BALASSA Péter

HALÁLNAPLÓ

Balassa Péter kötete ritka jelenség kortárs irodalmunkban; kísérlet egyfajta önkínzó konfesszionitás és esszéisztikus beszédmód ötvözésére, ily módon szabadítva fel emlékek és élmények áramlását. 1986. március 6-án este Tarkovszkij, orosz filmrendező halálos betegségének híre hozza Balassa számára az "elhamarkodott, teljesíthetetlen döntést": naplóba - de nem magánnaplóba - kezdeni: "a napról-napra követés halott ígéretére, ami nem más, mint hűséges másolás, az ismétlés, Bouvard és Pécuchet.". A Halálnapló írásának, illetve megírásának problematikussága újabb és újabb reflexiók sorát indítja el, a szerzőnek tapasztalás-folyamata során nem sejtett oksági összefüggéseket sugall. A tizenhárom fejezet által átfogott korszak (1986-1992) az író saját életének mitológiája szerint a halál jegyében állt, halál közeli dolgokkal volt teli: "az orosz december 29-iki halála előtt mások siratásává is fajul" (Szederkényi Ervin, Jorge Luis Borges, Erdély Miklós). "A Halálnapló semmi egyéb, mint annak a vágya, hogy közelíthessem, megérthessem, megérinthessem egy pillanatra, megölelhessem azokat, akik, vagy amik profánt és szentet összeszikráztatnak, főként a halálközeli mezsgyéken, a váltópontokon." Balassa e könyve kapcsolatok szövevényét, rejtélyes összecsengéseket tár fel olvasójának, egymásra rímeltetve a filmművészet, az irodalom, a zene és a filozófia hálózatának rejtett, vagy definiálhatatlan elemeit, jelenségeit valóságos időpontok, események, találkozások tükrében. Tarkovszkij filmvászna: múltidézés és lelkiismeret- furdalás, a szelíden, már-már otthonosan apokaliptikus tájak állandó motívumai a "mi marad még, eljuthatunk-e a sejtelemig?" kérdését sugallják, Musil főművének Ulrichja viszont eljut a sejtelem kategóriájáig, amellyel átüti a szellem minden anyagnál keményebb falát.
Balassa Péter felkavaró művének lényegi konklúziója a korszak alig felfogható bizonytalansága, szétesettsége. - A szépprózába hajló esszék a kultúrkritikai meditációk olvasói értik, értékelik igazán.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez