Rapai Ágnes:

  MÁSHOL„Mi a költészet?
A rím? A ritmus? A kép? A szerkezet? A látomások logikus rendje?
Talán az indulat, a képzelet hangokká, szavakká, mondatokká változása?
A hit felülkerekedése a hitetlenségen?
A halálfélelem erőfeszítése, hogy leküzdje önmagát?
Játék?
Mesterség?
Az ihlet pillanata? A megvilágosodásé?
Az a perc, amikor már minden halogatható, csak igazunk kimondása halaszthatatlan?
Menekülés a világtól, vagy épp ellenkezőleg – tudatos beavatkozás a világ dolgaiba?
Szolgálat?
Kiszolgáltatottság?
Végső soron minden költő ezekre a kérdésekre keresi a választ. Mert azt hiszem, aki nem keresi, az nem költő, aki pedig válaszolni tud, nem ír többé verset.”

(Rapai Ágnes)         

 

 

   Éjszakát vásárolok


   lepattog a levegő
   a földről öreg
   fazékról a zománc
   hát így is ki
   lehet fejezni nem
   éppen kielégítően
   mondta egy bölcs
   költő és aztán még ezt-azt
   egy kis fehéret némi
   ezüsttel elkevernék
   hogy vakítson látjá-
   tok ilyen világosság
   ütközik tekintetemnek
   mondanám de egyik el-
   ment az iskolába má-
   sik számítógépekkel
   társalog pedig a leg-
   rejtettebb lények is
   előbújnak sütkérezni
   a fehér papíron már
   elhagynám őket és csak
   kiabálnék mint egy
   ószeres hogy éjszakát
   vásárolok és a zárt
   ablakok mögül csak va-
   kító függönyök lesel-
   kednének hát valahogy
   így
   Ablak


   Érintetlen vagyok.
   Most jó lenne pókfonal.
   Néhány esőcsepp a kényes felületen.

   Vagy jönne az ingerült hajnal,
   és lennék elviselhetetlen.
   És csak kialvatlan képemet látná.

   Vagy tekintetem összeforrna egy
   befelé bámuló szemmel: a nappal.
   Mert már nem vigasztal, hogy a vén

   tölgy idővel rigócsonttá szerveződik.
   S az erdőben megsebzett őz egy szőlő-
   fürtben újra eszmél.
   Gulácsy-táj


   pedig este
   még körülvettek
   itt ültek ernyedt
   tagjaikkal
   időnként motyogtak
   gyújtogattak
   reszketeg idéztek
   szellemet

   szorongva járkáltak
   dermedt képpel
   mindegyik kezében
   gyertya hajlott

   fölkapaszkodtak
   lengő kötélre
   hamvukba szöktek
   nemsokára

   szaporán lépkedtek
   föl-le
   föl-le
   percegő lépcsőt
   nyikorgattak

   pedig este
   még mind itt voltak
   csoszogó léptük
   szinte súrolt
   sarokból lestek
   szuszogva nyögve
   vén bohocók
   vásári maszkban

   tengermély harang
   görbülő hangja
   sok nyurga árnyék
   szorítva fénybe
   köd-sikátorban
   mennyi ember
   mindegyik kezében
   gyertya olvad

   fölkapaszkodnak
   szálkás kötélre
   nyirkos padlóman
   szertekúsznak
   sürögnek-forognak
   fül-le
   föl-le
   roskatag lépcsőn
   botladoznak

   Délidő
     "Vetkőzni vágy a lelkünk, mert tenger az
      ég most és part a világ..."
          (Babits Mihály)
   az elnyújtozó forró meztelenség
   ott lüktetett a habzó levegőben
   emelt zuhant betöltött még erősen
   markolt hogy leejtsen lobogva testén

   ültem egy fölmeredő fénylő alak
   valami játékos szent esztelenség
   hullámzott tolultak magasba fensé-
   ges hangzásban rajzó áttetsző halak

   már ellökött még engedett magamhoz
   amint sodort átszűrődött arcomon
   és megérkezett de tudtam nincs jelen

   akkor hirtelen hozzáért a naphoz
   a part elsötétült és fentről korom
   hullt szemhéja mögött megpihent szemem
   A nimfa éneke


   Fölszabadult patakok ragyogásában,
   fenyők levelén, madárszemű
   tölgyek ráncaiba húzódva,
   füvek illata és megújulásba lengető
   fény; a néma zene szava,

   halak uszonya, korallok ujjai,
   kirajzó képzelet vagyok, tűzszalag,
   bekerítem a rétet, dombokat.

   Égjen, sercegjen belül és fájjon,
   felemelt kezem, magamat bántom.

   Homálymanna hull,
   - mögöttem, előttem fordított éden -
   jóllakat, már semmit nem látok.

   Ragadozó ingereken túl, az öntudatlan
   dallamot átörökítő kottáit bújva,
   születőben, eltünőben, alázatosok
                     lábnyomában.

   Lüktető folyammal bolyongó csodában,
   fenyők levelén, kiszolgáltatott tölgyek
   sebe vagyok s a harkály nyelve, füvek
   illata és megújulásba lengető fény, a
   néma zene szava, egy parttalan haza.


   Szabadíts meg!
     Variáció egy Nemes Nagy Ágnes-témára

   "Sose láttam ilyen éjet
   Feketénél feketébbet"
   Mintha gondom súlyos ága
   Lehajolna mélybe zárna
   Űz az úton át a réten
   Mintha fegyver a kezében
   Zúg az árnyék összerombol
   Éj ölében éj dorombol
   Sose láttam ilyen álmot
   Sose féltem íly nagy árkot
   Hol a penge érbe kóstol
   "Szabadíts meg a gonosztól"   Balaton, 1980


   Hát ennyi az eszelős forrás,
   a halhatatlan ennyi csak!
   Mielőtt tömbbé fagyok, bár lobogó
   ágaskodás fonódna belém, szegődne társamul;
   csőre-vesztett varjak zuhognak:
   képzelt nyújtózásom pelyheké,
   gerincem kívánó, ében puhaságé.
   Ilyenkor sirályok miért is köröznének
   a síkos levegőben?

   Te ártó,
   bájolva csobogó ismeretlen, bújsz
   áttetsző simaság alá; tettenérni,
   lemerülni kéne, akár a végső lehetne
   e mozdulat, vagy kikászálódni fölébem
   egyforma ködökben elvegyülni.
   Kinek kiálthatnék a hínárrá kuszált
   vidéken, messze tőletek, távol tőlem?

   Füst és nyírfaág


   Gyűrődik az éjszaka
   Láttam vörös láng csobog
   Felfénylett a csend haja
   Rőten moccan fellobog
   Hogyan mennél így haza
   Szálló füst a nyírfaág
   Üszkös már az út hava
   Kormot sző a holdvilág

   Kormot sző a holdvilág
   Hogyan mennél így haza
   Hajó az ég elmerül
   Elmerül a csillaga

   Mintha léggé bomlana
   Szálló füst a nyírfaág
   Hogyan mennél így haza
   Álmod kéken lengi át
   Rőten moccan fellobog
   Mintha hajnal omlana
   Láttam vörös láng csobog
   Alatta az éjszaka

   A jel


   őszülő, szürkén homályló lombok felé,
   ahol elszánt mosolyodban az üresség arca ring,
   láthatatlan résein a törvényszabta egésznek
   lézersugár, gyengédség hatol így a mélyekig.
   Engedd hát magad kifoszlani, jeltelenül ne
   múlj, gazdagon ömölj a végletektől hepehupás
   tájra, éledjen leheletedből csalán és napraforgó.

   Úgy menekülj, mint ki egyre
   közeledne, ágadtól elszakadva hullj, sodródj
   megint a tagjaidra csavarodó széllel, mutasd
   meg milyen, akik otthon maradtak.   Szökési kísérlet után


   Ha elvisel, osztozik veled, mohos nap
   alatt, rozsdás évszak, ha bekerít, s mint
   bogáncsot eső, gubancos érvekből kiold,
   ki veled túlcsordulni kész, de talán gondo-
   lattalan kiszikkad ... ha elvisel, föllobban,
   fölkoronáz, töprengés, meglehet lázongás
   szélesre tárt szárnya, s rozsdás évszak
   ha támad, vele vénül időtlen, s kinek teste
   sincsen, hirtelen széjjeloszlik...
   Ne hagyd szikkadni, vénülni, ne hagyd nyomtalan
   tűnni ... Ha elvisel, tartsd.

   Menni


   Út fakul, lassú, fehér lepke kering.
   Tört ablakon az éjszaka kitekint.
   Arctalan szemek visszfénye a hóban.
   Váll nélküli karok távolodóban.
   Hangtalan muzsika: hurok a mélyben.
   Puha szemfedő, kihűlő szemérem.
   Fuldokló vizek kőfedelű kútban.
   Fölfelé a hegyen. Holnap vagy régen.

   A varázsló éneke


   Ezüst csillagban éltem én
   Bámészkodtam kortalan
   Kiürült városok egén
   Elrejtőztem felhő-habban
   Felragyogtam vak maradtam
   Ezüst csillagban éltem én

   Nyárfa lombján laktam én
   Ringatóztam hangtalan
   Merülő tájak hűs szelén
   Megmártóztam száz alakban
   Gazdagodtam elapadtam
   Nyárfa lombján laktam én

   Parázsból tűzzé szálltam én
   Éledeztem láthatatlan
   Moccanó szárnyak éjjelén
   Megremegtem égre csaptam
   Fellángoltam olthatatlan
   Parázsból tűzzé szálltam én
   Kavics


   őrzi a forró
   áradat medrét
   a homok vásznán
   ráncot vonó szelet
   rögök alatt
   megbúvó csigaházat
   éledő homálykarok
   neszét
   idegen hangok
   összezárt ajkait
   kinyíló teret
   füstölgő romokat
   nyugalom
   partjain
   elsimult dagályt

   őrzi a tűnékeny
   mozdulat emlékét
   a sötétség árkába
   hanyatló napot
   ég-párnán
   könyöklő csillagot
   távolban ködnyelvek
   lobbanását
   harangok
   feszülő ajkait
   ráncos szirmokon
   meggyűrt fényeket
   sziklapart
   elől
   hátráló habot


   A baba


   Nap voltál. Kaucsukfényű.
   A gyengédség mégsem feléd
   fordult. És aki megszólalt
   nem hozzád beszélt.

   Nálad menedéket talált,
   aki menedéket keresett.
   Te öledbe fogadtad, aki
   öledbe kívánkozott.
   Nálad biztonságot tapintott
                 minden mozdulat.
   Emlékszem
   zilált hajadra.
   A kevés mosolyra
   ajkadon.
   Látlak
   a kikeményített pólyában
   . Látlak
   a bársonyfotelben, szétvetett lábakkal.
   Látom
   az ablakpárkányon billegő egykedvűséget.

   Látlak
   amint a homokvár mögül kilesel,
   s a délután árnya félbevágja arcod.
   És látom
   eltűnésed, örök kívülálló.


   Úton


   Ismerem az unalmat.
   A szekéren zötyögő
   éjszakát.

   Aztán a nekilódulást.
   A tajtékos ló hátát.
   A csattogó ostort.
   Fény felé nyerít.
   A szőre vércsíkos.
   És odafönt ül egy

   szenvtelen kocsis.
   Lópata koppan.
   Lángba fut, lobog.
   Alattunk messze:
   világtalan út.
   Zúzódunk, tudom.
   Mintha bőrönk égne.
   Minek hajszolom a
   szakadékos égbe?


   Kaland


   Ott kell lenni, megtagadni, púpozodó
   ítéletek elől, mik úgy omolnának.
   akár a tűszegélyű, februári tetők,
   menyasszonyi ruhák éjféli tánc után;
   hogy kitombolta magát a hószőrű és
   roskadozva szűköl a szürkületben,
   azt kell hinni, mikor úgy adsz, mintha
   ostoroznál, s a hála befalaz, vagy
   rádgyújtani a házat, mert ez nem az a ház;
   hiszen lustán és szakadatlanul pergeti
   olvasóját a tél, s tekeredik szörnyű
   láncolattá, már ajtód, ablakod helyén
   hömpölyög, már homlokodik, hajadig
   merészkedett a hó, nem kímél, s fehér
   réteggé simulsz a nagy összhangzatokban,
   mikor már a bütykös ujjak között meleg van.
   Mielőtt meleg van, ott kell hagyni, megtagadni,
   átsétálni szórakozottan egy másik valahova.

   Amíg az aluljáróban


   úgy kezdődik hogy a lelkem homlokod felé
   hol álmodik ó halk nővér az ősz és most
   következik hogy vörös folttal telik
   mennyi emberrel megtelik ilyenkor az alul-
   járó mindenütt még ily falba ütközöm írta
   az imádkozó sáskában nagyon jó cím mindenütt
   még ily falba azért egy szoknya sem ártana
   az isten églő tenyerén írta lehettem volna
   fény ragyog kegyetlen hőség miért is nincs
   most április igen április a kegyetlen ki-
   hajtja az orgonát az orgonát kihajtja hogy
   is van tovább fogorvoshoz is el kéne már
   menni április a kegyetlen kihajtja az orgo-
   nát a holt földből beoltja az emléket a
   vágyba felkavarja esőjével a tompa gyökeret
   valami ilyesmit kéne írni az az öregasszony
   megint ott ül rángatózik potyognak a kettesek
   a szemközti automatába nem érzünk mást csak
   ellenszenvet ki is írta csak ellenszenvet de
   azért a fodrászhoz se ártana csak a lány olyan
   mint az isten ha lenne isten írta nem lehetne
   vele szóba állni a kisfiamnak cipő kellene
   piros tisza és zöld vagy barnás bútorszövet
   a lelkem homlokod felé hol álmodik és utána

   (A versben idézek Mallarmétől, Kalász Mártontól,
   Rilkétől, Bella Istvántól, T. S Eliottól)

   Leonardo álmodik


   ott fekszem a bülcsőben amikor
   egy nagy keselyű száll le hoz-
   zám farktollával szájamat kinyítja
   sűrűn bökdösi ajkamat aztán a
   fal mellett állok és fekete kí-
   gyók nőnek ki kezemből körmeim
   helyén öt pici festékszagú ha-
   lálfej

   délután tanítványaimmal sétálok
   a kertben a festő szelleme mon-
   dom váljék hasonlóvá a tükörhöz
   amely folyamatosan változik az
   előtte levő dolgok színe szerint
   s annyi képmással telik meg ahány
   tárgy áll vele szemben s akkor
   megint az örjítő szárnycsattogás
   odabentről de mintha észre sem
   venném sétálok továnn mondandómra
   összpontosítok miközben
   mona lisa mosolyából kire-
   pül anyám   Jelentés
    "...tévelygésünk a szépség kedvére van"
          (Mallarmé)

   Ez a mező.
   Tű-fuvallat.
   Kórházszag és burjánzás
   Néhol fecskefű vére hull.
   Áttetsző gyanta megcsapolt fenyőből.
   Ez a sötét madár.
   Észrevétlenül kihül.

   Mégsem ugyanúgy.
   A tegnapi más volt.
   Gyengülni, fogyni szép.
   Majdhogynem öröm.
   Szomorú, hogy hátatfordítok.
   Hozzá sincs közöm.


   Nézel


   A homálytól
   elhatárolja magát
   a kirojtosodott
   vászonpapucs.

   A világosságtól
   elhatárolja magát
   az epezöld, domború
   üresség: egy váza.

   Mikor élettelen
   dolgokhoz vonzódsz.

   Hályogos szemű
   üveghez a poros
   padláson.

   Széttépet papírlapokhoz
   a szemétkosárban.

   Újságkötegekhez a
   pincében, melyek
   homlokára a spárga
   vet keresztet.


   Kesergő


   Súlytalan húzódik, hátrál az alkalom,
   Hiába fészkelek hozzádig ágyamon,
   Szégyell a szégyen is, esendő létemen,
   Merre a te szemed? Mert ez az én szemem.

   Leválok magamról, mint hogyha álmodom,
   Játékát szétszedi, unott a fájdalom.
   Kiköp az arcom is, csatakos énekem.
   Ki vezet engemet, ha ez az én kezem?

   Ritkuló nappalom sötétre gyászolom,
   Mellemet, ölemet reggelig hurcolom.
   Combomat feszítő világgá vetkezem,
   Örökre erőtlen, örökkön vétkezem.
   Ének a levegőről


   semmi szellő nem fodrozza
   kéken terül törzse lombra
   víztükör a levegő

   fehér madár úszik benne
   mintha szánya gyolcsból lenne
   frissen vasalt lepedő

   mintha létem fölrepülne
   szénsötétben itt feledne
   víztükör alá merül

   suhogtatva könnyű szárnyát
   parton hagyja fénylő árnyát
   alábukik egyedül
   Megnyughatol panaszimtól
       Psyché barátnőjének
       egy magyar népdalra írott verse

   Tíz ujjamnak száz hulláma,
   tested belém ájulása,
   nem kel félned fekhelyemtől,
   tőlem többé jajt nem hallasz,
   én elmegyek, te itt maradsz.

   Megnyughatol panaszimtól,
   gyenge szájam csókjaitól,
   nem kell félned sirámomtól,
   forró öltől, kívánástól,
   tőlem többé jajt nem hallasz,
   én elmegyek, te itt maradsz.

   Vetélő fut piros szállal,
   vadgalamb száll vérző szárnnyal,
   most már ne félj örvényemtől,
   sikolyröptű gyönyörömtől,
   tőlem többé jajt nem hallasz,
   én elmegyek, te itt maradsz.   Meztelen angyal


   Szétpereg díszem.
   Levetett egy angyal, üres lettem újra.
   Leszakadt, mi takarhatott volna.

   Most már a távolság,
   Nyugtalan látványon, ízen, hangon túlra.
   Elmoccant jelenlétem. Fölfoghatott volna.

   Rámfeszül, mi hiányzik.
   Szorít, összeprésel csonka-homorúra.
   Magasba tévedtem, zuhanásom óta.
   A zene
     Henri Matisse képéhez

   Valaki
   áll a dombon
   Vállát súrolja zsemleszín
                 holdfény

   Keze piros hegedű
   arca kék ártatlanság
   Szeme fehér tisztaság
   gondolata madár
                 szélbe fogózik

   elsuhan
   Sárga zavaros
   Víz fölött képzelgése
   Lombokdíszletéig ér
   Jobbra cinóber alakok
                 ülnek

   összekuporodva
   Meztelen csendben
   furulya szól   Széttépett szonett
     "Itt lenni nem lehet, csak látszani ... "
                                       (Kosztolányi Dezső)
   nem kell semmi más
   formázható anyag
   valami lélek
   indulatba zárva
   az ég mélyén így
   kagyló-éjszakába
   nem kell semmi más
   csak érzékeny anyag
   mikor az árnyék
   gyanútlan terében
   a fényre ráhajol
   egy roppant madár
   tollán ragyog
   némely gazdátlan határ
   míg ellentétek
   nyugszanak fehérben
   hol sárga és zöld
   együtt van egészen
   egymásba olvad
   mintha örök volna
   biztos héjától
   megválik a forma

   aztán a nappal
   mohazöld szemében
   csodálkozva nézel
   majd önmagadra
   égtájat kutatsz
   látszattá apadva   Gyerekrajzok


   Selyemhernyó


   sugarakat gombolyító
   fényruhában pörgő orsó
   körbefutnak elvakított
   nappalok   Szentjánosbogár


   titkaimmal bíbelődő
   kicseimet zöldbe rejtő
   bokrok tövén meghúzódó
   emlék   Bagoly


   csillagot merítő korsó
   nappalt éjszakával oltó
   leeresztett szemhéj mögött
   a jövő
   Asszonyének


   Várakozásom medréből kiömölnek a percek.
   Hűs, puha ábránd oszlik, míg az idő elinal, s a
   lengő ég lilafoltos uszálya kitisztul: elárul.
   Meddő órák árnya kisért, kaparászgat az elmén
   részegen, és leomolnak a gátak, a tegnap emeltek,
   szétmállik minden tehetetlen a fényben, akárha
   apró lények forró lávatavak gomolyában.
   S mint Ikarosz lebegő szárnyán viasz olvadozott szét,
   lám, szúrós csonkká csupaszodnak, elűznek az eszmék.
   kapkod az értelem és csorbult élével az űrbe
   vág. Szép, életadó ösztön, te segíts legalább, most
   sződd hálód körülöttem, kússz az agyamba, ne fuss el
   zsákmányod mellett, a hiúságod láthatod őssze-
   görnyedt már, térj vissza a testbe, te távoli bálvány,
   mert kiömölnek a percek, s elfolyik, iszkol az élet...   Pára


   áttetsző burokban köldökzsinóron
   csak ringatózol te kis szerencsétlen
   súlyos bura alatt gyökeremből nyárfa
   márványverítékben hallhatatlan
   ki meg sem született mégis mintha
   állna és himbálózna öntudatlanul
   szárny nélkül ődöng árnytól sűrű
   égben a magzatvízzel elfolyott
   anyád és lesz belőle semmi partján
   pára rózsaszín burokban sehonnan
   sehova pólyád az üresség csak for-
   golódsz alattam te kis szerencsétlen
   csúszkálsz a pillanat hólyagos jegén
   és látom soványodsz árnyékod meg-
   reped és szüntelen zuhogsz rám
   Hétfő


   Környező zavaradottság. Ahányszor
   szánandó sűrűjében lépkedek,
   kívánatosra súrolt kényszerek
   vonzásában, mintha cseppben a zápor;

   vállalnám ezt az összevisszaságot,
   és folytatnám megegyezés szerint
   útamat. Könnyűn lebegnék megint,
   mint akiben megfogant az átok.

   Igen, mehetnék bő egyhangúságban,
   lebontogatnám korábbi álmaim,
   módszeres lehetnék és végtelen.

   Sokszorozódva egy kalász zugában,
   érzéketlenségem óvó karmain,
   éjjelükké lapulna éjjelem.
   Kedd


   Míg szerteszáll, pitypangernyők neszeznek,
   sorsára hagyva száll a képzelet,
   míg átsuhognak termékeny szelek
   a homlokon, fillérje hull az ősznek;

   hallani, látni a kavargáson át
   széjjelnyíló és hideg arcomat,
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   ne a kifejezéstelen süketség
   tipródjon utánam szűkös réteken,
   kimerülésig szemét meresztve,

   hanem fogékony, mélyről indult kétség
   lopakodjon a felmetszett fényeken.
   Emeljen föl azután az este.
   Szerda


   Egyenetlen mindenütt. Ily nyugtalan
   irdatlan távolból nézve talán
   rendszert mutat - gyűrűk a lét falán,
   ily törődéseknek onnan útja van.

   A közeli lény távolából nézve
   e kuszaság nem lehet céltalan
   fonódás önmagam köré. Szavam
   selyemszál gombolyítható sövénye,

   gyűrött, színtelen még, alakítható.
   Hinném, rögzítetlen indulat társa,
   mely hangokon fut s látvánnyal telik.

   Ahogy vonatablakba loccsan a tó,
   kék földjébe gyökerezik a nyárfa,
   végül felölti, akit elveszít.
   Csütörtök


   Az egészen átvonul valamennyi
   magasság. Emelkedett magányban.
   Ki lent áll, korlátok közt, aranyban,
   annak az éggel szemezgetni semmi.

   Kényes, összehajló lombok, törések.
   Zöldje mondat, mely csenddel ütközik.
   Issza. Képmásába temetkezik.
   Hisz orvosságnek ott vannak a rések:

   a tennivaló édes pirulái,
   meg a gond, a hűvös borogatás,
   az, hogy innen bármikor elmehet.

   Neki az éggel szemezgetni semmi,
   benne nem sajog a csenddé hasadás.
   Néha akarom, ne is értse meg.
   Péntek


   Gyökérbe váj. Hiába rejti kő.
   Érintés éles, forrás után kutat.
   Habár rejtőzködésre volt idő,
   a törzsön melegség, avarfény-utak.

   Hol táplálékaképp az ösztönös
   szélnek röppen a fogalom zajtalan.
   Vállvetve szárnyal sárga és vörös,
   erény, bizonyosság lebeg súlytalan.

   Mindenütt már. Hiába rejti kő.
   A lángod elsüllyed, avarfény kutak,
   pedig megmaradásra volt idő.

   Ahol nem hallani, a csend forog,
   malomkerék a forrás tükrén szalad.
   Belül hullámzó, ezüstös folyók.
   Szombat


   Egy fűszálon botladozom, remélem
   jó leszel, nyugodt, hogy majd hajnalig
   veled társalog az álom, amíg
   egyensúlyozgatok e keskeny éjen,

   gyámoltalan, illúziótól sikos
   talajon, a veszélyes-szelíden,
   kicsit ott hagysz napjaid tövében,
   fájdalomérzet nélkül, ha már tilos

   maradnod, fekete fénynyaláb sötét
   vásznon, olyan képek ábráit lesem,
   alámerészkedni mind mélyebbre

   egy fűszálon, szomjasan fény mögé,
   bebújni árnyba, talán ha megteszem,
   a hangomból futja majd énekre.
   Vasárnap


   Senki nem hív. Senki nem szól utánad.
   Jeges évszak. derengő messzeség
   ködéből senki nem jön eléd.
   A hold tavában lélek. Homlokárnyak.

   Lejtő, üres tölgyek, leszakadt szavak,
   éltem köztetek. Láttam szemetekkel.
   Egyértelmű volt nekünk a reggel,
   és esőmeleg minden gondolat.

   Ma hideg van, és fehér, fehér, fehér
   havak sugarában elizott a
   nyelv, emlék a jelentés is, nyomtalan

   szertehullt; tekintetem összeér
   az űrrel, valami fölragyog. Ma
   kint-bent hangtalan, nagyon hangtalan.
   Sylvia Plath levele


   Eloldódva, bódultan,
   mióta ődöngök itt, közönyös
   árny oldalán szorongva, nem
   tudom miért a hibbant illatok közé,

   miféle renddé rongyolódott,
   milyen mocsokkal púderez a szél,
   s a védtelen azonosíthatóval is mi lesz,
   ha rezzenetlen arccal, hűvös, steril

   tárgyak mentőövébe csúsztatva, elereszt
   az egyetlen, még hozzám tartozó,
   s rángatózó, epilepsziás fehérbe lök;
   közönyös hasonmás oldalán szorongva

   nem tudom miért, mióta, anyu.
   Elfelejtett vers


   meztelen kuporogni
   zihálni
   önkívületbe esni
   lábaidnál
   gyengédségért
   esedezni jó volt
   már nem kellett
   tartanom a nyirkos
   selyem érintésétől
   kezedtől

   már nem kellett
   fölöttem magasodó
   érzéketlen kedves
   rémült izgalommal
   kutatni utánad
   már nyugodtan
   megalázkodhattam
   a tárgyak előtt
   Azt gondoltam


   Azt gondoltam, kedvesem, hogy a
   befejezetlen dolgok hirtelen befejeződnek,
   mert a vizi virágokat biztonságos ládákba
   zárták, és rögtön utána azt gondoltam,
   hogy fűtetlen cserépkályha a hangod,

   s hogy a legszebb hasonlat is olyan,
   mint a tűre szúrt lepke, és jó lenne, ha
   meghalnál, azt gondoltam, legalább
   megmozdulhatnék, hogy följebb húzzam
   magamon a paplant, vagy elképzelhetném
   legalább...


   Majd holnap


   álmos nap után éber éjszaka,
   megzsikordul a lámpa fényfoga,
   kivert emlék eloldalog,
   beteg zsiger a lét: kotyog
   a világ sudár testében.
   Ma oly sűrű vagyok,
   csordultig magammal,
   magamnak kehely,
   befedett a
   kétely,
   s nem
   értek
   el.

   Nem sejthettem


   nem sejthettem
   hogy ilyen pusztítás lesz
   ennyi lángom lobban gyújtogatásra
   nem sejthettem hogy odalent valaki
   fejét vesztve kapkod eszelősen
   ordibálva csapkod vörös nyelvét kinyújtja
   végighúz házam legrejtettebb zugain és
   kutyákat uszít rám

   nem sejthettem
   hogy minden erőfeszítésem
   hiábavaló mert saját nagyanyám vagyok
   és muszáj már elégnem azt igazán nem
   gondolhattam hogy ilyen pusztítást végzek
   hogy csak vergődöm itt mikor talán
   kilopakodhatnék ragyogni

   Végül


   A mennyezeten
   szakadékká zuhant
   az erezet.
   A nővér szőke
   feje a semmibe
   omlott.

   A múlt
   mint hirtelen
   ötlet

   habzott
   el
   fölöttem.

   Az ablak
   mögött, a levegőben
   béna esők

   ácsorogtak.
   Láttam a
   félelemtől

   homorú
   Holdat.
   A mozdulat

   szenesedő
   profilját
   a feltámadás

   előtt.

   Végül
   a felsíró
   erőt.
   Árnyjáték


   Te fonódj a szél hajába
   Te hajolj a víztükörre
   Miután napom kilobbant
   Te vigyázz a gyenge tűzre
   Kopogó kövek zenéje
   Halak éjed ablakában
   Ma a semmi hang kolompol
   Feketén a félhomályban
   Dobolása árnykezeknek
   Huhogása árnymadárnak
   Kerek alma éjnek ágán
   Guruló gyümölcs az álom
   A nyomában ott a sárkány
   Zakatolva száll az égbolt
   Közelében ott a füstcsík
   Tetején a hold kolompol
   Te fonódj a szél hajába
   Te hajolj a víztükörre
   Miután napom kilobbant
   Te vigyázz a gyenge tűzre

   Énekek éneke


   Menyasszony:


   Csókoljon meg a szája. Vad, égő két szeme mély kút.
   Ifjak közt gyönyörű, hasad érintése a vágyam.
   Fond márvány combod derekamra, borulj ma egészen
   rám szeretőm, szabadok lehetünk, az idő fonalát vágd
   szét, hisz rút az idő, csak az elmúlás etetője,
   hű dajkája a bomlásnak, telitett, ezer emlőt
   kínál, és soha el nem válik a rátapadótól.   Vőlegény:


   öt kiapadt kút érte kiált. Hűs, barna a teste:
   templom, amelybe ha este betérsz, eliramlik a kétely.
   S míg körülöttünk langyos fény bugyog, érleli magját
   küzdve, alélva a szép gyönyör, ágyékára simulva
   barlang csendje fogad, már távol a város, az ég is.
   Csak csend van, feketén izzó. Szétfoszlik a tér is.   Menyasszony:


   Dús csobogása az ujjaknak. Szeme nyitva, de nem lát
   engem. Most nyüszitett fel a nappal a messzi veremben.
   Fond márvány combod derekamra, borulj ma egészen
   rám, szeretőm, párnás formának apálya, dagálya,
   szétterülő, zöld hínár hullámzó lebegése,
   sárga borostyán zár be: a nemlét; s feltör az élet...   Vőlegény:


   Eggyéolvadnak fortyogva, sikongnak a fémek,
   összemosódnak a tárgyak, míg felfeslik a látás,
   villásfarkú képzetek ék alakú röpülése
   vonz a magasba, elomlik a föld, képlékeny anyaggá
   gyűrődik tenyeremben a lét, kristálypagodában
   hétrét görbül a pillanat, ér dobolása a szájon...

   "Hymen, ó Hymenaios, Hymen, jöjj, ó Hymenaios!"   Jézus Rilke kötettel a kezében


   Könnyű neked, melegkezű, nyugtat cselédlány,
   vézna szeptember,

   betűid körében elüldögélsz,
   kiülteted magad tömjénfüstös kaktuszok árnyékába,

   imádkozol,

   belecsimpaszkodsz a teremtés soraiba, vonszolódsz
   meztelen, penészzöld kavicsokon vérezed a

   szemed,

   miközben a végtelennek lecsüng a keze,
   a határtalant pedig régen kiitták a szomjazók.
   Jézus az írógép előtt


   Háttal az ajtónak.
   Háttal a seduxen-napnak.
   Háttal a fecskendővel röppenő
   angyaloknak.

   Háttal a sántának.
   Háttal a bénának.
   Háttal a vaknak.
   Háttal a némának.


   V
   É
   D
   E
   L
   E
   M
   B
   E
   N


   Szemben a hátformájú
   írógéppel.
   Jézus Rilkénél, Muzotban


   Fehérre fakult szirmok. Csak remény
   maradjon, szűnjön a rettenet;
   fehér szirmok verődnek ősi falakhoz,
   szárnyak, idő előtt terhesek.

   Csak remény, hogy az átlényegített,
   halandó dolgok elnézik neked,
   lelküket mítosszá nyesegetted a
   kertben.

   S mennyi tanítvány akadt!

   Késed fényében mindenütt rózsa
   nyílott, kelyhükből falvak, városok
   lehelték vegyes illatuk, s a föld
   teremtményei mind virágaiddá cserepedtek
   Muzotban.

   Megértenek majd, mondod ágyadon
   forgolódva, kik zajonganak még a
   nyirkos toronyban, lassan elhallgatnak
   a halandó-szépek.
   Áldozati ének


   Ó, Uram, míg a Te szemedből nyugalom árad,
   az ő szemében a nyugalom elapad,
   a nyugalom elapad, ó, Uram.

   "Ó, Uram, míg az áldozatra készülődtél,
   már remegett,
   szeme is fölakadt,
   arcának és fülének bőre megvonaglott!
   Ó, Uram, míg áldoztál, üvöltött!"

   Ó, Uram, míg arcodon a béke fényessége,
   az ő arca a rémülettől felismerhetetlen,
   szinte már nincs is arca, ó, Uram.

   "Ó, Uram, a vére, a vére!
   Vére vörös, mint a kökörcsin!"

   Ó, Uram, míg a Te némaságod megrémít,
   az ő ordítása ismerős fülünknek,
   ismerős fülünknek, ó, Uram.

   Ó, Uram, míg a Te nyugalmad visszataszít,
   az ő szorongása visszhangzik mibennünk,
   visszhangzik mibenünk, ó, Uram.
   Nagypéntek
    "Álmunkban láttuk a tenger alatti termet,
    A sellőket, akik rőt koszorúkat adtak,
    S megfulladunk, ha majd emberek hívogatnak."
          (T. S. Eliot)

   Nem lesz ideje a közeledésnek
   Nem lesz ideje a megnyílásnak
   Nem lesz ideje a kételkedésnek
   Nem lesz ideje a növekedésnek
   Nem lesz ideje az akarásnak
   Nem lesz ideje a megtalálásnak
   Nem lesz ideje a megújulásnak

   Csak ideje lesz a távolodásnak
   És ideje lesz a bezáródásnak
   És ideje lesz a tudásnak
   És ideje lesz a zsugorodásnak
   És ideje lesz a belenyugvásnak
   És ideje lesz az elvaszítésnek
   És ideje lesz a pusztulásnak

   Nem lesz ideje a születésnek
   Nem lesz ideje az ültetésnek
   Nem lesz ideje az építésnek
   Nem lesz ideje a táncnak
   Nem lesz ideje az ölelkezésnek
   Nem lesz ideje a megőrzésnek
   Nem lesz ideje a szólásnak

   Csak ideje lesz a halálnak
   És ideje lesz a magtalanságnak
   És ideje lesz a rombolásnak
   És ideje lesz a földre rogyásnak
   És ideje lesz az elszakadásnak
   És ideje lesz a szétszóródásnak
   És ideje lesz a némaságnak   Beteg költő imája
     "Ha számon tartod a vétkeket,
      ki állhat meg akkor szined előtt,
                                      Uram?"
                (130. zsoltár)

   Segíts,
   hogy méltó legyek
   a dombok, síkságok, hegyek és
   szakadékok egyszerűségéhez, az ég madaraihoz.

   Hadd
   nyűgözzön le a pillanat.
   Hadd kényszerítsen arra, hogy résen
   legyek a jelenben, hiszen testem világa szemem,
   de ha a szemem rossz, egész testemre
   sötétség borul.

   Add,
   hogy múljon az elhagyatottság
   érzése, lombosodjon türelmem,
   kacéran ne hajoljak a kés, a folyó fölé.

   Vezess,
   hogy megint tisztának hihessem magam,
   és ledobjam fölösleges gönceim, az önzés
   szálaiból szövött lepleket.

   Add,
   hogy a mélységből a fényre feljussak,
   ne legyek túl szigorú önmagamhoz,
   és ne hagyjam idelent magam.
   Jézus betegágyánál


   oly céltalan vagy
   szép haldoklásodat csodálom

   a gyengeséget mely tovahajt
   elmozdíthatatlan kövek
   napmelengette sziklák
   tövébe

   álmodban ráncos földeket
   mély kutakat láthatsz
   majd és a sivatag lépteidtől
   süppedő porát

   most felelőtlen vagy
   mert az ébrenlét
   elveszített

   most gondolattalan vagy
   eltökélt és kiapadt
   most a felszínen úszol
   mint ofélia kibomlott haja

   most hangtalan vagy amíg
   tüdőd ismét levgővel telik

   és "látástalan amíg
   a szemek újra felragyognak"   Naphimnusz
     "Te vagy a távoli egek határán kibomló fény,
      te vagy a föld peremén lobogó égi máglya"
      (Részlet egy sumer-akkád tábla szövegéből.
      Komoróczy Géza nyersfordítása alapján
      fordította Rákos Sándor)

   Világítsd meg
   a gyermek arcát,
   ki sötét szobában, padlóreccsenés
   múltán álomba szédül,
   hol végtelen valóság az egykori hiány,
   bőrén fölragyog anyja keze,
   s idegeiben szerteárad a gyengédség;

   Világítsd meg
   két test egymásba hatolását,
   a beszéd és hallgatás között kanyargó
   ösvényt, a vörös rózsákkal teli
   kertet és a kerítést, amelyen túl
   soha nem juthatunk;

   Világítsd meg
   a bábú arcát az esőben,
   amint lepereg a máz és a tükrök

   üresen szemlélődnek;
   Világítsd meg
   a növények és állatok
   mindentudó mozdulatait,
   a tárgyak emlékeit, taníts
   meg helyet változtatni és
   oszlasd el a sötétséget.


 Főoldal 
Rapai Ágnes Honlapja - akadálymentes változat
  Rapai Ágnes:

  MÁSHOL„Mi a költészet?
A rím? A ritmus? A kép? A szerkezet? A látomások logikus rendje?
Talán az indulat, a képzelet hangokká, szavakká, mondatokká változása?
A hit felülkerekedése a hitetlenségen?
A halálfélelem erőfeszítése, hogy leküzdje önmagát?
Játék?
Mesterség?
Az ihlet pillanata? A megvilágosodásé?
Az a perc, amikor már minden halogatható, csak igazunk kimondása halaszthatatlan?
Menekülés a világtól, vagy épp ellenkezőleg – tudatos beavatkozás a világ dolgaiba?
Szolgálat?
Kiszolgáltatottság?
Végső soron minden költő ezekre a kérdésekre keresi a választ. Mert azt hiszem, aki nem keresi, az nem költő, aki pedig válaszolni tud, nem ír többé verset.”

(Rapai Ágnes)