EÖRSI István

IDŐM GOMBROWICZCSAL

Witold Gombrowicz, akinek regényei magyarul is megjelentek és darabjait színházaink is játszották, évtizedeken át vezetett egy sajátos intellektuális naplót. A lengyel írónak ezt a művét a század egyik legjelentősebb könyvei között tartják számon. Eörsi István 1990-től mintegy négy éven át - itthon, berlini, amerikai utazások és irodalmi munkálkodások közepette - szinte beleköltözött ebbe a műbe, és e naplóját írta meg.

A különös ötlet remek írói keret a szerző szellemes, intellektuális, ízig-vérig értelmiségi "önfeldolgozásához". Gondolkodásmódjukban sok rokon, párhuzamos vonás van, de talán még több a termékeny ellentmondás és feszültség: az arisztokrata származású, emigrációban élő lengyel író gondolatai mellé a zsidó származású, a liberális értékek, a szociális érzékenység mellett elkötelezett magyar szerző gondolatai, önvallomásai kerülnek. Minden bejegyzés valamiféle Gombrowicz-kalauzul szolgál, bő fordításidézetekkel, de hozzájuk kapcsolódnak az olvasás közben asszociált témák, Eörsi saját világlátásának, élettapasztalatainak kifejtését nyújtó passzusok a lengyel és magyar társadalomfejlődés rokon és eltérő torzulásai, a racionalizmus, a transzcendenciát elutasító álláspont és az ezzel kapcsolatos élettapasztalatok, a nemzeti érzés tagadása és vállalása Gombrowicznál és Eörsinél. Az elmúlt (1990-94) négy év szellemi, társadalmi vitáihoz szól hozzá ez a könyv kendőzetlenül, nemegyszer éles formában. Eörsi költői, gondolkodói példaképei - Heine, Brecht és Lukács György - adnak útmutatást egy következetesen vállalt világszemlélet és írói magatartás elvrendszerének kifejtéséhez. Érdeklődése néha eltávolodik a lengyel író anyagától, és "kitérőként" Kleist és Bunuel életművével tanulmányszerű betétekben foglalkozik. A napló forma kötetlensége, nyitottsága novellisztikus elemeket, gondolatfutamokat, tanulmányszerű egységeket egyaránt magába fogad, lehetőséget adva arra, hogy informatív és provokatív megférjen benne, továbbá hogy a politizáló, a filozofáló és az írói "én" többféle beállításban nyilatkozzék meg. Alighanem az egyik legjobb - és talán a legsikeresebbnek ígérkező - kötetét alkotta meg most az író.
- Elsősorban értelmiségi olvasók körében kelt majd figyelmet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez