MÉSZ András - TILLMANN J. A.

EZREDVÉGI BESZÉLGETÉSEK

A szerzők - filmrendezőként és egyetemi tanárként a modern média "művészei" - a kilencvenes évek eleje óta faggatják korunk olyan személyiségeit, akik valamilyen formában választ keresnek a földi élet nagy sorskérdéseire. Több mint félszáz interjúból válogatva készült el kötetük, amely kifejezetten az ezredvég sorsdöntő kérdéseit vizsgálja a ma emberének szellemében. A beszélgetések lényegében elemző helyzetértékelések arról, vajon miért különleges ez az idő, amelyben élünk: ellenőrizhetők-e még a globalizálódó világunkban zajló folyamatok; fenntartható-e bolygónk dinamikus egyensúlyállapota ökológiai, gazdasági vagy szocio-kulturális tekintetben; mennyire vagyunk képesek átlátni a kozmikus kezdet, az élet keletkezése vagy éppen a tudat működése bonyolult folyamatait; hogyan változnak a földi társadalmak a felgyorsult technikai fejlődés következtében; átláthatók-e még az irányítás szintjei, vagyis belátható-e, hogy honnan és kik irányítják bolygónkat; szükséges-e bizonyos konzekvenciák megfogalmazása és ennek kapcsán a kornak megfelelő életstratégia kialakítása; és egyáltalán, a korszakváltáshoz közeledve képes lesz-e az emberiség az egyre elodázhatatlanabbnak tűnő önkorlátozásra - egy szebb jövő biztosítása érdekében.
A megkérdezettek imponáló tárgyismerettel és tudós felkészültséggel járják körül a kérdéseket, ugyanakkor az önvallomás felelősségével, ezért a beszélgetéssorozat egyben hiteles, személyes üzenet is. Különböző tudományterületek és a művészetek legkiválóbbjai szólnak a földi élet védelmében: filozófusok (pl. Almási Miklós, Székely László a magyar tudós világ képviseletében, vagy Hannes Böhringer Bécsből), szociológusok és pszichológusok (Ankerl Géza, Pléh Csaba vagy a francia Bourdieu), olyan neves természettudósok, mint pl. Detlef Linke, a bonni egyetem agykutató professzora, az angol James Lovelock, a Gaia-elmélet apostola, de képviseltetik magukat az irodalom és a művészetek nagyjai is Esterházy Pétertől kezdve Stanislaw Lemen keresztül Paul Virilioig, a médiumok teoretikusáig. A tudósok természetes gondolatmenetéhez szervesen kapcsolódnak a vallás kérdéseit taglaló teológusok (evangélikus és katolikus egyaránt) és a Dalai Láma elmélkedései, a minőség életképességének közös érdekei t vizsgáló beszélgetéseikkel. Fejtegetéseik eredményeként nemcsak a sorskérdésekre próbálnak válaszokat fogalmazni, de arra is rámutatnak, hogy hol ér véget mai tudásunk, és mekkora az ismeretlen univerzuma körülöttünk.
A megszólaló tudósok, gondolkodók és művészek, írók gondolatait olvasva pontosabb, teljesebb képet nyerhetünk civilizációnk állapotáról, világunkról, és benne önmagunk helyzetéről; a kötetté formált beszélgetések ugyanakkor az ezredforduló szellemi horizontját is megrajzolják, amelyen már tervezhető a jövő évezred világképe.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez