Daniel DENNETT

DARWIN VESZÉLYES IDEÁJA

Daniel C. Dennett számos könyvében igyekezett szélesebb nagyközönség számára is világossá tenni, hogy a darwini evolúciós elméletnek éppenséggel nem jelentette halálát az átöröklés modern génelméletének felfedezése (lásd: Micsoda elmék). Érvei elsősorban azok ellen irányulnak, akik szerint az abszolút determinált örökségi láncolatban nincs helye a természetes kiválasztódásnak. Most megjelent, ugyancsak a művelt nagyközönség számára írott művében azonban túllép a szakbiológiai megfontolásokon és vitákon, egyetemesíti a darwini elméletet, és azt szinte átfogó világnézetté, afféle természettudományos világképpé öblösíti, gyakorta beleszólva - méghozzá legtöbbször a járatlanokat, tudatlanokat illeti kicsinyléssel - "a filozófusok" dolgaiba. A kötet azonban ennek ellenére remek ismeretterjesztő munka, amely immanens okokból vezeti le az élet keletkezését a Földön, a génláncok és génláncfolyamok útjait, elágazásait és produktumait. Részletesen szól arrót, hogy a genetikailag adott utódok és utódláncok egy szelekciós szűrőn mennek keresztül, és lényegében ez a szűrő dönti el egy-egy génlánc továbbélését vagy kipusztulását. E nagy ívű folyamatábrázolás során azonban a szerző módot talál számos alárendelt jelenség megvilágítására, így különösen szemléletesek a fajokról mint olyanokról, az "egyetemes savról", az életfákról, a molekuláris evolúcióról, a mikrobiológiai csapdákról stb. szóló fejtegetései. A szerző a kötet vége felé még a nyelvtudomány felé is elkalandozik, biológiai koncepciójához híven, ám szakmailag valószínűleg kevéssé egzaktan támadja pl. Chomsky generatív grammatikáját is. - Számos pontján vitatható, biológiai szempontból azonban igen korszerű, briliánsan megírt, szellemes, széles körben ajánlható, magas szintű ismeretterjesztő munka.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez