UNGVÁRI Tamás

NEMCSAK BABILONBAN

"Ezeknek az írásoknak a célpontja valami sajátos akadémizmus, mely egy látszólagos szakmaiság védelmében és védettségében oly sápadt és vértelen, amilyen sápadt és humortalan magabiztossággal telepszik rá modern kultúránkra" - írja kötetéről az ismert irodalomtörténész és kritikus, s ez bízvást mottónak tekinthető egész eddigi életművéhez is. Kötetében azokat a tanulmányait teszi közzé gondos válogatás eredményeképpen, amelyek még nem, vagy nem teljes terjedelmükben jelentek meg eddig.

Esszéinek szemhatárát szinte a teljes humán kultúra adja, de szívesen kalandozik a közgazdaságtan és a pszichológia területein is, a tudatosan vállalt laikus nézőpontot egyesítve a megalapozott igényességgel. Legyen szó bár szűkebb szakterületről, az angolszász irodalom és kritika problémáiról és a magyar irodalom- és esztétikatörténet kérdéseiről, vagy az "új ökonomizmus" kérdéseiről és a divatszociológiáról, alapállása az európai műveltségét kamatoztató mérlegelő tudósé. Éppolyan érzékenységgel méri fel az amerikai irodalom új irányait, mint az Illyés, Déry és Lukács köré csoportosított irodalmi és közéleti problémákat vagy Milton Friedman monetarista elméleteit és a Freud-mitológia életrajzi és filológiai összetevőit. Módot talál rá, hogy néhány mondatban fejtsen ki regényelméleti koncepciókat, elegáns megfogalmazásokban cáfoljon röviden divatos, a kulturális értékek világpiacán magas árfolyamon jegyzett elméleteket, mint amilyen például Derrida vagy Foucault művészetfilozófiája.

Végkicsengésben a címül választott gondolat eredetijét, a "megmérettél és könnyűnek találtattál" érvényességét bizonyítja mai kultúránk egyes jelenségeire is Ungvári Tamás, akinek esszékötete a modern irodalom és kultúra problémái iránt érdeklődők figyelmére számíthat.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez