Karl MARX

GAZDASÁGI-FILOZÓFIAI KÉZIRATOK 1844-ből

Marx a klasszikus politikai gazdaságtan bírálata során vizsgálja a tőkés gazdaság kategóriáit: a munkabért, a profitot és a földjáradékot, elemzi a pénz szerepét. Eljut a tőkés társadalom szerkezetének és lényeges összefüggéseinek felismeréséhez. Kimutatja a munka elidegenülését. A gazdasági bírálattal egybefonódik a filozófiai kritika.

Igen világosan mutatkozik meg Marx viszonya az őt megelőző polgári gondolkodókhoz a "gazdasági-filozófiai-kéziratok" középponti kérdésében, az elidegenülésben. Hegel-nél és Feuerbachnál is találkozunk az elidegenülés kategóriájával. Okfejtésében Marx történelmi-társadalmi értelmet próbál adni az elidegenülés kategóriájának, megtölti osztálytartalommal. A valóságos anyagi élet összefüggéseit elemzi, nála az elidegenülés megszüntetéséért vívott harc egyenlő a gyakorlati forradalmi harccal az egész társadalom átalakításáért.

Mellékletként találhatók a kötetben Marx kivonata Hegel "Phänomenologie"-jának utolsó fejezetéből, továbbá azok a fejtegetései, amelyek a gazdaságtani művekből készült kivonatok között elszórva találhatók.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez