AQUINÓI Szent Tamás - Tommaso d'Aquino

A VILÁG ÖRÖKKÉVALÓSÁGÁRÓL - De aeternitate mundi

Aquinói Szent Tamásról általában azt tudják, hogy hatalmas Summákban foglalta össze a skolasztikus teológia és filozófia minden problémáját, ezek a Summák a főművei. Az újabb kutatás azonban figyelmét elsősorban a nagy teológus és filozófus - a kettő nála szinte teljesen összeolvad, jól lehet Aquinói Szent Tamás fogalmilag élesen elválasztja a két diszciplínát - számos kis traktátusára fordította, és kiderítette, hogy ezekben a nem kanonikus munkákban a szerző sokkal mélyebb problémafelvetéseket, a skolasztikus horizonton túlmutató megoldásokat és aporiaboncolásokat hozott. A most magyarul (először) megjelent traktátus A világ örökkévalóságáról is ezek közé a munkák közé tartozik. Szent Tamás természetesen a keresztény teremtéselmélet alapján áll, ám ahhoz, hogy ezt igazolja, igen mélyen el kell merülnie a kérdéskör problémáiban. Miért teremtett Isten egyáltalán világot?; miként lehetséges, hogy az örökkévalóságból mulandó jöjjön létre?; mit jelent a lét szempontjából a mulandó, csökkent értékű lét?; lehet-e, lesz-e a világnak vége?; a terermetés isteni gesztusa lezárulhatott-e a világ létrejöttével?; mit jelent az, hogy Isten fenntartja a világot? - ilyen és hasonló kérdések sokasága foglalkoztatja a szerzőt, aki hallatlan tömörséggel foglalja össze és szálazza a felmerülő filozófiai és teológiai aporiákat, hogy azután ne is annyira megoldásaival, mint inkább megoldáskereső metodikájával, nyomós, következetes kérdésállításaival, a tradicionális válaszok elhárításával és kritikájával nyújtson ma is aktuális filozofémákat.
A kétnyelvű kötet megértését jelentősen elősegíti Geréby György nagyszerű, kismonográfia értékű utószava.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez