Richard DAWKINS

A VAK ÓRÁSMESTER

Richard Dawkins elsősorban a génekről írott munkáival vált világhírűvé (az egyik magyarul is megjelent: A hódító gén, ám - eddigi - főműve valószínűleg A vak órásmester. E könyvében nem szándékozik mást, mint elmondani, világossá tenni mit is fedezett fel Darwin, miért van - minden ellenkező, köztük sok modern hiedelem ellenére is - igaza nagy hatású elméletének. Persze jóval többet teljesít, hiszen ma már korántsem elegendő Darwin nagy művének, A fajok eredetének valamiféle parafrázisát adni.

Dawkins azt bizonyítja, méghozzá a genetika, a számítógépes modellálás, a valószínűségszámítás, a különböző játékelméletek és még számos modern tudományág hozadékának, apparátusának felhasználásával, hogy az élet keletkezésének nemcsak lehetséges, de fölöttébb valószínű módja is a Teremtő nélküli kialakulás, valamint hogy az élet fejlődésének, az élővilág kialakulásának, mai formái megjelenésének egyedüli racionális magyarázata a darwini fejlődéselmélet, amelyet nemhogy megcáfolt volna, de igazi valójában épp a genetika tett láthatóvá-érthetővé. Dawkins persze nem ellen-istenbizonyítékokat sorol, célja nem világnézeti-ideológiai, hanem szaktudományos. Ehhez képest nem sok vita vagy apológia található könyvében, annál több pozitív kutatási eredmény. Ha ütközteti is nézeteit másokéval, akkor elsősorban azokkal, akik - éppen ideológiai okokból - a szaktudományos eredményeket tették, teszik zárójelbe (pl. Lisensznko).

A kitűnően, ragyogó szellemességgel megírt könyv nem szaktudós olvasókra számít, középfokú iskolázottsággal, némi számítógépes ismerettel rendelkezők nagyobbrészt követhetik gondolatait, fejtegetéseit.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez