KERESZTURY Tibor

PETRI GYÖRGY

Aki a pozsonyi Kalligram Kiadó immár nevezetes Tegnap és ma című, kortárs magyar írókat bemutató sorozatának kismonográfiáját olvassa, a tárgyalt szerzők kanonizált névsorán túlmenően szellemi vagy akár műfaji egységet ne keressen. A műelemzések sorából szerveződő, a legújabb irodalmunk neves szerzőire teoretikusan, a posztmodernitás szemszögéből rávilágító tudós tanulmányok, esetleg esszéisztikus vagy filológiai irályú munkák sora a mai irodalomkritika szempontjainak, közelítési módjainak változatosságát jelzik. E variativitás példája Keresztury Tibor debreceni irodalomtörténész-kritikus Petri-monográfiája. A költő pályáját egyre szélesebb ívben követő kritikákat és az ehhez tartozó dokumentumok (pl. Beszélgetések Petri Györggyel adják a hátteret a szerző Petri költészetét bemutató művéhez. Bár a kismonográfia szövege sokszor csak "rejtjelezi" - miközben a szerző kétségtelenül a mai magyar költészet legnagyobbjai közé sorolja Petrit -, hogy e poézis kritikai értékelésének, értelmezésének korábbi megállapításai vitathatók.
A könyv gondolatmenetéből olyan alkotói pálya íve rajzolódik ki, melyben a racionális tradíció radikális vállalása, a legújabb magyar költészet életérzésének, poétikai felfogásnak József Attilával "imádva birkózó" jellege szabja meg a költemények értelmezésének tengelyét. Petri költészetének filozofikus vonásait, "ideológiai determináltságát" a pályakezdő periódus igazolta leginkább - sugallja a szerző -, ez avatta a költőt egy lírai korszakváltás centrális alkotójává. Az "anyaghiba", a "feltolakodó undor" poétikáját - vagyis Petri szamizdat köteteit - voltaképpen a "szerep-költészet" jegyében értelmezve, a 90-es évek versvilága - a Valami ismeretlen és a Sár című kötetek - kapcsán az ésszel átvilágított, problematizált érzelmi, szerelmi líra méltató elemzésére teszi a hangsúlyt a monográfus - konklúzióiban tárgyilagosságra és egyéni véleményformálásra egyaránt törekedve.
A Petri-irodalom javát idéző jegyzetek, a legfontosabb tanulmányok bibliográfiája, valamint a költő köteteinek leltára és életrajzi fényképdokumentumok zárják a kötetet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez