CSUKÁS István

ÉTELLIFT A POKOLBA

Csukás István kilencedik önálló verskötete mindenekelőtt bravúros szerkesztésével kelt feltűnést. A Hová tűnt húsz kiló? című és a Visszatért húsz kiló című költemények közé fogva először a fizikai lét veszélyeztetettségéről, a továbbélés rossz lelkiismeretéről szól: "Hogy ajándék minden, ritka ünnep, / hogy élve leéljük életünket. // Hogy mindig más hal meg - ócska vonat, / kattog fejemben a gyáva gondolat." (Timár Béla halálára). Más, nekrológ jellegű számadások (W.S. a bolondokházában; Abody nevét is; Már öregebb vagyok, mint Kosztolányi; Éjfél után ne félj?) ellenpontjaiként a természet, a mindennapi létezés ízét, színét, zamatát átélő, habzsoló, már-már ditirambikus vallomások olvashatók (Járom a piacot; Ki ette meg a nyarat?; Reggelizés közben egy rossz hír). Humorukkal, virtuozitásukkal szakítják meg a különben is változatos kompozíciós ívet a Rassz-versek és gén- dalok, meg az inkább a külső körülményekre reflektáló szójátékai, s a Dalok a súlyfürdőből saját közérzeten élcelődő "reumatológiai" versciklusának darabjai. A sok friss észrevétel, találó ötlet és gondolat közt feltűnő újdonság Csukás istenes tematikája (Isten megnyomja a tavasz-gombot; Isten inkognitóban; Istenke, vedd térdedre édesanyámat; Szavakkal szólni nehéz róla). Különösen ez utóbbi versben nyilvánvaló, milyen termékenyítően hat a szerzőre József Attila Istennel komázó, mélyen emberi természetessége. Az alaszkai farkasban viszont Szabó Lőrinc szenvedélyes racionalitásának láthatjuk új, megrendítő lendületű továbbfolytatását. A vitalitással és öniróniával teli kötetzáró költemények (Nem csak én lesem a semmit; Egy kis szabadesés; Albatrosz a bevásárló szatyorral) emlékezetes sorozatát utolsó előtti darabként úgy zárja le a kötet címadó verse, hogy visszafelel a kötetnyitó verset követő Vad versenyfutásra: "Vad versenyfutás a bőröm alatt, / legelől merészen a szív halad." "Hová futok, mért izgulok, / mintha vonatjegyem volna, / s lekésem a csatlakozást: / ételliftet a pokolba."
A kötet, mely ereje teljében mutatja fel a költőt, az utóbbi időkben Orbán Ottóé és Szepesi Attiláé mellett nemzedékének legfigyelemreméltóbb teljesítménye - széles körben ajánlott.Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez