FORGÁCH András

GONOSZ SIKER

Irodalmi, képző- és filmművészeti, dramaturgiai, zenei és egyéb, jószerével meghatározhatatlan tárgyú tanulmányokat gyűjtött kötetébe Forgách András. A műben olvashatók esszék Kardos G. György Jutalomjátékáról, Fassbinder filmművészetéről, Goethéről, egy látogatástól a párizsi Proust-házban, arról, hogy miként szerepelnek a festők filmvásznon, Tolsztoj naplóiról, Ottlik Gézáról, Tar Sándorról, Wedekindről stb. A gyűjtemény mégsem afféle "vegyes" összeállítás, mert összefogja a szerző keményen kimunkált látásmódja, szinte önálló esztétikát sejtető megszólalás-módszertana. Ez a módszertan tetten érhető abban is, hogy általában "rejtélyeket" boncol, fogas problémáknak feszül neki még ismert alkotók és életművek elemzésekor is, de abban is, hogy afféle összművészeti látásmódot sugall szinte minden írás. Forgách látásmódja igen eredeti, nézetei a legritkább esetben egyeznek meg a kritikai közvélekedéssel, sőt mondandóit az olvasónak nem kell becsületszóra elhinnie. Alapos indoklások, a tárgyhoz mért szabatosság (ami sokszor persze erősen intuitív) és igen széles látókör és műveltség kezeskednek a megállapítások, értékelések hiteléért. Forgách sokszor posztmodern ízű értekezői stíljébe igen szervesen illeszkednek a szépírói részletek, felidézések és versek is.
A kötet egyszerre képvisel valami igen régi, szinte klasszikus (humanista teljességű) értelmezési hagyományt és valami még nem igazán meggyökeresedett újdonságot, posztmodern személyességet és új érzékenységet. - Művelt, a legkülönfélébb művészetekben többé-kevésbé otthonos olvasók értik-értékelik majd igazán.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez