ALMÁSI Miklós

ANTI-ESZTÉTIKA
Séták a művészetfilozófiák labirintusában

Az elegáns művészetfilozófiai kötet olyan izgalmas sétára invitálja olvasóját, ahol az új fölfogások, a jelenkori esztétikai, szociológiai, művészetfilozófiai és irodalomtudományi szerzők adnak találkozót egymásnak. Párbeszédet folytat Almási Miklós ezekkel a modern irányzatokkal, és értő kalauzként vezeti olvasóját abban a világban, amely még tíz évvel ezelőtt egyáltalán nem volt a magyar egyetemeken általánosan ismertetett szakanyag. A szerző az értelmező szerepét is vállalja, de a problémafölvetések bölcseleti, esztétikai hálózatában is eligazító, igazi tanárként a többértékűség, a nem homogén, a nem teljesen centrális értékek köré szerveződő, dialógussá fejlesztett, a befogadóval igen nagy mértékben számoló irányzatok közös összetevőire is föl tudja e séta során hívni az érdeklődők figyelmét.
A kötethez mellékelt irodalomjegyzék pontosan mutatja Almási Miklós tájékozódásának szellemi horizontját. A magyar esztétikai gondolkodás és művészetfilozófia, de az irodalomtudomány is már évek óta visszhangozza e neveket. A könyv hozzásegít ahhoz, hogy ne csak a divatosnak számító nevekről legyen tudomásunk, hanem a művek értelmezését is elvégezzük a magunk számára. E lapokon ugyanis Austin, Derrida, Eco, Foucault, Gadamer, Heidegger, Hirsch, Ingarderen, Iser, Jauss, Panofsky, Ricoeur, Sontag, Wittgenstein nevével gyakran találkczhatunk, és nézeteikkel folytonos párbeszédre lép a szerző. A megértés és értelmezés kérdőjelei élesen kirajzolódnak e művészetfilozófiai labirintus falain. Fény derül a normatív esztétikák buktatóira, de a posztmodern művészetszemlélet, az írónia kérdésköre, az értékproblémák, az ízlés, a szépség-metafizika jelenlegi értelmezése is központi helyet kapott e munkában.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez