Michael FOUCAULT

A FANTASZTIKUS KÖNYVTÁR

Foucault a hatvanas évek eszmei-filozófiai zűrzavarában strukturalista gondolkodónak számított, hogy azután nemsokára mint a posztstrukturalizmus egyik pápája "lepleződjön" le, mígnem a posztmodern fordulat után kiderült róla, hogy a posztmodern egyik legfontosabb filozófusa. Mindeközben a szerző hatalmas történeti munkákat írt, amelyek részint alátámasztották teoretikus koncepcióit, részint új utakra terelték ontológiai megközelítéseit (a legjelentősebb ilyen filozófiatörténeti munkája A szexualitás története).

A kötet rövidebb írásokat tartalmaz, ezeken keresztül kívánja bemutatni nemcsak a teljes Foucault-i életművet, de azokat a fordulatokat is, amelyeket viszonylag rövid pályáján megtett. Természetesen a válogatók a mai, posztmodern Foucault-ból indultak ki, a korábbi művekből is azokat hozzák, amelyek a ma "érvényes" Foucault-képet meghatározzák. Így nagyobbrészt kimaradtak az összeállításból az irodalmár és a művelődéstörténész esszéi, annál nagyobb nyomatékkal szerepelnek azok az írások (Végtelenbe tartó nyelv; A történetírás módjairól; A diskurzus rendje; Szexuális választás, nemi aktus; Az etika genealógiájáról stb.), amelyek a "gyanú filozófusát" reprezentálják. Foucault ugyanis elsősorban leleplezésre törekszik, annak kimutatására, hogy az átlagos, normális, mindennapi cselekvésstruktúrák, a "szabályos" pszichék és a sematikus történések mélyén valami egészen más rejtőzik. E mélystruktúra kutatásában és "leleplezésében" áll Foucault legnagyobb tette, és ez közvetíti világméretű hatását is. Foucault a mélystruktúrában elsősorban az "uralmi vágyra" lel, ennek hatásait, indiciumait, szegmenseit mutatja ki a nyelvben, a történetfelfogásban, a szexben és az etikában is, de ennek figyelembevételével konstruálja meg antropológiáját és ontológiáját is.

A kötet írásai nélkülözhetetlenek korunk filozófiájának alaposabb megismeréséhez, de Foucault nehéz szerző, olvasása komoly előismereteket feltételez.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez