RATKÓ József

ÚJ ÉVSZAK KELLENE

A kötet Ratkó József költői életművének ez ideig legteljesebb, legmegbízhatóbb gyűjteménye. Tartalmazza a szerző életében megjelent válogatott verseinek (Félkenyér csillag) teljes anyagát, a belőle kihagyott, de egyébként kötetben publikált verseket, a költő által eltervezett újabb válogatott kötet anyagát, valamint mindazokat a költeményeket, amelyek fellelhetők voltak Ratkó hagyatékában (akadnak köztük korai, akár zsengének is tekinthetők, de kései, eddig nem publikált érett alkotások is). A gyűjtemény filológiailag igen megbízható és hiteles, ám beosztása kissé körülményes: nem egyetlen időrendben hozza a verseket, hanem a fenti beosztást követve, így tulajdonképpen szétszabdalja az életművet, nem tükrözi könnyen követhetően a pálya ívét, Ratkó költészetének fejlődését, alakulását. A verskedvelő olvasót ez azonban nem kell hogy feltétlenül zavarja: Ratkó igen hamar rátalált saját hangjára, igen hamar kialakította saját, téveszthetetlenül egyéni poétikáját, megszilárdultak tematikai és formai sajátosságai is, így az időrend nem adna igazán lényeges új információt költészetének megismeréséhez. Ratkó Sinka István és József Attila bűvöletében indult, és e nagy mesterekhez maradt hű mindvégig. József Attilára utal gyengéd, empatikus hangja, a természet, a táj, az emberek végtelenül finom, hangulatos, az apróságokra is ügyelő rajza, a falusi világ, a cseléd (és kiscseléd, gyerekcseléd) belső világának evokációja (Félelem; Lassú vers; Én; Éjszaka; Paradicsom; Föld felé tartanak; Apám; Játék komolyan stb.). Sinkához kapcsolható a versek egy jelentős tömbjének súlyos, sötét, tragikus "balladássága", mitologizálása, magyarságélménye (Kő énekelget; Hallgat a kút is; Szememben éjszakázol; Szavak; Töredék; Aszály; Félkenyér csillag stb.).
Ratkó úgy vált igen jelentős költővé, hogy végig hűséges maradt indító mestereihez, pályakezdésének indulataihoz, szellemiségéhez, szenvedélyeihez. A tradíciót, a hagyományt azonban nemcsak továbbvitte, nemcsak sajátjává tette, de mélyen, hűségesen át is formálta.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez