AQUINÓI Szent Tamás

AZ ÉRTELEM EGYSÉGE

A mű szerzője-összeállítója, Borbély Gábor valóságos Aquinói Szent Tamás-antológiát és -monográfiát adott e kötettel, ráadásul nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő színvonalút és értékűt. A kötetbe sikerült belesűrítenie nemcsak a többszáz éves Tamás-filológia és -biografika minden fontos eredményét, de azt is bemutathatta, hogy a XIII. Leó pápa által a múlt században a katolikus egyház hivatalos filozófusává tett Tamás ma mennyire többet és mást mond a kutatásnak és a filozófiai reflexiónak, mint valaha is a - szó mindkét értelmében - dogmatikus filozófusoknak. A kötet felépítése mintaszerű: először életrajzi vázlatot nyújt, azután Tamás legfontosabb műveit mutatja be, részletesen szól a fő műve, a Summa theologiae szerkezetéről és problematikájáról, majd Az Értelem egysége keletkezéstörténetéről ad számot, ismerteti-kommentálja a művet, hogy azután teljes egészében, gondos tárgyi, filológiai apparátus kíséretében, korszerű fordításban közrebocsássa. Ezt követően a tamási gondolkodás több évszázados hatástörténetét - recepcióját, értelmezéseit és félreértelmezéseit - vázolja. A kötet felépítése azonban lehetővé teszi Borbély számára, hogy igen gazdag Tamás-szemelvényeket nyújtson (a főszerep persze a Summának és a másik, rövidebb fő műnek, a Summa contra gentilesnek jut, de szerepelnek egyéb alapművek szemelvényei is, utaljon előre- hátra a Tamás-kontextusban (Sigertől Averroés-ig, Arisztotelésztől a neoskolasztikáig), valamint bizonyos általános kultúrtörténeti értelmezési mezőt is megnyisson (közli pl. Panofsky híres esszéjének részleteit a gótikus építészet és a skolasztikus gondolkodás összefüggéseiről. Az irodalomjegyzékkel, további útmutatásokkal és olvasmányjavaslatokkal gazdagon fölszerelt munka kiemelkedő teljesítmény.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez