NEMESKÜRTY István

MI TÖRTÉNT VELÜNK? Haldoklásunk évszázada

Nemeskürty István jó fél évtizede tett közzé egy nemzeti önvizsgálatra, történelmi, erkölcsi számvetésre sarkalló könyvet (Meddig várjunk?), amelyben arra a kérdésre keresett választ, miért veszítette el Európa bizalmát és rokonszenvét a magyar nép. Hat év után újólag kénytelen volt föltenni a rég kínzó kérdéseket, és újakat is megfogalmazott; immár a 2002. évi, tavaszi parlamenti választások eredményeinek ismeretében. A szerző ezúttal a 20. századi magyar történelem három sorsfordulatát veszi górcső alá, azt a három fordulatot, amely a magyarság három súlyos vereségéhez vezetett. Elemzi az 1918/19. évi forradalmakat és ellenforradalmakat, vagyis Trianon előzményeit; vizsgálja Magyarország II. világháborús részvételét, vagyis a kommunista diktatúra előzményeit; kutatja a rendszerváltozás korszakát és következményeit. Természetesen nem csupán az eseményeket idézi föl, hanem azokat az eredőket, mozgató rugókat is, amelyeket például a különböző korszakokban a politikusok, az államférfiak testesítettek meg. Az ő névsorukon végig tekintve arra a megállapításra jut, hogy még a legnagyobb formátumú államfőkből és miniszterelnökökből - Tisza István, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál vagy Antall József - is hiányzott a szeretet hatalma; munkásságuknak, karizmatikus személyiségüknek nem volt része a szeretet, az empátia, az együttérzés, ideológiájukból végzetesen hiányzott az emberi melegség. Ezt a vonást Nemeskürty csak Orbán Viktor alkatában fedezi föl. A nemzet viszont ezt nem látta meg vagy nem értékelte a fiatal miniszterelnök személyiségében.
Nemeskürty István történelmi önvizsgálata, noha számos aktuálpolitikai kérdést is érint, végül is a nemzeti kiterjedésű sorskérdésig jut el: vagy mer a magyar nép nagyot álmodva tényleg naggyá lenni, vagy végképp fölmorzsolódik a nemzetek kíméletlen versenyében. Nézete szerint azért volna szükség a magyar nép nemzeti és múlttudatának megerősítésére, mert csak önbizalommal teli nemzetek csatlakozhatnak az Európai Unióhoz. - A nemzet sorskérdéseivel foglalkozók számára - előzményével együtt - alapvető mű, de azoknak is a figyelmére érdemes, akiket az európai integráció nemzeti, illetve morális, szellemi vonatkozásai érdekelnek.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez