Bertrand RUSSELL

A NYUGATI FILOZÓFIA TÖRTÉNETE

Egykötetes, népszerű filozófiiatörténeti összefoglalás magyarul is sok van, kiemelkedő filozófus által írott, a filozófiatörténetekben szereplőkkel egyenrangúak által készített, mégis népszerűen megfogalmazott, közember által is érthető a nemzetközi mezőnyben is alig három-négy. Közülük való Russell munkája is. A modern logika nagymestere, minden idők egyik legnagyobb analitikus filozófiai elméje - közreadván alapvető matematikai és logikai munkáit - nem riadt vissza a népszerűbb művek írásától. Ilyennek szánta filozófiatörténetét is, amelyben ráadásul nemcsak arra törekedett, hogy a nyugati filozófiai tradíció legnagyobbjainak gondolatait összegezze az antik görög gondolkodóktól a huszadik század eleji angolszász filozófusokig terjedő hagyományt és hagyományfejlődést leírja, de arra is vállalkozott, hogy a legnagyobb bölcselők eszmerendszereit társadalomtörténetileg tájolja, kimutassa Platón, Arisztotelész, Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, Descartes, Leibnitz, Kant, Hegel, Marx stb. determinánsait, valamint azt is, hogy produkcióik azután milyen gondolkodási feltételeket teremtettek utódaik számára.

Az általános történésznek is kitűnő Russell remekül ért hozzá, hogy ábrázolja a legnagyobbak gondolatépítményeit létrehívó, meghatározó, munkásságuknak mozgásteret nyújtó társadalmi feltételeket és problematikát, ám a feltételezettségeken túl persze a gondolatrendszereket is beható elemzésnek veti alá. Korántsem törekszik az elérhetetlen objektivitásra, vannak kedves és vannak nagyon kevéssé kedves gondolkodói, vannak nyilvánvaló elfogultságai (pl. Locke-kel szemben fölöttébb nagylelkű), vannak "kihagyásai" (Nietzsche meglehetősen pórul jár nála, Kant és Hegel sem igazi rangjukon szerepelnek), ám a szerző minden esetben komolyan érvel, mélyrehatóan elemez, teljes erőbevetéssel vitatkozik, nem szubjektív benyomásairól, rokon- és ellenszenveiről vall. A kitűnő, íróilag is remekül megformált kötet egyszerre érdekelhet szakembereket és laikusokat, egyszerre lehet alkalom sok-sok év alatt megszerzett filozófiai műveltség újraértelmezésére és arra, hogy valaki élete első filozófiai tárgyú olvasmányául válassza.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez