HENOCH

APOKALYPSIS

A Teremtés könyvének 6. fejezete egyike a Biblia legnehezebben értelmezhető részeinek. Itt esik szó ugyanis arról hogy az Isten fiai megkívánták az ember lányait, s e nászból születtek a régi idők híres hősei. Egy fejezettel előbb szerepel a nemzetségtáblán Ádám harmadik fiának, Sethnek leszármazottjaként Henoch, akiről a szöveg nem azt mondja, mint mindenki másról, hogy meghalt, hanem azt, hogy Isten színe előtt járt, aztán nem volt többé, ment Isten elvitte (1Móz5,24), mégpedig életének 365. évében. Ezt a két furcsa-homályos pontot magyarázza az az irat, mely mai tudásunk szerint az i.e. 2. század elején keletkezett. Héber eredetije elveszett, részint görög, de főként etióp fordításban maradt ránk, de nem került be sem a héber, sem az alexandriai kánonban felsorolt könyvek közé, vagyis apokrif irat maradt. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy tartalma ellentétes a zsidó vallás hagyományaival, vagyis eretneknek minősíthető. (Egy újszövetségi irat, a Júdás-levél hivatkozik is rá.) Éppen ellenkezőleg, két nagyon fontos, egymástól mintegy kétezer évre levő hagyományréteg figyelhető meg benne, mely tökéletes összhangban van a Biblia más könyveivel. Az egyik a már említett rész: a vízözön okainak magyarázatával, a másik az Ember Fiának megjelenése, mely sok tekintetben Izaiás Megváltó jövendölésével rokon.

A bűnbe esett angyalok (az Isten fiai) arra kérik Henochot, az igaz embert, hogy járjon közben értük az Úr előtt. Az Úr haragja azonban nem enyhül, letaszítja a méltatlan angyalokat, s Henochnak megmutatja az egész túlvilágot a Pokoltól a Paradicsomig. Itt találkozik Henoch egy látomásban az igazság birtokosával, az Ember Fiával, és itt éli át a majdani világvége borzalmait is.

Az apokrif irat különösen népszerű volt a 19. század második és a 20. század első felében. A szellemtörténet, mitológia, pszichológia iránt fogékony filozófusok az emberiség alapkérdéseinek magyarázatát vélték felfedezni benne. Hamvas Béla számára is több volt egy fontos vallástörténeti dokumentumnál. Az ő eszmerendszerében Káin és Ábel konfliktusán kívül maradó Seth, és leszármazottja, Henoch az őskori emberiség arche-típusát testesíti meg.Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez