   Nézelődni válogatni
   Erre-arra rámutatni
   Jó arányra rátalálni
   Marha jó lesz

    

    

    

    

    

    

       Dal

   Fenyőfa illatában
   A csillagok tüzében
   A táncoló falakkal
   Egy angyal arca lebben
   A dal kavarta légben
   Aranyhajú fenyő és
   Fenyőfa fénykörében
   Zsuzsánna Atti Illés

    

    

    

    

    

    

       Gozlán Dzsamila

   Hol volt, hol nem volt,
   Pestnek városában volt
   egy kislány, egy fekete.
   Golán Dzsamila
   világra szóló neve.

   Gozlán Dzsamila?
   Gozlán Dzsamila?
   Kérdezi Pisti,
   firtatja Kamilla:

   hogy kerültél ide,
   Pestnek városába,
   épp a nyócadikba,
   hogy kerültél oda?

   Az úgy volt, hogy apám
   összejött anyámmal,
   Londonban, sej,
   Párizsban baj.

   Én már itt születtem
   Pestnek városában.
   Itthon arab vagyok,
   otthon meg magyar.

    

    

       Egyik ilyen, másik olyan

   Én anorexiás vagyok.
   Te bulémiás vagy.
   Ő agorafóbiás.

   Mi félünk a repüléstől.
   Ti bándzsidzsámpingoltok.
   Ők otthon ülnek.

   Én nem fogadlak el téged.
   Te nem fogadsz el engem.
   Ők nem fogadnak el minket.

    

    

    

    

       Aki fázik vacogjon

   Aki fázik vacogjon,
   Fújja körmét, topogjon,
   Földig érő kucsmában,
   Nyakig érő csizmában,
   Bújjon be a dunyhába,
   Üljön rá a kályhára,.
   Mindjárt megmelegszik.

   Akinek melege van ma,
   Ússzon be a Balatoba,
   Másszon föl a hegytetőre,
   Meglásd lehül egykettőre.
   Lubickoljon hideg vízben,
   Bandukoljon hűs erdőben,
   Mindjárt meghidegszik.

    

    

    

       Házasodik a csiga

   Réce, ruca, vadliba,
   jöjjenek a lagziba!

   Házasodik a csiga,
   Elveszi a katica!

   Elindultak öt éve,
   Megérkeznek izibe.

   Kést, kanalat hozzanak,
   hogy éhen ne haljanak.

   Megnősül a katica?
   Ma férjhez megy a kis csiga?

   Réce, ruca, vadliba,
   jöjjenek a lagziba!

   Ha jönnek, lesznek,
   ha hoznak, esznek.

    

    

    

       Téli mondóka

   Láttam egy nagy csókát.
   Hiszed-e?

   Megcsípte az arcom.
   Látod-e?

   Jeges volt a csőre.
   Hallod-e?

   Minden télen így van.
   Tudod-e?

   Minden télen így van.
   Tudod-e?

    

    

    

    

       Repülés

   Gyere nézd meg köd a házam
   Köd előttem köd utánam
   Ma gomolygó köd a kémény
   Köd a szekrény a szobában
   Köd a toll és köd a tinta
   Odakint leng köd a hinta
   Köd előttem köd utánam
   Ugye látod köd a szárnyam
   Napom eltűnt de ki bánja
   Belebújtam hideg árnyba
   Tovaszálltam gomolyogtam
   A világon mosolyogtam

    

    

    

    

       Karácsony

   De sok játék!
   Bontsuk ki!
   Itt egy labda.
   No, meg mi?
   Hogy leüljél,
   Hokedli,
   Elsuhanjál,
   Bicikli.
   Nem vagy éhes,
   Noémi?
   Pörkölt van meg
   Nokedli.
   Inkább kell a
   Bicikli?
   Hová szalad
   Noémi?

    

    

    

    

    

    

       Atti verse

   Szaharában bandukol,
   A tappancsa
   szaruból.
   Hátán viszi utasát,
   a Szahara
   kutasát.
   Johanosi Ede,
   ez a teve
   neve.
   Szaszarasza Kesevé,
   ez a teve
   utasé.

    

    

    

    

    

    

       Balzac utca

   A sarkon laktunk,
   egyik szoba ablaka a Pannóniára
   nézett.
   Nagy szoknyás asszony
   hozta hetente a túrót,
   a mézet.
   Ószeres is jött.
   A gangon papírba csavartuk
   az aprót.
   Egy féllábú ember
   állt odalent, egy slágert
   játszott.
   Cserépkályhánk
   reggelre kihült, a pincébe
   mentünk.
   Télen aprófát,
   nyáron jeget vödörbe
   tettünk.
   Jó volt, szép volt
   ötvennyolcban a Balzac
   utca.
   Loptunk egy százast,
   aputól kikaptunk,
   emlékszel, Márta?

    

       Tél

   Nézd
           szikrázik az jég
   Hóban
           izzik a nap
   Jaj
           hogy fázik az ég
   Perdül
           szélgomolyag
   Siklik
           szánkaraván
   Nyárfák
           ága remeg
   Kéklő
           lombkoronák
   Fák
           tartják az eget

    

    

    

    

    

       Violinkulcs a nyolcadik szobához

                            A
                                  n
                            ny    y
                            o   o
                             l
                       c    c
                    a       a
                 d         d
                i            i
               k            k          a
                s           s           b 
                 z          z         á
                   o       o      b
                           bá
                            b
                            a
                            Z
                            á
                            r
                káll       t 
               a           b
                sz        e
                     KékJegyzetek

ELSŐ FEJEZET

A statisztikus szerelmes éneke

 

Amíg az aluljáróban.

Idézet Mallarmétól, akit Weöres Sándor fordított magyarra, Kalász Mártontól,
Rilkétől (fordította Nemes Nagy Ágnes) T. S Eliottól (szintén Nemes Nagy Ágnes fordítása)

 

 

Ébredés

A Teremtés könyvéből és a Hamletből (fordította Arany János) idézek.

Ateista családban nevelkedtem, anyám a 25. születésnapomra meglepett a Bibliával.

A kötetben található valamennyi bibliai idézet a Szent István Társulat által Budapesten, 1976-ban kiadott Bibliából való. Központozás nélkül írt szabad verseimet - például ezt is - James Joyce Ulysses című regényének az a része ihlette, amelyben Molly monológja olvasható.

 

Délelőtt tíz óra

“Mint a kő, olyan legyen a vers!” mondta Bihari Sándor költő, akivel a nyolcvanas évek elején ismerkedtem meg. Az Új Írás folyóirat versrovatát szerkesztette, amely akkoriban egyik legrangosabb irodalmi folyóirat volt. S itt meg kell említeni Juhász Ferencet is, a főszerkesztőt.

- Hogy van, kedves Rapai Zsuzsa?

- És Maga, kedves Juhász Gyula?

Hm. Ilyen szemtelen választ engedtem meg magamnak a költőfejedelemmel szemben.

 

Negatív

Simone Weil idézet.

Kányára mentünk, nagyapám temetésére. Amikor odaértünk, a rokonok szigorúan megtiltották nekünk, gyerekeknek, hogy bemenjünk a konyhába, ahol a konyhaasztalon feküdt halott nagyapám. Nővéremmel mégis belopóztunk a konyhába, és azon tanakodtunk, talán nem is halt meg. Ujjamat nagyapám orra alá tettem, nem lélegzett. Nem lélegzik, mondtam Mártának, és rémülten kirohantam az udvarra. Életemben először és utoljára akkor láttam halottat.

 

 

 

Elégia délután

Lao Ce: Az út és az erény könyve

fordította Weöres Sándor

 

De finom a szapphói

Kertész Imre: Sorstalanság

 

Ideje lesz a némaságnak

Biblia, T. S. Eliot: J. ALFRED PRUFROCK SZERELMES ÉNEKE

Kálnoky László fordítása.

 

Ezt a verset Domokos Mátyás kérte tőlem a Magyar Orpheus - Weöres Sándor emlékezetére

című könyvbe. Domokos Mátyásról eszembe jut Lengyel Balázs, akivel gyakran találkoztam a 90-es években. Őt minden érdekelte, ami az irodalommal kapcsolatos. Élvezettel olvasta el Arc poétika című paródiakötetemet, amelyben 50 magyar kortárs költőről írt verseim olvashatók. Nagy örömömre előszót is írt hozzá. Lengyel Balázs rengeteg sztorit mesélt Ottlikról, Mészöly Miklósról, Nemes Nagy Ágnesről, Szabó Magdáról, Pilinszkyről és Weöres Sándorról is.

Egy téli napon beállított “Sanyika” Domokos Mátyáshoz, a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztőjéhez. Leadta a kéziratot, s már rohant is volna tovább, de Domokos Mátyás elővett negyven gyerekrajzot, és az asztalra tette.

- Sanyika, ezeket vidd haza, s majd írj a rajzokhoz verseket!

Weöres Sándor ránézett az első képre, s ráírt négy sort. Azután vette a második rajzot, s arra is ráírt egy négysoros verset.

- De Sanyika - szólt elképedve Domokos Mátyás a húszadik lapnál - legalább vedd le a kabátodat!

Ám Weöres Sándor rá sem hederített, az asztal sarkánál állva megírta az egész verseskötetet.

 

Séta Hölderlinnel

Idézetek Friedrich Hölderlintől, Rónay László fordítása.

 

Kérdések

A nyolcvanas évek elején megérintettek Ludvig Wittgenstein gondolatai, ma már inkább Bertrand Russell kételyeivel értek egyet, aki a Tractatushoz írt előszavában így csipkelődik Wittgensteinnek azon a határozott követelményén, hogy “amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell”: “Ami habozásra késztet, az az a tény, hogy Wittgenstein úr végül is megoldja, hogy egészen sokat beszéljen olyasmiről, amiről nem lehet beszélni, s így a szkeptikus olvasóban azt a benyomást kelti, mintha mégis nyílna egy kiskapu a nyelvek hierarchiáján vagy valamely más úton át.” Manfred Eigen- Ruthild Winkler: A játék (ford. Koch Sándor)

 

Mi a költészet

Első verseskötetem fülszövege. (Máshol, 1985, Magvető)

 

 

MÁSODIK FEJEZET

József Attila

 

Én rossz leszek

Witold Gombrowicz

Sylvia Plath levele

Kezdő költő koromban nagy hatással volt rám Sylvia Plath. A nyolcvanas évek depressziós hangulatához épp ilyen versek illettek. Egészen 1989-ig, amíg felmondtam a munkahelyemen, és elhatároztam, hogy soha többé nem helyezkedem el, majd próbálok szabadúszóként megélni, költészetemre rányomta bélyegét Sylvia Plath. Néhány versét férjemmel lefordítottam akkoriban, és meg is jelentettem az Új Írásban.

 

Jelentés

Mallarmé idézet.

Elutaztál

Részletek az Énekek énekéből

 

Egy mozdulat hármas oltára

Witold Gombrowicz: Ivonne, burgundi hercegnő.

 

A szellemet mocsokban...

Idézet William Shakespeare-től

 

Fekete korszak

Idézet az Új szövetségből

Áldozati ének

      Ezt a verset 1984-ben jelentettem meg a Magyar Nemzetben, de legkevésbé sem számítottam arra, hogy botrány kerekedik belőle, ráadásul az ÉS-ben. Majdnem elájultam, amikor megláttam Rákos Sándor kirohanását ellenem a páratlan oldalon. Akkoriban az Ország-Világ szerkesztőségében dolgoztam, amely a New-York palotában volt, felrohantam gyorsan a harmadik emeletre, az Új Írás szerkesztőségébe, hogy tanácsot kérjek Bihari Sándortól. Ő csak mosolygott izgatottságomon, Kalász Márton pedig nagy bölcsen Illyés Gyulát idézte: “Támadásra sohasem válaszolunk!” Engem még mindig hajtott tovább a rémület, úgy éreztem magam, mint egy betörő, akit nyakon csíptek. Lerohantam a másodikra Berkes Erzsébethez, a Magyar Nemzet versrovat-szerkesztőjéhez, aki az ő keresetlen stílusában elkezdte szidni Rákos Sándort. “Mi van? Vak ez a …?! Nem látja az idézőjelet ez a … ?! Majd én megírom ennek a …-nak!”

      S úgy is lett, Berkes leteremtette hazánk nagy költőjét, úgy harcolt értem, mint egy eszét vesztett anyatigris. Ekkor jött be a képbe váratlanul Komoróczy Géza, a legbékésebbnek látszó filosz:

      “Nagy dérrel-dúrral támadja Rákos Sándor Rapai Ágnest, Áldozati ének című verse miatt, mert a költőnő nem mondta ki vagy jelezte, hogy versszövegében Rákos egy “akkád (…) fordításának” néhány sorát idézte-variálta. Berkes Erzsébet, válaszul, már utalt arra, hogy az inkriminált versben a fordításrészletek idézőjelben szerepelnek. De a leckéztetés előtt ez az érv sem állhat meg. S Rákos Sándor végtére valóban súlyos kérdést tesz fel: “Meddig ér a költő-műfordító szerzői joga, vagy - hol kezdődik a plágium?”

      Még heteken keresztül vitatkoztak a versemről, s én - kezdő költőként -  semmi mást nem éreztem csak rettegést, azt gondoltam, ezek után egyetlen lap sem fog közölni, hiszen a napnál is világosabb, hogy tolvaj vagyok. Minek kellett nekem beleszerelmesednem a sumér-akkád költészetbe? Ezt kérdezgettem magamtól. Szerencsére Komoróczy Géza az én oldalamra állt:

“Rapai Ágnes verse valójában kollázsvers, ha úgy tetszik, montázs vagy mozaik. Ilyen szövegekben rendszerint még idézőjel sem jelzi az anyag idegen eredetét. A régiségből példaként az újasszír Gilgames-eposz, az Istar alvilágjárása és a Nergal és Ereskigal közös-azonos sorait említem csupán; ezeket Rákosnak is jól kell ismernie. Nálunk Vas István írt a jelenségről saját tapasztalataiból, a technika modern nagymestere, Eliot fordítása kapcsán. A kollázsvers mesteri építmény, s mesteri tudás kell az építőelemek felismeréséhez is. Mesteri tudás, nem pedig szájba rágó utalások. De mi történt tulajdonképpen? Egy akkád töredék magyar fordításából valaki néhány sort a saját versévé szőtt. Mint filológus csak azt mondhatom: az akkád költészet nagyobb dicsőségére. A vers eleven. Köszönet érte."

      Természetesen majd kiugrottam a bőrömből, olyan büszke voltam magamra. Csak azt nem vettem észre, hogy az engem ért támadás alkalmat adott a nagyhírű tudósnak, hogy helyére tegyen egy számára fontos, több évtizede tisztázásra váró ügyet: NEM RÁKOS SÁNDOR FORDÍTOTTA MAGYARRA AZ AGYAGTÁBLÁK ÜZENETÉT, HANEM Ő, KOMORÓCZY GÉZA!

      Illyés bölcs tanácsára akkor még hallgattam, dehogy szóltam bele hármójuk vitájába. Komoróczy Géza barátként mosolygott rám, amikor összefutottam vele az egyik irodalmi esten. Berkes Erzsébet kedvencévé váltam, mikor elrobogott mellettem, felordított: Kisfiam, írj nekem egy szép szerelmes verset! Felhívott Rákos Sándor, aki harminc éve nem mozdult ki a lakásából a fóbiája miatt, és meghívott magához teázni. Kicsit csodálkoztam, amikor megszólalt és sokatmondóan kijelentette, mi ketten rokonlelkek vagyunk.

      Sok idő eltelt azóta, de még ma sem tudom, hogyan is kell idézni. Amikor Svájcban megjelent a verseskötetem, kiadóm kötelezett arra, hogy részletes jegyzetet fűzzek verseimhez. Még Orbán Ottót - akinek neve szerepel egyik versemben - is meg kellett magyaráznom, a Balzac utcát is, sőt még a bibliai idézetek sem maradhattak jegyzet nélkül.

 

Astanoi elégiák

A kilencvenes években többször jártam Astanoban, a svájci írószövetség alkotóházában.

Werner Bucher költő, az Orte Kiadó igazgatója kiadta két könyvemet (“Séta Hölderlinnel” “Budapest…”) mindkettőt Sándor András fordította le németre.

 

HARMADIK FEJEZET

 


Hasadás

Idézet Simon Weiltől.

 

Ó, jesz!

Csoóri Sándor: Nappali Hold (1990) című esszéjében a következőt írta: "…fordított asszimilációs törekvések mutatkoznak az országban: a szabadelvű magyar zsidóság kívánja stílusban és gondolatilag "asszimilálni" a magyarságot. Ehhez olyan parlamenti dobbantót ácsolhatott magának, amilyet eddig még nem ácsolhatott soha."

Ez a nyílt antiszemita szöveg felháborította az írótársadalom nagy részét. Sorra léptünk ki az Írószövetségből, mivel a Jókai Anna vezette egyetlen írószervezet nem ítélte el Csoóri Sándort.

A népies-urbánus megosztottság mindig jelen volt a magyar irodalomban, de a Magyar Köztársaságban Csoóri antiszemita esszéje indította el azt a lavinát, amely nem tudni milyen pusztítást okozhat még.

 

 

Zsoltáros-vers

Részletek Dávid zsoltáraiból

Anyám a kiterjedt családból egyedül maradt életben Auschwitz után. 16 éves volt akkor.

 

Ének nagyanyámért

Allen Ginsberg: Kaddis Naomi Ginsbergért (ford. Eörsi István)

 

Próza

Ady Endre

 

Mint egy altató

Allen Ginsberg,

József Attila: Altató

 

Az arany tigrisben

2007-ben voltam először Prágában, egy felolvasás kapcsán.

Amikor bementünk a sörözőbe, nem vettem észre a falra függesztett figyelmeztetetést:

“Söralátétet “elvitelre” ne az asztalról vegyük el, hanem a csapostól kérjünk.”

 

 

 

NEGYEDIK FEJEZET

 

Méltó

Idézet A teremtés könyvéből.

 

Örök mondóka

Özv. Kovács Józsefné, Tera néni, Márta nővérem születése után került hozzánk, Ozoráról. Mivel anyu hónapokig nem tudott lábra állni, apu úgy döntött, hoz egy parasztasszonyt Pestre, aki majd gondoskodik a családról. Tera néni csak három dolgot szabott feltételül: 1. Főzni ne kelljen. 2. Úgy szólítsuk, hogy Tera néni, 3. Magázzuk. Tizennégy évig főzött, mosott, takarított a családra. Úgy szerettem, mintha a nagymamám lett volna. Az ő emlékének ajánlottam Örök mondóka című versemet. Mert férje az első világháborúban halt meg, fia pedig a másodikban.

Az Örök mondóka rengeteg nyelven elolvasható Esterházy Péter Harmonia Caelestisében.

 

Nincs tovább

William Blake: Tigris c. versére (Ford.: Füst Milán)

Amikor a Nincs tovább megjelent az És-ben, találkoztam Gergely Ágnessel.

 • Ugye majd kijavítod?
 • Mit? - kérdeztem ijedten.
 • A Blake idézetet nem Füst Milán fordította, hanem Szabó Lőrinc!
 • Ági, én ezt Füst Milán összes verseiben olvastam. A Feket Sas Kiadó adta ki.
 • Ugyan! - csattant föl Gergely Ágnes - harminc éve tanítom ezt a Blake verset az egyetemen. Majd nézz utána! Szabó Lőrinc a fordító!

Amikor hazamentem, megnéztem a “Tigris” összes, interneten fellelhető fordítását.

Így derült ki, hogy mindkettőnknek igaza van. Tudniillik, Füst Milán a vers első versszakát Szabó Lőrinctől vette át. (Igen, megint ez a fránya szövegmozgás!)

 

Csak száj vagyunk...

Idézet Rainer Maria Rilke-től

 

Ima szükség idején

A 38. zsoltárra

 

Az ég utánagondol...

Idézet Nikolaus Lenau-tól

 

Velünk kezdődik el

A 89. és a 90. zsoltárra

 

 

ÖTÖDIK FEJEZET

  
Népiesek és urbánusok egy dologban mindig közös nevezőre tudtak jutni. Nőügyben semmi különbség nem volt a két tábor között, egyik is, másik is évszázados előítéletekkel teli leereszkedéssel fordultak felénk. Megsimogatták a buksinkat, sőt még puszikát is kaptunk, ha jól viselkedtünk.
   
   Milyen a költőnő?
   
   1. Ledér, mint amilyennek Weöres Sándor leföstötte a Pszichében, viszont annyira azért nem tehetséges;
   2. Szemüveges, csapzott veréb, egyik hóna alatt Hegel, másik hóna alatt Pilinszky, a szíve férfiszív;
   3. Depressziós-alkoholista-kurva.
   
   Próbáltam harcba szállni ezen előítéletekkel. "Majdénmegmutatomnektek!" gyilkos indulatokkal ifjú szívemben Láng Olivérre kereszteltem át magam, s fiú álorcámban ott ragyogtam az És, a Holmi, a Mozgó Világ lapjain.

“Tisztelt Várady Szabolcs!

Nagy örömömre szolgálna, hogyha verseim elnyernék a tetszését.

Minden jót kívánva üdvözli

Láng Olivér

Budapest, 1996. júius 26.”

 

“Kedves Láng Olivér!

Nevében a láng meg a vér noha más költőt igér - a prózaian semmitmondó anyag verssé kanyarításában érzek valami jólesően latinos ízt. Ki is választottam kettőt (Szerva ott; Ivasivka tanár úr…) - ezek jönnek majd a Holmiban.

Kérem, írja meg vagy diktálja be telefonon a személyi igazolványának a számát, hogy a szerződést el tudjuk küldeni.

Üdvözlettel: Várady Szabolcs

Budapest, 1996. július 5.”

Ennek a levélnek különösen örültem. S valami győzelemfélét is éreztem, hiszen amióta verset írok, Várady Szabolcs ízlésének próbáltam leginkább megfelelni.

 

 

Mikor megszerettem

A Beszélő c. folyóirat 1996 júniusi számában erről a versről Sipulusz (Tamás Gáspár Miklós) a következőket írta:

"És, május 24. Láng Olivér koeltoe nagy bajban van. Bár értékeljük, hogy - akár Krausz Tivadar- a saját...öö...nevén mer írni,vö. Talamon Alfonz,, most mégis be kell vallanunk, hogy így dall: "A legpontosabb az, hogy előkelő volt. / Szolid, bézs plisszérozott (helyesen: plisszírozott) szoknyája passzolt / a sárga blúzhoz, csakúgy a tintakéken / tündöklő cipellőhöz, és a derékon, // mely kábé hatvan centi volt, jó szorosra / összehúzott övhöz, ez utóbbi rozsda- /barna ékszer..." No most jól értsük meg egymást: Láng koeltoe szerint előkelő az a nő, aki sárga blúzhoz világosdrapp rakott szoknyát visel - pokol! - barna övvel és kék cipővel.

Ez még a kiskundorozsmai OTP-ben is fejcsóválást idézne elő. Az sem világos, mikor látott utoljára nőt poétánk, ha azt képzeli, a mai harisnyákon is úgy szaladgálnak a szemek, mint hajdan. No de előkelő... Ráadásul "körömlakkja érett / meggyszínéhez rózsás ajakpírt varázsolt / szájára..." Brrr."

Beszélő 1996 júliusi számában válaszoltam TGM-nek:

“tisztelt baraatom stop a kiskundorozsmai oteepeeben reprezentatiiv felmeereest keesziitettem stop ime az eredmeeny mi felteetelezeeseet napnaal is feenyesebben bizonyiitja stop a dallas noeszereploeit tartjaak eloekeloenek stop most samantaarool iirok picinyke oodaat stop hiive laang oliveer koeltoe

 1. U. i. Pliszíroz! (Magyar Értelmező kéziszótár), 1972, ISBN 9630507310 + Nyelvművelő kézikönyv, 1985, ISBN 9630523507 és 8) Tehát így Egy (ein) sz. És: nem drapp! Bézs! Bézs fr., div., nyersgyapjúszínű, homokszínű, szürkéssárga! (Idegen szavak és kifejezések szótára, 1973, 130 Ft!)”

Sipulusz megjegyzése válaszomhoz:

Olivér, a drapp is homokszínű, az értelmező szótár fabatkát sem ér, a taktaszadai OTP pedig bennünket igazol.Bodor Béla (És): a “lap” verzus “oldal” vitában mi Kosztolányi, Fülep, Kodály és Illyés mellett állunk. Sok szeretettel üdv. Sipulusz (NB. Nem “u. i.”, hanem “ui.”)

 

Jaj, Máriával!

Lázáry René Sándor (KAF)

 

Ivasivka tanár úr éneket tanított

Berzsenyi Dániel

 

Panel-vers

Omar Khajjám: Rubáíját

 

 

HATODIK FEJEZET

 

Apám szegényparaszt családban született, a Somogy megyei Kányán. Ő volt a kilencedik, a legkisebb gyerek. S ahogy a népmesékben történni szokott, a legkisebb vitte a legtöbbre.

Részlet a Rapai családfát kutatók íméljeiből:

2007/06/26, 01:49:15

Rapai Barnabás: családfa

Üdvözlök minden kedves rokont!!

 

 


 

   

 

2007/09/13, 18:26:10

kozakp: Re: családfa

Üdvözlet!

Az apai nagymamámat Rapai Ilonának hívták. 1907-ben született (most lett volna 100 éves) és 1965-ben halt meg.

Heten voltak testvérek: négy leány: Ilona, Emma, Mária, Rózsi és három fiú: Dezsô, Mihály, Vilmos. De nem tudok róluk semmit!

A családi hagyomány szerint somogyi eredetűek a Rapaiak, s ha nem magyarosítottak, akkor minden Rapai valamilyen fokon rokon. (Legalábbis a nagymamám ezt mondta, de persze ez sem biztos)

Üdv.

K. P.

 

 

 

 

 

   

 

2008/01/24, 22:13:09

Rapai Ágnes: Re: családfa

Nagyapám Rapai Mihály a somogy megyei Kánya faluban élt. 1964-ben halt meg, 94 éves korában. Talán rokonok vagyunk.

 

 

 

 

 

   

 

2008/01/25, 09:58:05

Kozák Péter: Re: családfa

Kedves Ágnes!

Valószínűleg rokonok lehetünk. Nagymamám, Rapai Ilona Nyim községből való (ez is a tabi járásban van, akárcsak Kányapuszta.) Az ő édesapját Rapai Mihálynak hívták! Bár a család úgy tudja, hogy már az 1940-es években meghalt (de lehet, hogy csak eltűnt).
A családban egyébként több Rapai Mihályról is tudtak. Az nem legenda, hogy volt egy Rapai Mihály csizmadiamester a pesti Kalap utcában (ma: Irányi utca). A Vasárnapi Ujság is beszámolt arról, hogy az 1870-es években velocipéden Párizsba hajtott, s hazatérése után a cégérébe a velocipédet is beletette. Persze azt nem tudom, hogy milyen rokonság lehet a Rapai Mihályok között, talán ebben is tud segíteni!

Üdvözlettel:

Kozák Péter

 

 

 

 

 

   

 

2008/01/25, 12:56:52

Rapai Ágnes

Valaki már jelentkezett nálam egy éve, sajnos a nevére nem emlékszem, aki - valami dinnyési ágat is emlegetett - azt állította, hogy egyik ősünk Buda ostrománál olyan kitűnően harcolt, hogy megkapta a kisnemesi rangot. Nővérem egyik munkatársa is foglalkozott a Rapai családfával, ő megesküdött rá, hogy Erdélyből származik a család.

 

 

 

 

 

   

 

2008/01/26, 11:13:04

Rapai Ágnes: család

Utánanéztem a noteszomban, Mihály nagyapám három fiútestvére, Pál, József és Ferenc Amerikába mentek a gazdasági válság idején, itthon maradt egy lánytestvére, Teréz.

 

 

 

 

 

   

 

2008/01/27, 14:25:22

Kozák Péter : Re: család

Kedves Ágnes!

Sajnos a család nem tud szinte semmit arról a Rapai Mihályról, aki a nagymamám édesapja volt, csak annyit, hogy valószínüleg több testvére lehetett és leszármazottai a tabi járás (= kistérség) községeiben és talán Tolnában élhettek. (Talán első) feleségét Kiss Máriának hívták, ő volt az én dédanyám (az apám nagyanyja), igen magas kort élt meg, 1945 után halt meg. Az apám őt már személyesen ismerte.
A család esetleges erdélyi kapcsolatairól nincsenek adataink, de az valószínü, hogy nem nemesek a Rapaiak (bár több helyen Rappai, sőt Rappaynak is írták a családot)
Az biztos, hogy igen kiterjedt család volt, családtagonként 5-6 testvérrel.

Üdvözlettel:

K. P.
U. i.: elnézést a karakterekért, otthon Macintosh-gépem van!

 

 

 

 

 

   

 

2008/01/28, 21:23:11

Rapai Barnabás: Hajrá

Örülök, hogy érdeklődést tapasztalok. Ajánlanám figyelmetekbe az iwiw-et. Rappay Rappai néven már 91-en vagyunk:)

 

 

 

 

 

   

 

2008/01/29, 11:28:51

Kozák Péter: család

Kedves Barnabás!

Természetesen tudok az IWIW-ről, az ott lévő Rappay (i) oldalról. Tudomásom szerint azonban a Rapai család nem rokona a Rappai(y) családnak, jóllehet apai nagymamám családja egyes tagjait a korabeli helyesírási bizonytalanság miatt többféleképpen is írták.
Mint írtam, a Rapaiak zömmel Somogy megyeiek, ill. a család egyes ágai Tolna megyében (Szekszárd) környékén is megtalálhatóak.

Üdvözlettel:

K. P.

 

 

 

 

 

   

 

2008/05/07, 23:05:55

RapaiJ: Re: családfa

Sárosd ,Aba , Sárkeresztúr területén is nagyszámú Rapai él.
Az Erdély vonal igaznak tünik mivel dokumentum került elő
egy jobbágy felszabadításról ami 1622 -ben történt ott és
Rapai Anna volt a "felszabadító". Rapai Ágnes költővel én
váltottam e-mailt egy éve kb. Üdv mindenkinek !

Rapai József

 

 

 

 

 

   

 

 

Balatonszentgyörgyi lapok

Ebben a vesrsciklusban az alábbi művekből és szerzőktől idézek:

Teremtés könyve,

Heinrich Heine,

Agyagtáblák üzenete (Sumér-akkád költészet) Komoróczi Géza nyersfordítása alapján fordította Rákos Sándor.

Vörösmarty Mihály: Előszó.

 

A szép egyhangúság

Tóth Krisztinától idézek.

 

Mángorol széllel és esővel

Takáts Gyula: Élővé zöldülő című versére

 

Rheumatoid arthritis

Tompa Mihály: A gólyához

HETEDIK FEJEZET

 

 

A nyolcadik szoba

A versek megszületésére nagy hatással volt Ted Hughes: Varjú című kötete (fordította Báthory Csaba).

Gozlán Dzsamila

Kormos István: Mörrenmorcogi Micó című versére

 

Aki fázik vacogjon, Házasodik a csiga, Téli mondóka

Mindhárom verset mondókából csináltam.

 

 

Atti verse

A fiam nyolc éves korában írt néhány verset. Amikor ezt a művét elolvastam, felkiáltottam: megszületett a második Weöres Sándor! Atti azonban válaszával lelombozott:

 • Nem akarok költő lenni. Mert verset írni túl könnyű!

 

Elkapott a hév

Radnóti Miklóstól idézek.

 

Keverem-kavarom

Petri György

 

A nyolcadik szoba

A napló-versek megszületésére nagy hatással volt Ted Hughes: Varjú című kötete (fordította Báthory Csaba).

 

Ajándék

Oscar Wilde idézet.

 

Kalapom-pom-pom-pom

Kurdi Imre soraira

 

Bérlet

Juhász Gyula

 

Visszanézek félutamból

“Elindultam szép hazámból” című csángó énekre
 Főoldal