EÖRSI István

A SZABADSÁG TITOKZATOS BÁJA

A szerző esszéit, kritikáit, irodalmi és politikai portréit gyűjti egybe. Így szorosan kapcsolódik a mű a publicisztikákat összegyűjtő kötethez, Az Ötlábú bárányhoz, ám ezúttal elsősorban az irodalomé, irodalmi életé, illetve a hosszabb, elmélyültebb írásoké a főszerep. Eörsi korántsem csupán szellemes, sokszor vitriolos irodalomkritikus vagy műértelmező. Mert igaz ugyan, hogy a műélmény, az esztétikai érték - vagy amit ő annak tart - igen fontos a számára és sokszor képes is, hogy csak arra koncentráljon (Ginsberg, Thomas Mann, Weöres Sándor, Kosztolányi művei esetében), ám a legtöbbször az esztétikai alakzatokban is fellelhető, azok minéműségétől gondosan megkülönböztetett erkölcsi, politikai, történelemfilozófiai kérdésekre helyezi a hangsúlyt (főleg József Attila, Ady Endre, Babits, Illyés stb. esetében). Ezek az írásai szinte kivétel nélkül vitairatok, méghozzá igen kemény, éles hangú, szellemes pengeváltások a legkülönbözőbb közvélekedésekkel, közhelyekkel, akár tekintélyes szakemberekkel, illetve politikai álláspontokkal. Eörsi nem megy a szomszédba gúnyért, iróniáért. Juhász Ferenc "olvashatatlan költészetéről" írott tézisei vagy Tamás Gáspár Miklósnak a baloldaltól való híres-hírhedt "búcsújára" írott reflexiói a mindenkori magyar szatirikus irodalom gyöngyszemei. Elfogultság (művekkel, politikai, erkölcsi álláspontokkal szemben), valamint elfogulatlanság (párthíveivel, a neki legfontosabb írókkal, gondolkodókkal, pl. Lukács Györggyel szemben) egyaránt és egyszerre jellemzi írásait, egészen sajátos veretet adva esszéinek. Írásai nem időrendben sorakoznak egymás után, ám Eörsinél nagyon nehéz, sokszor lehetetlen megállapítani, vajon a hetvenes, a nyolcvanas vagy a kilencvenes években vetett valamit papírra. A pártállam idején csakolyan szabadszájúan csúfolta a rendszer visszásságait vagy szent teheneit (pl. Garai Gábort), mint amiként kiáll neoliberális elvbarátaival szemben a baloldali-szocialista értékek és értékelések mellett. - Izgalmas, egyetértésre és heves ellentmondásra egyaránt hívó kötet, minden művelt, önálló felfogású irodalmi-politikai érdeklődésű olvasónak.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez