Gustave FLAUBERT

SZALAMBÓ

A klasszikus francia író időrendben második nagyobb szabású műve történelmi regénye, 1862-ben jelent meg. A Bovarynéval összehasonlítva irodalomtörténeti méltatóinak egy része úgy tünteti fel, mint Flaubert visszakanyarodását a romantikához. Valóban, bár hiányzik belőle a stílus minden érzelmi velejárója, alapjában romantikus alkotás. Tárgyilagossága, hűvössége a klasszikus szobrok szépségeszményét idézi fel. Itt érvényesül a legérzékelhetőbben, s egyben önmagát cáfolva is az író fő alkotói elve, a magyarra leginkább a "részvétlenség" szóval fordítható "impassibilite", amely szerint az alkotó nem szerezheti vagy gyűlölheti, csak tárgyilagosan, minden együttérzés nélkül ábrázolhatja alakjait.
A történelmi háttér Karthágó harca saját zsoldosai ellen, akik a rómaiakkal vívott háború után gyűlöletüket felfogadójukra, a dúsgazdag, büszke városra zúdítják. Az író nagy körültekintéssel gyűjtött tudományos dokumentáció felhasználásával kelti életre évezredes romjaiból a káprázatos várost, amely a cselekmény kibontakozása során az alantas, emberalatti indulatok összecsapásának arénája lesz. A regénynek egyáltalán nincs pozitív pólusa, a humán szó értelmében vett emberiességet egyetlen figurája sem képviseli. Emberbőrben élő, szép vagy rút, de gonosz, ravasz, hatalmaskodó, kegyetlen, vagy félelemtől alázkodó állatias lények szerepelnek benne, akik valami misztikus törvényszerűségnek engedelmeskedve öldösik egymást halomra. Borzalom borzalmat követ enyhítő körülmények nélkül. Sokan azt tartják, hogy ebben a történetben Flaubert embergyűlölete tükröződik, s hogy a Szalambó az író más műveiben tompítottabban jelentkező pesszimista látásmód végletes megnyilatkozása. A tényszerű bizonyítás még irodalomtörténeti kérdés, csupán egy dolog vitathatatlan: a külső világ és az emberi lélek sötét mélyeinek tökéletes ábrázolása nyújt a mai olvasónak is maradandó élményt. A leírásnak az a tökéletessége, amelyet Maupassant-tól Thomas Mannig a legnagyobbak mindenkor mércének ismertek el, maradéktalanul jelen van a regényben.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez