Válogatta és szerkesztette VASY Géza

SZEGÉNY YORICK
Kormos István emlékezete

Kormos István (1923-1977) nemcsak a 20. századi magyar líra egyik, önmaga tehetségét egészen ki sosem bontakoztató költője volt, hanem pályatársainak és kollégáinak legszeretnivalóbb barátja is. Az Emlékezet sorozat, Vasy Géza összeállította kötete tehát a költőt és az embert, a lírikust és a jóbarátot szinte egyenlő súllyal mutatja be, éspedig oly módon, hogy az irodalomtörténeti, irodalomkritikai nézőpont folyvást váltakozik a személyes aspektussal, a bensőséges stílussal.
Az első rész (A vasmozsár törője alatt) írásai, vallomásai a költő életéből villantanak föl homályba vesző vagy éppen éles megvilágítású mozzanatokat; megszólal e részben maga a költő, azután a jóbarát, Fodor András és Nagy László, a második feleség, Rab Zsuzsa.
A második fejezet (N. N. bolyongásai) az életrajz és az életmű mozaikos, kaleidoszkópszerű fölidézése. Az itt olvasható levelek, kritikák, könyvismertetések, méltatások egyformán szólnak a jelentős költői műről és a felejthetetlen alkotóról. Darázs Endre, Tandori Dezső, Domokos Mátyás, Vasy Géza, Weöres Sándor, Lator László, Lengyel Balázs, Szakolczai Lajos, Nagy Gáspár, Ágh István, Vargha Balázs, Bella István, Csurka István és mások empatikus-baráti méltatásai, illetve tárgyszerű, esztétikai-poétikai nézőpontú elemzései, a vallomások és kritikák, naplójegyzetek és recenziók ember és mű egységének alapvonalait rajzolják föl.
A harmadik rész (Rigó kiált fölöttem) a műítészek vélekedésének sokszínű rajzolatában ad átfogó képet a Kormos-líra fontos alkotásairól és köteteiről, no és a veszteségről, amit szerzőjük halála okozott. A dolog természetéből következően a dokumentumok és tanulmányok, cikkek közé számos ismert Kormos-vers is ékelődik (Testvérek; Orpheus panasza stb.) és még több neki címzett lírai alkotás (Rab Zsuzsa: Távolodó arc; Lator László: Szekérutak a Notre-Dame felett; Utassy József, Kiss Benedek, Buda Ferenc, Rózsa Endre, Jékely Zoltán, Orbán Ottó búcsúzó nekrológ-versei ). A néhány dokumentumértékű fotográfiával kiegészített kötet méltón idézi föl Kormos István emlékezetét.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez