Josif BRODSKIJ

ÚJ ÉLET

A világhírű Nobel-díjas orosz-amerikai költő (elmegyógyintézeti kezelések, munkatábor után Amerikába emigrált, amerikai állampolgár lett, ám verseit mindvégig oroszul írta) A tavaly (1996-ban) elhunyt, nagy orosz költő válogatott verseit tartalmazza a könyv, a két esztendeje (1995-ben) eltávozott kortárs magyar költő, Baka István fordításában. Brodszkij - miként Baka - nemigen kötött különbékét a hatalommal; Brodszkij a száműzetés kenyerét is megkóstolta, ezt követően hagyta el hazáját, s távozott Amerikába a hetvenes évek elején. Kiemelkedően fontos és értékes könyv az Új élet: esztétikailag, szellemi-etikai tekintetben egyaránt.
Brodszkij ellenzékisége kettős volt: az állampolgáré és a művészé. A számára oly fontos nyelv segítségével tiltakozott a társadalmi és esztétikai elnyomás miatt. Hitt a nyelv diadalában a jelen szörnyűségeinek ellenében: "Én, aki ezeket a sorokat írom, elmúlok, önök, akik ezeket a sorokat olvassák, elmúlnak, de a nyelv, amelyen íródtak, s amelyen önök olvassák őket, nemcsak azért marad meg, mert hosszabb életű az embernél, hanem azért is, mert alkalmasabb a mutációra" - írta. Nyelvvel harcolt mindenfajta totalitárius rendszer és eszme ellen. Ez, a modernnek aposztrofálható törekvés nem jelenti föltétlenül a rímes költészet elvetését, hanem a kötött formák betartásával is a nyelvhasználat olyan dimenzióit mutatja föl, amelyek áttételesen lázadnak a mindenkori szabadság korlátozása miatt. Ezért maradhatott Amerikában is nagy költő. Így jutott el nagy emberi és művészi mélységekig; A fenevad helyett. című költeményben írja: "De míg agyaggal nem tömik tele számat, / Ajkaim másra nem nyitom, csak a köszönet szavára."
Baka István fordítása míves és erőteljes, de ami legalább ennyire fontos: érződik a rokon lélek azonosulása a hasonló költői világhoz. A könyvet M. Nagy Miklós tollából remek tanulmány zárja, Életrajz kommentárokkal címmel. A kommentárok valójában elemzések, értő irodalomtörténészi-poétikusi megközelítések.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez