PETŐCZ András

A TENGER DÍCSÉRETE

"Nem csupán válogatás, de új könyv is ez" -írja a költő kötetének hátoldalán olvasható, rövid vallomásában, majd megjegyzi: "Szokatlan talán, hogy mostani összeállításom nem követi eddigi munkáim időrendjét; a különböző formák egymáshoz kapcsalódását a kronologikus sorrend elhagyásával is "hangsúlyozni akartam". Petőcz, akinek munkáiban megfér egymás mellett a "hagyományos", epikus, önéletrajzi líra ironikus akcentussal egyénített változata és a kísérletező költészet különféle fogásainak olykor merészen kihívó formákban jelentkező gyarapítása, kötetének ciklusait oly módon rendezte egybe, hogy a régebbi költemények mellett közvetlenül megtalálhatóak az új, frissebb keltezésű versek. Az első ciklus a szonettjeit, "Claire-verseit", valamint a különféle Rimbaud-, Brodszkij-, Pilinszky-, Somlyó György-, Alain Bosquet-, Klimt- stb. variációkat tartalmazza. A következő részben a szövegvers műfajának szinte minden elemét felhasználó, gazdag költői kísérleteket találhatunk, amelyek bőségesen élnek olyan sajátos eszközökkel is, mint a kontextuális utalású rendszerek, a többszörösen megszaggatott versmondat, a tipográfiai kiemelések. Egy külön ciklus Petőcz jellegzetes Zárójelverseit (op. 1-60) foglalja magába, amelyek a humor és az érzelmesség tónusaival kiemelt érzésválfajok, hangulatképek idézőjelbe tett fragmentumait örökítik meg. A kötet anyagát a költő hosszabb lélegzetű, meditatív versei zárják. - A könyv elsősorban a lírával tudatosan foglalkozó, elemző hajlamú verskedvelőknek okoz majd örömet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez