A szavak egyesülése


   Ha
   a tájak mögötti tájra eljutunk,
   és gondolatainkról
   - mennyi nehéz kő! -
   lesöpri valami titokzatos ecset
   az élet porát,
   heverünk szemérmetlenül,
   önmagunkhoz mind közelebb,
   egy valódi mozdulatlanságban,
   és húnyt szemmel elszálló
   mítoszainkat látjuk
   - tovalengve hadd lobogjanak! -
   és zajtalan kattan a zár,
   becsukódva ájulatunkba
   az idegenektől érintetlenek leszünk,
   oldalaink egymáshoz nyomódnak,
   békés orgiában egyesülnek szavaink,
   minek, kitől kérdeznénk bármit,
   ha
   meztelen testünkre
   meztelen betűink simulnak.

   Babilon


   Összeolvadna bár ezzel a sok
   húron pendülő zenével, csodaváró
   lobogással tömérdek, ártó
   indulatom, és szorongó énekem

   csak lágyan, mintha óvatos
   ujjak szaladnának ékírásos
   kőtáblán, sodródnék öntudatlan
   valami mesében épült város

   főterére, ahol kék falakkal
   csengne össze a tekintet, és kék
   árnyak visszhangja takarna,
   lennék kiűzve, fűzve suttogásra
   szavaim, sorsotokra életem.
   tudom, hazaérnék.
   Aranyeső
     Nyéki Károlynak

   itt áll a páfrány és a fenyő
   mellett a rozsdaszín váza teli vízzel
   mintha ágaskodnának a sárga virágok
   kíváncsi szemük a sötétítőfüggönyt
   s a kínai naptárból kivágott festényt
   fürkészi

   a képen hömpölygő folyam
   sziklák és elgyötört fák odafönt
   vöröslő hegyek ormán
   roskatag árva
   kolostor

   most nem van Gogh napraforgói
   jutnak eszembe ilyenkor aranyesők
   nyílnak a Surányi úton
   gyöngéd fények cseppjei
   hullnak a
   földre

   és látni a Tettye égbe
   száguldó házait a Széchenyi téren
   gunnyasztó zöldhátú dzsámit csigaház
   volt nekünk ez a város könnyű
   biztonságot adó napjainkat
   vittük

   az arnyesős márciusban
   Allen Ginsberg Üvöltését üvöltöttük
   és Camus Sartre Mauriac József Attila
   Nagy László kicsinyei rohantak a szűk
   utcákon lobogó hajjal meg-megbotolva
   eszmék buktatóin

   és elindultunk
   a várost hátrahagyva emlékeinket
   letettük meg felvettük kitárva új
   utaknak domboknak arcoknak éveknek
   bebarangoltuk egymás
   lelkét

   most itt áll
   ez a rózsdaszín váza
   és sárga virágok lesnek átlátnak
   rajtunk és tekintetünk
   csupa kérdés


   Tavaszi utazás


   Ilyen lehet
   a várakozás

   Kiégett tekintetbôl
   sokfejű sárkány

   okádja
   a füstöt

   Lovak ágaskodnak
   Megkínzott balerínák
   Ablak szárnya
   leng

   Szemek
   Szemek
   Madárrá röppenők
   Pörög a kék a zöld
   Pörög

   Tegnap az égen
   gömbölyű fény
   villant

   zuhanva
   hirtelen
   kialudt

   A cukrászda asztalára
   krémest raknak

   Posta
   Ofotért
   Ápisz

   Apollinaire a fehér
   lövészárkot egy
   lágytojáshoz
   hasonlítja

   Mások
   máshoz

   Hölgyeim
   Uraim
   A világ : virágbolt

   Ez a virág-világ
   hasonlat
   nagyon jól
   kibontható

   A logika finom
   mint egy
   altató

   A hetes majdnem
   elvisz hazáig

   Kertes házak
   mellett kopogok
   és kutyák ugatnak

   Most azt kéne
   zöldre festeni
   mondja az asszony
   s a kerítés felé néz

   a férfi meg
   bólint

   tavasz van
   de a hó
   telehullja
   a képzeletet

   Jövôre ugye elutazunk
   Na'Conxypanba
   "Fellázadt játékszerek"


   Pókhákónak
   reszketése
   Árnyon lépünk
   imbolyogva
   Indulata
   szétfröccsenő
   Háborodott
   léttelennek
   Műanyagkar
   lendül éppen
   Kaucsukarc
   dühtől vörös
   Kóchajamban
   művirág
   Letakartak
   ezer éve
   Csipkerózsa
   takarónak
   Portól hímes
   fejkendőnek
   Moccanása
   lebbenése
   Szédült-rémes
   villogása
   Hosszúra nyúlt
   álom alól
   Dúlva-fúlva
   előbújunk
   Szájunk nyitjuk
   hogy felébredj
   Acsarkodó
   zsémbes népség
   Kiáltozhatsz
   hangtalanul
   ellenséges
   ártó lények
   Csontfehéren
   honnan jöttök
   Mily országban
   tündököltök


   Köhintéstek
   mormogástok
   Fékeveszett
   ordítástok
   Úgysem hallja
   senki sem
   Szétporladó
   vén karokkal
   Ráncosképű
   álmotokkal
   Kajánkodó
   őrült szemmel
   Nyirkoshátú
   félelemmel
   Hová léptek
   mily porondra
   Kihúnyt süket
   csillagoknak
   Páncélhátán
   mért csörtettek
   Vakok előtt
   megvakultan
   Mért lázadtok
   oly vadul
   Már nem vagy ott


   Már nem vagy ott, ahol vagy,
   csak elragadtatott testek
   között fénylesz, talán megváltásodért,
   a mohó és idegen tér szorításában;

   mint préselt szirmokat,
   gerjedelemmel szemlél majd, ki
   gyötrelemért eped, élménnyé lényegülsz, mit
   nem koptat megszokás, pompázatos,

   szinte leven,
   már emlék sem lehet
   kutató nézése szeretteidnek,

   gépiesen emelkedő kezük
   simogatásra, a rádterített takaró
   alatt már nem Te vagy.   Gyerekkor


   A pillanat tükrösre dörzsölt
   parkettjén csúszkál.

   A szálkás fényen.
   Rémületében

   Néha felsikolt.
   Voltaképpen egy öreg fotelben

   ül.
   Maga elé meredten.

   A nagyok mézes-mázos kórusa
   szétloccsan, a teret elöntve.

   "HÁTNEMEGYCUKORPOFA???
   ÉDESÉDESÉDES!!!"

   Ki láthatna oda,
   abba a csöndbe,

   hol ő már réges-
   rég hozzávénült a múlthoz?

   Ének nagyanyámért


   I

   Ülök a sámlin, negyvennégy nyarán,
   a szemeddel nézem suszter nagyapámat.

   Eltűntél emlékeiddel, könyveid nélkül,
   különös most rád gondolni,
   nem ismertelek.

   Honnan indultatok?
   Mennyi halottat vezettél az új hazáig
   félretaposott cipődben?
   A Tate Galleryben lelkek trófeáit láttam.

   Hadd meséljek neked az elhagyatottságról,
   arról, hogy minden múzeum temetőszagú.

   Rohantam sápadtan a termeken át,
   láttam, szeretteim sírjai elgazosodtak.

   A halálról énekel minden halhatatlan.
   Mondatokat szakít az emlékezetből,
   a versek vázáiban hadd pompázzanak.
   Könyvtárainkban milliárd csendélet.


   II

   Tegnapelőtt kórházba mentem.
   Füstszínű felhőből néztél le rám.

   A kékes homályban pocakos doktor
   szemüvege villant.

   Forduljon balra!
   A fehér péptől émelyegni kezdtem,
   és arra gondoltam, nagyon szomorú lehet,
   aki belém lát.

   Rémületes ricsajt csaptok odabent:

   edényeket, ágyneműt, ruhát cipeltek,
   épül a házatok, hogy majd leégjen,
   születtek és sírtok, születtek és sírtok.

   Ó, a természetes halál elfordult tőled is,
   becsapottan, mint egy megcsalt szerető.

   Kezével nem érintette sűrű, fekete hajadat,
   szájával nem érintette érzéki ajkadat,
   nem simogatta gyöngyöző homlokod.

   A Te sírod ott domborul a szürke felhôben,
   Európa, Ázsia, Afrika; Amerika, Óceánia egén.


   III

   Most ide képzellek a Blaha Lujza térre,
   ahol szikrázik a nap a csoszogó, dagadt lábakon,
   a télikabátok, hamuszín arcok ráncain,

   a lyukas kötött kesztyűkön, a mocskos
   nejlonszatyrok MALÉV, SKÁLA feliratain.

   Vajon hava mennek az öregek?
   Hátuk mögött mocsarak és piramisok.
   Meg-megcsúszva a síkos járdán vonszolódnak
   a metró felé, hogy az aluljáróban
   magukba szívják a Jóisten savanykás leheletét.

   Látod,
   közöttük kereslek Téged.

   Pedig fiatalon repülsz az űrön át,
   emléktelen képzeletemben.

   Verseimben világolsz örökké,
   Te nyughatatlan, sárga csillag.

   (A versben Allen Ginsberg idézetek vannak.)

   Kínai agyagkatonák


   Mintha tudnák, hosszú még az út.
   Valaki eltakarította előlük a lét hangjait.

   Odadobva harangbongás,
   szétpattanó övek meleg zaja,

   formás és cseréppé tört beszéd,
   szárnysuhogás, vízcsobogás.

   Menetelnek a mozdulatlanok.
   Merev lábbal.

   Szétloccsant koponyával.
   Felkoncolva. Agyontaposva.

   Fess ruhában.
   Harcrakészen.

   Hihetetlen -
   a holt anyagból valaki kinéz.

   A pillantásra agyagszem
   zárul.
   Hallatlan,
   gyilkos csönd.
    Weörös Sándor emlékének

   A forró homok fölött összegyűlve
   képre kép hajol -
   ahol
   sárgán szikrázik a parkett,
   s a fehér égre függesztett
   világ - mely csupa kék hívás - falánk
   ajkunkat vonzva vetkezik;

   Színei hulltán meglepetten
   hiába álltunk, a tág
   fenséges térség
   mindent magába szív,
   bomolva ruhákból tűnik a való,
   a légbe visszasüllyed -
   végenincs hajóba merül a tó;

   Káprázat éget,
   míg vonaglanak halványan a foltok,
   a forró sárga fölött összegyűlve,
   részhez rész nyomul,
   egésszé gyűrődik a forma,
   hogy csobogva szédüljön a fehér
   rétegekbe;

   És ődönghet megint
   szemközt
   a szavakkal,
   mik csábulva röpítik,
   s iszonnyal ledobják,
   ki tébolyultan kullog
   odalent a napban;

   Szétszórni bármi undort,
   kapkodva tiszta tó felé,
   és inni egy végtelen
   szomjúság után -
   bár zárulna be
   e puszta tér -
   s nem maradna semmi;

   Vagy fordulna inkább
   vissza,
   hol az irónia
   csermelye csobog,
   mi lent van hirtelen az égen
   átlobog,
   s maga lesz a fennség;

   Mallarmé
   kockát dobott,
   sorsát megtalálta,
   a hegyre ment Eliot,
   átkot szórva széjjel,
   körötte sivatag,
   fölötte a tó;

   A forró homok szélén
   képre kép zuhog, zajongva,
   homálylón tolongnak az évek,
   s a fehér égre függesztett
   világ,
   mire csak legyintenek,
   puszta forma,

   a legvalóbb való.
   Kilencedik hónap
    Fiamnak, Nyéki Attilának

   Ott ültem mellettük, kortyoltam a kávét,
   néztem a férfit, aki felolvasott,
   hűs fuvalomban a hangok szanaszét
   röppentek, a szétzilált gondolatot

   hajában koszorúval csak a langyos
   szél birtokolta; különös, vágytalan
   érintés volt az, de a lappangó
   csendből hirtelen kiáradt folyamban

   a dal, majd tovaömlött a tapétán,
   a bútorokon és az arcokon,
   és tündökölt, visszhangzott mindenen;

   szinte nem voltam már, olyan féktelen
   zuhatagként zengett a nyugalom,
   olyan mélyből fakadt, mi bűntelen.


   Sárga gyűrűkkel


   Kútba vetettem
   rejtekező
   Szűntelen hulló
   álmodozó

   Éjhűvös ölben
   csobban a nap
   Sárga gyűrűkkel
   zengedező

   Öt karikája
   egyre nagyobb
   Öt zene hallik
   körbekering

   Áttüzesülve
   dalba csavar
   Bolydul a felszín
   révedezőn

   Nyílik a szempár
   tárul az út
   Összeborulnak
   hegy meg a domb

   Összeborulva
   rejtekezőn
   Lüktet a zsongón
   ébredező

   Indul a hang és
   indul a szín
   Iz simogatja
   illatodat

   Sárga gyűrűkkel
   zengedező
   Éjhűvös ölben
   csobban a nap

   Öt karikája
   mind a tiéd
   Öt zene gyűrűz
   csillagosan

   Kútba vetettem
   fényesedő
   Csend csitulása
   dalt rügyező

   "Dal a rózsatôrôl"


   A gyengédséget üres lelkedre
   ragasztotta egy angyali kéz,
   s most káprázatos vagy, mint egy
   plakát, hadd időzzenek néhány
   percre, összefont kézzel, széttárt
   karokkal, akik majd az égbe veszve
   tán vígasztalódnak, hadd fonódjon
   dallamuk, mit tétován cipelnek
   kínlódva a lassú idôben, hol
   felépül torz maszkjaik tégláiból
   otthonuk, s zengve, roppanva hadd
   színezze szimfóniádat mind az
   átélt s a még átélhető - mert bármi
   tekintet, hegedűszó, zongora, üstdob
   neked szól, és nyári eső a te
   füleidnek, és egymáshoz mind
   hasonlít, ki színed elé járul, míg
   le nem tép egy angyali kéz   Alig érezhetô


   selymes szabadság ez alig
   érezhetô könnyű nyári ruha
   mit fogvacogva próbálsz ezen
   a nyirkos éjjelen illeghetsz
   lúdbőrző testtel a tükör
   előtt tipeghetsz odakint a
   hóban ennyi bájjal akár tánc-
   ra perdülhetnél hívhatnád a
   könnyű szavakba tekert hol-
   takat megbeszélnél velük egy
   randevút hisz úgyis csak
   velük társalogsz kik fehér
   dunna alatt tán most is for-
   golódva rikácsolnak őrjöngnek
   szelíden motyognak mondják
   a magukét hát figyelj vála-
   szolj és reménykedj tán
   nemsokára mások is követnek
   tán fordul az évszak

   Mit akar tőlem


   mit akar tőlem még szegény-
   ségemet is feldúlja ezt az
   agyonhordott ruháimmal de-
   geszre tömött ócska útitás-
   kát egykedvűen kotorászik
   mintha kábulatban merev mo-
   sollyal kiemelve ezt-azt
   rongyos selyemruhát ütött-
   kopott farmert a zsebek mé-
   lyére nyúl mindent kifordít
   érzéketlen ábrázata elnagyolt
   szoborfej majd aléltan csóko-
   lom csicsergek visongok mu-
   száj lesz elkápráztatni s
   meglátod kizökken rám emeli
   szemét mintha férfi volna és
   megragadom őt és hozzásimulok
   a csizmáját fényesítem lehele-
   temmel majd lealjasulok hogy
   ne kelljen látnom   Ki fedezhet fel


   hóna alatt a lázmérővel járkál
   föl-le föl-le hát micsoda csen-
   det bolygatnak szavaim mikor a
   forró ürességbe ágyazottan már
   úgy vagyok csordultig magammal
   hogy nem tudhatom ki használ
   fel engem és miért hiszen per-
   szelődve a kiszabott léthez sur-
   lódva már mindenképp úgy ér-
   zem csak üvegnyelvtanba zárt
   ragyogás vagyok valaki eszköze
   s csak kényszerűségbôl mutatom
   a veszélyt de olyan tehetetlen
   akár egy tiltótábla mit az út
   szélére raktak hol ellepi a
   gyom pedig hogy rámtekintsenek
   igen azt kívánnam a félelmükben
   kell itt tündökölni


   Misztikus


   szinte hallottam ordított
   odalent elkeseredve dön-
   gette az ajtót ódon szo-
   bákban sípolt a sötét és
   füst szoptatta a tátogó ré-
   seket nem mertem lemenni fé-
   lelmem legyőzve a súlyos
   falak közt moccanatlan áll-
   tam
        átlendülve végre der-
   medtségemen remegőn lép-
   tem a zárt ajtó elé őrjöng-
   ve ütöttem a vértől ittasul-
   tat de tudtam nem jöhet oda-
   fentről senki hiába nyöször-
   gök várva magamra   Hirtelen elfáradtam


   hirtelen elfáradtam a feltolakvó
   képek egymásra csorrannak és ma-
   szatos szürkeség lesz mi előbb
   még ideges lüktetés könnyű ének
   volt bennem így ellengni sodrától
   a szélnek mely hidegen gurul nagy
   udvarával s rombol eggyé korhadt
   ágat gyümölcsöt és áthatol feltö-
   retlen emlékem így szétzilálódjon
   ami volt és vesszen el egészen
   valahol messze a vízesés morajú
   ürességben hol minden megdejtett
   szavam alámerül
   Láthattam zuhanásod


   én láthattam zuhanásod és
   porrá pusztulásom pedig
   gondolhattam jó lesz ily
   gazdagon belőled tekinteni
   szerteszét ki szikla vol-
   tam s máris szemedben tün-
   dököl nézésem én belőled
   tekintettem adóra és vevő-
   re de ennyi változást már
   nem bírhattam el hisz lát-
   nom kellett lábad elé mint
   görgetem köveimet hogy meg-
   kapaszkodhass és látnom kel-
   lett zuhanásod porrá pusztu-
   lásom
   Hogy a gonosztól megszabadíts


   hogy a gonosztól megszabadíts
   azt nem akarom csak látogasson
   egyre gyakrabban isten bizony
   úgy megnyílok elötte oly adako-
   zón csaknem szétpattanok szol-
   gaibb leszek bármely tárgynál
   én szakadatlan csillogni szeret-
   nék katedrálisként igézni és
   ígérni kimerülésig mindegyre to-
   vább míg csodálatommal eltelik
   remegve s bennem majd nyugvó-
   pontra talál csak ő emelhet
   föl hisz láttam akiket otthagyott
   rossz játékként hányódnak szer-
   teszét nem éreznek semmit az
   elkülönítettek nem frissülnek
   fel és nem merülnek ki ők pár-
   náik között olyan elhagyottak
   mint a gyógyíthatatlanok   Áhítat


   az érzelem karavánútjain
   nyomukat izzó homok takarja
   messzire vándoroltak a mondatok
   te istennel összebilincselt
   örök tudás kit nem fenyegethet
   már szédület nem hatolhatsz
   a felkínálkozó szavakba
   csend prófétája fagyosan ülhetsz
   buddha pózodban elmerenghetsz
   csak ujjaimmal meztelen karodat
   simogassam szobor arcodat nézzem
   szótlanul ajkam nedves legyen
   zilálódjon lángolva merô költé-
   szetté a testem némán halhatat-
   lanul
   Judit


   hamut szórnak fejükre a gyászba
   öltözettek mily áram sodra viszi
   bűneinket mikbe úgy kapaszkodnak
   akárha fuldoklók e hívás önnön
   dicséretüket zengi könyörgés ká-
   romlás itt boldogítobb bármi tett-
   nél én szórakozottan fölfedem ve-
   zeklőruhámat testemet drága kenet-
   tel bekenem hajam elrendezem az
   öröm leplébe öltözöm csalfa nyel-
   vemmel sebezni fogok csípőmet rin-
   gatva bűbájosan igézek meztelen
   combjaimat kitárom önfeledten hogy
   vétkemmel a cinkosuk lehessek hogy
   hamut szórhassak bűnös fejemre
   Jól van


   jól van gyönyörködj a láthatat-
   lanban ujjongj térdre ereszkedve
   hadard el bűneid könnyebbülj
   meg gondolj meghittséget hidd
   el hogy te is lehetsz még szent
   hidd azt hogy az ábécéből ostort
   fonhatsz és kacsints az ég felé
   miközben csípős suhintásaid alatt
   megvonaglik a tested és remélj
   magadnak csendes öregséget hogy
   gyengülő szemeddel mégiscsak
   látva látsz addig meg gyönyörködj
   a láthatatlanban imádd teremtmé-
   nyedet szeretkezz a sosemvolt
   lénnyel simogasd magad a kéjig
   azután zokogj gyónd meg bűneid
   hidd el szorongva nézlek de nincs
   bocsánat   Láz


   szárítókötélen lobogó ruháknak
   minek a mozgás kavicsnak kristálynak
   asztalomon egy ébenarcú férfi
   állhatatos régi kezekre bámul
   a kifaragott fejben meddig tolonghat
   apja gondolta gondolat és másé
   parkettát csiszolnak barát jön postás
   csapzott szôke asszony a távfűtőművektől
   mennyi torlódik ott fekete tekintet
   visszfénye eszmének ürességnek
   forrásánál csendnek harsonák dalolnak
   adatik szorongás vétetik rémület
   mikor a semmi nyújtózkodni kezdett
   susogni és zúgni önelégedetten
   s burkából kitört szökellt a magasba
   ércesen elhalón támasztva eget
   szikrázó tömérdek levegőt repülni
   sisteregni szállni bealkonyulni
   s mintegy tévedésből megint világlani
   tükrözni és várni várni és tükrözni


   Elbocsátás


   hát legyen tiéd a föld te gőgös
   hallgatás ki tükörképem voltál
   kire most hiába néznék kavargásom
   a zengéssel betelt mit áradni
   belőled hallottam mert túl közel
   általad jutott ki most futni
   próbál hisz önmaga peremére pende-
   rült s lehántott maszkjait hátra-
   hagyva csak az elsimult mélység
   csöndjére vágyik legyen tiéd a fény
   érzéketlen csorogjon arcodon mint
   a szenteltvíz hajlítsd magadhoz a
   fogékony napraforgót legyen tiéd
   az ég emeld fel magadhoz madaraidat
   ki szinte ellenségem voltál ennyi
   kinccsel hagylak itt halott   Miért és hová


   szököm a kidöntött időből hol
   rikoltva zuhannak bomlott szir-
   mok fölszszabadult helyszínek ma-
   radékát figyelhetem tudóskodó
   képpel sárga drapéria száll
   könyvek és páfrány jobbra álló-
   lámpa arcok arcok miért és hová
   hogyha kifutni innen nem lehet
   majd egy új lét káprázatában
   terepem felmérve rám szakad a
   zöld csönd elmélázgatok s dol-
   gomhoz látva fűrész becéz törzset
   jaj én már napot is holdat is
   zúgó lombnak látok
   A tárgyak is közönnyel


   hisz én sem ismertem senkit
   az angyalok rendjéből nem
   szólított senki a tárgyak
   közönnyel látták jöttömet
   minden szoba kiürült tekintet
   az élet nem moccan gipszbe
   feszítve ájultan fekszik az
   ég lásd ilyen némán kell fi-
   gyelni betegszobák felől mi-
   féle nesz jöhet én félek a
   frissenmosott lepedő szagától
   Semmibe-oszlás


   jó lenne hinni hogy az érzés
   semmibe-oszlás elhalványulna
   ez az izgatott csupaszín szi-
   várvány odafönt hát én ennyi
   indulatommal ezerszer halálba
   térve feküdnék majd a közöny
   visszahívna ó éltetô üresség
   s akkor megint itt lépkednék
   köztetek unottan lustán mint
   egy görög istennő mennék az
   ápiszba indigóért az ábécében
   mirelit zöldbabot kávét kenye-
   ret vajat tejfölt vásárolnék
   s a buszra várakozva megtelne
   sorstalan arcotokkal két
   szemem   A fény zuhanva


   a kizökkent idô plüssdíványra
   ömlik vad táncot járnak nyerí-
   tő lovak meztelen ücsörgő fér-
   fiak zenélnek elszálló nyírfá-
   hoz nővérek simulnak csapzott
   madarak vijjogását hallom ka-
   vicsasszonyoknak néma ordítását
   mi átkozottul itt volt szerte-
   széled már nincs sehol jaj fel-
   robbant az árnyék a fény zuhan-
   va les csőrébe ránt
   Itt csupa ellentét


   mi már nem csodálhatjuk meg
   azokat a házakat mikről a te
   éneked szólt itt csupa ellen-
   tét didergés fogadna jóslatod
   valóság nem csobbanna lelkeden
   az áhítat mi istenes szavakat
   merítene s meghitt békében nem
   motyognál versengve a tolakvó
   reményvesztettséggel mit le-
   küzdeni csak egy pillanat műve
   volna naponta százszor nem
   pottyannál a földre hogy század-
   szor is fölpattanj nem filozo-
   fálnál mozgásról és erőről mert
   romba dőlt a színtér mert nem
   hallgatna senki mert felállni
   már nem volna miért   Levél


   lement a nap elcsitultál bennem
   már nem ijeszt pillantásod nem
   ébreszt reményt késő van sötét
   van csend van mikor először ta-
   lálkoztunk úgy éreztem megtudhatok
   rólad valamit amit nem tudok mert
   nagyon hinni akartam s amikor az
   utcán sétáltunk és késôbb is
   valahányszor hallgattalak úgy tet-
   szett elvezetsz engem az ismeretle-
   nig és el vezettél csakhogy utun-
   kat mindig más irányba fordítottad
   szinte észre se vettem már hozzám
   értünk s érintésünk nyomán egyre
   bizonytalanabb lett az eredeti szán-
   dék hogy megismerjelek és túlontúl
   veszélyes hogy magamba lássak   Határ


   ékszereim nélkül társat hát-
   rahagyva a legvégső határig
   könnyű léptekkel megyek nem
   fontolva semmit únt ruháimat
   gondolataimat a szobában az
   utcán a téren eldobáltam kö-
   zönséges ölbe hullt megannyi
   kedvesem ott magasztos alan-
   tassal egykedvűn összeérhet
   a valódi ligetben úgyis a sem-
   mit ragyogtatva zizegve és hull-
   va minden levél mikor az álmok
   gúnyos fölénye sóbálvánnyá der-
   med nem nézek vissza a végső
   határig elmegyek hol ledőlni jó
   lesz és aludni aludni aludni
   aludni
   Fekete korszak


   tarts vissza magamtól ennyi
   odaadástól én visszarettenek
   a játékosságot akaratomon
   túldobta valami kéz Ó tenger
   Ó este Ó áradó jövendő ily
   szavakkal rejtőzni hidd el
   túl prófétás volna
                                s ha el-
   pepecselnék az apró részletek-
   kel úgy ragaszkodva a valóság-
   hoz mint egy kényelmes fotel-
   hoz
               vagy hazudnék dörgölőzve
   magamhoz csiklandoznám önnön
   jóságomat mígnem a glóriás
   gyönyörben végleg elmerülnék
   álom-pityókásan szertelen-
   szomjasan kortyolgatnám a bódí-
   tó bűnt
               erős lennék mint ama
   kisded ki bölcsöjéből kimászott
   és végzett a rút betolakodóval
   mint csatában vívó ki fedetlen
   fővel száll szembe a vérszomjas
   ellenel
               s oly alázatos mint Ő
   ki rászedetvén az Ő gonoszai ál-
   tal ruháitól megfosztaték és
   megostoroztaték keresztre fel-
   szögelteték mint denevér a
   pajta ajtajára s ott kiszárasz-
   tatott aki eltemette magát fel-
   emelkedett alászálla a pokolra
   felméne a mennyekbe
                                és ott ül
   mindmáig tulajdon magának
   jobbján és eljövendô lesz ítél-
   ni eleveneket és holtakat mi-
   dőn az elevenek már holtak

                                de
   én ennyi odaadástól istenem
   hogy viszolygok
                                te aki itt heversz
   a lábaimnál tarts vissza ma-
   gamtól hisz bármit mondanék a
   halottat gyaláznám ámen

   (A versben idézek a Bibliából)


 Főoldal