BABARCZY Eszter

A HÁZ, A KERT, AZ UTCA

Babarczy Eszter a fiatal kritikusnemzedék egyik sokat ígérő tehetsége, aki igen széles körű alapozással kezdte pályáját: a magyar irodalom szakon végzett tanulmányai mellett filozófus és művészettörténész diplomát is szerzett. Bemutatkozó kötete mégsem "elegyes" tárgyú esszék kaleidoszkópja - bár tematikája szokatlanul széles skálájú, Tandori Dezső életművének méltatásától Wittgensteinről készült fotók fölötti meditáción át a kertművészet esztétikumának körvonalazására tett kísérletig -, inkább egyetlen nagyigényű, összefüggő vállalkozás korunk szellemi állapotának föltérképezésére, s e diagnózisból adódóan a maga feladatának megtalálására-megfogalmazására. Első lépésként a kritika előtt álló lehetőségeket tekinti át, s úgy látja, hogy mind az elmélet ("a ház"), mind a műértő élvezet ("a kert"), mind pedig a hivatástudattól eltelt moralizálás ("az utca") tekintélyes hagyományú, jogos és méltányos attitűd, bár az idők változásai hol az egyiknek, hol a másiknak kedveztek jobban. A későbbiekben aztán kiderül, hogy mindháromhoz személyes vonzalom fűzi, igaz, teljesen azonosulni egyikkel sem tud. Ahogyan például A belső tapasztalás című tanulmányban Kukorelly Endre, Garaczi László, Kemény István, Podmaniczky Szilárd, Szijj Ferenc, Solymosi Bálint lírájáról-prózájáról értekezve közös vonásaik, újdonságuk (amit ő "a hang irodalmának" nevez) megértetéséhez Husserl és Heidegger, Derrida és Levinas gondolatmeneteit hívja segítségül, az félreérthetetlenül tanúskodik az elmélet iránti affinitásáról; Lator László esszékötetéről írt recenziója (Jól szeretni) viszont az igazi műértő előtti tisztelgés, míg az olyan megállapításokban, mint ".privilegizált korban élünk - a szemünk előtt esik szét az egységes kultúra" (Az elutasító kritikáról) lehetetlen nem érezni a Max Weber-i értelemben vett hivatástudat tárgyilagosságon is átütő megrendültségét. Ez az összetett látásmód, amely ugyanakkor világos, jól követhető stílussal párosul, a könyvet kitüntetett figyelemre érdemesíti.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez