Gotthold Ephraim LESSING

LAOKOÓN  +  HAMBURGI DRAMATURGIA

Lessing, ha a sokkal nagyobb összefüggésekbe illeszthető és illeszkedő Immanuel Kanttól eltekintünk, kétségkívül a német felvilágosodás legnagyobb alakja. Filozófiai, teológiai traktátusai, drámái, meséi és versei egyaránt a klasszikusok között jelölik ki helyét, bizonyos azonban az is, hogy a legnagyobbat esztétikai gondolkodóként alkotta (ő maga is úgy vélte, hogy drámái "csak" esztétikai nézeteinek illusztrációi, nem "igazi" drámai-irodalmi művek, ez persze csak mutatis mutandis értendő).

Két legfontosabb esztétikai munkáját tartalmazza a kötet: a festészet, szobrászat és költészet műnemeinek elkülönítésével, egyúttal meghatározásával és alapvető ágazati esztétikai jellemzésével foglalkozó a Laokoón című írása, valamint a színibírálatokból összeálló - ám az egyedi színműkritikáknál jóval többet nyújtó - mindmáig a modern drámaelmélet egyik csúcsműveként értékelt Hamburgi dramaturgiájának legfontosabb darabjai.

Amikor Lessing arra vállalkozott, hogy a Laokoónban megvonja festészet (és szobrászat), valamint költészet határait, tulajdonképpen egy akkoriban (1760-as évek) aktuális vita-kérdéshez szól hozzá, s tán maga sem sejtette, hogy egy csak Arisztotelész Poétikájá-hoz hasonlítható alapművet alkotott. A részletkérdés, az ágazati esztétikai problémafelvetés kapcsán ugyanis eljutott az irodalom (és egyáltalán a műalkotás) lényegjegyeinek vizsgálatához, ma és mindenkor aktuális alapvető esztétikai kérdések (ábrázolás és kifejezés, művészi eszközök és alkotási módszerek, esztétikai minőségek stb.) fundamentális problémáiig, ráadásul úgy, hogy mindvégig "anyagkőzetben" maradt.
Valami hasonló történt vele a Hamburgi dramaturgia darabjainak írásakor: egy-egy elfelejtett színmű kapcsán nemcsak a francia típusú (klasszicista) és angol ízlésű (preromantikus, romantikus) drámák poétikáját írta le és értelmezte máig érvényesen, de a drámai műfaj alapkérdéseit is rendre felvetette, több évszázados drámaelméleti paradigmát teremtve.

- A két Lessing-mű a mindenkori esztétikai irodalom megkerülhetetlen alapolvasmánya.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez