ANGYALOSI Gergely

ROLAND BARTHES, A SEMLEGES PRÓFÉTA

A kiváló kritikus és irodalomesztéta - több alapítvány támogatásával - elkészített egy közel két évtizede hiányzó magyar monográfiát: a modern irodalmi szellem egyik kulcsalakjának, a ma már ugyan leáldozóban levő strukturalizmus nagy képviselőjének magyar nyelvű és szellemű bemutatását. Roland Barthes munkáit - hellyel-közzel - magyarra is lefordították, de a modern francia esszé-prózanyelv átültetése maga sem könnyű feladat - Angyalosi az eredeti forrásokból dolgozott és kiváló munkájában áttekinti az egész életművet. Az írás nulla foka: ez a kötetcím és ez a fogalom ma már a szövegelemzés, a prózaanalízis, a költőiség elemzésének szinte klasszikus referenciáihoz tartozik, amiként a mítoszfejtés, a szöveg jelentésének, struktúrájának barthes-i módszertana is. Talán ő az egyik utolsó nagy alakja a modernitás szellemi befogadásának és intellektuális feldolgozásának, bár munkái, elemzései a klasszikus irodalmi alkotásokon is megállták a helyüket (l.: a kötet A Racine- vita című fejezetét). Ha ma oly gyakorta a szöveg, a textus kifejezést használják az irodalmárok, akkor ez a "divat" arra az 1973-ban megjelent könyvre megy vissza, amelyet Barthes a Szöveg öröme címmel tett közzé, ennek a "szövegteóriának" a nagyon világos, érthető magyarázatát nyújtja most a magyar olvasónak a szerző. Aki alapos ember, a tárgyalt életmű valamennyi fontos francia forrásán, értelmező kötetén végigdolgozta magát, igazi irodalomesztétikai, filológiai kalauzt készítvén el.
Bölcsészhallgatók, irodalmárok, elmélyültebb műelemzésre törekvő magyartanárok olvasmánya lesz a könyv.Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez