TAMÁS Attila

A KÖLTŐI MŰALKOTÁS FŐ SAJÁTSÁGAI

A szerző a bevezető és a függelékek polémikus írásaiban világosan rámutat, hogy sem Lukács Györgynek és követőinek nézeteivel - a művészet megismerő funkciójának előterébe állításával -, sem a kommunikációelméleti tanok - a nyelv jelentőségének túlhangsúlyozásával - nem elégségesek a művészet alapfunkciójának meghatározásához. Tamás úgy látja, hogy lehetőség nyílt termékeny szintézis kialakítására, a lukácsi esztétika mellett másféle esztétikai szintézis megalkotására.

A művészet, a költészet ősformáinak történeti-etnográfiai elemzéseit követve, és a mai, bonyolultabb műalkotások sajátosságait felfedve keresi a költészet funkcióját. Következtetései szerint ezt egy sajátos "gyönyörködtetésben" lehet megtalálni, amely az Én kiteljesítésén alapul. Széleskörű tudományos apparátust alkalmaz - az említett diszciplínák mellett fontos szerephez jut vizsgálódásaiban a pszichológia és a nyelvészet is. A függelékben két-két vers- (József Attila) és festményelemzés (Picasso, Grünewald) mintegy az elmélet gyakorlati alkalmazhatóságát illusztrálja.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez