THOMAS Dylan

A SZERELEM TÉRKÉPE

A kötet fordítója, Erdődi Gábor úgy véli, hogy e kötet szerves folytatása és kiegészítője A csontnak partjain című Dylan Thomas-kötetnek, ám az olvasó némileg másként látja a dolgot. Az a kötet verseket tartalmazott, a költő Thomast segített mélyebben, jobban érteni-ismerni. Ez a kötet "mágikus elbeszélések" gyűjteménye, költői kisprózáké, amelyeket persze tekinthetünk költeményeknek is, ám mégis mások és másfélék, mint a versek. Igaz, a Thomas-i "mitológia" ugyanaz e prózákban, mint a versekben, az összefüggések annyira szorosak és közvetlenek, hogy e kötet végén az előzmény kitűnő magyarázó szótárának második része kaphatott helyet, szintagmák, mitologémák, toposzok pontos magyarázatával és korrespondenciáival, ám az olvasó ez áttételek nélkül, spontán és egyszerűen is élvezheti-értheti a remek kisprózákat. Ezekben (A Szerelem Térképe; Az egér és az asszony; A látogató; Egy gyermek karácsonya Walesben; Szép kis indulás; A Fa; A gyümölcsöskertek stb.) természetesen nem az epikum dominál, bár Thomas mestere az ún. "vágott" elbeszélésnek, a szituációk, alakok, gesztusok kevés szóval sokat mondó felvázolásának, a szereplők "térbe-időbe" állításának, a szinte semmivel való jellemzésnek, életteremtésnek. De e prózák lényege éppen nem a töményített-sűrített epikumukban rejlik. Annyiban és azért mágikusak a kötet darabjai, mert minden alakhoz, figurához, szituációhoz stb. valamilyen különös, misztikus, transzcendens aurát tudnak varázsolni, elhallgatásokkal, csenddel, szünettel, kihagyással egészen különös atmoszférát, hangulatot, érzelmi teltséget tudnak kölcsönözni az epikai elemek és funkcióhordozók köré és mögé. A fordító mesterműve, hogy ezt az elsősorban nyelvi eszközökkel megteremtett varázslatot és mágiát magyarul is adekvátan újjá tudta teremteni - minden igazi (vájt fülű) irodalomkedvelő hasonlíthatatlan gyönyörűségére.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez